FinD - Mnenja in obrazci
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Mnenja in vzorci > Vsebine Finančne uprave RS > Mnenja in pojasnila FURS > Davčni članki in nasveti > Dohodnina > 2009
 

Mnenja in pojasnila FURS

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 42)
  Članek
Naslovnica

Dohodninska olajšava za vzdrževane družinske člane

Pojasnilo DURS, št. 4210-234/2009, 15.12.2009

Davčne olajšave

Pojasnilo DURS, št. 4210-234/2009, 15. 12. 2009Pojasnilo DURS, št. 4210-234/2009, 15. 12. 2009 Zavezanca zanima ali lahko sina, ki je star 27 let uveljavlja kot vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo. Dopisu je priložil Odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, s katero se podaljša pravica do uživanja družinske pokojnine in Izvedensko mnenje invalidske komisije 1. stopnje. V nadaljevanju pojasnjujemo: Sina zavezanec ne more uveljavljati kot vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo.
Naslovnica

Dodatna pojasnila k javnemu pozivu fizicnim osebam da pristojnemu davcnemu uradu posredujejo podatke o racunih odprtih pri bankah ali hranilnicah zunaj republike slovenije

Pojasnilo DURS, 11.12.2009

Drugi dohodki

V zvezi z izvajanjem 9. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčni službi - ZDS-1C (Uradni list RS, št. 40/09) je Davčna uprava Republike Slovenije izdala javni poziv, s katerim je pozvala fizične osebe, ki so vpisane v davčni register in ki imajo odprte račune pri bankah in hranilnicah zunaj Republike Slovenije, da pristojnemu davčnemu uradu posredujejo podatke o računih, odprtih pri bankah ali hranilnicah zunaj Republike Slovenije. S strani zavezancev za davek se je pojavilo vprašanje, ali velja ta poziv za vse fizične osebe, ki so kot davčni zavezanci vpisani v davčni register in imajo davčno številko.Dodatna pojasnila k javnemu pozivu fizičnim osebam, da pristojnemu davčnemu uradu posredujejo podatke o računih, odprtih pri bankah ali hranilnicah zunaj Republike Slovenije V zvezi z izvajanjem 9. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčni službi - ZDS-1C (Uradni list RS, št. 40/09) je Davčna uprava Republike Slovenije izdala javni poziv, s katerim je pozvala fizične osebe, ki so vpisane v davčni register in ki imajo odprte račune pri bankah in hranilnicah zunaj Republike Slovenij
Naslovnica

Javni poziv fizicnim osebam da pristojnemu davcnemu uradu posredujejo podatke o racunih odprtih pri bankah ali hranilnicah zunaj republike slovenije pogosto zastavljena vprasanja in odgovori

Pojasnilo DURS, 11.12.2009

Drugi dohodki

Predpisan obrazecJAVNI POZIV fizičnim osebam, da pristojnemu davčnemu uradu posredujejo podatke o računih, odprtih pri bankah ali hranilnicah zunaj Republike Slovenije - pogosto zastavljena vprašanja in odgovori 1. V kakšne namene DURS zbira te podatke? Namen zbiranja teh podatkov je v seznanitvi davčnega organa z dejstvom, da ima fizična oseba odprt račun v tujini, ter v poenotenju obveznosti vodenja podatkov o fizičnih osebah s podatki o pravnih in drugih osebah, ki opravljajo dejavnost, za katere se v registr
Naslovnica

Plačilo akontacije v primeru organiziranja nagradnih iger

Pojasnilo DURS, št. 4210-233/2009-1, 8.12.2009

Drugi dohodki

Pojasnilo DURS, št. 4210-233/2009-1, 8. 12. 2009#&#Navedena pravila nagradne igre niso v skladu z določbami Zakona o dohodniniPojasnilo DURS, št. 4210-233/2009-1, 8. 12. 2009 Zavezanca zanima ali so pravila nagradne igre v skladu z veljavnima ZDoh-2 in ZDavP-2, če organizator plača akontacijo dohodnine, vendar tako, da pred izročitvijo nagrade v naravi izstavi nagrajencu račun za izračunani znesek akontacije. Po prejemu plačila akontacije izplačevalec nagrade odtegne in plača akontacijo dohodnine davčnemu organu. V nadaljevanju pojasnjujemo: Navedena pravila nagradne igre niso v skladu z določbami Zakona o dohodnini -
Naslovnica

Pravilo iz 1. točke petega odstavka 97. člena Zakona o dohodnini (pravilo navidezne odsvojitve kapitala)

Pojasnilo DURS, št. 42153-22/2009, 26.11.2009

Dohodek iz kapitala in naložb

Pojasnilo DURS, št. 42153-22/2009, 26. 11. 2009Pojasnilo DURS, št. 42153-22/2009, 26. 11. 2009 Skladno z določbo drugega odstavka 97. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09) se v primeru, kadar je razlika med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in vrednostjo kapitala v času pridobitve negativna (izguba), lahko v letu, za katero se odmerja dohodnina, za navedeno izgubo zmanjšuje pozitivna davčna osnova za dobiček iz kapitala po tem poglavju, vendar ne več, kot znaša pozitivna davčna osnova. V
Naslovnica

Povprečenje dohodka iz delovnega razmerja po 120. členu ZDoh-2

Pojasnilo DURS, št. 4210-200/2009, 28.10.2009

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4210-200/2009, 28. 10. 2009#&#Dohodek iz delovnega razmerja, ki je zavezancu izplačan za preteklo leto ali več preteklih let kot terjatev, ugotovljena po sklepu o potrditvi prisilne poravnave, se obdavči po povprečni stopnji skladno s prvim odstavkom 120. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08 in 20/09).Pojasnilo DURS, št. 4210-200/2009, 28. 10. 2009 V zvezi z vprašanjem, ali se lahko skladno z določbo 120. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2 povprečijo tudi dohodki zaposlenih, prejeti na podlagi sklepa o potrditvi prisilne poravnave, odgovarjamo naslednje: Dohodek iz delovnega razmerja, ki je zavezancu izplačan za preteklo leto ali več preteklih let kot terjatev, ugotovljena po sklepu o potrditvi prisilne poravnave, se obdavči po povprečni stopnji skladno s prvim odstavkom 120. člena Zakona o do
Naslovnica

Obvestilo davčnim zavezancem, ki v Sloveniji nimajo urejenega rezidentskega statusa

Pojasnilo DURS, 23.10.2009

Dohodnina

Kot izhaja iz obvestila Davčne uprave Republike Slovenije z dne 4. 8. 2009 v zvezi z vgraditvijo kontrole statusa rezidentstva v sistemu eDavki, objavljenem na spletnem naslovu: http://www.durs.gov.si/nc/si/splosno/cns/novica/article/12727/5558/, Davčna uprava Republike Slovenije s 1. januarjem 2010 uvaja kontrolo rezidentskega statusa prejemnika dohodka ob vsaki predložitvi REK obrazca. To pomeni, da oddaja obrazca REK ne bo možna, če podatek o rezidentstvu na obrazcu REK ne bo usklajen s podat
Naslovnica

Povračila stroškov prehrane in prevoza vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo

Pojasnilo DURS, št. 4210-171/2009, 15.10.2009

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4210-171/2009, 15. 10. 2009Pojasnilo DURS, št. 4210-171/2009, 15. 10. 2009 Zavezanec sprašuje, ali se plačila vajencev, dijakov in študentov za obvezno praktično delo uvrščajo med dohodke iz delovnega razmerja ter ali so te osebe upravičene do neobdavčenega povračila stroškov prehrane in prevoza, katerega jim morajo poleg nagrade izplačati podjetja skladno s kolektivno oziroma podjetniško pogodbo. Pojasnjujemo naslednje: Po 8. točki prvega odstavka 44. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08,
Naslovnica

Davčna obravnava obresti na pozitivno stanje na transakcijskem računu

Pojasnilo DURS, št. 42150-12/2009, 2.10.2009

Dohodek iz kapitala in naložb

Pojasnilo DURS, št. 42150-12/2009, 2. 10. 2009#&#V obravnavanem primeru, ko so sredstva na transakcijskih računih, katerih imetniki so upokojenci, študentje ali otroci, obrestovana po 3 % letni obrestni meri, gre za obresti, ki so po vsebini primerljive obrestim od vezanih denarnih sredstev ali varčevanja pri bankah ali hranilnicah. To pomeni, da se v obravnavanem primeru celoten znesek doseženih obresti obdavčuje kot obresti, dosežene na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU.Pojasnilo DURS, št. 42150-12/2009, 2. 10. 2009 Kakšna je davčna obravnava obresti na pozitivno stanje na transakcijskem računu v primeru, ko so sredstva na transakcijskih računih, katerih imetniki so upokojenci, študentje ali otroci, obrestovana po 3 % letni obrestni meri, pri ostalih komitentih pa so pozitivna stanja na transakcijskih računih obrestovana po 0,10 % letni obrestni meri. V nadaljevanju pojasnjujemo: V obravnavanem primeru, ko so sredstva na transakcijskih računih, katerih imetniki
Naslovnica

Uveljavljanje investicijske olajšave – plačilo stavbne pravice

Pojasnilo DURS, št. 4210-178/2009, 1.10.2009

Dohodek iz dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 4210-178/2009, 1. 10. 2009Pojasnilo DURS, št. 4210-178/2009, 1. 10. 2009 V zvezi z vlaganjem v nakup stavbne pravice zavezanec sprašuje, ali v obračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti lahko uveljavljala investicijsko olajšavo za plačilo stavbne pravice za zemljišče, na katerem bo zgradil poslovni prostor - garažo za delovne stroje ter v kakšni višini lahko uveljavlja olajšavo. Stavbno pravico mu je prodala žena. V pogodbi o ugotovitvi stavbne pravice, ki je bila sklenjena v letu 2008, je določeno, da je sta
Naslovnica

Informacija o davcnih obveznostih tujih podjetij in podjetnikov ki v sloveniji opravljajo dejavnost

Pojasnilo DURS, št. 4217-226/2009, 22.9.2009

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

Pojasnilo DURS, št. 4217-226/2009, 22. 9. 2009#&#A) Opravljanje gospodarske dejavnosti v Sloveniji#&#Postopek registracije poslovne enote nerezidenta#&#Davek od dohodkov pravnih oseb#&#Davek od dohodkov iz dejavnostiInformacija o davčnih obveznostih tujih podjetij in podjetnikov, ki v Sloveniji opravljajo dejavnost Pojasnilo DURS, št. 4217-226/2009, 22. 9. 2009 Ta informacija je namenjena tujemu podjetju in tujemu podjetniku, ki je za davčne namene rezident druge države, vendar v Sloveniji opravlja svojo dejavnost kot nerezident. Vsebina: A) Opravljanje gospodarske dejavnosti v Sloveniji B) Davčno obdobje ter obračunavanje in plačevanja davka C) Davčni odtegljaj D) Davek na dodano vrednost E) Davek od prome
Naslovnica

Izvajanje tretjega odstavka 15 clena mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavcenja poklicni vozniki v mednarodnem cestnem prometu

Pojasnilo DURS, št. 4217-205/2009, 13.8.2009

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

Pojasnilo DURS, št. 4217-205/2009, 13. 8. 2009Izvajanje tretjega odstavka 15. člena mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčenja - poklicni vozniki v mednarodnem cestnem prometu Pojasnilo DURS, št. 4217-205/2009, 13. 8. 2009 Delavci iz tujine - nerezidenti Slovenije, ki so zaposleni pri slovenskem delodajalcu kot poklicni vozniki v mednarodnem cestnem prometu, pogosto uveljavljajo ugodnosti (oprostitev plačila akontacije dohodnine) na podlagi prvega odstavka 15. člena konvencij o izogibanju dvojnega obdavčenja dohodka in premoženja (
Naslovnica

Uvrstitev na seznam upravičencev do donacij

Pojasnilo DURS, 7.8.2009

Dohodnina

Subjektom, ki bodo 31. decembra 2009 izpolnjevali pogoje za upravičence do donacij iz 142. člena ZDoh-2, za uvrstitev na seznam upravičencev do donacij za leto 2010 ni potrebno narediti ničesar, saj bodo podatke o vseh subjektih, ki bodo izpolnjevali pogoje za upravičence, ob pripravi seznama avtomatično zagotovila pristojna ministrstva oziroma vladna služba. Subjekti, ki pa bi si želeli izpolniti pogoje za upravičence do donacij (npr. pridobiti status društva v javnem interesu) naj se obrnejo na ministrstvo oziroma vladno službo, pristojno za področje, na katerem delujejo.Skladno s 142. členom Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06,10/08, 78/08, 125/08 in 20/09; v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2) lahko rezident zahteva, da se do 0,5 odstotka dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošnih koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov. Skladno z drugim odstavkom istega člena se za splošne koristne namene po tem členu štejejo humanitarni nameni (vključn
Naslovnica

Sprememba Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu

Pojasnilo DURS, št. 007-90/2009, 5.8.2009

Obračun dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 007-90/2009, 5. 8. 2009Pojasnilo DURS, št. 007-90/2009, 5. 8. 2009 V Uradnem listu RS, št. 62/09 z dne 4. 8. 2009 je bil objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu, s katerim se na novo določi tehnična oblika in način dostave podatkov o medletnem uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane. Predhodno veljavni pravilnik je za predložitev podatkov o medletnem uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske č
Naslovnica

Pojasnila v zvezi z izpolnjevanjem obrazca REK-1 ob izplačilu dohodkov po Zakonu o udeležbi delavcev pri dobičku

Pojasnilo DURS, št. 4210-132/2009, 2.7.2009

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4210-132/2009, 2. 7. 2009#&#(2) Izplačila po ZUDDob po poteku enega leta od dneva pridobitve pravice do pripadajočega zneska dobička#&#(3) Izplačila po ZUDDob po poteku treh let od dneva pridobitve pravice do pripadajočega zneska dobička#&#II.Pojasnilo DURS, št. 4210-132/2009, 2. 7. 2009 I. V tem dopisu navajamo pojasnila v zvezi z izplačili po Zakonu o udeležbi delavcev pri dobičku - ZUDDob (Uradni list RS, št. 25/2008) z vidika izpolnjevanja podatkov v obrazcu REK-1, katerega izplačevalci predložijo davčnemu organu na dan izplačila: dohodka v obliki pripadajočega zneska dobička na podlagi denarne sheme,dohodka, ki se izplača v denarju na podlagi delniške sheme - ostanek dohodka. (1) Izplačila po ZUDDob pred potekom enega leta od dn
Naslovnica

Prenos nepremičnine iz gospodinjstva v podjetje s. p.

Pojasnilo DURS, št. 4236-1/2009, 19.6.2009

Dohodek iz dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 4236-1/2009, 19. 6. 2009#.#. Iz navedb izhaja, da sta z možem zgradila štiri stanovanjski objekt kot fizični osebi, ter se bosta za opravljanje dejavnosti registrirala kot samostojna podjetnika zato, ker želita objekt prodati. Prenos stanovanjskega objekta iz gospodinjstva v podjetje s.p., ki ni namenjen opravljanju dejavnosti, temveč je namenjen prodaji na trgu, lahko pomeni zlorabo ureditve iz 6. točke 19., 50. in 51. člena ZDoh-2.#.#.1. V primeru, ko bo davčni organ ugotovil, da je bila nepremičnina zgrajena za lastno uporabo fizične osebe v okviru gospodinjstva in je prišlo do registracije samostojnega podjetnika ter prenosa nepremičnine iz gospodinjstva v podjetje samo z namenom izogiba ali zmanjšanja davčnih obveznosti iz naslova dohodnine iz kapitalskih dobičkov, bo izhajal iz tretjega odstavka 74. člena ZDavP-2, dosežen dohodek bo obravnavan kot dobiček iz kapitala v skladu s poglavjem III.6.3. ZDoh-2.#.2. V primeru, ko bo davčni organ ugotovil, da je bila nepremičnina zgrajena za nadaljnjo prodajo (npr. gre za količino in vrsto, ki presega in ni primerna za lastno uporabo fizične osebe v okviru gospodinjstva), bo izhajal iz dejstva, da so bile takšne nepremičnine pridobljene v okviru opravljanja dejavnosti, ki ni bila ustrezno registrirana v skladu z veljavnimi predpisi. Dosežen dohodek bo obravnavan kot dohodek iz dejavnosti. Izhajajoč iz četrtega odstavka 74. člena ZDavP-2 se v teh primerih upošteva določba prvega stavka drugega odstavka 50. člena ZDoh-2 na način, kot da so bile te nepremičnine pridobljene v okviru opravljanja dejavnosti, kar pomeni, da se pri ugotavljanju davčne osnove od dohodka iz dejavnosti, za izkazano vrednost nepremičnine povečajo prihodki.Pojasnilo DURS, št. 4236-1/2009, 19. 6. 2009 Zavezanec navaja, da sta z možem zgradila štiri stanovanjski objekt, ki ga želita prodati, zato se bosta oba registrirala kot s.p. Prosi za pojasnilo, na kakšen način se opravi prenos nepremičnine iz gospodinjstva
Naslovnica

Pojasnilo v zvezi z izpolnjevanjem obrazca REK-2 pri izplačilu dohodka fizični osebi – zavezancu, ki opravlja dejavnost proizvodnje električne energije

Pojasnilo DURS, št. 4210-121/2009, 18.6.2009

Dohodek iz dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 4210-121/2009, 18. 6. 2009Pojasnilo DURS, št. 4210-121/2009, 18. 6. 2009 V 49. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona (Uradni list RS, št. 70/2008) je določeno, da se pri ugotavljanju davčne osnove od dohodkov, ki jih zavezanec iz tretjega in četrtega odstavka 48. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08 in 20/09) doseže s proizvodnjo električne energije iz mikrosoproizvodnje in naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, katerih nazivna
Naslovnica

Neplačevanje premij kolektivnega PDPZ v času gospodarske krize

Pojasnilo DURS, št. 4251-7/2009, 11.6.2009

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4251-7/2009, 11. 6. 2009#&#Kakšne so posledice pri uveljavljanju davčnih olajšav za podjetja, ki v času gospodarske krize niso sposobna vplačevati svojega deleža premije kolektivnega prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (PDPZ)?Pojasnilo DURS, št. 4251-7/2009, 11. 6. 2009 Prejeli smo naslednje vprašanje izvajalca pokojninskega načrta: Kakšne so posledice pri uveljavljanju davčnih olajšav za podjetja, ki v času gospodarske krize niso sposobna vplačevati svojega deleža premije kolektivnega prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (PDPZ)? Naveden je bil primer podjetja, ki ima odprt pokojninski načrt kolektivnega PDPZ, po katerem je del premije določen tudi iz bruto plače zaposlenih. Zaradi gospodarske krize pod
Naslovnica

Sejnine in potni stroški članov sveta samoupravne narodne skupnosti

Pojasnilo DURS, št. 4210-115/2009, 11.6.2009

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4210-115/2009, 11. 6. 2009Pojasnilo DURS, št. 4210-115/2009, 11. 6. 2009 Zavezanec prosi za pojasnila glede obračuna povračila potnih stroškov članom sveta samoupravne narodne skupnosti. Navaja, da svet sestavljajo člani, ki izhajajo iz različnih občin, nekateri so od sedeža oddaljeni tudi do 50 km. Na podlagi sklepa, ki ga je svet sprejel, naj bi se članom iz občin, ki so izven sedeža, poleg sejnine izplačala tudi kilometrina. Zastavlja se mu dilema, ali je potrebno sejnino in kilometrino ločiti in jo izplačati posebej
Naslovnica

Olajšava za investiranje – motorna vozila

Pojasnilo DURS, št. 4212-41/2009, 20.5.2009

Dohodek iz dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 4212-41/2009, 20. 5. 2009Pojasnilo DURS, št. 4212-41/2009, 20. 5. 2009 Davčna uprava RS je prejela več vprašanj davčnih zavezancev, ki se nanašajo na uveljavljanje olajšave za investiranje za nakup delovnih strojev (bagrov, viličarjev, kosilnic). Glede na to, da določbi 55.a člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in 66.a člena Zakona o dohodnini v delu, ki se nanašata na motorna vozila nista jasni, je DURS zaprosil Ministrstvo za finance za dodatno pojasnilo. Ministrstvo za finance je v dopisu št. 423-69/2009/4 z
Naslovnica

Prenos nepremičnine iz gospodinjstva v podjetje samostojnega podjetnika

Pojasnilo DURS, št. 4212-16/2009, 5.5.2009

Dohodek iz dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 4212-16/2009, 5. 5. 2009#&#Vložitev nepremičnine v podjetje s.p. se šteje za obdavčljivo odsvojitev kapitala po določbi 94. člena Zakona o dohodnini, razen v primeru, če se prenese v podjetje s.p. z namenom opravljanja dejavnosti (podjetnik jo izkaže med osnovnimi sredstvi) in je bila pridobljena oziroma zgrajena pred začetkom opravljanja dejavnosti.Pojasnilo DURS, št. 4212-16/2009, 5. 5. 2009 Zavezanec navaja, da je fizična oseba lastnica nepremičnine (zemljišča), ki ga je pridobila leta 2007. Fizična oseba namerava odpreti podjetje (s.p.), v katerega bo ob začetku opravljanja dejavnosti vložila nepremičnino. Prosi za pojasnilo, ali se vložitev nepremičnine v podjetje s.p. šteje kot obdavčljiva odsvojitev kapitala po določbah 94. člena Zakona o dohodnini. V zvezi z vprašanjem sporočamo naslednje: Vložitev nepremičnine v podjetje s.p. se št
Naslovnica

Nevtralna davčna obravnava v primeru statusnega preoblikovanja odvetnika v odvetniško družbo

Pojasnilo DURS, št. 421-63/2009/2, 4.5.2009

Dohodek iz dejavnosti

Pojasnilo MF, št. 421-63/2009/2, 4. 5. 2009#&#S področnimi zakoni, s katerimi je urejeno opravljanje posameznih poklicnih dejavnosti fizičnih oseb (npr. Zakon o odvetništvu, Zakon o zdravstveni dejavnosti), ni določen način, postopek in pravni učinki statusnega preoblikovanja teh fizičnih oseb ter odgovornost za nastale obveznosti pred preoblikovanjem, niti da se mora v teh primerih smiselno uporabljati Zakon o gospodarskih družbah.Pojasnilo MF, št. 421-63/2009/2, 4. 5. 2009 Zavezanec prosi za ponovno proučitev mnenja Davčne uprave Republike Slovenije št. 4212-54/2008 z dne 17. 11. 2008, po katerem v primeru statusnega preoblikovanja odvetnika v odvetniško družbo ni mogoče uveljaviti nevtralne davčne obravnave v skladu z 2. točko četrtega odstavka 51. člena Zakona o dohodnini. Meni, da je navedeno pojasnilo sporno, ker verjetno ni nastalo na podlagi posveta s strokovnjaki s področja statusnega prava, kajti navedeni strokov
Naslovnica

Davčna obravnava povračil materialnih stroškov nosilcu izvajanja vzgojno-varstvene družine

Pojasnilo DURS, št. 4210-260/2008, 20.4.2009

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4210-260/2008, 20. 4. 2009Pojasnilo DURS, št. 4210-260/2008, 20. 4. 2009 Prejeli smo vprašanje, ki se nanaša na davčno obravnavo povračil stroškov, ki pripadajo zaposleni vzgojiteljici kot nosilki izvajanja vzgojno-varstvene družine na svojem domu. Vzgojiteljica ostane še naprej redno zaposlena v vrtcu, v tem času ji vrtec kot delodajalec (enako kot ostalim zaposlenim) tudi zagotavlja plačo. Glede na prejeta pojasnila Ministrstva za finance v dopisu št. 421-307/2008/2 z dne 7. 4. 2009, pojasnjujemo naslednje: Upoštevaje
Naslovnica

Obdavčitev bilaterarnih terminskih poslov

Pojasnilo DURS, št. 42153-11/2009, 2.4.2009

Dohodek iz kapitala in naložb

Pojasnilo DURS, št. 42153-11/2009, 2. 4. 2009#&#a)#&#b)#&#a)#&#b)Pojasnilo DURS, št. 42153-11/2009, 2. 4. 2009 Zavezanec nam je predstavil dva primera pogodbenih razmerij, ki po svoji vsebini predstavljajo bilaterarne terminske posle na vrednostne papirje. V enem primeru je izpolnitev posla možna samo s prenosom osnovnega instrumenta (vrednostnega papirja), v drugem primeru pa je izpolnitev posla možna s prenosom osnovnega instrumenta (vrednostnega papirja), bodisi z denarno poravnavo. V praksi se pojavljajo vse pogostejše transakcije s finančnimi instrumenti
Naslovnica

Uveljavljanje olajšave za investiranje po 66.a členu ZDoh-2 – nakup traktorja

Pojasnilo DURS, št. 4212-15/2009-1, 18.3.2009

Davčne olajšave

Pojasnilo DURS, št. 4212-15/2009-1, 18. 3. 2009#&#Zavezanec kmet, ki ugotavlja davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, ne more uveljavljati olajšave za investiranje po 66.a členu ZDoh-2 za nakup traktorja.Pojasnilo DURS, št. 4212-15/2009-1, 18. 3. 2009 V zvezi z uveljavljanjem olajšave za investiranje po 66.a členu ZDoh-2 smo prejeli vprašanje, ali lahko zavezanec kmet, ki ugotavlja davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, uveljavlja olajšavo za nakup traktorja. Glede navedenega pojasnjujemo naslednje: Zavezanec kmet, ki ugotavlja davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, ne more uveljavljati olajšave za investiranje po 66.a členu ZDoh-2 z
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta

< VsiMnenja in pojasnila FURS(42)

Področja

< Vsi Davčni članki in nasveti Dohodnina Davčne olajšave Dohodek iz dejavnosti Dohodek iz kapitala in naložb Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Dohodek iz zaposlitve in boniteta Drugi dohodki Obračun dohodnine Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

Leto objave

< Vsi
2009(42)
> Januar(7) > Februar(4) > Marec(7) > April(2) > Maj(3) > Junij(4) > Julij(1) > Avgust(3) > September(1) > Oktober(5) > November(1) > December(4)