FinD - Mnenja in obrazci
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Mnenja in vzorci > Vsebine Finančne uprave RS > Mnenja in pojasnila FURS > Davčni članki in nasveti > Dohodnina
 

Mnenja in pojasnila FURS

Stran 3 / 32
Dokumenti od 51 do 75 (od skupaj 778)
  Članek
Naslovnica

Obdavčevanje tujih nastopajočih izvajalcev in športnikov – nerezidentov

Pojasnilo DURS, št. 4217-6744/2013-1 01-650-02, 25.7.2013

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

Pojasnilo DURS, št. 4217-6744/2013-1 01-650-02, 25. 7. 2013Od plačil tujim nastopajočim izvajalcem ali športnikom (oziroma tujim pravnim osebam, pri katerih so ti izvajalci ali športniki zaposleni ali opravljajo dejavnost na podlagi drugega pogodbenega razmerja), za opravljene nastope v Sloveniji, se obračuna, odtegne in plača davčni odtegljaj. Pri tem je treba upoštevati tako določila nacionalne davčne zakonodaje kot tudi določila konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodkov. 1. Davčna obravnava izplačanih dohodkov v skladu z nacionalno davčno
Naslovnica

Obveznost poročanja o najemnih pravnih poslih v evidenco trga nepremičnin po 1. juliju 2013

Pojasnilo DURS, št. 4210-6066/2013-1 01-610-05, 17.7.2013

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice

Pojasnilo DURS, št. 4210-6066/2013-1 01-610-05, 17. 7. 2013V nadaljevanju vas seznanjamo zgolj informativno o novosti glede obveznosti poročanja o najemnih pravnih poslih s stavbami ali deli stavb v evidenco trga nepremičnin (v nadaljevanju: ETN). Zavezanci namreč pogosto Davčni upravi Republiki Slovenije postavljajo vprašanja glede obveznosti predložitve sklenjene najemne pogodbe kateremu koli organu, zato menimo, da bo ta informacija uporabna za namene informiranja zavezancev, saj jih boste v takih primerih napotili na Geodetsko upravo Republike Slove
Naslovnica

Izvajanje tretjega odstavka 17. člena mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčenja dohodka in premoženja – kulturni sporazumi

Pojasnilo DURS, št. 4217-6790/2013-2 01-650-02, 10.7.2013

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

Pojasnilo DURS, št. 4217-6790/2013-2 01-650-02, 10. 7. 2013V tretjem odstavku 17. člena veljavnih konvencij, ki obravnava dohodke umetnikov in športnikov1 , so določeni pogoji, v skladu s katerimi se dohodki nastopajočih umetnikov in športnikov obdavčijo samo v njihovi državi rezidentstva (financiranje nastopa z javnimi sredstvi države rezidentstva nastopajočega umetnika in športnika in/ali nastopi v okviru kulturne ali športne izmenjave ali v skladu z bilateralnimi pogodbami o kulturnem sodelovanju). V zvezi z izvajanjem določbe tretjega odstavka 17. č
Naslovnica

REK-1 obrazci s 1. 7. 2013

Pojasnilo DURS, št. 4200-891/2013, 17.6.2013

Obračun dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 4200-891/2013, 17. 6. 2013Ali se nov obrazec REK-1 uporablja za izplačila od 1. 7. 2013 dalje ali za obračun plač od meseca 07/2013 dalje? V zvezi s tem pojasnjujemo: Skladno s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list RS, št. 32/13) se za poročanje podatkov o izplačanih dohodkih od 1. 7. 2013 dalje uporablja nova XML shema REK obrazcev. Podrobno pojasnilo na to temo je objavljeno na spletni strani DURS. REK-1
Naslovnica

Davčna obravnava opustitve vrednostnih papirjev

Pojasnilo DURS, št. 42153-467/2013-01-600-02, 14.6.2013

Dohodek iz kapitala

Pojasnilo DURS, št. 42153-467/2013-01-600-02, 14. 6. 2013V Uradnem listu RS, št. 69/12, z dne 14. 9. 2012, so bila objavljena Pravila poslovanja KDD (v nadaljevanju: Pravila), ki so se pričela uporabljati 12. 11. 2012. Pravila v 51. členu uvajajo opustitev vrednostnih papirjev, ki pomeni imetnikovo nepreklicno in trajno odpoved tem vrednostnim papirjem in vsem pravicam, ki izhajajo iz njih. Za opustitev vrednostnih papirjev imetnik ni upravičen do nikakršnega nadomestila. Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7, 9/12 Odl.US, 24/12, 30/12, 40
Naslovnica

Interpretacija davčne zakonodaje in določb Zakona o dohodnini 2

Pojasnilo DURS, št. 4210-4414/2013-2 01-610-02, 5.6.2013

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4210-4414/2013-2 01-610-02, 5. 6. 2013V zvezi z vprašanjem, kako se upošteva, za priznavanje posebne osebne olajšava dijakom in študentom, pogoj vpisa na študij do dopolnjenega 26. leta starosti in kateri dan se šteje kot dan vpisa na študij, pojasnjujemo: Pogoj vpisa na študij do dopolnjenega 26. leta starosti se upošteva na letni ravni. To pomeni, da se posebna osebna olajšava prizna osebi, ki se je vpisala na študij v letu, ko je dopolnila starost 26 let, ne glede na to, da je ob samem vpisu (v mesecu septembru) dejansko že stare
Naslovnica

Davčna obravnava začasnega ali občasnega dela upokojencev

Pojasnilo DURS, št. 4250-2369/2013- 1 01-610-501, 4.6.2013

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4250-2369/2013- 1 01-610-501, 4. 6. 2013V Uradnem listu RS, št. 21 z dne 13. 3. 2013, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (v nadaljevanju: ZUTD-A), ki v 27.a členu opredeljuje začasno ali občasno delo. Določbe ZUTD-A, ki urejajo začasno ali občasno delo upokojencev se, skladno z 41. členom ZUTD-A, začnejo uporabljati 1. 7. 2013. To delo se opravlja na podlagi pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela kot posebnega pogodbenega razmerja med delodajalcem in upravičencem, ki ima lahko tu
Naslovnica

Regres za letni dopust za leto 2012 za javne uslužbence - 62.c člen ZIPRS1314

Pojasnilo DURS, št. 4210-4458/2013 2 01-610-501, 30.5.2013

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4210-4458/2013 2 01-610-501, 30. 5. 2013Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu RS, št. 46 dne 29. 5. 2013, objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 – ZIPRS1314. Skladno s 16. členom ZIPRS1314 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je uveljavljen ta zakon. V nadaljevanju pojasnjujemo davčno obravnavo regresa za leto 2012 za javne uslužbence, ki je določena v 62.c členu
Naslovnica

Določitev dejanskega uporabnika kmetijskih in gozdnih zemljišč

Pojasnilo DURS, 22.5.2013

Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

Navodilo DURS, št.: 4213-440/2013-1 (01-610-03), 15. 5. 2013Navodilo DURS, št.: 4213-440/2013-1 (01-610-03), 15. 5. 2013 Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7, 24/12, 30/12, 40/12-ZUJF, 75/12 in 94/12) v osmem odstavku 69. člena določa, da se v primeru, če kmetijsko oziroma gozdno zemljišče uporablja oseba, ki nima pravice do uporabe teh zemljišč na podlagi pravnega naslova v zemljiški knjigi in zemljiškem katastru, lahko za namene obdavčitve dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti z dohodnino ta pravica pripiše
Naslovnica

Davčna obravnava dodatne starostne pokojnine oziroma pokojninske rente z dedovanjem

Pojasnilo DURS, št. : 4210-437/2011 01-610-05, 13.5.2013

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št.: 4210-437/2011 01-610-05, 13. 5. 2013V zvezi z davčno obravnavo dohodka iz naslova prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (v nadaljevanju: PDPZ) po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki ga upravičenec prejme po umrlem zavarovancu na podlagi zavarovalne pogodbe za izplačevanje dodatne starostne pokojnine oziroma pokojninske rente (v nadaljevanju pokojninska renta), s katero je dogovorjena zajamčena doba izplačevanja pokojninske rente tudi po smrti zavarovanca, in sicer določenemu upravičencu, ki se lahko o
Naslovnica

Avtorske pogodbe - vprašanje obdavčitve

Pojasnilo DURS, št. 4210-3436/2013-02-01-610-501, 22.4.2013

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4210-3436/2013-02-01-610-501, 22. 4. 2013Prejeli smo vprašanje zavezanca, v katerem sprašuje, kakšna je obdavčitev avtorskega honorarja. Zavezanec navaja, da nima odprtega podjetja in se ukvarja s fotografiranjem. Zanima ga, kako je obdavčena storitev fotografiranja in kdo plača davek. Nadalje zavezanca zanima kakšna je razlika, če posluje s podjetjem ali s fizično osebo. V nadaljevanju pojasnjujemo davčni vidik zastavljenih vprašanj. Dohodek, ki ga na podlagi avtorske pogodbe prejme fizična oseba, se lahko obdavči kot dohodek iz dejav
Naslovnica

Spremembe obračuna davčnega odtegljaja - REK obrazca po 1. 7. 2013

Pojasnilo DURS, št. 4251-835/2013-1-01-610-501, 9.4.2013

Obračun dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 4251-835/2013-1-01-610-501, 9. 4. 2013Glede na spremembe zakonodaje s področja plačevanja prispevkov za primer brezposelnosti in prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo dopolnjen obračun davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja – REK-1 obrazec in Prikaz individualnih podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev – iREK obrazec. Na novo bo določena oblika predložitve podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev ter navodilo za izpolnitev obračunov davčnemu organu v Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
Naslovnica

Davčna obravnava užitka nepremičnine

Pojasnilo DURS, št. 4214-8/2013–3 01-610-05, 9.4.2013

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice

Pojasnilo DURS, št. 4214-8/2013-3 01-610-05, 9. 4. 2013V nadaljevanju je pojasnjena davčna obravnava za primer: A. Podarjenega užitka nepremičnine pri užitkarju in B. Odplačnega užitka nepremičnine pri osebi, ki podeljuje užitek. A. Davčna obravnava podarjenega užitka nepremičnine pri užitkarju Zavezancu, fizični osebi, je podarjen užitek na nepremičnini. Prejemnik užitka nepremičnino, ki je predmet užitka, daje naprej v najem. Pri tem se postavljajo vprašanja, na katera je pojasnjeno naslednje. 1. Ali ima užitkar vse pravice glede uporabe ali oddaj
Naslovnica

Davčna obravnava dohodkov agrarne in pašne skupnosti – splošno pojasnilo (velja od 1. 1. 2013)

Pojasnilo DURS, št. 4213-238/2013-1 01-610-03, 28.3.2013

Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 4213-238/2013-1 01-610-03, 28. 3. 20131. OBDAVČITEV PO ZAKONU O DOHODNINI 1.1 Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti 1.1.1 Splošno o dohodku iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti 1.1.2 Načini obdavčitve dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti 1.2 Obdavčitev dohodkov iz kmetijske in gozdarske dejavnosti 1.3 Obdavčitev dohodkov iz oddajanja kmetijskih in gozdnih zemljišč v najem 2. OBDAVČITEV PO ZAKONU O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB 3. OBDAVČITEV PO ZAKONU O DAVK
Naslovnica

Delovanje strojnih krožkov in oprostitev po 26.členu ZDoh-2

Pojasnilo DURS, št. 4213-227/2013-1 (01-610-03), 27.3.2013

Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 4213-227/2013-1 (01-610-03), 27. 3. 2013Z dnem izdaje tega pojasnila, se razveljavlja pojasnilo DURS, št. 4210-109/2010-2 z dne 28. 7. 2011. Novo pojasnilo v zvezi z delovanjem strojnih krožkov in pogoji za oprostitev plačila dohodnine od prejemkov iz medsosedske pomoči med kmetijskimi gospodarstvi v okviru strojnih krožkov je v nadaljevanju. Skladno s tem novim pojasnilom se za davčne namene ne omejuje več opravljanja storitev v okviru strojnih krožkov le med člani strojnih krožkov. V praksi se je namreč zaradi premalo jasnih in neus
Naslovnica

Davčna obravnava nagrad in povračil stroškov upraviteljev, sodnih izvedencev, cenilcev, tolmačev in mediatorjev

Pojasnilo DURS, št. 4211-6/2010 01-610-05, 22.3.2013

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4211-6/2010 01-610-05, 22. 3. 2013I. Uvod Upravitelji, sodni izvedenci, cenilci, tolmači in mediatorji so osebe, ki na zahtevo sodišča v stečajnih oziroma sodnih postopkih opravljajo določene storitve. Pri tem dosegajo nagrade in povračila stroškov, ki so predmet davčne obravnave po Zakonu o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7, 24/12, 30/12, 40/12-ZUJF, 75/12 in 94/12). Poleg tega lahko nagrade in povračila stroškov, ki jih navedene osebe dosežejo, zapadejo pod obdavčitev po Zakonu o davku na dodano vrednost – ZDD
Naslovnica

Predlaganje REK-1 obrazcev skladno z novelo ZUTD-A

Pojasnilo DURS, št. 4251-835/2013-1-01-610-501, 21.3.2013

Obračun dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 4251-835/2013-1-01-610-501, 21. 3. 2013V Uradnem listu RS, št. 21 z dne 13. 3. 2013, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (v nadaljevanju: ZUTD-A), ki v 39. členu določa posebno ureditev plačevanja prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti. Ta določba začne veljati 30 dan po objavi zakona, torej 12. 4. 2013 in se nanaša na delovna razmerja, sklenjena od uveljavitve ZUTD-A dalje, na pogodbe o zaposlitvi sklenjene pred uveljavitvijo ZUTD-A pa nima vpliva. Navedeno pomeni, da
Naslovnica

Dohodek iz kmetijske in gozdarske dejavnosti – splošno pojasnilo (velja od 1. 1. 2013 dalje)

Pojasnilo DURS, št. 4213-224/2013-1 (01-610-03), 20.3.2013

Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 4213-224/2013-1 (01-610-03), 20. 3. 2013Dohodki, ki jih fizične osebe dosegajo v okviru opravljanja kmetijske ali gozdarske dejavnosti, so po Zakonu o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7, 24/12, 30/12, 40/12-ZUJF, 75/12 in 94/12) obdavčeni kot: A. dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ali B. dohodek iz dejavnosti. Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti je dohodek, ki je pridobljen z opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na kmečkem gospodinjstvu. Za da
Naslovnica

Davčna obravnava dohodkov iz čebelarske dejavnosti v letu 2013

Pojasnilo DURS, št. 4213-196/2013-1 (01-610-03), 12.3.2013

Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 4213-196/2013-1 (01-610-03), 12. 3. 2013Registracija čebelarske dejavnosti Po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008) se čebelarstvo (pridelava medu in čebeljega voska) uvršča pod rejo drugih živali z oznako A 01.490 in se šteje za kmetijsko dejavnost. Za čebelarstvo kot kmetijsko dejavnost pa se šteje tudi prodaja čebeljih družin, rojev, matic in prodaja drugih primarnih čebeljih pridelkov (npr. satja, matičnega mlečka, cvetnega prahu, surovega propolisa, čebeljega strupa). Glede na to, da je čebelarstvo kmetijska dejavnost, z
Naslovnica

Organizacija nagradne igre

Pojasnilo DURS, št. 4210-2118/2013-2 01-610-02, 7.3.2013

Drugi dohodki

Pojasnilo DURS, št. 4210-2118/2013-2 01-610-02, 7. 3. 2013V zvezi z vprašanjem ali lahko družba v razpisnih pogojih nagradne igre navede, da mora posameznik pred prevzemom nagrade, na račun družbe nakazati ustrezen znesek za dohodnino (plačilo tega zneska naj bi bil tudi pogoj za prevzem darila/nagrade) pojasnjujemo davčno obravnavo prirejanja nagradnih iger: Dobitek v nagradni igri je po 3. točki tretjega odstavka 105. Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št, 13/11 - UPB7, 24/12, 30/12, 40/12 - ZUJF, 75/12 in 94/12) obdavčen kot drugi dohodek,
Naslovnica

Obračun delovnih ur pri agrarni skupnosti

Pojasnilo DURS, št. 4213-116/2013-02-01-610-501, 28.2.2013

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4213-116/2013-02-01-610-501, 28. 2. 2013Zavezanec sprašuje, kako izplačati delovne ure članom in nečlanom agrarne skupnosti. Navaja, da so v okviru delovne akcije ureditve pašnikov nekateri člani in nečlani agrarne skupnosti opravili več ur, kot je določeno in bi jim želeli izplačati dohodek za opravljene ure dela. V nadaljevanju vam pojasnjujemo: V primeru, ko je član ali nečlan agrarne skupnosti fizična oseba, ki ima za tovrstna dela oziroma storitve registrirano dejavnost (tj. fizična oseba, je za opravljanje tovrstne dejavnosti re
Naslovnica

Obveznost plačevanja akontacije dohodnine od dohodkov, prejetih iz tujine, kadar je delo opravljeno v Sloveniji (se uporablja od 22. 2. 2013)

Pojasnilo DURS, št. 42103-36/2007-15 01-650-02, 22.2.2013

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 42103-36/2007-15 01-650-02, 22. 2. 2013Na Davčno upravo RS je bilo naslovljeno vprašanje glede izračunavanja akontacije dohodnine od dohodkov, prejetih iz tujine, kadar je delo opravljeno v Sloveniji. Gre za primere zaposlitev in opravljanja dela znotraj povezanih družb multinacionalk, ko ena družba - delodajalec posameznika napoti na delo k drugi povezani družbi. Delodajalec in posameznik se dogovorita, da neto plača ostane enaka, pri čemer stroške morebitne višje obdavčitve v državi napotitve krije delodajalec. Postavilo se je vpra
Naslovnica

Davčna obravnava finančne pomoči prejete v okviru mednarodnega programa s področja izobraževanja in usposabljanja - Leonardo da Vinci

Pojasnilo DURS, št. 4217-1583/2013-2 01-650-01, 11.2.2013

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

Pojasnilo DURS, št. 4217-1583/2013-2 01-650-01, 11. 2. 2013Na Generalni davčni urad smo prejeli dopis v zvezi z davčno obravnavo finančne pomoči v okviru mednarodnega programa s področja izobraževanja in usposabljanja - Leonardo da Vinci (v nadaljevanju: LdV). V dopisu je navedeno, da je zavezanka v letu 2011 v okviru tega programa na Nizozemskem dosegala prejemke iz naslova zaposlitve, od katerih je bil na viru plačan davek. Zavezanka navaja, da je iz Pogodbe za udeležence prakse/usposabljanja v okviru programa LdV (v nadaljevanju: Pogodba) razvidno, d
Naslovnica

Dohodnina- vzdrževani družinski član

Pojasnilo DURS, št. 4210-11353/2012-3 01-610-02, 28.1.2013

Davčne olajšave

Pojasnilo DURS, št.: 4210-11353/2012-3 01-610-02, 28. 1. 2013Zavezanka vprašuje, če lahko otroka, ki ima status študenta, uveljavlja kot vzdrževanega družinskega člana, ker je s sošolci ustanovil podjetje in je v njem solastnik. V nadaljevanju pojasnjujemo: Otroka, ki ima status študenta in je solastnik podjetja se lahko uveljavlja kot vzdrževanega družinskega člana, saj samo lastništvo podjetja ne pomeni opravljanja dejavnosti. Seveda pa morajo biti izpolnjeni tudi ostali pogoji po tretjem odstavku 115. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS,
Naslovnica

Izračun akontacije dohodnine pri izplačilu materialnih stroškov nepoklicnim funkcionarjem

Pojasnilo DURS, št. DT 4210-630/2013-2 01-610-05, 24.1.2013

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št.: DT 4210-630/2013-2 01-610-05, 24. 1. 2013V nadaljevanju je dano pojasnilo na vprašanje glede pravilne uporabe osnove, od katere se izračuna akontacija dohodnina pri izplačevanju materialnih stroškov (kilometrin, dnevnic, parkirnin, ipd.), kadar jih občine izplačujejo nepoklicnim funkcionarjem - županom in podžupanom po obračunih iz potnih nalogov. Vprašanje je, kateri izračun je pravilen:da se znesek materialnih stroškov pomnoži s koeficientom 1,29032 za preračun na bruto znesek, od katerega se nato odštejejo normirani stroški v višini
<<   Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 ... 32 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta

< VsiMnenja in pojasnila FURS(778)

Področja

< Vsi Davčni članki in nasveti Dohodnina Davčne olajšave Dohodek iz dejavnosti Dohodek iz kapitala in naložb Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Dohodek iz zaposlitve in boniteta Drugi dohodki Obračun dohodnine Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja Oprostitve plačila dohodnine Rezidentski status

Leto objave

2015(2) 2014(32) 2013(43) 2012(24)
2011(53) 2010(35) 2009(42) 2008(96)
2007(165) 2006(113) 2005(146) 2004(27)