FinD - Mnenja in obrazci
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Mnenja in vzorci > Vsebine Finančne uprave RS > Davčni članki in nasveti > Davek na motorna vozila
 

Vsebine Finančne uprave RS

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 41)
  Članek
Naslovnica

Pridobitev prevoznega sredstva iz druge države članice EU

Pojasnilo FURS, 6.5.2019

Pojasnilo FURS št. 0920-7191/2018-8, z dne 29. 04. 2019Pridobitev prevoznega sredstva iz druge države članice EU
Naslovnica

Davek na motorna vozila in uvedba novega preskusnega postopka emisij motornih vozil

Pojasnilo FURS, 3.9.2018

Pojasnilo FURS, št. 4234-31474/2018-2, 31. 8. 2018Davek na motorna vozila in uvedba novega preskusnega postopka emisij motornih vozil
Naslovnica

Stopnja DMV za vozila na kombiniran motorni pogon

Pojasnilo DURS, 3.6.2014

Pojasnilo DURS, št. 4234-713/2014-3, z dne 27. 5. 2014Pojasnilo DURS, št. 4234-713/2014-3, z dne 27. 5. 2014 Na vprašanje, katera stopnja CO2 izpusta se upošteva pri odmeri davka na motorna vozila (v nadaljevanju: DMV), kadar vozilo uporablja kombinacijo pogonov bencin in utekočinjeni naftni plin, v nadaljevanju posredujemo pojasnilo, pripravljeno skupaj z Ministrstvom za finance: Kadar vozilo uporablja kombinacijo pogonov bencin in utekočinjeni naftni plin, se stopnja DMV določi na podlagi bencinskega pogona. V skladu s četrtim odstavkom 6. člena
Naslovnica

Povračilo DMV na osnovi petega odstavka 11.a člena novega ZDMV

Pojasnilo DURS, št. 4234-10/2010, 7.4.2010

Davek na motorna vozila

Pojasnilo DURS, št. 4234-10/2010, 7. 4. 2010Pojasnilo DURS, št. 4234-10/2010, 7. 4. 2010 Davčni zavezanec navaja, da je pooblaščeni avtotrgovec (družba A) s sedežem v RS zavezan za obračunavanje DMV za koledarski mesec. Družba A kupuje (tj. pridobiva) nova osebna vozila iz druge države članice. Ta vozila nato proda slovenski družbi B po ceni, ki vključuje maržo in vse dajatve, ki jih je družba A plačala ob pridobitvi teh vozil. Družba B ta vozila registrira (ponavadi za čas od 1 do 3 dni), in jih takoj, ko pridobi kupca v drugi državi čla
Naslovnica

Vračilo DMV za nakup motornega vozila za prevoz invalidne osebe

Pojasnilo DURS, št. 4234-1/2010-2, 8.3.2010

Davek na motorna vozila

Pojasnilo DURS, št. 4234-1/2010-2, 8. 3. 2010Pojasnilo DURS, št. 4234-1/2010-2, 8. 3. 2010 Davčna zavezanka navaja, da z živi z možem in njegovim bratom, ki je 100 % invalid in je povsem odvisen od tuje pomoči. Ker živi skupaj z invalidom, ga tudi vozi z avtomobilom, kamor je potrebno. Invalidu je bil izdan tudi znak za invalida za avtomobil. Navaja tudi, da možev brat ni kreditno sposoben, da bi sam kupil avto, zato je davčna zavezanka posojilo vzela sama in avto zato na svoje ime tudi registrirala. Davčno zavezanko zanima, ali lahko uvel
Naslovnica

Obvestilo o sprejetju sprememb in dopolnitev Zakona o davku na motorna vozila

Pojasnilo DURS, št. 4234-4/2010, 26.2.2010

Davek na motorna vozila

Pojasnilo DURS, št. 4234-4/2010, 26. 2. 2010Pojasnilo DURS, št. 4234-4/2010, 26. 2. 2010 V torek, 9. 2. 2010, je bil v Uradnem listu RS, št. 9/10, objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na motorna vozila - ZDMV-C, s katerim se od 1. 3. 2010 dopolnjuje in spreminja vsebina veljavnega Zakona o davku na motorna vozila. V nadaljevanju podajamo pomembnejše spremembe in dopolnitve ZDMV-C: UVOD Bistvo novele ZDMV-C je okoljska naravnanost, s katero se v sistem obdavčitve vključujejo rešitve Kjotskega sporazuma glede postopneg
Naslovnica

Vračilo davka na motorna vozila

Pojasnilo DURS, št. 4234-12/2009, 9.9.2009

Davek na motorna vozila

Pojasnilo DURS, št. 4234-12/2009, 9. 9. 2009Pojasnilo DURS, št. 4234-12/2009, 9. 9. 2009 Zavezanec sprašuje, ali je davčni zavezanec upravičen do vračila davka na motorna vozila, ki ga je plačal ob pridobitvi motornega vozila iz druge članice EU (zavezancu je bilo na tej podlagi izdano potrdilo o skladnosti vozila), ter ga je naknadno (v Sloveniji) predelal iz kategorije M1 (osebni avtomobil z obliko nadgradnje) v kategorijo N1 (tovorno vozilo). Ob tem še navaja, da se motorno vozilo iz kategorije M1 (pred predelavo) uvršča v tarifno ozna
Naslovnica

Obdavčitev nadgradnje motornega vozila v avtodom z DMV

Pojasnilo DURS, št. 4234-8/2009-2, 17.8.2009

Davek na motorna vozila

Pojasnilo DURS, št. 4234-8/2009-2, 17. 8. 2009Pojasnilo DURS, št. 4234-8/2009-2, 17. 8. 2009 Davčni zavezanec sprašuje, ali je treba plačati DMV od nakupa tovornega vozila in nadgradnje, za namene samogradnje avtodoma. V zvezi z navedenim odgovarjamo: DMV se plačuje od pridobitve, uvoza in prvega prometa na ozemlju Republike Slovenije le za motorna vozila, namenjena prevozu oseb, ne pa tudi za motorna vozila, namenjena prevozu blaga (tovorna vozila). Vendar se nekatera motorna vozila, ki se homologirajo kot tovorna vozila, kljub temu uvršča
Naslovnica

Prenos dejavnosti in obračun DMV

Pojasnilo DURS, št. 4212-33/2009, 26.5.2009

Davek na motorna vozila

Pojasnilo DURS, št. 4212-33/2009, 26. 5. 2009Pojasnilo DURS, št. 4212-33/2009, 26. 5. 2009 Davčni zavezanec sprašuje, ali gre v primeru prenosa lastništva rabljenega motornega vozila zaradi prenosa dejavnosti na novega zasebnika, ki je oseba iz prvega dednega reda, za promet z motornim vozilom, ki ni predmet obdavčitve z DMV po četrtem odstavku 4. člena ZDMV-UPB2. Davčni zavezanec meni, da gre po vsebini za podaritev (darilno pogodbo), ki je neodplačni pravni posel in ni predmet DMV na podlagi 4. odstavka 4. člena ZDMV-UPB2. V zvezi z nave
Naslovnica

Starodobna vozila in DMV

Pojasnilo DURS, št. 423-178/2008/4, 13.10.2008

Davek na motorna vozila

Pojasnilo MF, št. 423-178/2008/4, 13. 10. 2008Pojasnilo MF, št. 423-178/2008/4, 13. 10. 2008 Peta točka prvega odstavka 5. člena ZDMV določa oprostitev plačila davka na motorna vozila od »rabljenih vozil muzejske vrednosti, starejših od 30 let«. Ob pripravi ZDMV je bila ta dikcija povzeta neposredno iz predpisov s področja ugotavljanja skladnosti vozil. Odredba o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 33/98), ki je veljala do leta 2004, je med vozili, za katera postopek ugotavljanja skladnosti ni potreben, navajala tudi »rabljena vozila mu
Naslovnica

Plačilo DMV za določene vrste motornih vozil, ki se homologirajo kot tovorna vozila

Pojasnilo DURS, št. 4230-98/2008-2, 24.9.2008

Davek na motorna vozila

Pojasnilo DURS, št. 4230-98/2008-2, 24. 9. 2008#⇿ Avtomobili in druga motorna vozila, konstruirana predvsem za prevoz ljudi (razen vozil iz tarifne številke 8702), vključno z motornimi vozili za kombinirani prevoz ljudi in blaga (tipa „karavan“, „kombi“ itd.) in dirkalnimi avtomobili.#&#V smislu te tarifne številke pojem "motorna vozila za kombinirani prevoz oseb in blaga" pomeni vozila z največ 9 sedeži (vključno voznika), katerih notranjost se lahko uporablja za prevoz oseb in blaga, zaradi česar ni treba spremeniti strukture vozila.#∀ Motorna vozila za prevoz blagaPojasnilo DURS, št. 4230-98/2008-2, 24. 9. 2008 Na podlagi določbe 3. člena Zakona o davku na motorna vozila - ZDMV-UPB2 (Uradni list RS, št. 72/06) se davek plačuje od motornih vozil iz tarifnih oznak: 8703 21, 8703 22, 8703 23, 8703 24, 8703 31, 8703 32, 8703 33, 8703 90, določenih v Uredbi Komisije (ES) št. 1719/2005 z dne 27. oktobra 2005 o spremembi Priloge 1 k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi, ki se dajo prvič v promet ali se p
Naslovnica

Obračun davka na motorna vozila

Pojasnilo DURS, 1.9.2008

Davek na motorna vozila

KDO predloži obračun#&#KDAJ mora zavezanec predložiti obračun#&#KJE IN KAKO predložiti obračun#&#VLOGA - obrazec in navodilo#&#TAKSA#&#SANKCIJE#&#POJASNILA#&#PRAVNE PODLAGEKDO predloži obračun Obračun predloži davčni zavezanec - proizvajalec motornih vozil ali oseba, ki zaradi opravljanja dejavnosti trgovine z motornimi vozili pridobi motorno vozilo iz druge države članice Evropske unije, ki še ni bilo predhodno začasno ali trajno registrirano v drugi državi, ne glede na to, ali je za obdobje, za katero predloži obračun, dolžan plačati davek ali ne. KDAJ mora zavezanec predložiti obračun Zavezanec mora predložiti mesečni obračun davka do zadnjega dne naslednjega
Naslovnica

Izvajanje oprostitve po določbi 6. a člena Zakona o davku na motorna vozila

Pojasnilo DURS, št. 423-144/2007, 15.1.2008

Davek na motorna vozila

Pojasnilo MF, št. 423-144/2007, 15. 1. 2008Pojasnilo MF, št. 423-144/2007, 15. 1. 2008 V zvezi s 6. členom Zakona o davku na motorna vozila (Uradni list RS, št. 52/99, 2/04 - PNNVSM, 42/04, 47/06; v nadaljnjem besedilu: ZDMV) se v praksi v zadnjem času pojavljajo problemi z neenotnim in neusklajenim izvajanjem. Opažamo neenotno razlago kriterija uradne specifične emisije ogljikovega dioksida, ki se upošteva za določitev oprostitve davka na motorna vozila v primeru, ko njihova uradna specifična emisija ne presega 110 gramov ogljikovega di
Naslovnica

Obdavčitev prenosa novega motornega vozila v Slovenijo z DDV in DMV

Pojasnilo DURS, št. 4234-40/2007, 15.1.2008

Davek na motorna vozila

Pojasnilo DURS, št. 4234-40/2007, 15. 1. 2008#. Obdavčitev z DDV#. Obdavčitev z DMVPojasnilo DURS, št. 4234-40/2007, 15. 1. 2008 V zvezi z vprašanjem o obdavčitvi z DDV in DMV zaradi prenosa motornega vozila iz druge države članice EU, pojasnjujemo: Prenos novega motornega vozila iz druge države članice EU v Slovenijo, ki ga opravi oseba, ki ni davčni zavezanec za namene DDV, ni predmet DDV v Sloveniji. Pridobitev tega vozila v Sloveniji je predmet obdavčitve z DMV. 1. Obdavčitev z DDV V skladu z b) točko 3. člena Zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št.
Naslovnica

Predmet obdavčitve

Pojasnilo DURS, 5.12.2007

Davek na motorna vozila

Po Zakonu o davku na motorna vozila (v nadaljevanju ZDMV) se davek na motorna vozila (v nadaljevanju DMV) plačuje od motornih vozil iz tarifnih oznak: 8703 21, 8703 22, 8703 23, 8703 24, 8703 31, 8703 32, 8703 33 in 8703 90 kombinirane nomenklature carinske tarife (Uradni list RS, št. 81/98), ki se dajo prvič v promet oziroma se prvič registrirajo na območju Republike Slovenije (v nadaljevanju nova motorna vozila). DMV se plačuje tudi od prometa rabljenih motornih vozil iz prejšnjega odstavka in
Naslovnica

Davek na motorna vozila - pravne podlage

Pojasnilo DURS, 5.12.2007

Davek na motorna vozilaDavek na motorna vozila

Povezani predpisi#&#Pomembno!Zakon o davkih na motorna vozila - ZDMV (Uradni list RS, št. 72/06 - UPB2) Povezani predpisi Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06) Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07) Pomembno! Opozarjamo, da so neuradna prečiščena besedila predpisov zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.
Naslovnica

Plačilo DMV na podlagi obračuna oziroma odmere

Pojasnilo DURS, 5.12.2007

Davek na motorna vozila

V zvezi s plačilom DMV je v 9. členu ZDMV določeno, da mora davčni zavezanec obračunani davek plačati do zadnjega dne naslednjega meseca po poteku meseca, v katerem je nastala davčna obveznost. Davek od prometa rabljenih motornih vozil pa se plača v 15 dneh od nastanka davčne obveznosti. Davek obračuna pristojni davčni organ v kraju sedeža oziroma stalnega prebivališča davčnega zavezanca. Brez dokazila o plačilu davka se rabljeno motorno vozilo ne sme registrirati. Davčnemu zavezancu, ki pridobi
Naslovnica

Obdavčitev motornih vozil po 1. maju 2004

Pojasnilo DURS, 5.12.2007

Davek na motorna vozila

Pojasnilo DURS, 10. 5. 2004#&#Obračunavanje in plačevanje DDV in DMV ob nakupu rabljenega motornega vozila v drugi državi članici Evropske unije, če je kupec fizična oseba, ki ni identificirana za namene DDV v Sloveniji#&#Plačevanje DMV na rabljena motorna vozila, pridobljena iz drugih držav članic Evropske unije#&#Nastanek davčne obveznosti za DMV, če pridobitev motornega vozila iz druge države članice Evropske unije opravi oseba, ki opravlja dejavnost trgovine z motornimi voziliPojasnilo DURS, 10. 5. 2004 V zvezi z obdavčitvijo motornih vozil po 1. maju 2004 v nadaljevanju podajamo kratka pojasnila na najpogosteje zastavljena vprašanja. Obdavčitev motornih vozil z davkom na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV) in davkom na motorna vozila (v nadaljevanju DMV) urejajo naslednji predpisi: Zakon o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 134/03-UPB1 in 45/04), v nadaljevanju ZDDV, Pravilnik o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 17/04 in 45/04), v na
Naslovnica

Izvoz in vračilo plačanega DMV

Pojasnilo DURS, 5.12.2007

Davek na motorna vozila

V 11. členu ZDMV je določeno, da ima oseba, ki opravlja trgovsko dejavnost in izvozi motorno vozilo, od katerega je bil plačan davek, pravico do vračila plačanega davka, če davčnemu organu predloži dokazilo o plačilu in izvozno carinsko deklaracijo, ki jo potrdi carinski organ, iz katere mora biti razvidno, da je motorno vozilo zapustilo carinsko območje Skupnosti. Kadar oseba, ki opravlja dejavnost trgovine z motornimi vozili, motorno vozilo, od katerega je bil plačan davek, dobavi v drugo drža
Naslovnica

Pridobitev prevoznega sredstva iz druge države članice Evropske unije

Pojasnilo DURS, 5.12.2007

Davek na motorna vozila

Pojasnilo DURS, 11. 5. 2004Pojasnilo DURS, 11. 5. 2004 V nadaljevanju podajamo odgovor glede obdavčitve motornih vozil po Zakonu o davku na motorna vozila (v nadaljevanju ZDMV) oziroma kopenskih motornih vozil po Zakonu o davku na dodano vrednost (v nadaljevanju ZDDV). Obenem opozarjamo, da spremenjeni ZDDV, kot tudi spremenjeni ZDMV, uvajata nekatere nove pojme. Dosedanji izraz ťuvozŤ iz držav članic Evropske unije se je nadomestil z izrazom ťpridobitevŤ. Zato ne govorimo o uvozu motornih vozil v Slovenijo, pač pa o prid
Naslovnica

Vračilo DMV družini s tremi in več otroki

Pojasnilo DURS, 5.12.2007

Davek na motorna vozila

Pojasnilo DURS, št. 449-9/2003 01 510, z dne 28. 5. 2003Pojasnilo DURS, št. 449-9/2003 01 510, z dne 28. 5. 2003 Davkoplačevalec nas sprašuje, kako je z vračilom davka na motorna vozila (DMV) od nakupa avtodoma. DMV se po 1. odstavku 3. člena Zakona o davkih na motorna vozila (Ur. l. RS, št. 52/99), v nadaljevanju ZDMV, plačuje od motornih vozil iz tarifnih oznak kombinirane nomenklature carinske tarife 8703 21, 8703 22, 8703 23 (v tarifno oznako 8703 23 11 spadajo tudi avtodomi), 8703 24, 8703 31, 8703 32, 8703 33 in 8703 90, ki se dajo prvič v prom
Naslovnica

Zavezanec za davek na motorna vozila

Pojasnilo DURS, 5.12.2007

Davek na motorna vozila

Zavezanec za obračunavanje in plačevanje DMV (v nadaljevanju davčni zavezanec) je proizvajalec oziroma oseba, ki pridobi motorno vozilo v drugi državi članici EU oziroma uvoznik motornih vozil. Oseba, ki pridobi motorno vozilo v drugi državi članici EU, je vsaka pravna ali fizična oseba, ki nabavi motorno vozilo v drugi državi članici EU in ga vnese v Slovenijo, ne glede na to, ali je od tega vozila treba plačati DDV po slovenskih predpisih ali ne. Uvoznik iz prvega odstavka 4. člena ZDMV je car
Naslovnica

Obračun DMV pri proizvajalcih in trgovcih z motornimi vozili

Pojasnilo DURS, 5.12.2007

Davek na motorna vozila

Davčni zavezanec proizvajalec motornih vozil oziroma oseba, ki pridobi motorno vozilo iz druge države članice zaradi opravljanja dejavnosti trgovine z motornimi vozili, mora obračunati davčno obveznost za koledarski mesec. Davčni zavezanec mora v svojih evidencah zagotoviti podatke po vrstah motornih vozil glede na vrednost; na tej podlagi obračunava in plačuje davek. Na podlagi evidenc iz prejšnjega odstavka sestavi davčni zavezanec mesečni obračun davka, ki ga mora predložiti davčnemu organu d
Naslovnica

Davčna osnova

Pojasnilo DURS, 5.12.2007

Davek na motorna vozila

PosebnostOsnova za DMV je prodajna cena posameznega novega motornega vozila, ki ne vključuje tega davka in davka na dodano vrednost, pri uvozu pa vrednost, določena v 22. členu Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98). Prodajna cena pomeni ceno, po kateri je kupec kupil motorno vozilo. DMV od posameznega novega motornega vozila, torej vozila, ki se da prvič v promet oziroma se prvič registrira na območju Slovenije, se plačuje po naslednjih stopnjah od davčne osnove iz prejšnjega odst
Naslovnica

Oprostitve

Pojasnilo DURS, 5.12.2007

Davek na motorna vozila

Po določilu 5. člena ZDMV se davek od cestnih motornih vozil ne plačuje: Od vozil, ki se pred prvo registracijo izvozijo ali dobavijo v drugo državo članico EU. Od vozil, nabavljenih za prevoz družin, ki imajo tri ali več otrok, in to od enega novega osebnega ali kombi vozila s 5 ali več sedeži, ki ga največ enkrat v treh letih kupi eden od roditeljev v družini s tremi ali več otroki, ki še niso dopolnili 18 let. Oprostitev se uveljavlja s povračilom plačanega davka pri pristojnem davčnem organu
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta

Inšpekcijski pregledi FURS(1) Mnenja in pojasnila FURS(40)

Področja

< Vsi Davčni članki in nasveti Davek na motorna vozila

Leto objave

2019(1) 2018(1) 2014(1) 2010(3)
2009(3) 2008(5) 2007(20) 2006(2)
2004(5)