FinD - Mnenja in obrazci
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Mnenja in vzorci > Vsebine Finančne uprave RS > Davčni članki in nasveti > Davek na motorna vozila > 2007
 

Vsebine Finančne uprave RS

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 20 (od skupaj 20)
  Članek
Naslovnica

Predmet obdavčitve

Pojasnilo DURS, 5.12.2007

Davek na motorna vozila

Po Zakonu o davku na motorna vozila (v nadaljevanju ZDMV) se davek na motorna vozila (v nadaljevanju DMV) plačuje od motornih vozil iz tarifnih oznak: 8703 21, 8703 22, 8703 23, 8703 24, 8703 31, 8703 32, 8703 33 in 8703 90 kombinirane nomenklature carinske tarife (Uradni list RS, št. 81/98), ki se dajo prvič v promet oziroma se prvič registrirajo na območju Republike Slovenije (v nadaljevanju nova motorna vozila). DMV se plačuje tudi od prometa rabljenih motornih vozil iz prejšnjega odstavka in
Naslovnica

Davek na motorna vozila - pravne podlage

Pojasnilo DURS, 5.12.2007

Davek na motorna vozilaDavek na motorna vozila

Povezani predpisi#&#Pomembno!Zakon o davkih na motorna vozila - ZDMV (Uradni list RS, št. 72/06 - UPB2) Povezani predpisi Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06) Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07) Pomembno! Opozarjamo, da so neuradna prečiščena besedila predpisov zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.
Naslovnica

Plačilo DMV na podlagi obračuna oziroma odmere

Pojasnilo DURS, 5.12.2007

Davek na motorna vozila

V zvezi s plačilom DMV je v 9. členu ZDMV določeno, da mora davčni zavezanec obračunani davek plačati do zadnjega dne naslednjega meseca po poteku meseca, v katerem je nastala davčna obveznost. Davek od prometa rabljenih motornih vozil pa se plača v 15 dneh od nastanka davčne obveznosti. Davek obračuna pristojni davčni organ v kraju sedeža oziroma stalnega prebivališča davčnega zavezanca. Brez dokazila o plačilu davka se rabljeno motorno vozilo ne sme registrirati. Davčnemu zavezancu, ki pridobi
Naslovnica

Obdavčitev motornih vozil po 1. maju 2004

Pojasnilo DURS, 5.12.2007

Davek na motorna vozila

Pojasnilo DURS, 10. 5. 2004#&#Obračunavanje in plačevanje DDV in DMV ob nakupu rabljenega motornega vozila v drugi državi članici Evropske unije, če je kupec fizična oseba, ki ni identificirana za namene DDV v Sloveniji#&#Plačevanje DMV na rabljena motorna vozila, pridobljena iz drugih držav članic Evropske unije#&#Nastanek davčne obveznosti za DMV, če pridobitev motornega vozila iz druge države članice Evropske unije opravi oseba, ki opravlja dejavnost trgovine z motornimi voziliPojasnilo DURS, 10. 5. 2004 V zvezi z obdavčitvijo motornih vozil po 1. maju 2004 v nadaljevanju podajamo kratka pojasnila na najpogosteje zastavljena vprašanja. Obdavčitev motornih vozil z davkom na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV) in davkom na motorna vozila (v nadaljevanju DMV) urejajo naslednji predpisi: Zakon o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 134/03-UPB1 in 45/04), v nadaljevanju ZDDV, Pravilnik o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 17/04 in 45/04), v na
Naslovnica

Izvoz in vračilo plačanega DMV

Pojasnilo DURS, 5.12.2007

Davek na motorna vozila

V 11. členu ZDMV je določeno, da ima oseba, ki opravlja trgovsko dejavnost in izvozi motorno vozilo, od katerega je bil plačan davek, pravico do vračila plačanega davka, če davčnemu organu predloži dokazilo o plačilu in izvozno carinsko deklaracijo, ki jo potrdi carinski organ, iz katere mora biti razvidno, da je motorno vozilo zapustilo carinsko območje Skupnosti. Kadar oseba, ki opravlja dejavnost trgovine z motornimi vozili, motorno vozilo, od katerega je bil plačan davek, dobavi v drugo drža
Naslovnica

Pridobitev prevoznega sredstva iz druge države članice Evropske unije

Pojasnilo DURS, 5.12.2007

Davek na motorna vozila

Pojasnilo DURS, 11. 5. 2004Pojasnilo DURS, 11. 5. 2004 V nadaljevanju podajamo odgovor glede obdavčitve motornih vozil po Zakonu o davku na motorna vozila (v nadaljevanju ZDMV) oziroma kopenskih motornih vozil po Zakonu o davku na dodano vrednost (v nadaljevanju ZDDV). Obenem opozarjamo, da spremenjeni ZDDV, kot tudi spremenjeni ZDMV, uvajata nekatere nove pojme. Dosedanji izraz ťuvozŤ iz držav članic Evropske unije se je nadomestil z izrazom ťpridobitevŤ. Zato ne govorimo o uvozu motornih vozil v Slovenijo, pač pa o prid
Naslovnica

Vračilo DMV družini s tremi in več otroki

Pojasnilo DURS, 5.12.2007

Davek na motorna vozila

Pojasnilo DURS, št. 449-9/2003 01 510, z dne 28. 5. 2003Pojasnilo DURS, št. 449-9/2003 01 510, z dne 28. 5. 2003 Davkoplačevalec nas sprašuje, kako je z vračilom davka na motorna vozila (DMV) od nakupa avtodoma. DMV se po 1. odstavku 3. člena Zakona o davkih na motorna vozila (Ur. l. RS, št. 52/99), v nadaljevanju ZDMV, plačuje od motornih vozil iz tarifnih oznak kombinirane nomenklature carinske tarife 8703 21, 8703 22, 8703 23 (v tarifno oznako 8703 23 11 spadajo tudi avtodomi), 8703 24, 8703 31, 8703 32, 8703 33 in 8703 90, ki se dajo prvič v prom
Naslovnica

Zavezanec za davek na motorna vozila

Pojasnilo DURS, 5.12.2007

Davek na motorna vozila

Zavezanec za obračunavanje in plačevanje DMV (v nadaljevanju davčni zavezanec) je proizvajalec oziroma oseba, ki pridobi motorno vozilo v drugi državi članici EU oziroma uvoznik motornih vozil. Oseba, ki pridobi motorno vozilo v drugi državi članici EU, je vsaka pravna ali fizična oseba, ki nabavi motorno vozilo v drugi državi članici EU in ga vnese v Slovenijo, ne glede na to, ali je od tega vozila treba plačati DDV po slovenskih predpisih ali ne. Uvoznik iz prvega odstavka 4. člena ZDMV je car
Naslovnica

Obračun DMV pri proizvajalcih in trgovcih z motornimi vozili

Pojasnilo DURS, 5.12.2007

Davek na motorna vozila

Davčni zavezanec proizvajalec motornih vozil oziroma oseba, ki pridobi motorno vozilo iz druge države članice zaradi opravljanja dejavnosti trgovine z motornimi vozili, mora obračunati davčno obveznost za koledarski mesec. Davčni zavezanec mora v svojih evidencah zagotoviti podatke po vrstah motornih vozil glede na vrednost; na tej podlagi obračunava in plačuje davek. Na podlagi evidenc iz prejšnjega odstavka sestavi davčni zavezanec mesečni obračun davka, ki ga mora predložiti davčnemu organu d
Naslovnica

Davčna osnova

Pojasnilo DURS, 5.12.2007

Davek na motorna vozila

PosebnostOsnova za DMV je prodajna cena posameznega novega motornega vozila, ki ne vključuje tega davka in davka na dodano vrednost, pri uvozu pa vrednost, določena v 22. členu Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98). Prodajna cena pomeni ceno, po kateri je kupec kupil motorno vozilo. DMV od posameznega novega motornega vozila, torej vozila, ki se da prvič v promet oziroma se prvič registrira na območju Slovenije, se plačuje po naslednjih stopnjah od davčne osnove iz prejšnjega odst
Naslovnica

Oprostitve

Pojasnilo DURS, 5.12.2007

Davek na motorna vozila

Po določilu 5. člena ZDMV se davek od cestnih motornih vozil ne plačuje: Od vozil, ki se pred prvo registracijo izvozijo ali dobavijo v drugo državo članico EU. Od vozil, nabavljenih za prevoz družin, ki imajo tri ali več otrok, in to od enega novega osebnega ali kombi vozila s 5 ali več sedeži, ki ga največ enkrat v treh letih kupi eden od roditeljev v družini s tremi ali več otroki, ki še niso dopolnili 18 let. Oprostitev se uveljavlja s povračilom plačanega davka pri pristojnem davčnem organu
Naslovnica

Nastanek obveznosti obračuna DMV

Pojasnilo DURS, 5.12.2007

Davek na motorna vozila

Obveznost za obračun DMV nastane takrat, ko je opravljen promet motornih vozil. Obveznost za DMV iz drugega odstavka 3. člena ZDMV (torej za promet, opravljen znotraj Slovenije) nastane v trenutku nakupa oziroma pridobitve. Zavezanec za DMV iz drugega odstavka 3. člena ZDMV mora nastanek davčne obveznosti prijaviti davčnemu organu v kraju sedeža ali stalnega prebivališče v 15 dneh od dneva nakupa oziroma pridobitve. Velja, da je promet motornih vozil opravljen: ko je izdan račun o prodaji motorn
Naslovnica

Vračilo DMV po 3. točki 5. člena ZDMV

Pojasnilo DURS, št. 4230-186/2007, 5.6.2007

Davek na motorna vozila

Pojasnilo DURS, št. 4230-186/2007, 5. 6. 2007Pojasnilo DURS, št. 4230-186/2007, 5. 6. 2007 V zvezi z vprašanjem, ali je eden od staršev invalidnega otroka upravičen do vračila DMV, če je ta lastnik in kupec vozila, pojasnjujemo: Starši invalidnega otroka, ki se šteje za invalidno osebo iz 3. točke 5. člena ZDMV in izpolnjuje pogoje iz iste točke 5. člena tega zakona, lahko uveljavljajo oprostitev plačila DMV. Zakon o davku na motorna vozila - ZDMV - UPB2 (Uradni list RS, št. 72/06) v 3. točki 5. člena določa oprostitev DMV od vozil, ki so
Naslovnica

Obračun in plačilo DMV

Pojasnilo DURS, št. 423-59/2007/2, 28.5.2007

Davek na motorna vozila

Pojasnilo MF, št. 423-59/2007/2, 28. 5. 2007Pojasnilo MF, št. 423-59/2007/2, 28. 5. 2007 Na vprašanje davčnega zavezanca v zvezi obračunom in plačilom davka na motorna vozila Ministrstvo za finance pojasnjuje: V skladu s prvim odstavkom 5. člena Zakona o davku na motorna vozila - ZDMV-UPB2 (Uradni list RS, št. 72/06) se davek ne plačuje, če se vozilo pred prvo registracijo proda v EU ali izvozi zunaj EU. Če gre za prodajo že registriranih motornih vozil, pridobljenih v EU, ki so bila pripeljana v Slovenijo, morajo davčni zavezanci glede n
Naslovnica

Oprostitev DMV od vozil, kupljenih za prevoz družin, ki imajo tri ali več otrok

Pojasnilo DURS, št. 092-576/2007-2, 26.4.2007

Davek na motorna vozilaDavek na motorna vozila

Pojasnilo DURS, št. 092-576/2007-2, 26. 4. 2007Pojasnilo DURS, št. 092-576/2007-2, 26. 4. 2007 Mater štirih otrok, ki je v letu 2006 v Sloveniji kupila rabljeni osebni avtomobil in plačala vse dajatve, zanima, ali je možno uveljavljati davčno olajšavo pri nakupu avtomobila, če ima tri ali več otrok, kakšen obrazec mora vložiti na upravni enoti in kaj vse je treba predložiti, da bo vloga popolna. V zvezi s tem pojasnjujemo: Po določilih 2. točke prvega odstavka 5. člena Zakona o davku na motorna vozila - ZDMV-UPB2 (Uradni list RS, št. 72/06)
Naslovnica

Izplačila povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov iz delovnega razmerja po 1. januarju 2005

Pojasnilo DURS, 22.2.2007

Davek na motorna vozila

Naslovnica

Davčni odtegljaj po določbah ZDDPO-1

Pojasnilo DURS, 22.2.2007

Davek na motorna vozila

Naslovnica

Obračunavanje potnih in drugih stroškov

Pojasnilo DURS, 22.2.2007

Davek na motorna vozila

Naslovnica

Pravilnik o priznani obrestni meri

Pojasnilo DURS, 22.2.2007

Davek na motorna vozila

Naslovnica

Pravilnik o določanju primerljivih tržnih cen

Pojasnilo DURS, 22.2.2007

Davek na motorna vozila

<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta

Mnenja in pojasnila FURS(20)

Področja

< Vsi Davčni članki in nasveti Davek na motorna vozila

Leto objave

< Vsi
2007(20)
> Februar(5) > April(1) > Maj(1) > Junij(1) > December(12)