FinD - Mnenja in obrazci
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Mnenja in vzorci > Vsebine Finančne uprave RS > Davčni članki in nasveti > Mnenja in pojasnila FURS > 2007
 

Mnenja in pojasnila FURS

Stran 1 / 23
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 564)
  Članek
Naslovnica

Novi zneski pavšalnih prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje

Pojasnilo DURS, št. 4252-6/2007, 24.12.2007

Prispevki za socialno varnost

Pojasnilo DURS, št. 4252-6/2007, 24. 12. 2007Pojasnilo DURS, št. 4252-6/2007, 24. 12. 2007 V Uradnem listu RS, št. 118/07, je bil dne 21. 12. 2007 objavljen Sklep o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje, ki začne veljati 1. januarja 2008. Sprememba višine pavšalnih prispevkov je razvidna iz naslednje tabele: Vrsta pavšalnega prispevka Znesek od 1. 1. do 31. 12. 2007 Znesek od 1. 1. 2008 dalje Za zavarovance iz 12., 13. in 14. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ* 99,22 EUR 104,98 EUR Za zavarovance iz 17., 18., in 21. to
Naslovnica

Izvajanje tretjega odstavka 35. člena ZDDPO-2

Pojasnilo DURS, št. 4200-154/2007-2, 20.12.2007

Oprostitve

Pojasnilo DURS, št. 4200-154/2007-2, 20. 12. 2007Pojasnilo DURS, št. 4200-154/2007-2, 20. 12. 2007 Pogosto vprašanje davčnih zavezancev je, ali je darilo delodajalca, ki ga podari otroku delojemalca (do starosti 15 let) v mesecu decembru in njegova vrednost ne presega 42 eurov, davčno priznan odhodek. Vrednost takšnega darila se namreč skladno z določbo četrtega odstavka 39. člena ZDoh-2 ne všteva v davčno osnovo delojemalca. Odgovarjamo: 35. člen ZDDPO-2, ki ureja plače in druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo, v prvem odstavku določa, da se
Naslovnica

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem

Pojasnilo DURS, št. 4210-498/2007, 20.12.2007

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice

Pojasnilo DURS, št. 4210-498/2007, 20. 12. 2007
Naslovnica

Opredelitev pridobitne in nepridobitne dejavnosti pri zavezancih iz 9. člena ZDDPO-2

Pojasnilo DURS, št. 4200-173/2007, 20.12.2007

Oprostitve

Pojasnilo DURS, št. 4200-173/2007, 20. 12. 2007#.Pojasnilo DURS, št. 4200-173/2007, 20. 12. 2007 1. Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb - ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06) v 9. členu ureja pravico do oprostitve plačila davka za zavezance, ki so ustanovljeni za opravljanje nepridobitne dejavnosti. Plačevanja davka so oproščeni zavezanci, ki so po posebnem zakonu ustanovljeni za opravljanje nepridobitne dejavnosti (kot so zavodi, društva, ustanove, verske skupnosti, politične stranke, zbornice, reprezentativni sindikati), ob pogoju, da tud
Naslovnica

Rezervacije – davčno priznan odhodek

Pojasnilo DURS, št. 4200-130/2007-2, 20.12.2007

Odhodki

Pojasnilo DURS, št. 4200-130/2007-2, 20. 12. 2007#&#Strinjamo se z njegovim mnenjem, da so rezervacije, ki so taksativno naštete v drugem odstavku 20. člena ZDDPO-2, priznane v višini 50 % oblikovanih rezervacij, rezervacije, oblikovane v skladu s SRS (2006) oziroma MSRP, ki v drugem odstavku 20. člena niso izrecno naštete, pa so, na podlagi splošne določbe 12. člena ZDDPO-2, davčno priznane v celoti.Pojasnilo DURS, št. 4200-130/2007-2, 20. 12. 2007 Zavezanec navaja določbe 20. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06), ki ureja priznavanje rezervacij pri ugotavljanju davčne osnove davčnega zavezanca. V nadaljevanju dodaja tudi določbe Slovenskega računovodskega standarda (SRS 10), ki se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju rezervacij in dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev, in ki med drugim določa, da med rezer
Naslovnica

Davčno priznan odhodek – vračilo glavnice in obresti

Pojasnilo DURS, št. 4201-33/2006, 18.12.2007

Odhodki

Pojasnilo DURS, št. 4201-33/2006, 18. 12. 2007#&#Ad 1.)#&#Iz opisanega primera izhaja, da mati - družba A, ki je najela posojilo za nakup lastniškega deleža, ni prejela deleža na dobičku, torej tudi prihodkov iz tega naslova ni mogla izvzeti iz davčne osnove. V povezavi s tem se tudi odhodki, ki se nanašajo na udeležbo, priznajo kot davčno priznani odhodki.#&#Ad 2.)#&#Pri družbi B so obresti za bančno posojilo, ki ga je najela mati - družba A in drugi stroški v zvezi s tem posojilom, davčno nepriznan odhodek.#&#DOPOLNITEV pojasnila glede na določbe Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06):#&#Ad 2.)Pojasnilo DURS, št. 4201-33/2006, 18. 12. 2007 Zavezanec navaja, da je družba A d. o. o. septembra 2005 kupila 100 % lastniški delež družbe B d. o. o. Za plačilo kupnine je najela posojilo pri banki. Družba B je v letu 2005 ustvarila dobiček, ki je ostal nerazporejen, v letu 2006 pa ima družba B zaradi novih investicij izgubo. Mati - družba A se na dan 31. 12. 2005 pripoji k hčeri - družbi B. Vpis pripojitve v sodni register je bil julija 2006, zato je potrebno za prenosno družbo sestaviti obrač
Naslovnica

Promet z lastnimi delnicami

Pojasnilo DURS, št. 42103-63/2007, 14.12.2007

Davčna osnova

Pojasnilo DURS, št. 42103-63/2007, 14. 12. 2007#. vprašanje:#&#Odgovor:#&#Pri hčerinskih družbah se navedeni dohodki, ki po 5. točki prvega odstavka 74. člena ZDDPO-2 štejejo za dividendam podobne dohodke, izvzamejo iz davčne osnove, na način in po pogojih, kot jih določa 24. člen ZDDPO-2. V tem primeru se tudi ne priznajo odhodki, povezani z upravljanjem in financiranjem naložb v te delnice, v znesku, ki je enak 5 % zneska v davčnem obdobju prejetih in iz davčne osnove izvzetih prihodkov.#. in 3. vprašanje:#&#Odgovor:Pojasnilo DURS, št. 42103-63/2007, 14. 12. 2007 Zavezanec je posredoval vprašanja, vezana na promet z lastnimi delnicami, ki jih navajamo in nanje odgovarjamo v nadaljevanju. 1. vprašanje: Matična družba namerava od hčerinskih družb pridobiti lastne delnice. Kako se zadeva obdavči pri matični in kako pri hčerinskih družbah? Odgovor: Pri matični družbi so plačila za pridobitev (nakup) lastnih delnic predmet davčnega odtegljaja (v višini izplačane vrednosti pridobljenih lastnih delnic, zmanjšane z
Naslovnica

Uredba o davčni regijski olajšavi za raziskave in razvoj

Pojasnilo DURS, št. 4200-114/2007, 10.12.2007

Davčne olajšave

Pojasnilo DURS, št. 4200-114/2007, 10. 12. 2007#&#V nadaljevanju navajamo nekaj poudarkov iz te uredbe, predvsem področja, ki so v tej uredbi razlikujejo od rešitev v Uredbi o davčni regijski olajšavi za raziskave in razvoj, ki se je uporabljala za leto 2006Pojasnilo DURS, št. 4200-114/2007, 10. 12. 2007 V Uradnem list RS, št. 110 z dne 3. 12. 2007 je objavljena Uredba o davčni regijski olajšavi za raziskave in razvoj (v nadaljevanju: uredba), ki jo je na podlagi prvega odstavka 55. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06 in 90/07) in prvega odstavka 61. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06 in 90/07), izdala Vlada Republike Slovenije. Uredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Naslovnica

Priglasitev ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnostiDohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

KDO predloži priglasitev#&#KDAJ mora zavezanec predložiti priglasitev#&#KJE in KAKO predložiti priglasitev#&#VLOGA - obrazec in navodilo#&#TAKSA#&#POJASNILAKDO predloži priglasitev Obrazec za priglasitev predloži zavezanec nosilec dejavnosti. Nosilec dejavnosti je eden od zavezancev za dohodnino od dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (uporabnik kmetijskih ali gozdnih zemljišč oziroma čebeljih panjev) v okviru kmečkega gospodinjstva, za katerega ostali zavezanci v gospodinjstvu soglašajo, da postane nosilec celotne kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti na kmetiji, sam pa se zaveže, da bo davčno osnovo na takšen nači
Naslovnica

Obvestilo o preklicu odločitve za znižano stopnjo akontacije dohodnine od nadomestila iz obveznega invalidskega zavarovanja in od delne pokojnine

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

KDO predloži obvestilo#&#VLOGA - obrazec#&#KJE KDAJ IN KAKO predložiti obvestilo#&#Taksa#&#POJASNILAKDO predloži obvestilo Davčni zavezanec predloži obvestilo o preklicu odločitve za znižano stopnjo akontacije dohodnine, če se odloči za preklic znižane stopnje akontacije dohodnine pred koncem davčnega leta. VLOGA - obrazec Obrazec je v slovenskem, italijanskem in madžarskem jeziku. KJE KDAJ IN KAKO predložiti obvestilo Davčni zavezanec predloži obvestilo o preklicu odločitve za znižano stopnjo akontacije dohodnine pristojnemu davčnemu organu na obrazcu, pred koncem davčnega leta. Taksa Takse n
Naslovnica

Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz zaposlitve (iz drugega pogodbenega razmerja) zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

KDO predloži zahtevek#&#KDAJ mora zavezanec predložiti zahtevek#&#VLOGA - obrazec in navodilo#&#PRILOGE K ZAHTEVKU#&#Taksa#&#POJASNILAKDO predloži zahtevek Zahtevek za uveljavitev dejanskih stroškov pri ugotavljanju davčne osnove za dohodek iz zaposlitve iz drugega pogodbenega razmerja predloži davčni zavezanec nerezident, ki mu je plačnik davka izračunal, odtegnil in plačal davčni odtegljaj od dohodka iz zaposlitve iz drugega pogodbenega razmerja po četrtem odstavku 41. člena in po devetem odstavku 127. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06). KDAJ mora zavezanec predložiti zahtevek Davčni zavezanec ner
Naslovnica

Obvestilo o spremembi znižane stopnje akontacije dohodnine od nadomestila iz obveznega invalidskega zavarovanja in delne pokojnine

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

KDO predloži obvestilo#&#VLOGA - obrazec#&#KJE, KDAJ IN KAKO predložiti obvestilo#&#Taksa#&#POJASNILAKDO predloži obvestilo Davčni zavezanec predloži obvestilo o spremembi znižane stopnje akontacije dohodnine, če se odloči za spremembo višine znižane stopnje akontacije pred koncem davčnega leta. VLOGA - obrazec Obrazecjev slovenskem, italijanskem in madžarskem jeziku. KJE, KDAJ IN KAKO predložiti obvestilo Davčni zavezanec predloži obvestilo o spremembi znižane stopnje akontacije dohodnine pristojnemu davčnemu organu na obrazcu, če se odloči za spremembo višine znižane stopnje akontacije pred k
Naslovnica

Razvrščanje investicijskih skladov za izvajanje ZDoh-1

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Dohodek iz kapitala in naložb

Pojasnilo MF, št. 424-08-80/2004/6, 420-01-16/2005/2, 42-37/2005/2, 20. 6. 2005Pojasnilo MF, št. 424-08-80/2004/6, 420-01-16/2005/2, 42-37/2005/2, 20. 6. 2005 (velja do 31. 12. 2005) V zvezi z vprašanji davčnih zavezancev glede obdavčevanja dohodka, ki ga fizične osebe rezidenti Slovenije dosegajo prek tujih investicijskih skladov, v skladu z Zakonom o dohodnini (Uradni list RS, št. 17/05-UPBl in 53/05; v nadaljevanju: ZDoh-1) in s tem povezanim vprašanjem glede razvrščanja tujih investicijskih skladov po ZDoh-1 (med vzajemne sklade po poglavju III., podpoglavje 4.5 (Dohod
Naslovnica

Obvestilo o znižani stopnji akontacije dohodnine od nadomestila iz obveznega invalidskega zavarovanja in od delne pokojnine

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

KDO predloži obvestilo#&#VLOGA - obrazec in navodilo#&#Obrazec in navodilo#&#Obrazec in navodilo#&#Obrazec in navodilo#&#KJE IN KAKO predložiti obvestilo#&#POSTOPANJE DAVČNEGA ORGANA#&#TAKSA#&#POJASNILAKDO predloži obvestilo Davčni zavezanec, ki prejema nadomestilo iz obveznega invalidskega zavarovanja kot delovni invalid po predpisih, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ali polovico pokojnine kot upravičenec v skladu z drugim odstavkom 178. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 - UPB4) se lahko v skladu z osmim odstavkom 127. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06) odloči za znižano stopnjo akontacije dohodnine,
Naslovnica

Obvestilo o uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

KDO predloži obvestilo#&#VLOGA - obrazec in navodilo#&#KJE IN KAKO predložiti obvestilo#&#Taksa#&#POJASNILAKDO predloži obvestilo Obvestilo predloži davčni zavezanec rezident, ki v skladu s 114. členom Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06) uveljavlja olajšavo za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja in od pokojnine, ki se izplačuje za mesečno obdobje. Na način iz prejšnjega odstavka se olajšava za vzdrževane družinske člane lahko upošteva tudi pri izračunu akontacije dohodnine od drugega dohodka, določenega v 105. členu ZDoh-2
Naslovnica

Vloga za uveljavitev oprostitev za izračun akontacije dohodnine od katastrskega dohodka

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

KDO predloži vlogo#&#OBRAZEC in NAVODILO#&#KJE IN KAKO vložiti vlogo#&#TAKSA#&#POJASILAKDO predloži vlogo Vlogo predloži zavezanec za dohodnino od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, za kare se šteje fizična oseba, ki je v zemljiški knjigi oziroma zemljiškem katastru za posamezno kmetijsko ali gozdno zemljišče vpisana kot lastnik ali zakupnik ali je imetnik pravice uporabe zemljišča na podlagi drugega pravnega naslova. OBRAZEC in NAVODILO vloge sta v slovenskem, italijanskem in madžarskem jeziku. KJE IN KAKO vložiti vlogo Vlogo zavezanec vloži pri davčnem
Naslovnica

Prijava parcel vinogradov, iz katerih se pridelek porabi za pridelavo vina iz lastnega pridelka grozdja

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

KDO predloži prijavo#&#KDAJ mora zavezanec predložiti priglasitev#&#KJE in KAKO predloži prijavo#&#VLOGA - obrazec in navodilo Obrazec#&#TAKSA#&#POJASNILAKDO predloži prijavo Obrazec za prijavo predložijo zavezanci, ki so lastniki, zakupniki ali uporabljajo vinograd na podlagi drugega naslova uporabe, če je bil pridelek iz njihovega vinograda porabljen za pridelavo vina iz lastnega pridelka grozdja in se jim davčna osnova od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ugotavlja na podlagi katastrskega dohodka. KDAJ mora zavezanec predložiti priglasitev Obrazec je potrebno predložiti do 30. junija tekočega leta. Prijava velja do p
Naslovnica

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz prenosa premoženjske pravice

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice

KDO vloži napoved#&#KDAJ mora zavezanec vložiti napoved#&#VLOGA - obrazec in navodilo#&#KJE IN KAKO vložiti napoved#&#PRILOGE k obrazcu#&#SANKCIJE#&#ODMERA DAVKA (ODLOČBA)#&#VROČANJE ODLOČBE o višini akontacije dohodnine#&#PRITOŽBA Zoper odločbo, ki jo je izdal organ prve stopnje (davčni organ), je dovoljena pritožba na Ministrstvo za finance v 15 dneh od dneva vročitve odločbe. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri pristojnem davčnem uradu, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register ob vložitvi napovedi. Pri tem je treba opozoriti, da vložitev pritožbe ne zadrži izvršitve odločbe. To pomeni, da mora zavezanec davek plačati, drugače bo davčni organ po poteku 30-dnevnega roka za prostovoljno plačilo kljub vloženi pritožbi davek izterjal. TAKSA#&#DAVČNA IZVRŠBA Zoper dolžnika, ki zapadlega davka ne plača v predpisanem roku, se začne postopek davčne izvršbe z izdajo sklepa o davčni izvršbi. POJASNILAKDO vloži napoved Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz prenosa premoženjske pravice mora davčni zavezanec vložiti, kadar dohodek iz prenosa premoženjske pravice izplača oseba, ki ni plačnik davka. Plačnik davka je v skladu z 58. členom Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06) pravna oseba oziroma združenje oseb, vključno z družbo civilnega prava po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravl
Naslovnica

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice

Pojasnilo DURS, št. 4210-498/2007, 20. 12. 2007#&#Če pravna oseba (najemnik) od fizičnih oseb - etažnih lastnikov#&#Če je najemnik fizična oseba,Pojasnilo DURS, št. 4210-498/2007, 20. 12. 2007 Davčni zavezanci, ki so v letu 2007 dosegli dohodek iz naslova oddajanja premičnega in nepremičnega premoženja v najem, morajo najpozneje do 15. januarja tekočega leta za preteklo leto, vložiti napoved za odmero akontacijo dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem. V nadaljevanju so podani odgovori na najbolj pogosta vprašanja, ki bodo v pomoč davčnim zavezancem: 1. Kdo je dolžan vložiti navedeno napoved? Napoved za odmero akontacije doh
Naslovnica

Prijava parcel oljčnikov, iz katerih se pridelek porabi za pridelavo oljčnega olja iz lastnega pridelka oljk

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

KDO predloži prijavo#&#KDAJ mora zavezanec predložiti priglasitev#&#KJE in KAKO predloži prijavo#&#VLOGA - obrazec in navodilo#&#TAKSA#&#POJASNILAKDO predloži prijavo Obrazec za prijavo predložijo pridelovalci oljk, ki se jim davčna osnova od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ugotavlja na podlagi katastrskega dohodka. KDAJ mora zavezanec predložiti priglasitev Obrazec je potrebno predložiti do 30. junija tekočega leta. Prijava velja do preklica ali predložitve novega obrazca. KJE in KAKO predloži prijavo Obrazec je potrebno predložiti pri krajevno pristojnem davčnem uradu. Na obrazcu je potrebno navesti parcele
Naslovnica

Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice

KDO predloži obvestilo#&#KDAJ mora zavezanec predložiti zahtevek#&#VLOGA - obrazec in navodilo#&#KJE IN KAKO predložiti obvestilo#&#TAKS#&#POJASNILAKDO predloži obvestilo Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja, predloži davčni zavezanec nerezident, kadar navedeni stroški vzdrževanja presegajo normirane stroške v višini 40 odstotkov, ki jih je plačnik davka upošteval pri izračunu davčnega odtegljaja od dohodka iz oddajanja premoženja v najem. V skladu z drugim odstavkom 77. člena Zakona o dohodnini
Naslovnica

Zahtevek za vračilo davka od dividend na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

KDO predloži zahtevek#&#OBRAZEC#&#KJE in KAKO predložiti zahtevek#&#PRILOGE k zahtevku#&#TAKSA#&#POJASNILAKDO predloži zahtevek Zahtevek predloži prejemnik dividend. OBRAZEC in NAVODILO zahteve sta v slovenskem, italijanskem in madžarskem jeziku. KJE in KAKO predložiti zahtevek Prejemnik dividend predloži izpolnjeni obrazec Davčni upravi Republike Slovenije. Za vsako izplačilo dividend se predloži nov zahtevek. PRILOGE k zahtevku K zahtevku se priložijo izpisek iz registra, kopija delniške knjige, potrdilo o lastništvu za izvajanje 10. člena (dividende) mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdav
Naslovnica

Zahtevek za oprostitev davka od dohodkov iz zaposlitve (razen pokojnin) na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

KDO in KDAJ predloži zahtevek#&#OBRAZEC#&#KJE in KAKO predložiti zahtevek#&#POSTOPANJE ORGANA#&#PRILOGE k zahtevku#&#TAKSA#&#POJASNILAKDO in KDAJ predloži zahtevek Prejemnik dohodka iz zaposlitve predloži plačniku dohodka izpolnjeni obrazec, preden je dohodek izplačan. OBRAZEC in NAVODILO zahteve sta v slovenskem, italijanskem in madžarskem jeziku. KJE in KAKO predložiti zahtevek Plačnik dohodka iz zaposlitve predloži izpolnjeni obrazec Davčni upravi Republike Slovenije. POSTOPANJE ORGANA Davčni organ odloči o zahtevku najpozneje v 15 dneh od prejema zahtevka. Plačnik davka lahko izplača dohodek, ne da bi od tega dohodka izrač
Naslovnica

Zahtevek za oprostitev davka od dohodkov profesorjev in raziskovalcev na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

KDO in KDAJ predloži zahtevek#&#OBRAZEC#&#KJE in KAKO predložiti zahtevek#&#POSTOPANJE ORGANA#&#PRILOGE k zahtevku#&#TAKSA#&#POJASNILAKDO in KDAJ predloži zahtevek Prejemnik dohodka iz zaposlitve predloži izpolnjeni obrazec plačniku dohodka za poučevanje oziroma raziskovanje, preden je dohodek izplačan. OBRAZEC in NAVODILO zahteve sta v slovenskem, italijanskem in madžarskem jeziku. KJE in KAKO predložiti zahtevek Plačnik predloži izpolnjeni obrazec davčnemu organu. POSTOPANJE ORGANA Davčni organ odloči o zahtevku najpozneje v 15 dneh od prejema zahtevka. Plačnik davka lahko izplača dohodek in od tega dohodka ne izračuna, ne o
Naslovnica

Zahtevek za oprostitev davka od drugih dohodkov na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

KDO in KDAJ predloži zahtevek#&#OBRAZEC#&#KJE in KAKO predložiti zahtevek#&#POSTOPANJE ORGANA#&#PRILOGE k zahtevku#&#TAKSA#&#POJASNILAKDO in KDAJ predloži zahtevek Prejemnik dohodka predloži plačniku dohodka izpolnjeni obrazec, preden je dohodek izplačan. OBRAZEC in NAVODILO zahteve sta v slovenskem, italijanskem in madžarskem jeziku. KJE in KAKO predložiti zahtevek Plačnik dohodka predloži izpolnjeni obrazec Davčni upravi Republike Slovenije. POSTOPANJE ORGANA Davčni organ odloči o zahtevku najpozneje v 15 dneh od prejema zahtevka. Plačnik davka lahko izplača dohodek, ne da bi izračunal, odtegnil in plačal davčni odtegljaj, š
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 23 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta

< VsiMnenja in pojasnila FURS(564)

Področja

< Vsi Davčni članki in nasveti Davčni postopek in davčna služba Davek na dediščine in darila Davek na dobitke od iger na srečo Davek na dodano vrednost, carina in trošarine Davek na motorna vozila Davek na promet nepremičnin in davek na nepremičnine Davek na promet zavarovalnih poslov in drugi davki Davek na vodna plovila Davek od dohodkov pravnih oseb Dohodnina Okoljske dajatve Prispevki za socialno varnost

Leto objave

< Vsi
2007(564)
> Januar(20) > Februar(235) > Marec(42) > April(14) > Maj(15) > Junij(17) > Julij(8) > Avgust(9) > September(18) > Oktober(13) > November(22) > December(151)