FinD - Mnenja in obrazci
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Mnenja in vzorci > Vsebine Finančne uprave RS > Mnenja in pojasnila FURS > Davčni članki in nasveti > Dohodnina > 2005
 

Mnenja in pojasnila FURS

Stran 1 / 6
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 146)
  Članek
Naslovnica

Obdavčitev obresti na obveznice (SOS2E), pridobljene kot odškodnina v skladu z zakonom, ki ureja denacionalizacijo

Pojasnilo DURS, št. 424-01-10536/2005, 30.12.2005

Dohodek iz kapitala in naložb

Pojasnilo DURS, št. 424-01-10536/2005, 30. 12. 2005Pojasnilo DURS, št. 424-01-10536/2005, 30. 12. 2005 Zakon o dohodnini - ZDoh-1 (Uradni list RS, št. 70/05-UPB2 in 115/05) v 3. točki prvega odstavka 64. člena določa, da dohodek iz premoženja vključuje obresti. Kaj velja za obresti, je opredeljeno v 70. člena ZDoh-1. Prvi odstavek navedenega člena določa, da so obresti po poglavju 4.3 ZDoh-1 obresti od posojil, obresti od dolžniških vrednostnih papirjev, obresti od denarnih depozitov pri bankah in hranilnicah in od drugih podobnih finančnih terj
Naslovnica

Dobiček iz kapitala od odsvojitve nepremičnin od 1. 1. 2006 dalje

Pojasnilo DURS, št. 424-05-10055/2005, 29.12.2005

Dohodek iz kapitala in naložb

Pojasnilo DURS, št. 424-05-10055/2005, 29. 12. 2005Pojasnilo DURS, št. 424-05-10055/2005, 29. 12. 2005 Bistvene novosti, ki jih je na področju obdavčitve dobička iz kapitala prinesel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini - ZDoh-1D (Uradni list RS, št. 115/05) z začetkom veljave dne 1. januarja 2006, so naslednje: obdavčuje se dobiček ne glede na rok imetništva kapitala; ni več akontacij davka; stopnja davka, je določena v višini 20 odstotkov, se bo vsakih dopolnjenih pet let imetništva kapitala zmanjšala (po petih letih bo stopnja
Naslovnica

Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov v letu 2006

Pojasnilo DURS, št. 42401-10533/2005, 29.12.2005

Dohodek iz dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 42401-10533/2005, 29. 12. 2005Pojasnilo DURS, št. 42401-10533/2005, 29. 12. 2005 Zavezanec sprašuje, ali bodo morali zavezanci, ki želijo ugotavljati davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov v letu 2006, izpolnjevati vse pogoje, kakor jih določa tretji odstavek 35. člena Zakona o dohodnini. V zvezi z navedenim pojasnjujemo: Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 70/05 - UPB2 in 115/05; v nadaljevanju: ZDoh-1) v tretjem odstavku 35. člena določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati zavezanec, če želi ugotavljati davčno os
Naslovnica

Premije za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

Pojasnilo DURS, št. 42-401-10298/2005, 22.12.2005

Davčne olajšave

Pojasnilo DURS, št. 42-401-10298/2005, 22. 12. 2005Pojasnilo DURS, št. 42-401-10298/2005, 22. 12. 2005 V zvezi z vprašanji glede davčne obravnave premij za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, ki jih delodajalec plačuje za svoje delavke in delavce v času porodniškega oziroma starševskega dopusta, pojasnjujemo: V skladu z 2. točko prvega odstavka 31. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-1 (Uradni list RS, št. 70/05 - UPB2 in 115/05) se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne vštevajo premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega in
Naslovnica

Obračun bonitet po 1. januarju 2006

Pojasnilo DURS, št. 424-01-10532/2005, 22.12.2005

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 424-01-10532/2005, 22. 12. 2005Pojasnilo DURS, št. 424-01-10532/2005, 22. 12. 2005 V zvezi z vprašanjem glede obračuna bonitete, ki jo delodajalec zagotovi svojemu delojemalcu v obliki uporabe parkirnega prostora ali uporabe mobilnega telefona za privatne namene po 1. januarju 2006, pojasnjujemo: V skladu z 8. členom Zakona o spremembah Zakona o dohodnini - ZDoh-1d (Uradni list RS, št. 115/05), ki začne veljati dne 1. januarja 2006, za boniteto ne velja: uporaba parkirnega prostora, ki ga delodajalec zagotovi delojemalcu, upo
Naslovnica

Obračun davčnega odtegljaja od dohodkov, ki jih fizične osebe rezidenti Slovenije prejemajo iz tujih virov prek posrednika v Sloveniji

Pojasnilo DURS, št. 426-63-2/2005/2, 20.12.2005

Dohodek iz kapitala in naložb

Pojasnilo MF, št. 426-63-2/2005/2, 20. 12. 2005Pojasnilo MF, št. 426-63-2/2005/2, 20. 12. 2005 V zvezi z vprašanjem zavezanca, ki zadeva obračun davčnega odtegljaja od nedenarnih dividend iz tujine po določbah Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 70/05-UPB2; v nadaljevanju: ZDoh-1) in Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 25/05-UPB, 96/05 - ZRTVS-1 in 109/05; v nadaljevanju: ZDavP-1), pojasnjujemo: V skladu z določbami ZDoh-1 se od dohodkov zavezanca, določenih s tem zakonom, ki imajo vir v Republiki Sloveniji ali izven nje, med
Naslovnica

Davčna obravnava dohodkov iz delovnega razmerja v Sloveniji

Pojasnilo DURS, št. 424-10011/2005, 14.12.2005

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 424-10011/2005, 14. 12. 2005Pojasnilo DURS, št. 424-10011/2005, 14. 12. 2005 Zavezanec prosi za čimbolj podrobna pojasnila, zlasti o davkih, prispevkih in obveznih nadomestilih, ki zadevajo obračunavanje plač v RS. Pojasnila potrebuje, da bo japonska vlada lahko pripravila vse potrebno za zaposlitev lokalnih uslužbencev prihodnjega veleposlaništva v Sloveniji. Nadalje prosi, da mu navedemo tudi posebne pogoje, ki veljajo za tuje diplomatske misije v RS kot delodajalce. V zvezi s tem mu z vidika davčne obravnave dohodkov iz
Naslovnica

Informacija o določitvi predhodne akontacije davka iz dejavnosti za obdobje od 1. 1. 2006 do 31. 3. 2006

Pojasnilo DURS, št. 42404-10039/2005, 9.12.2005

Dohodek iz dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 42404-10039/2005, 9. 12. 2005Pojasnilo DURS, št. 42404-10039/2005, 9. 12. 2005 Predhodne akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, se v letu 2005 določijo v skladu z našim navodilom, št. 42404-52/2004 01 503, z dne 20. 12. 2004. Po določbi petega odstavka 278. člena Zakona o davčnem postopku - ZDavP-1 (Uradni list RS, št. 25/05 - UPB1, 56/05 - skl. US, 100/05 - odl. US) se predhodna akontacija v novem davčnem letu do novega davčnega obračuna plačuje v rokih in v višini obrokov, kakor se je plače
Naslovnica

Davčne obveznosti državljanov RS, zaposlenih v tujini

Pojasnilo DURS, št. 424-01-10488/2005, 9.12.2005

Rezidentski status

Pojasnilo DURS, št. 424-01-10488/2005, 9. 12. 2005Pojasnilo DURS, št. 424-01-10488/2005, 9. 12. 2005 Zavezanec sprašuje glede davčne obravnave dohodkov iz zaposlitve državljanov Slovenije, ki jih dosegajo v tujini, in to glede na to, ali imajo stalno prebivališče prijavljeno v Sloveniji ali v Švici. V zvezi z navedenim pojasnjujemo: V skladu z določbami Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 70/05-UPB2; v nadaljevanju: ZDoh-1) je davčna obveznost posameznika odvisna od njegovega statusa (rezident, nerezident). Tako je rezident Slovenije zaveza
Naslovnica

Obdavčitev daril

Pojasnilo DURS, št. 426-01-10262/2005, 8.12.2005

Drugi dohodki

Pojasnilo DURS, št. 426-01-10262/2005, 8. 12. 2005Pojasnilo DURS, št. 426-01-10262/2005, 8. 12. 2005 Zavezanec navaja, da ima podjetje, ki na trgu ponuja poslovna darila, stranke pa ga pogosto sprašujejo, kakšna je vrednost daril, ki je neobdavčena za obdarovanca. Sprašuje, kje lahko dobi uradni podatek o tej vrednosti. Pojasnjujemo: Na podlagi 2. točke tretjega odstavka 98. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 70/05-UPB2; v nadaljevanju: ZDoh-1) darila veljajo za druge dohodke po tem zakonu. Drugi dohodki po ZDoh-1 so v skladu s prvim
Naslovnica

Začetek veljavnosti sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja z Republiko Hrvaško

Pojasnilo DURS, št. 424-01-10484/2005-1, 6.12.2005

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

Pojasnilo DURS, št. 424-01-10484/2005-1, 6. 12. 2005Pojasnilo DURS, št. 424-01-10484/2005-1, 6. 12. 2005 V zvezi z uveljavljanjem oprostitve plačila davčnega odtegljaja od pokojnine, ki jo kot rezident Republike Hrvaške prejema iz Slovenije pojasnjujemo: Po sporočilu Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije je dne 10. novembra 2005 začel za Republiko Slovenijo veljati Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, objavljen j
Naslovnica

Davčna obravnava pridelave vina za prodajo

Pojasnilo DURS, št. 424-04-10018/2005, 29.11.2005

Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 424-04-10018/2005, 29. 11. 2005#. Ali lahko fizična oseba kot kmet prideluje vino le iz lastnega pridelka in ali mora drugače prijaviti opravljanje dejavnosti kot s. p. oziroma v drugi statusni obliki?#. Ali pridelava iz lastnega grozdja pomeni le pridelavo na zemljišču, katerega je prijavljeni »proizvajalec vina za prodajo« tudi dejanski zemljiškoknjižni lastnik, in kako se obravnava solastništvo? Je z zakonsko določbo »pridelava grozdja in proizvodnja vina iz lastnega pridelka, razen proizvodnje vina za prodajo« prodaja vina (katere dohodki so obdavčeni kot dohodki iz dejavnosti) mišljena proizvodnja vina šele od pobranega grozdja ali pa obravnavana dejavnost zajema tudi pridelavo grozdja?#. Nekatere zavezance zanima, ali obravnavana druga kmetijska dejavnost zajema le prodajo vina v večjihkoličinah oziroma ali zajema tudi stekleničeno vino v manjših količinah.#. Prijavljeni pridelovalec vina za prodajo proda le delež proizvedenega vina. Ali med stroške, potrebne za doseganje dohodkov iz dejavnosti, lahko všteje le stroške, nastale v zvezi s pridelavo tistega deleža vina, ki ga je prodal?#. Med odhodke v dejavnosti sodi tudi amortizacija, na primer za gradbene objekte (klet, zidanica …) in za opremo. Kot začetna (nabavna) vrednost za obračun amortizacije se lahko uporabi vrednost po cenitvi vseh pred prijavo nabavljenih osnovnih sredstev?Pojasnilo DURS, št. 424-04-10018/2005, 29. 11. 2005 Zavezanec prosi za mnenje o nekaterih vprašanjih v zvezi z davčno obravnavo pridelave vina za prodajo, ki jih je prejel od zavezancev, pridelovalcev vina. V zvezi z navedenim odgovarjamo: 1. Ali lahko fizična oseba kot kmet prideluje vino le iz lastnega pridelka in ali mora drugače prijaviti opravljanje dejavnosti kot s. p. oziroma v drugi statusni obliki? Pri tem vprašanju je treba upoštevati 7. člen Zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozd
Naslovnica

Dohodninske obveznosti rezidenta

Pojasnilo DURS, št. 424-01-10421/2005, 28.11.2005

Rezidentski status

Pojasnilo DURS, št. 424-01-10421/2005, 28. 11. 2005Pojasnilo DURS, št. 424-01-10421/2005, 28. 11. 2005 Zavezanec je zaprosil za pojasnilo v zvezi z obveznostjo plačila dohodnine v Sloveniji. Sprašuje, ali mora tudi med letom vložiti napoved za dohodke, ki jih prejema iz tujine, in kakšen pomen ima določba 20. člena Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje (Uradni list RS-MP, št. 4/1998; v nadaljevanju: konvencija) v njegovem primeru. Hkrati tudi prosi za
Naslovnica

Trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti

Pojasnilo DURS, št. 913-10067/2005, 24.11.2005

Oprostitve plačila dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 913-10067/2005, 24. 11. 2005Pojasnilo DURS, št. 913-10067/2005, 24. 11. 2005 Zavezanec sprašuje, ali so morebitni donosi, ki jih doseže fizična oseba s trgovanjem prek FOREX pogodb, obdavčeni. Zanima ga tudi, kateri zakon to določa. V nadaljevanju pojasnjujemo: Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 70/05-UPB2; v nadaljevanju: ZDoh-1) v drugem odstavku 1. člena določa, da je dohodnina davek od dohodkov fizičnih oseb, v 17. členu pa, kateri dohodki so obdavčeni z dohodnino. V 20. členu ZDoh-1 so določeni prejemki, oproščeni
Naslovnica

Dohodek iz prenosa premoženjske pravice

Pojasnilo DURS, št. 42401-10428/2005, 22.11.2005

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice

Dohodek iz prenosa premoženjske pravice (22. 11. 2005) Normirani stroški, novi obrazci REK in podatki za odmero dohodnine 2004 - velja do 31. 12. 2005 (23. 12. 2004)
Naslovnica

Informacija o predlaganju vloge za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov za davčno leto 2006

Pojasnilo DURS, št. 42404-10035/2005, 18.11.2005

Dohodek iz dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 42404-10035/2005, 18. 11. 2005Pojasnilo DURS, št. 42404-10035/2005, 18. 11. 2005 V skladu s 135. členom Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 70/05-UPB-2; v nadaljevanju: ZDoh-1) se zavezanec za dohodnino, ki dosega dohodek iz opravljanja dejavnosti po 33. členu ZDoh-1, lahko odloči, da bo za davčno leto 2006 ugotavljal davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov. Za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov se zavezanec lahko odloči, če izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka 35. člena ZDoh-1: če z
Naslovnica

Odpis dolga imetniku deleža ali njegovemu družinskemu članu

Pojasnilo DURS, št. 42401-10435/2005, 18.11.2005

Dohodek iz kapitala in naložb

Pojasnilo DURS, št. 42401-10435/2005, 18. 11. 2005Pojasnilo DURS, št. 42401-10435/2005, 18. 11. 2005 Davčni zavezanec je zaprosil za pojasnilo v zvezi z izvajanjem 2. točke šestega odstavka 79. člena ZDoh-1. Davčni zavezanec navaja primer, ko je dalo podjetje posojilo imetniku deleža v septembru 2005 v višini 10.000.000 tolarjev. V zvezi z navedeno zakonsko določbo se mu postavlja vprašanje, ali to pomeni, da mora biti do septembra 2006 odplačano najmanj 20 odstotkov dolga, to je 2.000.000 tolarjev, ali pa že sorazmerni del v letu 2005. V nadal
Naslovnica

Olajšava za investiranje za gozdno vlako

Pojasnilo DURS, št. 424-03-10013/2005-1, 17.11.2005

Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 424-03-10013/2005-1, 17. 11. 2005Pojasnilo DURS, št. 424-03-10013/2005-1, 17. 11. 2005 Zavezanec navaja, da je v svojem gozdu na novo zgradil vlako. V zvezi s tem vprašuje, ali to velja za vlaganja lastnih sredstev v gozdove, za katera se lahko po Zakonu o dohodnini - ZDoh-1 uveljavlja olajšava za investiranje, in kako se takšna olajšava uveljavi. Zavezanec pri tem vprašuje tudi, kaj vse poleg gozdarske mehanizacije velja za vlaganje lastnih sredstev v gozdove. Pri odgovoru predvidevamo, da na kmetiji zavezanca dohodka iz oprav
Naslovnica

Obdavčitev dobička, doseženega s prodajo izvedenih instrumentov

Pojasnilo DURS, št. 424-05-10039/2005, 11.11.2005

Dohodek iz kapitala in naložb

Pojasnilo DURS, št. 424-05-10039/2005, 11. 11. 2005Pojasnilo DURS, št. 424-05-10039/2005, 11. 11. 2005 Zavezanec sprašuje, ali se dobiček, dosežen s prodajo izvedenih finančnih instrumentov, kakor so opcije in certifikati, po zakonodaji Republike Slovenije obdavčuje. Vprašanje razumemo v smislu izvajanja Zakona o dohodnini, zato v skladu z navedenim pojasnjujemo: Zakon o dohodnini - ZDoh-1 (Uradni list RS, št. 70/05-UPB2), ki v Sloveniji ureja sistem in uvaja obveznost plačevanja dohodnine v 33. odstavku 20. člena, določa, da se dohodnina ne pla
Naslovnica

Stroški v zvezi z delom članov nadzornega sveta

Pojasnilo DURS, št. 42401-10429/2005, 10.11.2005

Drugi dohodki

Pojasnilo DURS, št. 42401-10429/2005, 10. 11. 2005Pojasnilo DURS, št. 42401-10429/2005, 10. 11. 2005 Na vprašanja glede davčne obravnave davkov od različnih prejemkov in povračil stroškov, ki se izplačajo članu nadzornega sveta v zvezi z njegovim delom v nadzornem svetu podjetja, odgovarjamo naslednje: Davčna uprava RS je v zvezi z davčno obravnavo sejnin, izplačanih članom nadzornega sveta, dne 8. 8. 2005 izdala pojasnilo, ki je objavljeno tudi na spletnih straneh, s šifro 42401-10192/2005 (https://urednik-t3min.sigov.si/?id=3274). Kakor je na
Naslovnica

Obdavčitev dohodka fizične osebe po pogodbi o poslovodenju

Pojasnilo DURS, št. 424-01-10286/2005, 9.11.2005

Obračun dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 424-01-10286/2005, 9. 11. 2005Pojasnilo DURS, št. 424-01-10286/2005, 9. 11. 2005 Zavezanec navaja primer direktorja gospodarske družbe tujca, ki je državljan Izraela in ni rezident Slovenije. Ta oseba pretežni del svojih dohodkov dosega v tujini in ni zavarovanec po zakonih, ki urejajo socialno zavarovanje v Sloveniji. V zvezi z obdavčitvijo dohodkov, ki jih ta oseba prejme za vodenje poslovnega subjekta v Sloveniji na podlagi pogodbe o poslovodenju pojasnjujemo: Obseg davčne obveznosti je določen v 5. členu Zakona o dohodni
Naslovnica

Opredelitev rezidentskega statusa

Pojasnilo DURS, št. 424-05-10413/2005-1, 2.11.2005

Rezidentski status

Pojasnilo DURS, št. 424-05-10413/2005-1, 2. 11. 2005Pojasnilo DURS, št. 424-05-10413/2005-1, 2. 11. 2005 Zavezanec je postavil vprašanje v zvezi z opredelitvijo rezidentskega statusa po Zakonu o dohodnini. Navaja, da je delodajalec sklenil z državljanom Nizozemske podjemno pogodbo od 15. 2. 2005 do 15. 4. 2005. Po preteku dveh mesecev je delodajalec za tujca pridobil delovno dovoljenje za nadaljnje štiri mesece in v tem času z njim sklenil pogodbo o zaposlitvi za določeno obdobje. Delodajalec je nato za istega tujca pridobil delovno dovoljenje do
Naslovnica

Obdavčitev finančnih sredstev, izplačanih v obliki štipendije za opravljanje strokovne prakse

Pojasnilo DURS, št. 424-01-10407/2005-1, 26.10.2005

Oprostitve plačila dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 424-01-10407/2005-1, 26. 10. 2005Pojasnilo DURS, št. 424-01-10407/2005-1, 26. 10. 2005 Zavezanec navaja, da je za uspešno dokončan magistrski študij v Italiji od akademske inštitucije pridobil možnost opravljanja strokovne prakse v mednarodni organizaciji v Srbiji in Črni gori. Za opravljanje prakse bo od akademske inštitucije dobil finančna sredstva v obliki štipendije. Navaja tudi, da med opravljanjem prakse ne bo več imel statusa študenta, hkrati pa tudi ne bo zaposlen. Zanima ga davčna obravnava tega izplačila. V zvezi z na
Naslovnica

Dohodnina za pavzerje

Pojasnilo DURS, št. 42-401-10409/2005, 25.10.2005

Drugi dohodki

Pojasnilo DURS, št. 42-401-10409/2005, 25. 10. 2005Pojasnilo DURS, št. 42-401-10409/2005, 25. 10. 2005 Zavezanec navaja, da v lanskem šolskem letu ni imel statusa študenta oziroma je prvič pavziral, od oktobra letos pa je spet redno vpisan na fakulteti. V času pavziranja je prek študentskega servisa zaslužil 1.238.850 tolarjev, v tekočem mesecu (torej v času statusa) pa 60.300 tolarjev. Od prejetih dohodkov je v prvi polovici leta plačal davčni odtegljaj v znesku 64.035 tolarjev. Sprašuje, ali bo ob letni napovedi za odmero dohodnino dobil vrnje
Naslovnica

Izdaja potrdila o rezidentstvu Republike Slovenije

Pojasnilo DURS, št. 424-01-10401/2005-1, 24.10.2005

Rezidentski status

Pojasnilo DURS, št. 424-01-10401/2005-1, 24. 10. 2005Pojasnilo DURS, št. 424-01-10401/2005-1, 24. 10. 2005 Zavezanec pravna oseba je poslal zahtevek za izdajo potrdila o rezidentstvu Republike Slovenije za izvajanje konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja, sklenjene z Republiko Nemčijo. Zavezanec v zahtevku zahteva, da se mu izda omenjeno potrdilo za obdobje od 1. 1. 2006 dalje za uveljavljanje ugodnosti iz navedene konvencije. Vprašanje je, ali je mogoče izdati potrdilo o rezidentstvu za prihodnje davčno leto. V zvezi
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 6 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta

< VsiMnenja in pojasnila FURS(146)

Področja

< Vsi Davčni članki in nasveti Dohodnina Davčne olajšave Dohodek iz dejavnosti Dohodek iz kapitala in naložb Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Dohodek iz zaposlitve in boniteta Drugi dohodki Obračun dohodnine Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja Oprostitve plačila dohodnine Rezidentski status

Leto objave

< Vsi
2005(146)
> Januar(28) > Februar(2) > Marec(17) > April(5) > Maj(13) > Junij(11) > Julij(20) > Avgust(7) > September(6) > Oktober(15) > November(11) > December(11)