FinD - Mnenja in obrazci
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Mnenja in vzorci > Vsebine Finančne uprave RS > Mnenja in pojasnila FURS > Davčni članki in nasveti > Dohodnina > 2011
 

Mnenja in pojasnila FURS

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 53)
  Članek
Naslovnica

Pojasnilo v zvezi s plačevanjem prispevkov za socialno varnost po 1. 1. 2012 za invalidska podjetja in zaposlitvene centre

Pojasnilo DURS, št. 4250-6655/2011, 28.12.2011

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4250-6655/2011, 28. 12. 2011Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov - ZZRZI-C, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 87/11, se s 1. 1. 2012 spreminja oprostitev plačevanja prispevkov za socialno varnost za invalidska podjetja. I. Oprostitev plačila prispevkov za invalidska podjetja po 1. 1. 2012 Oprostitev plačila prispevkov za invalidska podjetja po 1. 1. 2012 v celoti ureja novi 74. člen ZZRZI in ne več prvi odstavek 226. člena Zakona o pokojninskem in i
Naslovnica

Uvedba nove vrste dohodka na REK-1 obrazcu – izplačilo dohodka za vodenje poslovnega subjekta za zavarovance z zavarovalno podlago 040 od 1. 1. 2012 dalje

Pojasnilo DURS, št. 4212-10828/2011-1, 27.12.2011

Obračun dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 4212-10828/2011-1, 27. 12. 2011Za izplačila dohodka za vodenje poslovnega subjekta prejemniku dohodka - zavarovancu z zavarovalno podlago 040, od 1. 1. 2012 dalje, družba, katere edini lastnik je zavarovanec, predlaga REK-1 obrazec z oznako nove vrste dohodka 1141 - Dohodek za vodenje enoosebne družbe (zavarovalna podlaga 040.) Poslovodne osebe, ki so hkrati družbeniki enoosebnih družb ali edini ustanovitelji zasebnih zavodov, ne morejo biti v delovnem razmerju v svoji družbi ali zavodu, temveč se zavarujejo kot samozaposlene
Naslovnica

Uporaba šifer vrste dohodka 1703 in 1704 na REK-2

Pojasnilo DURS, št. 4210-31966/2011-1, 21.12.2011

Obračun dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 4210-31966/2011-1, 21. 12. 2011V zvezi z vprašanjem, katera šifra vrste dohodka se navede na REK-2 obrazcu in na individualnem REK obrazcu v primeru, ko se oddaja v najem premoženje zapustnika v obdobju od trenutka uvedbe dedovanja do dejanskega prevzema premoženja s strani pravnih naslednikov, in se dohodek iz tega naslova izplača osebi, ki upravlja s tem premoženjem, pojasnjujemo v nadaljevanju. V takšnih primerih plačnik davka na REK-2 obrazcu v polje 010 (izbira vrste dohodka) vpiše šifro dohodka 1703 (in ne 1701), če se
Naslovnica

Prispevki za zavarovance – poslovodne osebe

Pojasnilo DURS, št. 4251-3768/2011-2, 14.12.2011

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4251-3768/2011-2, 14. 12. 2011Prejeli smo dopis, ki se nanaša na izvajanje pojasnila DURS, št. 4251-2597/2011-3 z dne 23. 9. 2011, ki velja od dneva objave, to je od 26. 9. 2011 in s katerim je bilo razveljavljeno pojasnilo DURS, št. 4200-160/2006 z dne 7. 9. 2006. V zvezi s tem se zastavljajo naslednje dileme:V praksi so se prispevki in akontacija dohodnine za obravnavane zavarovance - družbenike, ki so poslovodne osebe, obračunavali od izplačane plače tako kot za ostale zaposlene. Zastavlja se vprašanje, ali se bodo do kon
Naslovnica

Davčna obravnava dohodkov iz kuponskih obveznic in delnic

Pojasnilo DURS, št. 42153-569/2011-2, 14.12.2011

Dohodek iz kapitala

Pojasnilo DURS, št. 42153-569/2011-2, 14. 12. 2011Na podlagi zaprosila zavezanca v nadaljevanju posredujemo splošno pojasnilo v zvezi z davčnimi posledicami trgovanja z vrednostnimi papirji (kuponskimi obveznicami in delnicami), katerih izdajatelji so domače in tuje osebe, in ki se ponujajo javnosti oziroma uvrščajo v trgovanje na organiziranem trgu v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: RS). 1. Kuponske obveznice* 1.1. Davčna obravnava dohodkov iz kuponskih obveznic, ki jih dosegajo fizične osebe Davčna obravnava dohodkov iz kuponskih o
Naslovnica

Prošnja za pojasnilo glede davčne obravnave izplačila odpravnine ob delni upokojitvi

Pojasnilo DURS, št. 4210-30951/2011-2, 9.12.2011

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4210-30951/2011-2, 9. 12. 2011Prejeli smo vprašanje zavezanca v zvezi z davčno obravnavo izplačila odpravnine ob upokojitvi. V dopisu zavezanec navaja, da je delavec na podlagi 93. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-1 (Uradni list RS, št. 109/06 s spremembami) pridobil pravico do dela s krajšim delovnim časom od polnega in pravico do delne invalidske pokojnine. Delodajalec želi delavcu, skladno z določili 132. člena Zakona o delovnih razmerjih - ZDR (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07), izplačati
Naslovnica

Prošnja za pojasnilo glede 2. člena Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

Pojasnilo DURS, št. 4210-30949/2011-2, 9.12.2011

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4210-30949/2011-2, 9. 12. 2011Prejeli smo dopis zavezanca v zvezi z davčno obravnavo povračila stroškov prehrane med delom. Zavezanec navaja, da iz kolektivnih pogodb dejavnosti zasebnega sektorja načeloma izhaja, da so delavci upravičeni do obroka prehrane med delom. Šele, če prehrana med delom ni zagotovljena, je delavec upravičen do povračila stroškov za prehrano med delom v višini, ki jo določa kolektivna pogodba. Zavezanec se sklicuje na pojasnilo DURS, št. 4210-1206/2006-01031-0 z dne 2. 2. 2007, kjer je na praktičnem
Naslovnica

Pojasnilo glede zavezancev za dajanje podatkov pod oznako 5800

Pojasnilo DURS, št. 42150-5928/2011-4, 30.11.2011

Obračun dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 42150-5928/2011-4, 30. 11. 2011Na podlagi Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2011, ki je bil dne 25. 11. 2011 objavljen v Uradnem listu številka 94, je treba davčnemu organu do 31. januarja 2012 posredovati med drugim tudi podatke, zapisane v datoteki VIRODIV.DAT, in sicer podatke o obrestih ih dividendah, ki se vpišejo pod oznako 5800. Pod oznako 5800 se vpišejo podatki o znesku obresti od:vrednostnih papirjev, katerih izdajateljica je Republika Slovenija in so izdani na podlagi zakona, ki ureja javne
Naslovnica

Davčna obravnava odškodnin z vidika Zakona o dohodnini

Pojasnilo DURS, št. 4217-223/2010, 25.11.2011

Oprostitve plačila dohodnine in povračila stroškov

Pojasnilo DURS, št. 4217-223/2010, 25. 11. 2011Pojasnilo glede davčne obravnave odškodnin z vidika Zakona o dohodnini. Davčna obravnava odškodnin po Zakonu o dohodnini Davčna obravnava dohodka fizične osebe, opredeljenega kot odškodnina, je odvisna od njegove vsebine. Če gre za plačilo za opravljeno delo, bo takšen dohodek praviloma obravnavan kot dohodek iz zaposlitve, če gre za plačilo za uporabo denarja, bo davčno obravnavan kot obresti itn. Določene odškodnine so skladno s 5. točko 27. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/201
Naslovnica

Plačilo za delo – edini družbenik, ki je poslovodna oseba

Pojasnilo DURS, št. 4210-23044/2011-6, 23.11.2011

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4210-23044/2011-6, 23. 11. 2011Zavezanec sprašuje, na kakšen način si edini lastnik in direktor družbe lahko izplača ure dela za različna dela v svoji družbi. Davčni predpisi ne urejajo pravnih podlag, na podlagi katerih subjekti urejajo medsebojna razmerja. V nadaljevanju pojasnjujemo z vidika davčne obravnave dohodkov, ki jih edini lastnik in direktor družbe prejema za različna dela v svoji družbi. Za davčno obravnavo dohodka ni odločilna vrsta pogodbe temveč vsebina dohodka. Dohodki edinega lastnika - poslovodne osebe, ki
Naslovnica

Izplačila na podlagi razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja

Pojasnilo DURS, št. 4213-665/2011-4, 14.11.2011

Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 4213-665/2011-4, 14. 11. 2011Zavezanec prosi za odgovor na vprašanje, ali so subvencije, ki jih izplačuje občina kmetom za nakup kmetijske mehanizacije ter pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja, obdavčene z dohodnino, ali ne. Izplačila na podlagi javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja, subvencije za nakup trosilnika, obračalnika, sušilne naprave, novogradnje hleva, torej za nakup kmetijske mehanizacije, so oproščena plačila dohodnine, v pr
Naslovnica

Priznavanje stroškov prispevkov zavarovancev – poslovodnih oseb pri dohodnini in uporaba 41. člena ZDoh-2

Pojasnilo DURS, št. 4251-3123/2011-5, 2.11.2011

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4251-3123/2011-5, 2. 11. 2011V zvezi z vprašanjem glede priznavanja stroškov prispevkov zavarovancev - lastnikov družb, ki so poslovodne osebe pri dohodnini in možnosti uporabe 41. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 - UPB7) pojasnjujemo v nadaljevanju. V skladu s prvim odstavkom 41. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 - UPB7) je osnova za dohodnino od dohodka iz delovnega razmerja dohodek iz 37. člena ZDoh-2, zmanjšan za obvezne prispevke za socialno varnost, ki jih je na p
Naslovnica

Povračila stroškov udeležencu izobraževanja odraslih

Pojasnilo DURS, št. 4210-23144/2011, 10.10.2011

Oprostitve plačila dohodnine in povračila stroškov

Pojasnilo DURS, št. 4210-23144/2011, 10. 10. 2011Prejeli smo vprašanje zavezanca v zvezi s povračili stroškov udeležencu izobraževanja odraslih. V dopisu navaja, da udeleženec izobraževanja odraslih pri delodajalcu opravlja obvezno praktično delo. Zanima jih, ali se povračilo stroškov prehrane med delom, do višine določene v Uredbi in nagrada v višini, kot jo določa Uredba, všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. V nadaljevanju pojasnjujemo: Dohodki, ki jih v okviru opravljanja obveznega praktičnega dela prejme udeleženec izobraž
Naslovnica

Odlog ugotavljanja davčne obveznosti po 100. členu ZDoh-2

Pojasnilo DURS, št. 4292-14682/2011, 29.8.2011

Dohodek iz kapitala

Pojasnilo DURS, št. 4292-14682/2011, 29. 8. 2011Zavezanec navaja, da je fizična oseba - rezident Slovenije, družbenik v dveh tujih družbah, v katerih naj bi na podlagi Direktive Sveta 90/434/EGS z dne 23. julija 1990 o skupnem sistemu obdavčitve za združitve, delitve, prenose sredstev in zamenjave kapitalskih deležev iz različnih držav članic (s spremembami) prišlo do združitve in posledično do zamenjave deležev. Nadalje navaja, da v skladu s tretjim odstavkom 100. člena Zakona o dohodnini o tem, ali gre za odsvojitev kapitala iz drugega odst
Naslovnica

Izračun akontacije dohodnine od odpravnine

Pojasnilo DURS, št. 4210-21261/2011-2, 26.8.2011

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4210-21261/2011-2, 26. 8. 2011V dopisu se zavezanec sklicuje na pojasnilo DURS, št. 4210-20422/2011 z dne 18. 7. 2011 in navaja, da je odpravnina dohodek, ki se nanaša na več mesecev, zato bi se morala akontacija dohodnine obračunavati po povprečni stopnji od enomesečnega dohodka v skladu s petim odstavkom 127. člena ZDoh-2. Glede na pojasnilo DURS, v katerem je pojasnjeno, da drugi delodajalec obračuna akontacijo dohodnine po 25 %, nas sprašuje, ali v primeru, ko glavni delodajalec izplačuje odpravnino, nihče ne izračunava
Naslovnica

Plačevanje prispevkov za prostovoljno vključitev v obvezno zavarovanje in (ne)upoštevanje le-tega pri izračunu dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 4210-22352/2011-2, 25.8.2011

Davčne olajšave

Pojasnilo DURS, št. 4210-22352/2011-2, 25. 8. 2011Brezposelno osebo zanima, zakaj prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačan na podlagi prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje, ne zmanjšuje letne davčne osnove za dohodnino. V nadaljevanju pojasnjujemo. Davčno osnovo posameznih dohodkov, pridobljenih v davčnem letu, na letnem nivoju zmanjšujejo prispevki za socialno varnost, ki so določeni za posamezno vrsto dohodka. Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki jih plačuje brezposelna oseba na podlagi prostovoljne
Naslovnica

Delovanje strojnih krožkov in oprostitev po 26. členu ZDoh-2

Pojasnilo DURS, št. 4210-109/2010-2, 28.7.2011

Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 4210-109/2010-2, 28. 7. 2011V tem dokumentu je navedeno splošno pojasnilo glede delovanja strojnih krožkov in pogojev za oprostitev plačila dohodnine od prejemkov iz medsosedske pomoči med kmetijskimi gospodarstvi v okviru strojnih krožkov. Delovanje strojnih krožkov Na podlagi 110. člena Zakona o kmetijstvu - ZKme-1 (Uradni list RS, št. 45/08) lahko strojne krožke, za medsosedsko pomoč med kmetijskimi gospodarstvi, ustanovijo fizične osebe za učinkovito rabo kmetijske in gozdne mehanizacije ter opreme, delovne sile in dru
Naslovnica

Akontacija dohodnine oz. glavni delodajalec

Pojasnilo DURS, št. 4210-20422/2011, 18.7.2011

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4210-20422/2011, 18. 7. 2011Zavezanec v elektronski pošti prosi za pojasnilo glede opredelitve glavnega delodajalca v primeru, ko ima zavezanec za dohodnino pri sedanjem delodajalcu sklenjeno redno delovno razmerje. Na podlagi izvensodne poravnave mu bo prejšnji delodajalec izplačal odpravnino, ki se nanaša na, v letu 2008, prenehano delovno razmerje. Znesek izplačane odpravnine bistveno presega trenutno dogovorjen znesek mesečne plače pri sedanjem delodajalcu. Zavezanca zanima, kateri delodajalec se v tem primeru šteje za
Naslovnica

Pojasnilo drugega odstavka 12. člena Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

Pojasnilo DURS, št. 4210-17878/2011, 21.6.2011

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4210-17878/2011, 21. 6. 2011Zavezanec sprašuje, kako je treba razlagati določilo drugega odstavka 12. člena Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja - Uredba (Uradni list RS, št. 140/06, 76/08), če dijak oziroma študent obvezno praktično delo opravlja le del meseca. V nadaljevanju pojasnjujemo: Plačila dijakom in študentom za obvezno praktično delo se po veljavnem Zakonu o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 - UPB7) obravnavajo kot dohodek iz delovnega razmerja. Skladno
Naslovnica

Davčna obravnava zavarovanja odgovornosti članov uprav in nadzornih svetov

Pojasnilo DURS, št. 4210-6628/2011, 25.5.2011

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4210-6628/2011, 25. 5. 2011V zvezi z vprašanji glede davčne obravnave plačanih zavarovalnih premij na podlagi sklenjenih zavarovanj za odgovornost članov uprav in nadzornih svetov z vidika Zakona o dohodnini in Zakona o davku od dohodka pravnih oseb, pojasnjujemo v nadaljevanju. Z vidika Zakona o dohodnini plačilo zavarovalne premije na podlagi zavarovanj za odgovornost članov uprav in nadzornih svetov, ki bremeni družbo, predstavlja boniteto članov uprav in nadzornih svetov. Pri ugotavljanju davčne osnove po Zakonu o dav
Naslovnica

Obdavčitev avtorskih in sorodnih pravic, izplačanih v Makedonijo

Pojasnilo DURS, št. 4200-506/2011, 4.5.2011

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

Pojasnilo DURS, št. 4200-506/2011, 4. 5. 2011Slovenska družba je s fizično osebo, rezidentom Makedonije sklenila pogodbo o prenosu avtorskih in sorodnih pravic. Dohodek se fizični osebi izplača preko avtorske agencije iz Makedonije, ki ni delodajalec fizične osebe. Fizična oseba in avtorska agencija nimata stalne poslovne enote oziroma baze v Sloveniji. Zavezanec sprašuje, ali je treba v tem primeru obračunati davčni odtegljaj v skladu z 70. členom ZDDPO-2 oziroma dohodnino v skladu z 78. členom ZDoh-2. Nadalje sprašuje, ali je mogoče uvel
Naslovnica

Obdavčitev dohodka po pogodbi o svetovanju

Pojasnilo DURS, št. 4217-6258/2011-1, 20.4.2011

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4217-6258/2011-1, 20. 4. 2011Zavezanec navaja, da želi poleg redne zaposlitve pri delodajalcu v Sloveniji, za družbo v Avstriji tujini opravljati določena svetovalna dela. Zanima ga, kako se obdavčijo tako doseženi dohodki. Navaja, da ne opravlja samostojne dejavnosti in bo navedena dela opravljal kot fizična oseba. Sprašuje, ali kaj spremeni dejstvo, če transakcijski račun za nakazila plačil za opravljeno delo odpre v Avstriji. Zanima ga tudi, kako so tako doseženi dohodki obdavčeni v Avstriji. Dohodki za opravljanje del,
Naslovnica

Informacija slovenskim rezidentom, ki dosegajo dohodke iz zaposlitve v Italiji

Pojasnilo DURS, št. 4217-6293/2011, 20.4.2011

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

Pojasnilo DURS, št. 4217-6293/2011, 20. 4. 2011Rezidenti Slovenije so v Sloveniji obdavčeni po svetovnem dohodku, kar pomeni, da obdavčitev temelji na obdavčevanju vseh dohodkov, ne glede na to kje so bili doseženi (v Sloveniji ali izven Slovenije). Od 1. 1. 2011 se uporablja nova Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja z dodatnim protokolom (v nadaljevanju: konvencija), objavljena v Uradnem listu Republik
Naslovnica

Obdavčitev dohodkov poslovodij in prokuristov

Pojasnilo DURS, št. 4210-5839/2011, 15.4.2011

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4210-5839/2011, 15. 4. 2011Prejeli smo več vprašanj zavezancev glede dohodkov:poslovodij, ki vodijo družbo, s katero imajo sklenjeno pogodbo o poslovodenju,prokuristov, ki so pooblaščeni za zastopanje družbe proti tretjim osebam, in to funkcijo v skladu z ZGD-1 tudi dejansko opravljajo inprokuristov, ki so pooblaščeni za zastopanje družbe proti tretjim osebam, imajo pa hkrati z družbo sklenjeno tudi pogodbo o poslovodenju oziroma družbo dejansko vodijo. Vprašanja se nanašajo na opredelitev dohodkov po Zakonu o dohodnini:
Naslovnica

Obračun davkov in prispevkov od odpravnine

Pojasnilo DURS, št. 4251-1205/2011, 15.4.2011

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4251-1205/2011, 15. 4. 2011Zavezanec navaja, da mu je delodajalec odpovedal pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga ter mu ponudil odpravnino v skladu z zakonom. Zanima ga ali se morajo od višine te odpravnine obračunati enaki davki in prispevki kot od plače. Pojasnjujemo v nadaljevanju. Dohodki iz delovnega razmerja se po splošnem pravilu v celoti obdavčijo z dohodnino in obveznimi prispevki za socialno varnost, razen v primerih, ko je z zakonom določeno drugače. Za odpravnino zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi je v
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta

< VsiMnenja in pojasnila FURS(53)

Področja

< Vsi Davčni članki in nasveti Dohodnina Davčne olajšave Dohodek iz kapitala in naložb Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Dohodek iz zaposlitve in boniteta Drugi dohodki Obračun dohodnine Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja Oprostitve plačila dohodnine

Leto objave

< Vsi
2011(53)
> Januar(16) > Februar(5) > Marec(4) > April(7) > Maj(2) > Junij(1) > Julij(2) > Avgust(3) > Oktober(1) > November(5) > December(7)