FinD - Mnenja in obrazci
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Mnenja in vzorci > Vsebine Finančne uprave RS > Mnenja in pojasnila FURS > Davčni članki in nasveti > Dohodnina > Dohodek iz dejavnosti
 

Mnenja in pojasnila FURS

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 63)
  Članek
Naslovnica

Vprašanja in odgovori v zvezi z opredelitvijo pogojev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov - novela ZDoh-2N

Pojasnilo DURS, 28.8.2014

Pojasnilo FURS, št. 4212-6631/2014-2 z dne 12. 8. 2014V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 50 je bil objavljen Zakon o spremembah Zakona o dohodnini (ZDoh-2N). Novela določa spremembo prihodkovnega limita, ki je določen kot pogoj za vstop v sistem ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, in sicer iz dosedanjih 50.000 evrov na 100.00 evrov prihodkov, ugotovljenih po predpisih o računovodenju. Določen je dvig davčno priznanih normiranih odhodkov iz dosedanjih 70 % na 80 % prihodkov. Pri tem pa je za davčne zavezance, ki bodo
Naslovnica

Vpliv nepremičnine pridobljene pred in po 1.1.2005 na davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti ob prenehanju zavezanca

Pojasnilo DURS, št. 4212-1845/2013-2 (01-640-06), 2.8.2013

Dohodek iz dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 4212-1845/2013-2 (01-640-06), 2. 8. 2013Zavezanec navaja, da je samostojni podjetnik (v nadaljevanju zavezanec) začel opravljati dejavnost leta 2000. V letu 2003 mu je bilo izdano gradbeno dovoljenje za poslovni prostor, v letu 2004 pa je poslovni prostor dokončal. Leta 2010 je ta poslovni prostor predelal v apartmaje. Zavezanec v letu 2013 načrtuje prenehati z opravljanjem dejavnosti. Sprašuje ali ima odtujitev nepremičnine ob prenehanju zavezanca kakšen vpliv na davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti. Na vprašanje odgovarjamo: Odtuj
Naslovnica

Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva, ki jih podjetnik ne izkazuje v poslovnih knjigah

Pojasnilo DURS, št. 4212-4452/2011, 12.1.2012

Dohodek iz dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 4212-4452/2011, 12. 1. 2012Na vprašanje, ali se stroški vlaganj samostojnega podjetnika v poslovni prostor, ki je v lasti podjetnika kot fizične osebe, štejejo za davčno priznane odhodke, če podjetnik poslovnega prostora ne izkazuje v poslovnih knjigah, ga pa uporablja za opravljanje dejavnosti, pojasnjujemo kakor sledi v nadaljevanju. Pojasnilo je usklajeno z Ministrstvom za finance in začne veljati z dnem objave. Če samostojni podjetnik poslovnega prostora, ki ga ima v lasti kot fizična oseba in ga uporablja za opravlja
Naslovnica

Statusno preoblikovanje podjetnika

Pojasnilo DURS, št. 4212-16/2010, 13.12.2010

Dohodek iz dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 4212-16/2010, 13. 12. 2010Pojasnilo DURS, št. 4212-16/2010, 13. 12. 2010 Prejeli smo elektronsko sporočilo z dne 18. 5. 2010, v katerem prosite za pojasnilo v zvezi s prenosom podjetnikovega podjetja na prevzemno družbo. Navajate, da se samostojni podjetnik želi preoblikovati in prenesti svoje podjetje na prevzemno družbo. Knjigovodska vrednost podjetja (podjetnikov kapital) znaša 50.000 evrov. Podjetnik ima med svojimi sredstvi nepremičnino, katere primerljiva tržna vrednost je višja od njene knjigovodske vrednosti. Zar
Naslovnica

Obdavčitev sredstev iz naslova subvencij za samozaposlitev

Pojasnilo DURS, št. 4212-25/2010, 6.10.2010

Dohodek iz dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 4212-25/2010, 6. 10. 2010#.Pojasnilo DURS, št. 4212-25/2010, 6. 10. 2010 V zvezi dopisom št. 5.5 - 21/2010-7-SK z dne 6. 9. 2010, v katerem zavezanec navaja dileme glede pojasnila DURS, št. 4210-81/2009-0112-10 z dne 11. 5. 2009 ter izvajanjem določbe 80. člena Uredbe sveta (ES), št. 1083/2006, z dne 11. 7. 2006, smo za mnenje zaprosili Ministrstvo za finance. Ministrstvo za finance nam je v dopisu št. 421-105/2010/2 z dne 5. 10. 2010 podalo naslednje mnenje: »1. Menimo, da je pojasnilo, št. 4210-81/2009-0112-10 z dne 11.
Naslovnica

Obresti od denarnih depozitov – davčni odtegljaj

Pojasnilo DURS, št. 4212-4/2010, 28.1.2010

Dohodek iz dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 4212-4/2010, 28. 1. 2010#&#Banka oziroma hranilnica pri izplačilu obresti na denarne depozite fizičnim osebam, ki opravljajo dejavnost in dosegajo dohodke z izdelavo ali prodajo izdelkov domače in umetnostne obrti, upošteva normirane odhodke v višini 25 % izplačanih obresti.Pojasnilo DURS, št. 4212-4/2010, 28. 1. 2010 Prejeli smo vprašanje, ki se nanaša na pojasnilo GDU št. 4210-246/2009-01031-03 z dne 6. 1. 2010, glede obdavčitve obresti od denarnih depozitov, doseženih pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji. Iz tega pojasnila izhaja, da se pri fizični osebi, ki se pri sklepanju pogodbe izkazuje kot fizična oseba, ki opravlja dejavnost, izplačane obresti na denarne depozite obdavčijo kot dohodek iz dejavnosti. Navedeno je tudi, da
Naslovnica

Uveljavljanje investicijske olajšave – plačilo stavbne pravice

Pojasnilo DURS, št. 4210-178/2009, 1.10.2009

Dohodek iz dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 4210-178/2009, 1. 10. 2009Pojasnilo DURS, št. 4210-178/2009, 1. 10. 2009 V zvezi z vlaganjem v nakup stavbne pravice zavezanec sprašuje, ali v obračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti lahko uveljavljala investicijsko olajšavo za plačilo stavbne pravice za zemljišče, na katerem bo zgradil poslovni prostor - garažo za delovne stroje ter v kakšni višini lahko uveljavlja olajšavo. Stavbno pravico mu je prodala žena. V pogodbi o ugotovitvi stavbne pravice, ki je bila sklenjena v letu 2008, je določeno, da je sta
Naslovnica

Prenos nepremičnine iz gospodinjstva v podjetje s. p.

Pojasnilo DURS, št. 4236-1/2009, 19.6.2009

Dohodek iz dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 4236-1/2009, 19. 6. 2009#.#. Iz navedb izhaja, da sta z možem zgradila štiri stanovanjski objekt kot fizični osebi, ter se bosta za opravljanje dejavnosti registrirala kot samostojna podjetnika zato, ker želita objekt prodati. Prenos stanovanjskega objekta iz gospodinjstva v podjetje s.p., ki ni namenjen opravljanju dejavnosti, temveč je namenjen prodaji na trgu, lahko pomeni zlorabo ureditve iz 6. točke 19., 50. in 51. člena ZDoh-2.#.#.1. V primeru, ko bo davčni organ ugotovil, da je bila nepremičnina zgrajena za lastno uporabo fizične osebe v okviru gospodinjstva in je prišlo do registracije samostojnega podjetnika ter prenosa nepremičnine iz gospodinjstva v podjetje samo z namenom izogiba ali zmanjšanja davčnih obveznosti iz naslova dohodnine iz kapitalskih dobičkov, bo izhajal iz tretjega odstavka 74. člena ZDavP-2, dosežen dohodek bo obravnavan kot dobiček iz kapitala v skladu s poglavjem III.6.3. ZDoh-2.#.2. V primeru, ko bo davčni organ ugotovil, da je bila nepremičnina zgrajena za nadaljnjo prodajo (npr. gre za količino in vrsto, ki presega in ni primerna za lastno uporabo fizične osebe v okviru gospodinjstva), bo izhajal iz dejstva, da so bile takšne nepremičnine pridobljene v okviru opravljanja dejavnosti, ki ni bila ustrezno registrirana v skladu z veljavnimi predpisi. Dosežen dohodek bo obravnavan kot dohodek iz dejavnosti. Izhajajoč iz četrtega odstavka 74. člena ZDavP-2 se v teh primerih upošteva določba prvega stavka drugega odstavka 50. člena ZDoh-2 na način, kot da so bile te nepremičnine pridobljene v okviru opravljanja dejavnosti, kar pomeni, da se pri ugotavljanju davčne osnove od dohodka iz dejavnosti, za izkazano vrednost nepremičnine povečajo prihodki.Pojasnilo DURS, št. 4236-1/2009, 19. 6. 2009 Zavezanec navaja, da sta z možem zgradila štiri stanovanjski objekt, ki ga želita prodati, zato se bosta oba registrirala kot s.p. Prosi za pojasnilo, na kakšen način se opravi prenos nepremičnine iz gospodinjstva
Naslovnica

Pojasnilo v zvezi z izpolnjevanjem obrazca REK-2 pri izplačilu dohodka fizični osebi – zavezancu, ki opravlja dejavnost proizvodnje električne energije

Pojasnilo DURS, št. 4210-121/2009, 18.6.2009

Dohodek iz dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 4210-121/2009, 18. 6. 2009Pojasnilo DURS, št. 4210-121/2009, 18. 6. 2009 V 49. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona (Uradni list RS, št. 70/2008) je določeno, da se pri ugotavljanju davčne osnove od dohodkov, ki jih zavezanec iz tretjega in četrtega odstavka 48. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08 in 20/09) doseže s proizvodnjo električne energije iz mikrosoproizvodnje in naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, katerih nazivna
Naslovnica

Olajšava za investiranje – motorna vozila

Pojasnilo DURS, št. 4212-41/2009, 20.5.2009

Dohodek iz dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 4212-41/2009, 20. 5. 2009Pojasnilo DURS, št. 4212-41/2009, 20. 5. 2009 Davčna uprava RS je prejela več vprašanj davčnih zavezancev, ki se nanašajo na uveljavljanje olajšave za investiranje za nakup delovnih strojev (bagrov, viličarjev, kosilnic). Glede na to, da določbi 55.a člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in 66.a člena Zakona o dohodnini v delu, ki se nanašata na motorna vozila nista jasni, je DURS zaprosil Ministrstvo za finance za dodatno pojasnilo. Ministrstvo za finance je v dopisu št. 423-69/2009/4 z
Naslovnica

Prenos nepremičnine iz gospodinjstva v podjetje samostojnega podjetnika

Pojasnilo DURS, št. 4212-16/2009, 5.5.2009

Dohodek iz dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 4212-16/2009, 5. 5. 2009#&#Vložitev nepremičnine v podjetje s.p. se šteje za obdavčljivo odsvojitev kapitala po določbi 94. člena Zakona o dohodnini, razen v primeru, če se prenese v podjetje s.p. z namenom opravljanja dejavnosti (podjetnik jo izkaže med osnovnimi sredstvi) in je bila pridobljena oziroma zgrajena pred začetkom opravljanja dejavnosti.Pojasnilo DURS, št. 4212-16/2009, 5. 5. 2009 Zavezanec navaja, da je fizična oseba lastnica nepremičnine (zemljišča), ki ga je pridobila leta 2007. Fizična oseba namerava odpreti podjetje (s.p.), v katerega bo ob začetku opravljanja dejavnosti vložila nepremičnino. Prosi za pojasnilo, ali se vložitev nepremičnine v podjetje s.p. šteje kot obdavčljiva odsvojitev kapitala po določbah 94. člena Zakona o dohodnini. V zvezi z vprašanjem sporočamo naslednje: Vložitev nepremičnine v podjetje s.p. se št
Naslovnica

Nevtralna davčna obravnava v primeru statusnega preoblikovanja odvetnika v odvetniško družbo

Pojasnilo DURS, št. 421-63/2009/2, 4.5.2009

Dohodek iz dejavnosti

Pojasnilo MF, št. 421-63/2009/2, 4. 5. 2009#&#S področnimi zakoni, s katerimi je urejeno opravljanje posameznih poklicnih dejavnosti fizičnih oseb (npr. Zakon o odvetništvu, Zakon o zdravstveni dejavnosti), ni določen način, postopek in pravni učinki statusnega preoblikovanja teh fizičnih oseb ter odgovornost za nastale obveznosti pred preoblikovanjem, niti da se mora v teh primerih smiselno uporabljati Zakon o gospodarskih družbah.Pojasnilo MF, št. 421-63/2009/2, 4. 5. 2009 Zavezanec prosi za ponovno proučitev mnenja Davčne uprave Republike Slovenije št. 4212-54/2008 z dne 17. 11. 2008, po katerem v primeru statusnega preoblikovanja odvetnika v odvetniško družbo ni mogoče uveljaviti nevtralne davčne obravnave v skladu z 2. točko četrtega odstavka 51. člena Zakona o dohodnini. Meni, da je navedeno pojasnilo sporno, ker verjetno ni nastalo na podlagi posveta s strokovnjaki s področja statusnega prava, kajti navedeni strokov
Naslovnica

Uveljavljanje splošne in posebne olajšave za vzdrževane družinske člane v davčnem obračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti – novo pojasnilo

Pojasnilo DURS, št. 4212-9/2009, 3.2.2009

Dohodek iz dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 4212-9/2009, 3. 2. 2009#&#Na podlagi dodatnega usklajevanja z Ministrstvom za finance lahko zavezanec, ki mu je bila splošna olajšavaPojasnilo DURS, št. 4212-9/2009, 3. 2. 2009 Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti je za leto 2008 objavljen v Pravilniku o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (Uradni list RS, št. 122/08) ter v Pravilniku o spremembah Pravilnika o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (Uradni list RS, št. 16/09). V davčnem obračunu lahko zavezanci uveljavljajo tudi splošno olajšavo in posebno olajšavo za vzdrževane druži
Naslovnica

Predložitev davčnega obračuna v primeru statusnega preoblikovanja s.p. v kapitalsko družbo po šestem odstavku 296. člena ZDavP-2 – sprememba pojasnila

Pojasnilo DURS, št. 4212-67/2008, 11.12.2008

Dohodek iz dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 4212-67/2008, 11. 12. 2008Pojasnilo DURS, št. 4212-67/2008, 11. 12. 2008 Po določbi šestega odstavka 296. člena Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06 in 24/08-ZDDKIS) mora zavezanec v primeru, ko po obračunskem dnevu statusnega preoblikovanja podjetnika do zadnjega dneva davčnega obdobja zavezanca še ni izveden vpis statusnega preoblikovanja podjetnika v sodni register, predložiti tudi davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti na zadnji dan davčnega obdobja, ki sledi obračunsk
Naslovnica

Delno preoblikovanje samostojnega podjetnika – novo pojasnilo

Pojasnilo DURS, št. 4212-60/2008, 1.12.2008

Dohodek iz dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 4212-60/2008, 1. 12. 2008#&#Pri prenosu dela podjetja podjetnika na kapitalsko družbo, ki se izvede v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah o statusnem preoblikovanju podjetnika, nevtralne davčne obravnave po 2. točki četrtega odstavka 51. člena Zakona o dohodnini ni mogoče uveljavljati.Pojasnilo DURS, št. 4212-60/2008, 1. 12. 2008 Zakon o gospodarskih družbah - ZGD-1 (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 pop., 26/07-ZDSU-B, 33/07 - ZSReg-B, 67/07, 100/07 popr., 10/08, 68/08) v 673. a členu omogoča prenos dela podjetja podjetnika in določa, da se pri prenosu dela podjetja smiselno uporabljajo določbe tega zakona o statusnem preoblikovanju podjetnika, razen določb o prenehanju opravljanja dejavnosti in o izbrisu podjetnika iz Poslovnega registra. V povezavi s tem je DURS dne 4. 8. 2
Naslovnica

Pojasnilo o načinu izvajanja posameznih določb Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb

Pojasnilo DURS, št. 4212-43/2008, 17.10.2008

Dohodek iz dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 4212-43/2008, 17. 10. 2008#&#Določba drugega odstavka 33. člena ZDDPO-2, ki omogoča, da se sredstvo za davčne namene dokončno amortizira, se uporablja tudi za vsa sredstva, ki so se začela amortizirati v času uporabe določb ZDDPO ter ZDDPO-1, če po stanju na dan 1. januarja 2006 še niso bila v celoti amortizirana za poslovne namene, torej so še izkazovala neodpisano vrednost.#&#Določbe tretjega odstavka 13. člena ZDDPO-2 ni mogoče uporabiti v primeru, ko zavezanec proda osebno vozilo, za katerega ni smel uveljavljati stroškov za privatne namene.Pojasnilo DURS, št. 4212-43/2008, 17. 10. 2008 Zavezanec prosi za izdajo pojasnila glede izvajanja določb 33. člena v povezavi z 80. členom ter tretjim odstavkom 13. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08). V nadaljevanju vprašanja na kratko povzemamo in nanje odgovarjamo: Vprašanje 1: Ali se določba drugega odstavka 33. člena ZDDPO-2 uporablja tudi za amortizacijo, ki je bila začeta še v času uporabe določb Zakona o davku od dobička pra
Naslovnica

Pojasnilo o načinu izvajanja določb 371., 298. in 299. člena ZDavP-2, ter 50. in 51. člena ZDoh-2 v povezavi z 296. členom ZDavP-2

Pojasnilo DURS, št. 4200-4/2008, 14.8.2008

Dohodek iz dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 4200-4/2008, 14. 8. 2008#&#V kolikor je višina akontacije na podlagi novega obračuna manjša, v katerem primeru se uporabi določba o sorazmernem zmanjšanju obrokov akontacije, v katerem primeru pa določba o vračilu oziroma pobotu morebitnih preplačil?#&#Predpostavlja, da zavezanec za davek od dohodka iz dejavnosti plačuje predhodno akontacijo (PA - v nadaljevanju) dohodnine v mesečnih obrokih. Zavezanec je za januar in februar 2007 plačal »začasna« obroka PA, nato pa v davčnem obračunu za leto 2006 ni izkazal davčne osnove in je bila posledično tudi PA za 2007 enaka 0. Zanima ga:#&#Ad. 1#&#Ad. 2#&#Ali se v primeru pričetka opravljanja dejavnosti PA izračuna od:#&#a) davčne osnove, za katero se predvideva, da bo dosežena do konca davčnega leta, ali#&#Primer 1#&#Primer 4#&#V kolikor s strani zavezanca izvršen prenos stvarnega premoženja iz podjetja v gospodinjstvo podleže obdavčitvi z dohodnino na podlagi 50. oziroma 51. člena ZDoh-2:#&#Ad. 1#&#Ad. 2#&#Ad. 1#&#Ad. 2, Ad. 3 in Ad. 4Pojasnilo DURS, št. 4200-4/2008, 14. 8. 2008 Zavezanec prosi za pojasnila o izvajanju posameznih določb Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št 117/06, 24/08-ZDDKIS) in Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08 in 78/08). V nadaljevanju vprašanja na kratko povzemamo in nanje odgovarjamo: I. Davek od dohodkov pravnih oseb - izvajanje določb šestega odstavka 371. člena ZDavP-2 V kolikor je višina akontacije na podlagi novega obračuna manjša, v katerem primeru s
Naslovnica

Uvedba posebne osebne olajšave za samostojne poklicne športnike

Pojasnilo DURS, št. 4212-32/2008, 4.8.2008

Dohodek iz dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 4212-32/2008, 4. 8. 2008Pojasnilo DURS, št. 4212-32/2008, 4. 8. 2008 V Uradnem listu RS, št. 78/2008 je bil dne 30. 7. 2008 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini - ZDoh-2B, ki je stopil v veljavo naslednji dan po objavi, to je 31. 7. 2008. Z novim četrtim odstavkom 113. člena ZDoh-2B se poklicnim športnikom, ki samostojno opravljajo športni poklic in so vpisani v razvid poklicnih športnikov, pod pogojem, da nimajo sklenjenega delovnega razmerja in da ne opravljajo druge dejavnosti, prizna poseb
Naslovnica

Delno preoblikovanje samostojnega podjetnika

Pojasnilo DURS, št. 4212-35/2008, 4.8.2008

Dohodek iz dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 4212-35/2008, 4. 8. 2008#&#V primeru delnega preoblikovanja samostojnega podjetnika v kapitalsko družbo, ki se izvede v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah o statusnem preoblikovanju podjetnika, je mogoče uveljavljati nevtralno davčno obravnavo, če so ob tem izpolnjeni pogoji določeni v 2. točki četrtega odstavka 51. člena Zakona o dohodnini.Pojasnilo DURS, št. 4212-35/2008, 4. 8. 2008 Zavezanec navaja stališče DURS, po katerem je možno uveljavljati nevtralno davčno obravnavo le v primeru celotnega prenosa podjetja podjetnika na novo ali prevzemno kapitalsko družbo. Z novelo ZGD-1B je urejena možnost prenosa dela podjetja podjetnika, njegovo stališče pa je bilo, da je taka možnost obstajala že pred spremembo ZGD-1. Zaradi navedenega sprašuje za naše stališče glede nevtralne davčne obravnave v primeru delnega preoblikovanja samostojn
Naslovnica

Izvajanje tretjega odstavka 296. člena ZDavP-2 – sprememba stališča na podlagi odločitve organa druge stopnje

Pojasnilo DURS, št. 4214-7/2008, 1.8.2008

Dohodek iz dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 4214-7/2008, 1. 8. 2008#&#Drugačno pa je stališče organa druge stopnje.Pojasnilo DURS, št. 4214-7/2008, 1. 8. 2008 V obravnavanem primeru gre za vprašanje načina izvajanja tretjega odstavka 296. člena Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06 in 24/08-ZDDKIS), ki določa obdobje izračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za primere, ko davčni zavezanec preneha opravljati dejavnost. V skladu s to določbo se v primeru prenehanja opravljanja dejavnosti obdobje, za katero se izračunava akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti, konč
Naslovnica

Prenos poslovnega prostora iz gospodinjstva v podjetje samostojnega podjetnika

Pojasnilo DURS, št. 4212-36/2008, 1.8.2008

Dohodek iz dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 4212-36/2008, 1. 8. 2008#. Ali lahko uveljavlja strošek amortizacije za obravnavani poslovni prostor?#&#V primeru, da zavezanec poslovnega prostora nima vpisanega v poslovnih knjigah, kot odhodek ne more uveljavljati znesek obračunane amortizacije.#&#Izjema od splošnega pravila#&#Samostojni podjetnik ne more sklepati najemne ali kupoprodajne pogodbe sam s seboj kot fizično osebo.Pojasnilo DURS, št. 4212-36/2008, 1. 8. 2008 V vprašanju samostojni podjetnik navaja, da je kot fizična oseba lastnik poslovnega prostora v katerem opravlja dejavnost. Prosi za odgovore na naslednja vprašanja: 1. Ali lahko uveljavlja strošek amortizacije za obravnavani poslovni prostor? 2. Ali lahko fizična oseba samostojnemu podjetniku zaračunava najemnino? 3. Ali lahko nepremičnino proda oziroma prepiše na s.p. ter kakšni stroški so s tem? V zvezi z navedenimi vprašanji v nadaljevanju pojasnju
Naslovnica

Davčna obravnava nepremičnin pri zasebnikih, ki so prenehali z opravljanjem dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. DT 4212-30/2008, 14.7.2008

Dohodek iz dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. DT 4212-30/2008, 14. 7. 2008Pojasnilo DURS, št. DT 4212-30/2008, 14. 7. 2008 Zaradi zagotovitve enotnega izvajanja določb Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/08 in 10/08), ki se nanašajo na davčno obravnavo nepremičnin pri zasebnikih, ki so prenehali z opravljanjem dejavnosti, v nadaljevanju povzemamo in pojasnjujemo izvajanje posameznih določb: I. Davčna obravnava nepremičnin ob prenehanju opravljanja dejavnosti in prenosu iz podjetja zavezanca v njegovo gospodinjstvo Ob prenehanju opravljanja dejavnosti
Naslovnica

Davčna obravnava spletnega oglaševanja

Pojasnilo DURS, št. 4200-69/2008, 2.7.2008

Dohodek iz dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 4200-69/2008, 2. 7. 2008#&#Primer št. 1:#&#Primer št. 2:Pojasnilo DURS, št. 4200-69/2008, 2. 7. 2008 Zavezanec prosi za pojasnilo v zvezi z obdavčitvijo prihodkov iz naslova spletnega oglaševanja. Za posamezne primere navaja vprašanja, ki jih na kratko povzemamo in nanje odgovarjamo: Primer št. 1: Fizična oseba je lastnik in upravljavec spletne strani, na kateri prikazuje oglase ene izmed oglaševalskih mrež (v nadaljevanju založnik). Oglaševalska mreža je podjetje, ki združuje spletne strani različnih založnikov, ki želijo na svojih spletnih straneh
Naslovnica

Trgovanje s premičninami in nepremičninami – opravljanje dejavnosti fizične osebe

Pojasnilo DURS, št. 4212-5/2008, 20.2.2008

Dohodek iz dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 4212-5/2008, 20. 2. 2008#&#Navedeno pomeni, da aktivnosti fizične osebe, katerih posledica so prihodki iz 54. člena ZDoh-2 v nobenem primeru ne štejejo za dohodek iz dejavnosti fizične osebe. Fizična oseba torej lahko neomejeno vlaga, trguje z lastniškimi deleži kot tudi z investicijskimi kuponi in s tem dosega dohodke iz kapitala.#&#opredeljene kot opravljanje dejavnosti, za katero je potrebna registracija.#&#Fizična oseba, ki kupuje ali kako drugače pridobiva premičnine z namenom njihove nadaljnje prodaje opravlja dejavnost in dosega dohodke iz dejavnosti in se mora tako tudi registrirati.#&#Kot je že navedeno, določila 54. člena ZDoh-2 prihodkov od prodaje nepremičnega premoženja ne izključujejo iz prihodka iz dejavnosti, kar pomeni, da je kupovanje nepremičnin v spremenjenem ali nespremenjenem stanju z namenom njihove nadaljnje prodaje, lahko predmet davčne obravnave kot dohodek iz dejavnosti.#&#Praviloma ne gre za dohodke iz dejavnosti, ko gre za dohodke iz prodaje osebnega premoženje fizične osebe, običajno pridobljenega z dedovanjem, podaritvami kot tudi nakupi in gradnjo za lastne potrebe, kar se ugotavlja v vsakem posameznem primeru.#&#Nakupi in prodaje premičnin in nepremičnin so obdavčeni tudi s posrednimi davki, davkom na dodano vrednost (DDV) oziroma davkom na promet nepremičnin (DPN).#&#Dejavnost po ZDDV-1#&#Predmet obdavčitve po ZDDV-1#&#V kolikor se fizična oseba torej ukvarja z nakupom in prodajo premičnin in nepremičnin, potem je dolžna obračunavati plačevati DDV in se zato registrirati kot zavezanec za DDV.Pojasnilo DURS, št. 4212-5/2008, 20. 2. 2008 A) Z VIDIKA NEPOSREDNIH DAVKOV Po zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06) smejo družbe kot dejavnost opravljati vse posle, razen tistih, ki se po zakonu ne smejo opravljati kot gospodarski posli. Enako velja tudi za podjetnika, ki je po tem zakonu fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja dejavnost v okviru organiziranega podjetja. Tako družba kot podjetn
Naslovnica

Dohodek iz dejavnosti

Pojasnilo DURS, 21.1.2008

Dohodek iz dejavnosti

Splošno pojasnilo
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta

< VsiMnenja in pojasnila FURS(63)

Področja

< Vsi Davčni članki in nasveti Dohodnina Dohodek iz dejavnosti

Leto objave

2014(1) 2013(1) 2012(1) 2010(3)
2009(7) 2008(20) 2007(11) 2006(4)
2005(11) 2004(4)