FinD - Mnenja in obrazci
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Mnenja in vzorci > Vsebine Finančne uprave RS > Mnenja in pojasnila FURS > Davčni članki in nasveti > Dohodnina > 2013
 

Mnenja in pojasnila FURS

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 43)
  Članek
Naslovnica

Davčna obravnava poslovanja z virtualno valuto po ZDoh-2 in ZDDPO-2

Pojasnilo DURS, št. 4210-11634/2013, 23.12.2013

Pojasnilo DURS, št. 4210-11634/2013, 23. 12. 2013Davčna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju: DURS) je prejela vprašanja davčnih zavezancev, ki se nanašajo na davčno obravnavo poslovanja z bitcoin virtualno valuto. Ker davčna zakonodaja ne vsebuje posebnih določb, ki bi urejale davčno ureditev poslovanja z virtualnimi valutami, smo z navedeno problematiko seznanili Ministrstvo za finance in zaprosili za njihovo mnenje. Pojasnilo Ministrstva za finance, ki se nanaša tudi na davčno obravnavo tovrstnega poslovanja po Zakonu o davku od dohod
Naslovnica

Informacija o novostih Protokola med Slovenijo in Švico o spremembah Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje, sklenjene med državama

Pojasnilo DURS, št. 4217-12936/2013-1, 16.12.2013

Pojasnilo DURS, št. 4217-12936/2013-1, 16. 12. 2013#&#REZIDENT#&#POSLOVNI DOBIČEK S Protokolom se v Konvencijo v celoti vnaša v izdaji Vzorčnega sporazuma OECD iz leta 2010 posodobljen 7. člen o poslovnem dobičku. Prejšnji člen, ki je vseboval sedem odstavkov, se skrči na štiri. Gre za prvo tovrstno posodobitev člena o poslovnem dobičku v konvencijah o izogibanju dvojnega obdavčevanja, ki jih sklepa Slovenija. V skladu z novo formulacijo člena je potrebno opraviti hipotetično razmejitev stalne poslovne enote in jo obravnavati, kot da gre za samostojno gospodarsko družbo ter na podlagi tega opraviti analizo funkcij, uporabljenih sredstev in prevzetih tveganj ter ji s pomočjo aplikacije metod za določanje transfernih cen oz. neodvisnega tržnega načela pripisati dobiček na smiselno primerljiv način, kot izhaja iz določb 9. člena o povezanih podjetjih. Osnovno načelo starega člena je sicer upoštevano tudi v novem členu, po katerem se dobički podjetja države pogodbenice obdavčijo samo v omenjeni državi, razen če podjetje posluje v drugi državi preko stalne poslovne enote v njej. V tem primeru se lahko dobiček podjetja, ki se pripiše stalni poslovni enoti v skladu z določbami drugega odstavka, obdavči tudi v drugi državi. Vendar se v novem drugem odstavku člena posebej poudari pripoznanje t.i. notranjih transakcij v podjetju (v angl. »dealings«), s čimer se jasneje določi, da je dobiček, ki se v vsaki državi pripiše stalni poslovni enoti, dobiček, za katerega bi se lahko pričakovalo, da bi ga imela, še posebej pri poslovanju z drugimi deli podjetja (pri t.i. notranjih transakcijah), če bi bila ločeno in neodvisno podjetje, ki opravlja enake ali podobne dejavnosti pod enakimi ali podobnimi pogoji, ob upoštevanju opravljenih nalog, uporabljenih sredstev in tveganj, ki jih prevzame podjetje preko stalne poslovne enote in drugih delov podjetja. Obravnava stalne poslovne enote kot samostojnega subjekta, ki je povezan z matično družbo, izhaja iz tretjega odstavka sprem
Naslovnica

Stalna poslovna enota - zaprosilo za pojasnilo

Pojasnilo DURS, št. 4200-1540/2013-2, 13.12.2013

Pojasnilo DURS, št. 4200-1540/2013-2, 13. 12. 2013#&#K točki 1:#&#K točki 2:#&#K točki 3:Pojasnilo DURS, št. 4200-1540/2013-2, 13. 12. 2013 Zavezanec nam je posredoval vprašanja glede davčne obravnave stalnih poslovnih enot v Sloveniji v več točkah, v zvezi s katerimi je želel pridobiti dodatna pojasnila: 1. Kot prvo izpostavlja vprašanje o izkazovanju dobička stalne poslovne enote, ki jo ima slovenska družba v tujini. Iz Metodologije za izpolnjevanje obrazca razume, da se pod zaporedno številko 1.1 vključi znesek prihodkov (in ne le dobiček) poslovne enote v tujini, od katerih je
Naslovnica

Obračun bonitete

Pojasnilo DURS, 6.12.2013

Pojasnilo DURS, št. 4210-11070/2013-02-01-610-07, 4.12.2013 Prejeli smo vaše vprašanje glede obračuna bonitete za uporabo osebnega vozila. Zanima vas, ali se lahko v primeru, ko delodajalec delavcu za privatne namene zagotavlja uporabo osebnega motornega vozila, zmanjša vrednost bonitete za znesek obračunanega povračila stroškov za prevoz na delo in z dela. Nadalje vas zanima ali na odgovor vpliva dejstvo, da je delavcu povračilo stroškov prevoza na delo in z dela dejansko izplačano in pa dejst
Naslovnica

Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Ciper

Pojasnilo DURS, št. 4217-12714/2013, 26.11.2013

Pojasnilo DURS, št. 4217-12714/2013, 26. 11. 2013Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije sporoča, da je dne 14. septembra 2011 začela veljati Konvencija med Republiko Slovenijo in Republiko Ciper o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka (v nadaljevanju: Konvencija), objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe, št. 3/11 (Uradni list Republike Slovenije, št. 23/11). Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije je bilo objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije
Naslovnica

Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Belorusijo

Pojasnilo DURS, št. 4217-12714/2013, 26.11.2013

Pojasnilo DURS, št. 4217-12714/2013, 26. 11. 2013Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije sporoča, da je dne 31. maja 2011 začela veljati Konvencija med Republiko Slovenijo in Republiko Belorusijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (v nadaljevanju: Konvencija), objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe, št. 3/11 (Uradni list Republike Slovenije, št. 23/11). Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije je bilo objavljeno v Uradnem listu Repub
Naslovnica

Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Azerbajdžan

Pojasnilo DURS, št. 4217-12714/2013, 26.11.2013

Pojasnilo DURS, št. 4217-12714/2013, 26. 11. 2013Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije sporoča, da je dne 10. septembra 2012 začela veljati Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Azerbajdžan o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom (v nadaljevanju: Konvencija), objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe, št. 8/12 (Uradni list Republike Slovenije, št. 60/12). Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije je bilo
Naslovnica

Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe med Republiko Slovenijo in Otokom Man

Pojasnilo DURS, št. 4217-12714/2013, 26.11.2013

Pojasnilo DURS, št. 4217-12714/2013, 26. 11. 2013Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije sporoča, da je dne 31. avgusta 2012 začel veljati Sporazum med Republiko Slovenijo in Otokom Man o izogibanju dvojnega obdavčevanja posameznikov (v nadaljevanju: Sporazum), objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe, št. 6/12 (Uradni list Republike Slovenije, št. 49/12). Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma je bilo objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe, št. 10/12 (Uradni list Republike Sl
Naslovnica

Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe med Republiko Slovenijo in Islandijo

Pojasnilo DURS, št. 4217-12714/2013, 26.11.2013

Pojasnilo DURS, št. 4217-12714/2013, 26. 11. 2013Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije sporoča, da je dne 11. septembra 2012 začela veljati Konvencija med Republiko Slovenijo in Islandijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka (v nadaljevanju: Konvencija), objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe, št. 8/12 (Uradni list Republike Slovenije, št. 60/12). Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije je bilo objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije - Med
Naslovnica

Novica

Pojasnilo DURS, št. 4210-9517/2013, 22.11.2013

Pojasnilo DURS, št. 4210-9517/2013, 22. 11. 2013#). člen ZDoh-2 (1. člen ZDoh-2M) - davčna osnova#,. člen ZDoh-2 (2. člen ZDoh-2M) - dohodek iz delovnega razmerja, ki se ne všteva v davčno osnovo#A. člena ZDoh-2 (3. člen ZDoh-2M) - olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje#V. člen ZDoh-2 (4. člen ZDoh-2M) - davčna osnova od dohodka iz življenjskega zavarovanja#k. člen ZDoh-2 (5. člen ZDoh-2M) - oprostitev#p. člen ZDoh-2 (6. člen ZDoh-2M) - osebne olajšave#q. člen ZDoh-2 (7. člen ZDoh-2M) - posebna osebna olajšava#t. člen ZDoh-2 (8. člen ZDoh-2M) - olajšave za rezidente držav članic EU oziroma EGP#v. člen ZDoh-2 (9. člen ZDoh-2M) - uskladitev olajšav#z. člen ZDoh-2 (10. člen ZDoh-2M) - stopnje dohodnine#. člen ZDoh-2 (11. člen ZDoh-2M) - akontacija dohodnine od dohodka iz zaposlitve#€. člen ZDoh-2 (12. člen ZDoh-2M) - akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti26. 11. 2013 Informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDoh-2M Pojasnilo DURS, št. 4210-9517/2013, 22. 11. 2013 V Uradnem listu RS, št. 96/13 je bil dne 22. 11. 2013 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (v nadaljevanju: novela ZDoh-2M), ki je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja že za odmero dohodnine za leto 2013. Za odmero dohodnine za leto 2013 pa se še ne uporablja določb spremenjenega 41. (davčna osnova), 44. (dohodek iz delo
Naslovnica

Spremembe pri predlaganju obračunov davčnega odtegljaja (REK obrazcev)

Pojasnilo DURS, 6.11.2013

Pojasnilo DURS, št. 4210-9508/2013, z dne 23. 10. 2013V Uradnem listu RS, št. 85 z dne 18. 10. 2013, je objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (v nadaljevanju: Pravilnik REK), ki začne veljati 1. 11. 2013, razen v delu, kjer je navedeno, da se podatki izpolnjujejo od 1. 1. 2014 dalje. Pravilnik je objavljen na spletnih straneh. V nadaljevanju podajamo podrobnejšo obrazložitev posameznih sprememb obračunov davčnega odtegljaja (v nadaljevanju
Naslovnica

Odpravnina ob upokojitvi, izplačana delavcu, ki je pri delodajalcu zaposlen manj kot 5 let

Pojasnilo DURS, 6.11.2013

Pojasnilo DURS, št. 4210-6470/2013, z dne 16.10.2013Prejeli smo vprašanje zavezanca glede davčne obravnave izplačila odpravnine ob upokojitvi. V dopisu zavezanec navaja, da je delavec na podlagi 132. člena Zakona o delovnih razmerjih - ZDR-1 (Uradni list RS, št. 13/13) upravičen do odpravnine ob upokojitvi, če je bil pri delodajalcu zaposlen 5 let. Ker Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja - Uredba (Uradni list RS, št. 140/06, 76/08) v 10. členu ne določa omejitve 5 let, zavezanca zanima, ali je odpr
Naslovnica

Pojasnilo v zvezi s knjigovodstvom na kmetiji po 1. 1. 2014

Pojasnilo DURS, št. 4213-856/2013-2  01-610-03, 20.9.2013

Pojasnilo DURS, št. 4213-856/2013-2 01-610-03, 20. 9. 2013Zavezanec prosi za odgovore na vprašanja v zvezi z obveznim knjigovodstvom na kmetijah po 1. 1. 2014. Zanima ga: - na kakšen način lahko kmetje ugotovijo, ali presegajo mejni znesek 7.500 eurov skupnega dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnost in so dolžni 1. 1. 2014 ugotavljati davčno osnovo od tega dohodka na podlagi dejanskih prihodkov, - ali se tudi prejete subvencije štejejo v skupni dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti in - ali bo Davčna uprava Re
Naslovnica

Vpliv nepremičnine pridobljene pred in po 1.1.2005 na davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti ob prenehanju zavezanca

Pojasnilo DURS, št. 4212-1845/2013-2 (01-640-06), 2.8.2013

Dohodek iz dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 4212-1845/2013-2 (01-640-06), 2. 8. 2013Zavezanec navaja, da je samostojni podjetnik (v nadaljevanju zavezanec) začel opravljati dejavnost leta 2000. V letu 2003 mu je bilo izdano gradbeno dovoljenje za poslovni prostor, v letu 2004 pa je poslovni prostor dokončal. Leta 2010 je ta poslovni prostor predelal v apartmaje. Zavezanec v letu 2013 načrtuje prenehati z opravljanjem dejavnosti. Sprašuje ali ima odtujitev nepremičnine ob prenehanju zavezanca kakšen vpliv na davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti. Na vprašanje odgovarjamo: Odtuj
Naslovnica

Davčna obravnava začasnega ali občasnega dela upokojencev – posebni davek na določene prejemke

Pojasnilo DURS, št. 4210-6544/2013, 31.7.2013

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4210-6544/2013, 31. 7. 2013Na podlagi 7. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela – ZUTD-B (Uradni list RS, št. 63/13) se posebni davek na določene prejemke ne plačuje od prejemkov, izplačanih iz naslova opravljanja začasnega in občasnega dela, od 27. 7. 2013 dalje. Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela – ZUTD-A (Uradni list RS, št. 21/13) je bilo s 1. 7. 2013 uvedeno začasno ali občasno delo upokojencev. Davčna obravnava dohodkov iz naslova tega dela je bila pojasnj
Naslovnica

Davčna obravnava denarnih izplačil za sodelovanje pri pridobivanju novih strank

Pojasnilo DURS, št. 4210-5338/2013-2 01-610-05, 31.7.2013

Drugi dohodki

Pojasnilo DURS, št. 4210-5338/2013-2 01-610-05, 31. 7. 2013Zavezanec sprašuje, če se lahko v nadaljevanju obravnavano izplačilo za pospeševanje prodaje šteje za darilo, ki se ne všteva v davčno osnovo do vrednosti 42 evrov. Pri tem navaja, da zavezanec, kot je primeroma gospodarska družba ali oseba, ki opravlja dejavnost, organizira akcijo pridobivanja novih strank. Obstoječe in nove stranke preko prodajnih in elektronskih poti prejmejo kupon, na katerem izpolnijo svoje podatke in ga skupaj s svojim priporočilom posredujejo morebitni novi stranki. Stran
Naslovnica

Obdavčevanje tujih nastopajočih izvajalcev in športnikov – nerezidentov

Pojasnilo DURS, št. 4217-6744/2013-1 01-650-02, 25.7.2013

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

Pojasnilo DURS, št. 4217-6744/2013-1 01-650-02, 25. 7. 2013Od plačil tujim nastopajočim izvajalcem ali športnikom (oziroma tujim pravnim osebam, pri katerih so ti izvajalci ali športniki zaposleni ali opravljajo dejavnost na podlagi drugega pogodbenega razmerja), za opravljene nastope v Sloveniji, se obračuna, odtegne in plača davčni odtegljaj. Pri tem je treba upoštevati tako določila nacionalne davčne zakonodaje kot tudi določila konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodkov. 1. Davčna obravnava izplačanih dohodkov v skladu z nacionalno davčno
Naslovnica

Obveznost poročanja o najemnih pravnih poslih v evidenco trga nepremičnin po 1. juliju 2013

Pojasnilo DURS, št. 4210-6066/2013-1 01-610-05, 17.7.2013

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice

Pojasnilo DURS, št. 4210-6066/2013-1 01-610-05, 17. 7. 2013V nadaljevanju vas seznanjamo zgolj informativno o novosti glede obveznosti poročanja o najemnih pravnih poslih s stavbami ali deli stavb v evidenco trga nepremičnin (v nadaljevanju: ETN). Zavezanci namreč pogosto Davčni upravi Republiki Slovenije postavljajo vprašanja glede obveznosti predložitve sklenjene najemne pogodbe kateremu koli organu, zato menimo, da bo ta informacija uporabna za namene informiranja zavezancev, saj jih boste v takih primerih napotili na Geodetsko upravo Republike Slove
Naslovnica

Izvajanje tretjega odstavka 17. člena mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčenja dohodka in premoženja – kulturni sporazumi

Pojasnilo DURS, št. 4217-6790/2013-2 01-650-02, 10.7.2013

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

Pojasnilo DURS, št. 4217-6790/2013-2 01-650-02, 10. 7. 2013V tretjem odstavku 17. člena veljavnih konvencij, ki obravnava dohodke umetnikov in športnikov1 , so določeni pogoji, v skladu s katerimi se dohodki nastopajočih umetnikov in športnikov obdavčijo samo v njihovi državi rezidentstva (financiranje nastopa z javnimi sredstvi države rezidentstva nastopajočega umetnika in športnika in/ali nastopi v okviru kulturne ali športne izmenjave ali v skladu z bilateralnimi pogodbami o kulturnem sodelovanju). V zvezi z izvajanjem določbe tretjega odstavka 17. č
Naslovnica

REK-1 obrazci s 1. 7. 2013

Pojasnilo DURS, št. 4200-891/2013, 17.6.2013

Obračun dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 4200-891/2013, 17. 6. 2013Ali se nov obrazec REK-1 uporablja za izplačila od 1. 7. 2013 dalje ali za obračun plač od meseca 07/2013 dalje? V zvezi s tem pojasnjujemo: Skladno s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list RS, št. 32/13) se za poročanje podatkov o izplačanih dohodkih od 1. 7. 2013 dalje uporablja nova XML shema REK obrazcev. Podrobno pojasnilo na to temo je objavljeno na spletni strani DURS. REK-1
Naslovnica

Davčna obravnava opustitve vrednostnih papirjev

Pojasnilo DURS, št. 42153-467/2013-01-600-02, 14.6.2013

Dohodek iz kapitala

Pojasnilo DURS, št. 42153-467/2013-01-600-02, 14. 6. 2013V Uradnem listu RS, št. 69/12, z dne 14. 9. 2012, so bila objavljena Pravila poslovanja KDD (v nadaljevanju: Pravila), ki so se pričela uporabljati 12. 11. 2012. Pravila v 51. členu uvajajo opustitev vrednostnih papirjev, ki pomeni imetnikovo nepreklicno in trajno odpoved tem vrednostnim papirjem in vsem pravicam, ki izhajajo iz njih. Za opustitev vrednostnih papirjev imetnik ni upravičen do nikakršnega nadomestila. Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7, 9/12 Odl.US, 24/12, 30/12, 40
Naslovnica

Interpretacija davčne zakonodaje in določb Zakona o dohodnini 2

Pojasnilo DURS, št. 4210-4414/2013-2 01-610-02, 5.6.2013

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4210-4414/2013-2 01-610-02, 5. 6. 2013V zvezi z vprašanjem, kako se upošteva, za priznavanje posebne osebne olajšava dijakom in študentom, pogoj vpisa na študij do dopolnjenega 26. leta starosti in kateri dan se šteje kot dan vpisa na študij, pojasnjujemo: Pogoj vpisa na študij do dopolnjenega 26. leta starosti se upošteva na letni ravni. To pomeni, da se posebna osebna olajšava prizna osebi, ki se je vpisala na študij v letu, ko je dopolnila starost 26 let, ne glede na to, da je ob samem vpisu (v mesecu septembru) dejansko že stare
Naslovnica

Davčna obravnava začasnega ali občasnega dela upokojencev

Pojasnilo DURS, št. 4250-2369/2013- 1 01-610-501, 4.6.2013

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4250-2369/2013- 1 01-610-501, 4. 6. 2013V Uradnem listu RS, št. 21 z dne 13. 3. 2013, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (v nadaljevanju: ZUTD-A), ki v 27.a členu opredeljuje začasno ali občasno delo. Določbe ZUTD-A, ki urejajo začasno ali občasno delo upokojencev se, skladno z 41. členom ZUTD-A, začnejo uporabljati 1. 7. 2013. To delo se opravlja na podlagi pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela kot posebnega pogodbenega razmerja med delodajalcem in upravičencem, ki ima lahko tu
Naslovnica

Regres za letni dopust za leto 2012 za javne uslužbence - 62.c člen ZIPRS1314

Pojasnilo DURS, št. 4210-4458/2013 2 01-610-501, 30.5.2013

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4210-4458/2013 2 01-610-501, 30. 5. 2013Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu RS, št. 46 dne 29. 5. 2013, objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 – ZIPRS1314. Skladno s 16. členom ZIPRS1314 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je uveljavljen ta zakon. V nadaljevanju pojasnjujemo davčno obravnavo regresa za leto 2012 za javne uslužbence, ki je določena v 62.c členu
Naslovnica

Določitev dejanskega uporabnika kmetijskih in gozdnih zemljišč

Pojasnilo DURS, 22.5.2013

Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

Navodilo DURS, št.: 4213-440/2013-1 (01-610-03), 15. 5. 2013Navodilo DURS, št.: 4213-440/2013-1 (01-610-03), 15. 5. 2013 Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7, 24/12, 30/12, 40/12-ZUJF, 75/12 in 94/12) v osmem odstavku 69. člena določa, da se v primeru, če kmetijsko oziroma gozdno zemljišče uporablja oseba, ki nima pravice do uporabe teh zemljišč na podlagi pravnega naslova v zemljiški knjigi in zemljiškem katastru, lahko za namene obdavčitve dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti z dohodnino ta pravica pripiše
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta

< VsiMnenja in pojasnila FURS(43)

Področja

< Vsi Davčni članki in nasveti Dohodnina Davčne olajšave Dohodek iz dejavnosti Dohodek iz kapitala in naložb Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Dohodek iz zaposlitve in boniteta Drugi dohodki Obračun dohodnine Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

Leto objave

< Vsi
2013(43)
> Januar(4) > Februar(3) > Marec(7) > April(3) > Maj(3) > Junij(4) > Julij(5) > Avgust(1) > September(1) > November(8) > December(4)