FinD - Mnenja in obrazci
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Mnenja in vzorci > Vsebine Finančne uprave RS > Mnenja in pojasnila FURS > Davčni članki in nasveti > Dohodnina > Dohodek iz zaposlitve in boniteta
 

Mnenja in pojasnila FURS

Stran 1 / 7
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 160)
  Članek
Naslovnica

Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev zaposlenega

Pojasnilo DURS, 21.7.2014

Pojasnilo DURS, št. 4250-1269/2014, z dne 18. 6. 2014Prejeli smo vaše sporočilo, v katerem navajate, da zaposlenemu izplačujete nadomestilo za uporabo lastnega orodja in naprav, ki se po 6. točki prvega dostavka 44. člena Zakona o dohodnini, do višine 2 % mesečne plače delojemalca oziroma največ do višine 2 % povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. Zanima vas, v kakšni višini se nadomestilo všteva v osnovo za obračun prispevkov za socialno varnost. V nadaljevanju pojasnjujemo: Nadom
Naslovnica

Osnova za plačilo prispevka za zdravstvo od nagrad dijakom in študentom za obvezno prakso

Pojasnilo DURS, št. 4250-697/2014-4, 18.6.2014

Pojasnilo DURS, št. 4250-697/2014-4, 18. 6. 2014Prejeli smo več vprašanj glede določitve osnove za plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36 % od nagrad dijakom in študentom za opravljanje obvezne prakse. V nadaljevanju pojasnjujemo davčno obravnavo nagrad dijakom in študentom za obvezno praktično delo. V zvezi z določitvijo osnove za plačilo prispevka za zdravstvo od nagrad dijakom in študentom za obvezno prakso je v pojasnilu povzeto stališče Ministrstva za zdravje (dopis št. 425-1/2014/4, z dne 12. 6. 2014). Nagrada dija
Naslovnica

Davčna obravnava dnevnic zaposlenih pri tujih delodajalcih

Pojasnilo DURS, št. 4217-6236/2014-2, 10.6.2014

Pojasnilo DURS, št. 4217-6236/2014-2, 10. 6. 2014V zvezi z vprašanjem, ali lahko tudi čezmejni delovni migranti, tj. rezidenti Slovenije, ki delajo v tujini pri tujem delodajalcu in prejmejo povračilo stroškov službenih potovanj, te stroške izvzamejo iz davčne osnove dohodka iz delovnega razmerja, pojasnjujemo v nadaljevanju. V skladu s 45. Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7, 24/12, 30/12, 40/12- ZUJF, 75/12, 94/12 in 96/13)lahko zavezanec, ki prejema dohodek iz delovnega razmerja iz tujine, uveljavlja zmanjšanje davčn
Naslovnica

Davčna obravnava odpovedi pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove

Pojasnilo DURS, št. 4210-4019/2014, 8.5.2014

Pojasnilo DURS, št. 4210-4019/2014, 8. 5. 2014Prejeli smo vprašanje zavezanca glede davčne obravnave odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove, skladno z določili 91. člena Zakona o delovnih razmerjih - ZDR-1 (Uradni list RS, št. 21/13). V zvezi s tem vprašanjem smo za mnenje zaprosili Ministrstvo za finance, ki ga povzemamo v nadaljevanju. Odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi, se davčno obravnava kot dohodek iz delovnega razmerja po 5. točki prvega odstavka 37. člena Zakon
Naslovnica

Davčna obravnava odpravnin

Pojasnilo DURS, št. 4210-4305/2014-1, 25.4.2014

Pojasnilo DURS, št. 4210-4305/2014-1, 25. 4. 2014Prejeli smo vprašanja zavezancev glede obdavčitve odpravnin, ki jih kot pravico določa Zakon o delovnih razmerjih. V nadaljevanju pojasnjujemo davčno obravnavo odpravnin. Pri obravnavi vprašanja je treba ločiti delovno pravni in davčni vidik. Medsebojne pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev urejajo predpisi o delovnih razmerjih, na podlagi katerih se ugotavlja tudi upravičenost delavca do odpravnine. Zakon o delovnih razmerjih - ZDR-1 (Uradni list. RS, št. 21/13) tako določa naslednje o
Naslovnica

Informacija za slovenske rezidente, zaposlene pri tujem delodajalcu v tujini

Pojasnilo DURS, št. 4217-3052/2014-1, 13.3.2014

Pojasnilo DURS, št. 4217-3052/2014-1, 13. 3. 2014Novela Zakona o dohodnini - ZDoh-2M (Uradni list RS, št. 96/13) s 1. 1. 2014 ukinja olajšavo za čezmejne delovne migrante, ki je tem zavezancem za davek, omogočala zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz delovnega razmerja v tujini, v višini 7.000 evrov letno (za leto 2013, v višini 7.576,62 evrov). Zato je še toliko bolj pomembno vedeti, kakšne so pravice in obveznosti zavezancev za davek, zaposlenih v tujini. Davčna obveznost posameznika je odvisna od njegovega statusa (rezident, nerezident). T
Naslovnica

Razlika do najnižje osnove za plačilo prispevkov

Pojasnilo DURS, 20.2.2014

Pojasnilo DURS, št. 4212-1169/2014, z dne 13. 2. 2014V zvezi z vprašanjem, katera je najnižja osnova za obračun prispevkov, pojasnjujemo: Najnižja osnova za obračun prispevkov za osebe v delovnem razmerju je znesek 60 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec. V prehodnem obdobju, v letu 2014, pa je to minimalna plača. Najnižja osnova za obračun prispevkov za osebe v delovnem razmerju je, skladno s četrtim odstavkom 144. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2 (Uradni list R
Naslovnica

Določitev zavarovalne osnove za samozaposlene, družbenike in kmete v letu 2014

Pojasnilo DURS, št. 4250-390/2014-2, 7.2.2014

Pojasnilo DURS, št. 4250-390/2014-2, 7. 2. 2014V zvezi z vprašanji, kakšna je pravilna višina zavarovalne osnove, od katere plačujejo prispevke za socialno varnost samozaposleni, družbeniki in kmetje v letu 2014, pojasnjujemo v nadaljevanju. Samozaposleni, družbeniki in kmetje, ki so v zavarovanje vstopili pred 1. 1. 2014, v letu 2014 plačujejo prispevke od zavarovalne osnove, v katero so bili uvrščeni na podlagi 209. člena ZPIZ-1*, dokler se jim zavarovalna osnova ne določi na podlagi doseženega dobička v letu 2013. Do nove določitve zavaro
Naslovnica

Informativni izračun dohodnine za leto 2013 - uveljavljanje stroškov v zvezi z delom v tujini

Pojasnilo DURS, 27.1.2014

Zavezanci - rezidenti Slovenije, ki prejemajo dohodke iz delovnega razmerja iz tujine, lahko skladno s 45. členom Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 - UPB7, 24/12, 30/12, 40/12-ZUJF, 75/12, 94/12 in 96/13, v nadaljevanju: ZDoh-2) uveljavljajo zmanjšanje davčne osnove za stroške prehrane med delom in stroške prevoza na delo in z dela, pod pogoji in do višine, kot jih določa Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06
Naslovnica

Dohodki iz zaposlitve (drugo pogodbeno razmerje) - splošno pojasnilo velja od 1. 1. 2014 dalje

Pojasnilo DURS, št. 4211-235/2014-2, 23.1.2014

Pojasnilo DURS, št. 4211-235/2014-2, 23. 1. 20141. OPREDELITEV DOHODKOV IZ DRUGEGA POGODBENEGA RAZMERJA 1.1 Dohodki za opravljeno delo ali storitev 1.2 Avtorski honorar iz drugega pogodbenega razmerja 1.3 Začasno ali občasno delo upokojencev 1.4 Dohodek verskih delavcev 1.5 Osebno dopolnilno delo 2. DAVČNA OSNOVA DOHODKOV IZ DRUGEGA POGODBENEGA RAZMERJA 2.1 Uveljavljanje dejanskih stroškov prevoza in nočitve 3. AKONTACIJA DOHODNINE 4. PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE OD DOHODKOV IZ DRUGEGA POGODBENEGA RAZMERJA 4.1 Prispevek
Naslovnica

Znižanje davčne osnove za plačane premije za PDPZ

Pojasnilo DURS, št. 4250-4666/2013-3, 17.1.2014

Pojasnilo DURS, št. 4250-4666/2013-3, 17. 1. 2014Prejeli smo vprašanje zavezanca, ali je v nadaljevanju opisan način plačevanja premij za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (v nadaljnjem besedilu: PDPZ) pod 1. točko ustrezen. Delavec ima bruto plačo 2.000,00 EUR. Z delodajalcem je podpisal pogodbo o pristopu k pokojninskemu načrtu PN-PDPZ-XY. Ta pogodba je bila podpisana na podlagi pogodbe z delodajalcem, ki jo ima ta sklenjeno z zavarovalnico. Na tej podlagi sta se delodajalec in delavec dogovorila, da vsak od njiju plača 2,5 % od b
Naslovnica

Zavarovanje odgovornosti članov uprave in nadzornih svetov

Pojasnilo DURS, št. 4200-660/2013-3, 8.1.2014

Pojasnilo DURS, št. 4200-660/2013-3, 8. 1. 2014Prejeli smo vprašanje zavezanca v zvezi z obračunavanjem bonitete pri sklenitvi korporativnega zavarovanja odgovornosti članov organov vodenja in nadzora. V zvezi s pojasnilom DURS, št. 4210-6628/2011, z dne 25. 5. 2011 zavezanec želi dodatno pojasnilo, kako ugotoviti boniteto posameznih članov uprave in nadzornih svetov, glede na to, da se zavarovanje odgovornosti organov vodenja in nadzora nanaša tako na trenutne, kot tudi na predhodne ali bodoče člane organov vodenja in nadzora. V nadaljevanj
Naslovnica

Davčna obravnava začasnega ali občasnega dela upokojencev – posebni davek na določene prejemke

Pojasnilo DURS, št. 4210-6544/2013, 31.7.2013

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4210-6544/2013, 31. 7. 2013Na podlagi 7. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela – ZUTD-B (Uradni list RS, št. 63/13) se posebni davek na določene prejemke ne plačuje od prejemkov, izplačanih iz naslova opravljanja začasnega in občasnega dela, od 27. 7. 2013 dalje. Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela – ZUTD-A (Uradni list RS, št. 21/13) je bilo s 1. 7. 2013 uvedeno začasno ali občasno delo upokojencev. Davčna obravnava dohodkov iz naslova tega dela je bila pojasnj
Naslovnica

Interpretacija davčne zakonodaje in določb Zakona o dohodnini 2

Pojasnilo DURS, št. 4210-4414/2013-2 01-610-02, 5.6.2013

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4210-4414/2013-2 01-610-02, 5. 6. 2013V zvezi z vprašanjem, kako se upošteva, za priznavanje posebne osebne olajšava dijakom in študentom, pogoj vpisa na študij do dopolnjenega 26. leta starosti in kateri dan se šteje kot dan vpisa na študij, pojasnjujemo: Pogoj vpisa na študij do dopolnjenega 26. leta starosti se upošteva na letni ravni. To pomeni, da se posebna osebna olajšava prizna osebi, ki se je vpisala na študij v letu, ko je dopolnila starost 26 let, ne glede na to, da je ob samem vpisu (v mesecu septembru) dejansko že stare
Naslovnica

Davčna obravnava začasnega ali občasnega dela upokojencev

Pojasnilo DURS, št. 4250-2369/2013- 1 01-610-501, 4.6.2013

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4250-2369/2013- 1 01-610-501, 4. 6. 2013V Uradnem listu RS, št. 21 z dne 13. 3. 2013, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (v nadaljevanju: ZUTD-A), ki v 27.a členu opredeljuje začasno ali občasno delo. Določbe ZUTD-A, ki urejajo začasno ali občasno delo upokojencev se, skladno z 41. členom ZUTD-A, začnejo uporabljati 1. 7. 2013. To delo se opravlja na podlagi pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela kot posebnega pogodbenega razmerja med delodajalcem in upravičencem, ki ima lahko tu
Naslovnica

Regres za letni dopust za leto 2012 za javne uslužbence - 62.c člen ZIPRS1314

Pojasnilo DURS, št. 4210-4458/2013 2 01-610-501, 30.5.2013

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4210-4458/2013 2 01-610-501, 30. 5. 2013Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu RS, št. 46 dne 29. 5. 2013, objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 – ZIPRS1314. Skladno s 16. členom ZIPRS1314 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je uveljavljen ta zakon. V nadaljevanju pojasnjujemo davčno obravnavo regresa za leto 2012 za javne uslužbence, ki je določena v 62.c členu
Naslovnica

Davčna obravnava dodatne starostne pokojnine oziroma pokojninske rente z dedovanjem

Pojasnilo DURS, št. : 4210-437/2011 01-610-05, 13.5.2013

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št.: 4210-437/2011 01-610-05, 13. 5. 2013V zvezi z davčno obravnavo dohodka iz naslova prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (v nadaljevanju: PDPZ) po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki ga upravičenec prejme po umrlem zavarovancu na podlagi zavarovalne pogodbe za izplačevanje dodatne starostne pokojnine oziroma pokojninske rente (v nadaljevanju pokojninska renta), s katero je dogovorjena zajamčena doba izplačevanja pokojninske rente tudi po smrti zavarovanca, in sicer določenemu upravičencu, ki se lahko o
Naslovnica

Avtorske pogodbe - vprašanje obdavčitve

Pojasnilo DURS, št. 4210-3436/2013-02-01-610-501, 22.4.2013

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4210-3436/2013-02-01-610-501, 22. 4. 2013Prejeli smo vprašanje zavezanca, v katerem sprašuje, kakšna je obdavčitev avtorskega honorarja. Zavezanec navaja, da nima odprtega podjetja in se ukvarja s fotografiranjem. Zanima ga, kako je obdavčena storitev fotografiranja in kdo plača davek. Nadalje zavezanca zanima kakšna je razlika, če posluje s podjetjem ali s fizično osebo. V nadaljevanju pojasnjujemo davčni vidik zastavljenih vprašanj. Dohodek, ki ga na podlagi avtorske pogodbe prejme fizična oseba, se lahko obdavči kot dohodek iz dejav
Naslovnica

Davčna obravnava nagrad in povračil stroškov upraviteljev, sodnih izvedencev, cenilcev, tolmačev in mediatorjev

Pojasnilo DURS, št. 4211-6/2010 01-610-05, 22.3.2013

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4211-6/2010 01-610-05, 22. 3. 2013I. Uvod Upravitelji, sodni izvedenci, cenilci, tolmači in mediatorji so osebe, ki na zahtevo sodišča v stečajnih oziroma sodnih postopkih opravljajo določene storitve. Pri tem dosegajo nagrade in povračila stroškov, ki so predmet davčne obravnave po Zakonu o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7, 24/12, 30/12, 40/12-ZUJF, 75/12 in 94/12). Poleg tega lahko nagrade in povračila stroškov, ki jih navedene osebe dosežejo, zapadejo pod obdavčitev po Zakonu o davku na dodano vrednost – ZDD
Naslovnica

Obračun delovnih ur pri agrarni skupnosti

Pojasnilo DURS, št. 4213-116/2013-02-01-610-501, 28.2.2013

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4213-116/2013-02-01-610-501, 28. 2. 2013Zavezanec sprašuje, kako izplačati delovne ure članom in nečlanom agrarne skupnosti. Navaja, da so v okviru delovne akcije ureditve pašnikov nekateri člani in nečlani agrarne skupnosti opravili več ur, kot je določeno in bi jim želeli izplačati dohodek za opravljene ure dela. V nadaljevanju vam pojasnjujemo: V primeru, ko je član ali nečlan agrarne skupnosti fizična oseba, ki ima za tovrstna dela oziroma storitve registrirano dejavnost (tj. fizična oseba, je za opravljanje tovrstne dejavnosti re
Naslovnica

Obveznost plačevanja akontacije dohodnine od dohodkov, prejetih iz tujine, kadar je delo opravljeno v Sloveniji (se uporablja od 22. 2. 2013)

Pojasnilo DURS, št. 42103-36/2007-15 01-650-02, 22.2.2013

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 42103-36/2007-15 01-650-02, 22. 2. 2013Na Davčno upravo RS je bilo naslovljeno vprašanje glede izračunavanja akontacije dohodnine od dohodkov, prejetih iz tujine, kadar je delo opravljeno v Sloveniji. Gre za primere zaposlitev in opravljanja dela znotraj povezanih družb multinacionalk, ko ena družba - delodajalec posameznika napoti na delo k drugi povezani družbi. Delodajalec in posameznik se dogovorita, da neto plača ostane enaka, pri čemer stroške morebitne višje obdavčitve v državi napotitve krije delodajalec. Postavilo se je vpra
Naslovnica

Izračun akontacije dohodnine pri izplačilu materialnih stroškov nepoklicnim funkcionarjem

Pojasnilo DURS, št. DT 4210-630/2013-2 01-610-05, 24.1.2013

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št.: DT 4210-630/2013-2 01-610-05, 24. 1. 2013V nadaljevanju je dano pojasnilo na vprašanje glede pravilne uporabe osnove, od katere se izračuna akontacija dohodnina pri izplačevanju materialnih stroškov (kilometrin, dnevnic, parkirnin, ipd.), kadar jih občine izplačujejo nepoklicnim funkcionarjem - županom in podžupanom po obračunih iz potnih nalogov. Vprašanje je, kateri izračun je pravilen:da se znesek materialnih stroškov pomnoži s koeficientom 1,29032 za preračun na bruto znesek, od katerega se nato odštejejo normirani stroški v višini
Naslovnica

Obračun dohodnine in prispevkov od odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi od 1. 1. 2013 dalje

Pojasnilo DURS, št. 4210-11253/2012, 27.12.2012

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4210-11253/2012, 27. 12. 2012Z uveljavitvijo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2 (Uradni list RS, št. 96/12) se spreminja način obračunavanja prispevkov za socialno varnost od odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi. V tem pojasnilu povzemamo ureditev glede obračuna dohodnine ter pojasnjujemo ureditev glede obračuna prispevkov za socialno varnost od odpravnin zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki velja za izplačila tovrstnih odpravnin od 1. januarja 2013 dalje. Dohodki iz delovnega razmerja
Naslovnica

Izračun bonitete za uporabo tovornega vozila v zasebne namene

Pojasnilo DURS, št. 4210-7714/2012-02-01-610-501, 10.10.2012

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4210-7714/2012-02-01-610-501, 10. 10. 2012Prejeli smo vprašanje zavezanca, po kateri pravni podlagi se obračuna boniteta za uporabo tovornega vozila, kot je primeroma kombi, glede na to da Zakon o dohodnini ureja le izračun bonitete za uporabo osebnega vozila. V nadaljevanju pojasnjujemo: Boniteta za uporabo avtomobila in drugih motornih vozil, ki so konstruirana predvsem za prevoz oseb, se ugotavlja skladno z določili drugega odstavka 43. člena Zakona o dohodnini. Po Zakonu o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7, 24/12, 3
Naslovnica

Obračun potnih nalogov po ZUJF

Pojasnilo DURS, št. 4210-6097/2012-2, 18.7.2012

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4210-6097/2012-2, 18. 7. 2012Prejeli smo dopis zavezanca, v katerem prosi za pojasnilo 166. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ - ZUJF (Uradni list RS, št. 40/2012), v zvezi z davčno obravnavo dodatne prehrane, ki pripada delavcu na službenem potovanju, ki traja manj kot 12 ur. Navaja, da če je zaposleni na službenem potovanju več kot 8 in manj kot 12 ur, mu pripada dodatni znesek regresa za prehrano, kar znese 7,04 eur. Ker je ta znesek višji, kot bi delavcu pripadal, če bi obračunali regres za prehrano (brez upošt
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 7 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta

< VsiMnenja in pojasnila FURS(160)

Področja

< Vsi Davčni članki in nasveti Dohodnina Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Leto objave

2014(12) 2013(10) 2012(7) 2011(20)
2010(7) 2009(7) 2008(18) 2007(26)
2006(9) 2005(36) 2004(8)