FinD - Mnenja in obrazci
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Mnenja in vzorci > Vsebine Finančne uprave RS > Mnenja in pojasnila FURS > Davčni članki in nasveti > Dohodnina > Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice
 

Mnenja in pojasnila FURS

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 29)
  Članek
Naslovnica

Obveznost poročanja o najemnih pravnih poslih v evidenco trga nepremičnin po 1. juliju 2013

Pojasnilo DURS, št. 4210-6066/2013-1 01-610-05, 17.7.2013

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice

Pojasnilo DURS, št. 4210-6066/2013-1 01-610-05, 17. 7. 2013V nadaljevanju vas seznanjamo zgolj informativno o novosti glede obveznosti poročanja o najemnih pravnih poslih s stavbami ali deli stavb v evidenco trga nepremičnin (v nadaljevanju: ETN). Zavezanci namreč pogosto Davčni upravi Republiki Slovenije postavljajo vprašanja glede obveznosti predložitve sklenjene najemne pogodbe kateremu koli organu, zato menimo, da bo ta informacija uporabna za namene informiranja zavezancev, saj jih boste v takih primerih napotili na Geodetsko upravo Republike Slove
Naslovnica

Davčna obravnava užitka nepremičnine

Pojasnilo DURS, št. 4214-8/2013–3 01-610-05, 9.4.2013

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice

Pojasnilo DURS, št. 4214-8/2013-3 01-610-05, 9. 4. 2013V nadaljevanju je pojasnjena davčna obravnava za primer: A. Podarjenega užitka nepremičnine pri užitkarju in B. Odplačnega užitka nepremičnine pri osebi, ki podeljuje užitek. A. Davčna obravnava podarjenega užitka nepremičnine pri užitkarju Zavezancu, fizični osebi, je podarjen užitek na nepremičnini. Prejemnik užitka nepremičnino, ki je predmet užitka, daje naprej v najem. Pri tem se postavljajo vprašanja, na katera je pojasnjeno naslednje. 1. Ali ima užitkar vse pravice glede uporabe ali oddaj
Naslovnica

Davčna obravnava dohodka iz oddajanja premoženja v najem, doseženega po 1. 1. 2013 v skladu z Zakonom o dohodnini

Pojasnilo DURS, 4.1.2013

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice

Pojasnilo DURS št. 4210 - 11385/2012-1 (20. 12. 2012)Z novelo Zakona o dohodnini - ZDoh-2L, ki je bila objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 94, dne 10. 12. 2012, se uvaja cedularna obdavčitev dohodka iz oddajanja premoženja v najem, ki ga zavezanec ne dosega v okviru opravljanja dejavnosti. To pomeni, da se skladno s 135.č členom Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7, 24/12, 30/12, 40/12-ZUJF, 75/12 in 94/12) v tem primeru dohodek iz oddajanja premoženja v najem obdavčuje cedularno po proporcionalni davčni
Naslovnica

Davčna obravnava dohodka iz oddajanja domene v uporabo po zdoh 2

Pojasnilo DURS, št. 4210-7/2010, 13.1.2011

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice

Pojasnilo DURS, št. 4210-7/2010, 13. 1. 2011Kako se davčno obravnava dohodek, dosežen z oddajanjem domene v uporabo po ZDoh-2? V 2. točki prvega odstavka 78. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 51/10-UPB6 in 106/10) je določeno, da dohodek iz prenosa premoženjske pravice po poglavju III.5.2. (Dohodek iz prenosa premoženjske pravice) vključuje dohodek, dosežen z odstopom uporabe oziroma izkoriščanja ali odstopom pravice do uporabe oziroma pravice do izkoriščanja izuma, videza izdelka, znaka razlikovanja, tehnične izboljš
Naslovnica

Dohodek iz oddajanja hišniškega stanovanja v najem

Pojasnilo DURS, 6.1.2011

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice

Pojasnilo DURS, št. 4210-62/2010, 5. 1. 2011Zavezanka sprašuje, če obstaja predlog za spremembo drugega odstavka 318. člena Zakona o davčnem postopku, na podlagi katerega je dolžna vsako leto vlagati napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem. Pri tem navaja, da živi v soseski s približno 300 stanovanji, v kateri se oddaja »kurilniško stanovanje« v najem, katero je v lasti etažnih lastnikov. V večini primerov znesek odmerjene akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja tega stanovanja v najem ne pre
Naslovnica

Oddajanje skupnega premoženja v najem

Pojasnilo DURS, št. 42140-4/2009, 4.3.2009

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice

Pojasnilo DURS, št. 42140-4/2009, 4. 3. 2009#&#Ne glede na to, da je bilo premoženje, ki se oddaja v najem, pridobljeno v času trajanja zakonske zveze, se šteje, da je prejemnik dohodka iz tega naslova mož, ki je kot lastnik vseh nepremičnin zaveden v zemljiški knjigi. To pomeni, da celoten dohodek iz oddajanja premoženja v najem dosega mož in bo ta dohodek pri njemu vključen v letno davčno osnovo za odmero dohodnine.#&#Da bi se dohodek iz oddajanja stanovanj (premoženja) v najem štel za ženin dohodek, bi moral mož opraviti neomejen in nepreklicen prenos stanovanj, ki so vir dohodka na njo.Pojasnilo DURS, št. 42140-4/2009, 4. 3. 2009 Prejeli smo vprašanje zavezanca v katerem navaja, da zakonca oddajata v najem več nepremičnin, ki so bile pridobljene v času trajanja zakonske zveze in predstavljajo skupno premoženje. Dohodek od najema dveh stanovanj prejema žena, od ostalih nepremičnin pa mož. Pri tem je kot lastnik vseh nepremičnin v zemljiški knjigi zaveden mož. Do sedaj je vse obveznosti v zvezi z oddajo stanovanj plačeval mož, sedaj pa bi želela plačevati te obveznosti vsak sam
Naslovnica

Davčna obravnava dohodka, doseženega z oddajanjem kamp prikolice

Pojasnilo DURS, št. 4230-11/2009, 23.1.2009

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice

Pojasnilo DURS, št. 4230-11/2009, 23. 1. 2009Pojasnilo DURS, št. 4230-11/2009, 23. 1. 2009 Zavezanec je postavil vprašanje, koliko davka je potrebno plačati od dohodka doseženega z oddajanjem kamp prikolic. V nadaljevanju pojasnjujemo: Opredelitev dohodka: Dohodek, dosežen z oddajanjem kamp prikolic v najem, se po Zakonu o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08) šteje za dohodek iz oddajanja premoženja v najem. Pri tem je davčna osnova dohodek iz oddajanja kamp prikolice v najem, zmanjšan za normirane stroške
Naslovnica

Obvestilo o spremembi Stanovanjskega zakona – črtanje četrte alineje 92. člena

Pojasnilo DURS, št. 4210-192/2008, 14.7.2008

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice

Pojasnilo DURS, št. 4210-192/2008, 14. 7. 2008Pojasnilo DURS, št. 4210-192/2008, 14. 7. 2008 V Uradnem listu RS, št. 57/08 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona (SZ-1A), ki je pričel veljati 26. junija 2008. S 14. členom tega zakona se je črtala četrta alineja 92. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 - ZVKSES in 47/06 - ZEN). V skladu z navedeno alinejo, je moral lastnik stanovanja prijaviti oddajo stanovanja pri pristojnem davčnem organu in registrirati najemno pogodbo pri pristoj
Naslovnica

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem

Pojasnilo DURS, št. 4210-498/2007, 20.12.2007

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice

Pojasnilo DURS, št. 4210-498/2007, 20. 12. 2007
Naslovnica

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz prenosa premoženjske pravice

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice

KDO vloži napoved#&#KDAJ mora zavezanec vložiti napoved#&#VLOGA - obrazec in navodilo#&#KJE IN KAKO vložiti napoved#&#PRILOGE k obrazcu#&#SANKCIJE#&#ODMERA DAVKA (ODLOČBA)#&#VROČANJE ODLOČBE o višini akontacije dohodnine#&#PRITOŽBA Zoper odločbo, ki jo je izdal organ prve stopnje (davčni organ), je dovoljena pritožba na Ministrstvo za finance v 15 dneh od dneva vročitve odločbe. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri pristojnem davčnem uradu, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register ob vložitvi napovedi. Pri tem je treba opozoriti, da vložitev pritožbe ne zadrži izvršitve odločbe. To pomeni, da mora zavezanec davek plačati, drugače bo davčni organ po poteku 30-dnevnega roka za prostovoljno plačilo kljub vloženi pritožbi davek izterjal. TAKSA#&#DAVČNA IZVRŠBA Zoper dolžnika, ki zapadlega davka ne plača v predpisanem roku, se začne postopek davčne izvršbe z izdajo sklepa o davčni izvršbi. POJASNILAKDO vloži napoved Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz prenosa premoženjske pravice mora davčni zavezanec vložiti, kadar dohodek iz prenosa premoženjske pravice izplača oseba, ki ni plačnik davka. Plačnik davka je v skladu z 58. členom Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06) pravna oseba oziroma združenje oseb, vključno z družbo civilnega prava po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravl
Naslovnica

Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice

KDO predloži obvestilo#&#KDAJ mora zavezanec predložiti zahtevek#&#VLOGA - obrazec in navodilo#&#KJE IN KAKO predložiti obvestilo#&#TAKS#&#POJASNILAKDO predloži obvestilo Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja, predloži davčni zavezanec nerezident, kadar navedeni stroški vzdrževanja presegajo normirane stroške v višini 40 odstotkov, ki jih je plačnik davka upošteval pri izračunu davčnega odtegljaja od dohodka iz oddajanja premoženja v najem. V skladu z drugim odstavkom 77. člena Zakona o dohodnini
Naslovnica

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice

Pojasnilo DURS, št. 4210-498/2007, 20. 12. 2007#&#Če pravna oseba (najemnik) od fizičnih oseb - etažnih lastnikov#&#Če je najemnik fizična oseba,Pojasnilo DURS, št. 4210-498/2007, 20. 12. 2007 Davčni zavezanci, ki so v letu 2007 dosegli dohodek iz naslova oddajanja premičnega in nepremičnega premoženja v najem, morajo najpozneje do 15. januarja tekočega leta za preteklo leto, vložiti napoved za odmero akontacijo dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem. V nadaljevanju so podani odgovori na najbolj pogosta vprašanja, ki bodo v pomoč davčnim zavezancem: 1. Kdo je dolžan vložiti navedeno napoved? Napoved za odmero akontacije doh
Naslovnica

Davčna obravnava dohodka iz oddajanja premoženja v najem

Pojasnilo DURS, št. 4218-8/2007, 20.9.2007

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice

Pojasnilo DURS, št. 4218-8/2007, 20. 9. 2007#&#Čeprav je v najemni pogodbi kot najemodajalka navedena le žena, se šteje, da sta prejemnika dohodka iz tega naslova oba, ker sta oba lastnika premoženja, ki je vir dohodka, in sicer v sorazmerju glede na lastniški delež v premoženju (stanovanju), ki se oddaja v najem.Pojasnilo DURS, št. 4218-8/2007, 20. 9. 2007 Zavezanec navaja, da sta z ženo solastnika stanovanja, ki ga ne uporabljata, zato sta se odločila, da ga oddata v najem. Ker ima žena nižje dohodke, sta se dogovorila, da bo stanovanje oddala v najem ona in bo tudi dohodke iz tega naslova prejemala le ona. Najemna pogodba je sklenjena le med ženo in najemnikom. Zavezanec sprašuje, kdo se v navedenem primeru šteje za prejemnika dohodka, ali samo žena ali oba. V nadaljevanju pojasnjujemo: Čeprav je v na
Naslovnica

Davčna obravnava nadomestila na podlagi pogodbe o služnosti (negativni)

Pojasnilo DURS, št. 4210-272/2007, 21.6.2007

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice

Pojasnilo DURS, št. 4210-272/2007, 21. 6. 2007Pojasnilo DURS, št. 4210-272/2007, 21. 6. 2007 V pojasnilih, št. 42401-387/2005, in št. 42401-10037/2005, z dne 14. 3. 2005 je bilo pojasnjeno, da se nadomestila, prejeta na podlagi pozitivne služnosti, štejejo za dohodek iz oddajanja premoženja v najem po določbi 65. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 59/06 - UPB4, 49/06 - ZVPSBNO, 69/06 - odločba US in 117/06), pri negativni služnosti pa da gre za drug dohodek po določbi 6. točke tretjega odstavka 98. člena ZDoh-1. S 1. 1. 2007 se j
Naslovnica

Navajanje identifikacijske številke za DDV na izdanih računih

Pojasnilo DURS, 18.3.2007

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice

Pojasnilo DURS, 42601-29/2005, 17. 1. 2005Pojasnilo DURS, 42601-29/2005, 17. 1. 2005 V zvezi z vprašanjem glede navajanja identifikacijske številke za DDV in davčne številke na izdanih računih v nadaljevanju pojasnjujemo: Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 97/04 - UPB2 in 114/04), v nadaljevanju: ZDDV, v 34. in 35. členu predpisuje obvezne podatke na računu, izstavljenem davčnemu zavezancu ali pravni osebi, ki ni davčni zavezanec, in drugim osebam. Po 3. točki prvega odstavka 34. člena ZDDV in po 3. točki prvega odsta
Naslovnica

Obračun pavšalnega nadomestila vstopnega DDV do 31. januarja

Pojasnilo DURS, 18.3.2007

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice

Obvestilo zavezancem s pravico do uveljavljanja pavšalnega nadomestila vstopnega DDV Davčni zavezanci iz drugega odstavka 45. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 97/04 - UPB2, 114/04; v nadaljevanju ZDDV), ki so na podlagi 46. člena ZDDV pridobili dovoljenje davčnega organa za uveljavljanje pravice do pavšalnega nadomestila, morajo davčnemu organu do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto sestaviti in predložiti obračun pavšalnega nadomestila (obrazec DDV-OPN). V skladu
Naslovnica

Obresti

Pojasnilo DURS, 22.2.2007

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice

Izpolnjevanje napovedi za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji in drugih državah članicah EU, ki so bile dosežene v letu 2006 (6. 2. 2007) Plačilo dohodnine od obresti na obveznice SOS2E (26. 1. 2007) Obdavčitev premij NSVS - ZDoh-2 (9. 1. 2007) Obdavčevanje obresti iz diskontiranih dolžniških vrednostnih papirjev po Zakonu o dohodnini (20. 10. 2006) Pojasnilo v zvezi z izvajanjem 132. člena ZDoh-1 in s potrdilom o plačanem davku v
Naslovnica

Dohodek iz prenosa premoženjske pravice

Pojasnilo DURS, 22.2.2007

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice

Dohodek iz prenosa premoženjske pravice (22. 11. 2005) Normirani stroški, novi obrazci REK in podatki za odmero dohodnine 2004 - velja do 31. 12. 2005 (23. 12. 2004)
Naslovnica

Nepremičnina v najemu

Pojasnilo DURS, št. 4236-46/2006-2, 21.12.2006

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice

Pojasnilo DURS, št. 4236-46/2006-2, 21. 12. 2006#&#Ad 1) Najemnik lahko odbije vstopni DDV tudi od vlaganj v tujo nepremičnino, če jo uporablja za svoje obdavčene transakcije.#&#Ad 2, 3) Iz vprašanj ni razvidno, da bi fizična oseba iz naslova vlaganj pravne osebe v dograditev poslovnih prostorov v času najemne pogodbe (20 let) imela kakršnekoli koristi, to pa pomeni, da iz naslova vlaganj v tem času ne bo dosegala dohodka.#&#a)#&#b)#&#Ad 4) V zvezi z vprašanjem, kako bi bilo, če bi stroške investicij kril najemodajalec (ne najemnik, kakor je navedeno v vprašanju), odgovarjamo naslednje:Pojasnilo DURS, št. 4236-46/2006-2, 21. 12. 2006 Zavezanec navaja, da za stranko pripravlja pogodbo o najemu poslovnih prostorov, v katerih bi bil lastnik fizična oseba kot najemodajalec, njegova firma pa kot najemnik. Poslovni prostor s halo je treba še dograditi, da bosta primerna za uporabo, investicijo pa bi kril najemnik. Najemnik bi najemodajalcu plačeval najemnino, pogodba pa bi bila sklenjena za 20 let. V zvezi s tem stranko, za katero pripravlja pogodbo, zanima: Kako mora imeti vodene p
Naslovnica

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in uveljavljanje dejanskih stroškov

Pojasnilo DURS, št. 4218-19/2006, 13.9.2006

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice

Pojasnilo DURS, št. 4218-19/2006, 13. 9. 2006 Zavezanec navaja, da je nerezident Republike Slovenije, ki v Sloveniji dosega dohodek iz oddajanjem premoženja (nepremičnine - stanovanja) v najem. Navedeno nepremičnino oddaja v najem pravni, pa tudi fizični osebi. Pri tem se mu postavlja vprašanje, kako uveljavljati stroške vzdrževanja premoženja, ki ohranjajo uporabno vrednost premoženja (v nadaljevanju: dejanski stroški), če: dohodek dosega pri pravni osebi in akontacijo dohodnine od navedenega
Naslovnica

Izplačilo nadomestil za nemožnost uporabe premoženja v času od uveljavitve Zakona o denacionalizaciji do vrnitve premoženja

Pojasnilo DURS, št. 4210-13/2006, 17.1.2006

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice

Pojasnilo DURS, št. 4210-13/2006, 17. 1. 2006Pojasnilo DURS, št. 4210-13/2006, 17. 1. 2006 V zvezi z vprašanjem, ali mora upravičenec, ki prejme odškodnino po drugem odstavku 72. člena Zakona o denacionalizaciji, od prejetega zneska plačati dohodnino oziroma drug davek, pojasnjujemo: V drugem odstavku 72. člena ZDen je določeno, da se odškodninski zahtevki iz naslova nemožnosti uporabe oziroma upravljanja premoženja in iz naslova vzdrževanja nepremičnin od podržavljenja do dneva uveljavitve tega zakona ne priznavajo. Na podlagi navedenega
Naslovnica

Pojasnilo o vložitvi napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem

Pojasnilo DURS, št. 091-1/2006, 10.1.2006

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice

Pojasnilo DURS, št. 091-1/2006, 10. 1. 2006Pojasnilo DURS, št. 091-1/2006, 10. 1. 2006 Dohodek iz premoženja, ki vključuje dohodek iz oddajanja premoženja v najem, velja za dohodek po ZDoh-1. Za oddajanje premoženja v najem velja vsako oddajanje premoženja na podlagi pogodbe ali na drugi pravni podlagi, s katerim najemodajalec prepusti najemniku neko premoženje v uporabo ali mu prepusti pravico do uporabe premoženja, najemnik pa mora zato plačati ustrezno najemnino ali drugo nadomestilo, pa tudi drugi primeri uporabe premoženja, kadar ti
Naslovnica

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem

Pojasnilo DURS, št. 42406-10006/2005, 5.1.2006

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice

Davčna obravnava dohodka iz oddajanja premoženja v najem (20. 9. 2007) Davčna obravnava nadomestila na podlagi pogodbe o služnosti (negativni) (21. 6. 2007) Nepremičnina v najemu (21. 12. 2006) Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in uveljavljanje dejanskih stroškov (13. 9. 2006) Izplačilo nadomestil za nemožnost uporabe premoženja v času od uveljavitve Zakona o denacionalizaciji do vrnitve premoženja (17. 1. 2006) Pojasnilo o vložitvi napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz odd
Naslovnica

Dohodek iz prenosa premoženjske pravice

Pojasnilo DURS, št. 42401-10428/2005, 22.11.2005

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice

Dohodek iz prenosa premoženjske pravice (22. 11. 2005) Normirani stroški, novi obrazci REK in podatki za odmero dohodnine 2004 - velja do 31. 12. 2005 (23. 12. 2004)
Naslovnica

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem (31. 5. 2005)

Pojasnilo DURS, št. 42401-00036/2005, 31.5.2005

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice

Pojasnilo DURS, št. 42401-00036/2005, 31. 5. 2005#&#V zvezi z opredelitvijo rezidenstva po ZDoh-1:#&#V zvezi z obdavčitvijo dohodka, doseženega iz oddajanja premoženja v najem:#&#Na podlagi teh določb ima torej država vira prednostno in neomejeno pravico obdavčevanja dohodka iz nepremičnin.#&#V zvezi z obveznostjo obračunavanja DDV in obdavčitvijo dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti:Pojasnilo DURS, št. 42401-00036/2005, 31. 5. 2005 Zavezanka navaja, da je državljanka Republike Slovenije, pa tudi Republike Avstrije, da ima v obeh državah prijavljen naslov stalnega prebivališča, v Avstriji pa tudi zaposlitev, kjer tudi živi s svojo družino. Skupaj z bratom sta v Sloveniji podedovala stanovanjsko hišo, ki jo oddajata v najem in sta iz tega naslova dosegla (vsak zase) promet v višini 5.000.000 tolarjev in se tudi identificirala za namene DDV. Glede na navedeno se ji postavljajo
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta

< VsiMnenja in pojasnila FURS(29)

Področja

< Vsi Davčni članki in nasveti Dohodnina Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice

Leto objave

2013(3) 2011(2) 2009(2) 2008(1)
2007(10) 2006(5) 2005(6)