FinD - Mnenja in obrazci
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Mnenja in vzorci > Vsebine Finančne uprave RS > Mnenja in pojasnila FURS > Davčni članki in nasveti > Dohodnina > 2010
 

Mnenja in pojasnila FURS

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 35)
  Članek
Naslovnica

Informacija o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2H)

Pojasnilo DURS, št. 4210-208/2010-1, 28.12.2010

Obračun dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 4210-208/2010-1, 28. 12. 2010V Uradnem listu RS, št. 106/2010 je bil 27. 12. 2010 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (v nadaljevanju: novela ZDoh-2H), ki začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja že za odmero dohodnine za leto 2010, razen: določb spremenjenih 42., 68. in 127. člena ZDoh-2, ki se uporabljajo od 1. 1. 2011 indoločbe spremenjenega 47. člena ZDoh-2, ki se prvič uporabi za odmero dohodnine za leto 2013. V nadaljevanju povzemamo bistvene novosti, ki jih p
Naslovnica

Novosti Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev, ter o načinu predložitve davčnemu organu

Pojasnilo DURS, št. 007-198/2010, 27.12.2010

Obračun dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 007-198/2010, 27. 12. 2010Glede na spremembe v načinu obračunavanja davčnega odtegljaja in prispevkov za socialno varnost, ki izhajajo iz Zakona o urejanju trga dela - ZUTD (Uradni list RS, št. 80/10) in Zakona o spremembah in dopolnitvah ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 106/10), bo objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (v nadaljevanju: Pravilnik)*. Pravilnik začne veljati s 1. 1. 2011 in določa le spremembe v navodi
Naslovnica

Izvajanje devetega odstavka 16. člena ZDoh-2

Pojasnilo DURS, št. 4210-159/2010, 16.12.2010

Dohodnina

Pojasnilo DURS, št. 4210-159/2010, 16. 12. 2010Pojasnilo DURS, št. 4210-159/2010, 16. 12. 2010 Zavezanka, ki je sodelovala v nagradni igri, je zastavila vprašanje glede pravilnosti davčne obravnave dohodka, doseženega v nagradni igri. Pri tem navaja, da je na podlagi žrebanja v nagradni igri prejela nagrado v obliki bonov, v vrednosti 50 evrov. Izplačevalec nagrade jo je o tem obvestil z obvestilom, na katerem je kot bruto in neto vrednost nagrade navedel znesek 66,66 evrov. Od te vrednosti nagrade ni bilo izračunane in plačane akontacije do
Naslovnica

Način obdavčitve dobička v družbi z neomejeno odgovornostjo v povezavi z izvajanjem tretjega odstavka 90. člena ZDoh-2

Pojasnilo DURS, št. 4210-151/2010, 16.12.2010

Dohodek iz kapitala

Pojasnilo DURS, št. 4210-151/2010, 16. 12. 2010#. Kdaj se dobiček obdavči oziroma, kdaj se dobiček pripiše kapitalskemu deležu družbenika in posledično, v skladu z 90. členom Zakona o dohodnini, tudi obdavči kot dividenda?#. Kako se davčno obravnava uporaba dobička za pokrivanje izgube v družbi z neomejeno odgovornostjo oziroma ali je uporaba dobička za te namene obdavčena?Pojasnilo DURS, št. 4210-151/2010, 16. 12. 2010 Pojasnilo v zvezi z obdavčitvijo razdelitve dobička v družbi z neomejeno odgovornostjo, usklajeno z Ministrstvom za finance: 1. Kdaj se dobiček obdavči oziroma, kdaj se dobiček pripiše kapitalskemu deležu družbenika in posledično, v skladu z 90. členom Zakona o dohodnini, tudi obdavči kot dividenda? Dobiček*, ki ga ustvari družba z neomejeno odgovornostjo (v nadaljevanju: d. n. o.) tekom poslovnega leta, se na podlagi drugega odstavka 94. člena Zak
Naslovnica

Obdavcitev pokojnin v skladu s konvencijami o izogibanju dvojnega obdavcevanja

Pojasnilo DURS, št. 4217-231/2010, 15.12.2010

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

Pojasnilo DURS, št. 4217-231/2010, 15. 12. 2010Obdavčitev pokojnin v skladu s konvencijami o izogibanju dvojnega obdavčevanja Pojasnilo DURS, št. 4217-231/2010, 15. 12. 2010 Vprašanje se nanaša na obdavčevanje pokojnin, izplačanim nerezidentom v tujino, na podlagi določb konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja, ki jih je Slovenija sklenila z Albanijo, Ciprom, Estonijo, Indijo, Irsko, Izraelom, Kitajsko, Latvijo, Litvo, Malto, Moldovo, Republiko Korejo, Romunijo, Turčijo in Ukrajino. Prav tako se vprašanje nanaša na
Naslovnica

Statusno preoblikovanje podjetnika

Pojasnilo DURS, št. 4212-16/2010, 13.12.2010

Dohodek iz dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 4212-16/2010, 13. 12. 2010Pojasnilo DURS, št. 4212-16/2010, 13. 12. 2010 Prejeli smo elektronsko sporočilo z dne 18. 5. 2010, v katerem prosite za pojasnilo v zvezi s prenosom podjetnikovega podjetja na prevzemno družbo. Navajate, da se samostojni podjetnik želi preoblikovati in prenesti svoje podjetje na prevzemno družbo. Knjigovodska vrednost podjetja (podjetnikov kapital) znaša 50.000 evrov. Podjetnik ima med svojimi sredstvi nepremičnino, katere primerljiva tržna vrednost je višja od njene knjigovodske vrednosti. Zar
Naslovnica

Vprašanje v zvezi z boniteto za uporabo osebnega motornega vozila – operativni najem

Pojasnilo DURS, št. 4216-2/2010-5, 2.12.2010

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4216-2/2010-5, 2. 12. 2010Pojasnilo DURS, št. 4216-2/2010-5, 2. 12. 2010 Zavezanca zanima odgovor na vprašanje glede načina izračuna bonitete za uporabo osebnega motornega vozila za privatne namene v primeru, ko osebno motorno vozilo ni v lasti delodajalca, niti ga ta nima v finančnem najemu, temveč ga ima v poslovnem oziroma operativnem najemu. To pomeni, da delodajalec osebnega motornega vozila nima izkazanega v svojih poslovnih knjigah. Pojasnjujemo, da Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 51/10-UPB6; v nadaljevanju
Naslovnica

Davčna obravnava pavšalnih zneskov dnevnic in stroškov namestitve iz sredstev EU

Pojasnilo DURS, št. 4210-174/2010, 1.12.2010

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4210-174/2010, 1. 12. 2010Pojasnilo DURS, št. 4210-174/2010, 1. 12. 2010 Zavezanec navaja, da je v okviru evropskih projektov mogoče obračunati stroške službene poti, ki se nanašajo na določene projekte, s pavšalnimi zneski za dnevnice in namestitev. Tako določene dnevnice za tujino so višje kot dnevnice, ki jih predpisuje naša nacionalna zakonodaja. Zavezanca zanima, ali lahko upravičencu - svojemu zaposlenemu, izplača navedene dnevnice, pri čemer bi se upoštevalo 4. točko 107. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2, ki prav
Naslovnica

Davčna obravnava povračila stroškov na podlagi avtorske pogodbe z vidika Zakona o dohodnini

Pojasnilo DURS, št. 4210-170/2010-3, 30.11.2010

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4210-170/2010-3, 30. 11. 2010Pojasnilo DURS, št. 4210-170/2010-3, 30. 11. 2010 Zavezanec navaja, da sta slovensko podjetje in slovenski strokovnjak sklenila avtorsko pogodbo z namenom, da bo strokovnjak v zameno za plačilo opravil več strokovnih predavanj v Sloveniji. Po navodilih podjetja se mora strokovnjak, da lahko sam opravi strokovna predavanja v Sloveniji, udeležiti določenih strokovnih izobraževanj v tujini, na katerih pridobi potrebna znanja za realizacijo nalog iz avtorske pogodbe. Stroške, povezane z udeležbo na
Naslovnica

Napotitev delavcev v tujino in obračun

Pojasnilo DURS, št. 0900-4/2010-4, 15.11.2010

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 0900-4/2010-4, 15. 11. 2010Pojasnilo DURS, št. 0900-4/2010-4, 15. 11. 2010 Zavezanec navaja, da podjetje spada v kolektivno pogodbo gradbene dejavnosti in ima posle tudi v tujini. Podjetje bo tako delavce napotilo na delo v tujino za različna obdobja, med tem časom pa se bodo delavci vračali nazaj v Slovenijo ali v Bosno na dopust oziroma tja, kjer so doma (kjer imajo družine). Pri tem ga zanima, ali delavcu pripada osnovna plača upoštevaje faktor za tujino, terenski dodatek, nadomestilo za ločeno življenje in dnevnica. P
Naslovnica

Pojasnilo glede načina obdavčitve obveznic SOS2E po 1. juliju 2010

Pojasnilo DURS, št. 42153-24/2010, 15.11.2010

Dohodek iz kapitala

Pojasnilo DURS, št. 42153-24/2010, 15. 11. 2010Pojasnilo DURS, št. 42153-24/2010, 15. 11. 2010 V zvezi s vprašanjem glede načina obdavčitve obresti iz obveznic SOS2E po 6. točki 82. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 51/10-UPB6) v obdobju po 1. juliju 2010, ko so se pričele uporabljati določbe sedmega odstavka 58. člena in 383. b do 383. g členov Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 125/08, 110/09 in 43/10), navajamo pojasnilo, usklajeno z Ministrstvom za finance: Problematika se nanaša na prim
Naslovnica

Obdavčevanje pokojnine po določbah konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja med rs in zda davčne obveznosti rezidentke rs

Pojasnilo DURS, št. 4217-205/2010, 15.11.2010

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

Pojasnilo DURS, št. 4217-205/2010, 15. 11. 2010Obdavčevanje pokojnine po določbah Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja med RS in ZDA; davčne obveznosti rezidentke RS Pojasnilo DURS, št. 4217-205/2010, 15. 11. 2010 Rezidentka ZDA se namerava preseliti v Slovenijo. Zaposlena je bila v zasebnem sektorju, v sklad za pokojnino je prispevala iz svoje bruto plače (del delodajalec in del sama), v ZDA bo od meseca decembra 2010 prejemala pokojnino Federal Social Security retirement benefit, katere izplačevalec je Federal Government Social Se
Naslovnica

Obravnava štipendij

Pojasnilo DURS, št. 4210-140/2010-2, 27.10.2010

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4210-140/2010-2, 27. 10. 2010Pojasnilo DURS, št. 4210-140/2010-2, 27. 10. 2010 V zvezi s posredovanimi pogostimi vprašanji vaših članov s področja štipendiranja vam v nadaljevanju pojasnjujemo: Delodajalec izplačuje dijaku oziroma študentu - štipendistu poleg štipendije, v višini minimalne plače, tudi nadomestilo stroškov prevoza in bivanja. Ali se izplačilo nadomestila obdavči z dohodnino kot drugi dohodek? Da. V skladu s 5. členom Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07, 63/07 - popr. in 40/09) je štipendija nam
Naslovnica

Obdavčitev sredstev iz naslova subvencij za samozaposlitev

Pojasnilo DURS, št. 4212-25/2010, 6.10.2010

Dohodek iz dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 4212-25/2010, 6. 10. 2010#.Pojasnilo DURS, št. 4212-25/2010, 6. 10. 2010 V zvezi dopisom št. 5.5 - 21/2010-7-SK z dne 6. 9. 2010, v katerem zavezanec navaja dileme glede pojasnila DURS, št. 4210-81/2009-0112-10 z dne 11. 5. 2009 ter izvajanjem določbe 80. člena Uredbe sveta (ES), št. 1083/2006, z dne 11. 7. 2006, smo za mnenje zaprosili Ministrstvo za finance. Ministrstvo za finance nam je v dopisu št. 421-105/2010/2 z dne 5. 10. 2010 podalo naslednje mnenje: »1. Menimo, da je pojasnilo, št. 4210-81/2009-0112-10 z dne 11.
Naslovnica

Obdavčitev nadomestil članom občinske volilne komisije

Pojasnilo DURS, št. 4210-132/2010-2, 24.9.2010

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4210-132/2010-2, 24. 9. 2010Pojasnilo DURS, št. 4210-132/2010-2, 24. 9. 2010 Zavezanec je posredoval vprašanje glede davčne obravnave enkratnih nadomestil, ki pripadajo članom volilnih komisij na podlagi 45. a člena Zakona o lokalnih volitvah - ZLV (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB3 in 45/08). V zvezi z navedenim v preglednici podajamo davčno obravnavo enkratnih nadomestil članom volilnih organov: Funkcija člana volilnega organa Višina enkratnega nadomestila Obdavčitev po ZDoh-2 Plačilo prispevkov za socialno varnost predse
Naslovnica

Izvajanje določb 14 oziroma 7 člena mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premozenja

Pojasnilo DURS, št. 4217-55/2009, 17.9.2010

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

Pojasnilo DURS, št. 4217-55/2009, 17. 9. 2010Izvajanje določb 14. oziroma 7. člena mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja Pojasnilo DURS, št. 4217-55/2009, 17. 9. 2010 Obdavčevanje nerezidentov, ki dosegajo dohodke z opravljanjem dejavnosti, po nacionalni zakonodaji Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 51/10 - UPB6; v nadaljevanju: ZDoh-2) v drugem odstavku 5. člena določa, da je nerezident zavezan za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji. Dohodki imajo vir v Sloveniji, če je do
Naslovnica

Obravnava čebelarske dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 4213-10/2010-4, 15.6.2010

Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 4213-10/2010-4, 15. 6. 2010Pojasnilo DURS, št. 4213-10/2010-4, 15. 6. 2010 Registracija čebelarske dejavnosti Po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008) se čebelarstvo (pridelava medu in čebeljega voska) uvršča pod rejo drugih živali z oznako A 01.490 in se šteje za kmetijsko dejavnost. Za čebelarstvo kot kmetijsko dejavnost pa se šteje tudi prodaja čebeljih družin, rojev, matic in prodaja drugih primarnih čebeljih pridelkov (npr. satja, matičnega mlečka, cvetnega prahu, surovega propolisa, čebeljega strupa). Glede
Naslovnica

Informacija o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2G)

Pojasnilo DURS, št. 4210-94/2010, 9.6.2010

Obračun dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 4210-94/2010, 9. 6. 2010Pojasnilo DURS, št. 4210-94/2010, 9. 6. 2010 V Uradnem listu RS, št. 43/2010, z dne 31. 5. 2010 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2G), ki je začel veljati naslednji dan po objavi, to je 1. 6. 2010. Določbe spremenjenega 61. člena, novega 61.a člena zakona in spremenjenega 62. člena zakona pa se uporabljajo že pri odmeri dohodnine za leto 2010. Novosti, ki jih prinaša novela ZDoh-2G povzemamo v nadaljevanju. 33. člena ZDoh-2 (1. člen ZDoh-2G) - dohodki ne
Naslovnica

Vprasanje glede obracunavanja davcnega odtegljaja

Pojasnilo DURS, št. 4217-84/2010, 10.5.2010

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

Pojasnilo DURS, št. 4217-84/2010, 10. 5. 2010Vprašanje glede obračunavanja davčnega odtegljaja Pojasnilo DURS, št. 4217-84/2010, 10. 5. 2010 Zavezanec opisuje dejansko stanje. Družba A, rezidentka ZDA, razvija substanco, ki naj bi preprečevala rast in razvoj možganskih tumorjev. Projekt (zdravilo) je še v fazi razvoja, in sicer so končani poskusi na živalih, v prihodnosti pa se bodo začeli poskusi na ljudeh. Za uporabo v medicinske namene bodo potrebne še dodatne raziskave in odobritve različnih medicinskih odborov. Posamezni deli (faze) p
Naslovnica

Nastopajoci sportnik nerezident in ureditev obveznosti placnika davka

Pojasnilo DURS, št. 4217-95/2010, 10.5.2010

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

Pojasnilo DURS, št. 4217-95/2010, 10. 5. 2010Nastopajoči športnik (nerezident) in ureditev obveznosti plačnika davka Pojasnilo DURS, št. 4217-95/2010, 10. 5. 2010 Zavezanec navaja primer organizatorja FIS tekmovanja in njegovo obveznost, da najboljšim tekmovalcem izplača nagrado takoj po tekmovanju. V zvezi z izplačili nagrad športnikom - nerezidentom postavlja sledeča vprašanja: Kako naj ravna plačnik davka v primeru športnika nerezidenta pri izplačilu nagrade za uvrstitev skladno s pravili FIS? Kako za nerezidenta ugotoviti/pridobiti pot
Naslovnica

Spremembe Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu

Pojasnilo DURS, št. 4210-57/2010, 22.3.2010

Obračun dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 4210-57/2010, 22. 3. 2010Pojasnilo DURS, št. 4210-57/2010, 22. 3. 2010 V Uradnem listu RS, št. 22/2010 je bil objavljen Pravilnik o spremembah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu. Spremembe Pravilnika se nanašajo na dopolnitve oziroma spremembo pojasnil v zvezi z vsebino podatkov, ki jih plačniki davka izpolnjujejo na obrazcu REK-2 ob izplačilu dohodkov iz dejavnosti, in sicer: Ob izplačilu dohodka, od katerega se obračunava davčni odtegljaj v skladu z 68.
Naslovnica

Uporaba 15 ali 16 clena vzorcne konvencije oecd za prokuriste

Pojasnilo DURS, št. 4217-34/2010, 18.3.2010

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

Pojasnilo DURS, št. 4217-34/2010, 18. 3. 2010#&#Dohodek prokurista se obdavčuje v skladu z določbami 15. člena Vzorčne konvencije OECD kot dohodek iz zaposlitve, razen v primerih, ko dejansko opravlja vodenje poslov poslovnega subjekta - samo takrat se takšen dohodek obdavčuje v skladu z določbo 16. člena Vzorčne konvencije OECD kot plačila direktorjem.Uporaba 15. ali 16. člena Vzorčne konvencije OECD za prokuriste Pojasnilo DURS, št. 4217-34/2010, 18. 3. 2010 Davčni zavezanec navaja določbe 15. (Dohodki iz zaposlitve) oziroma 16. (Plačila direktorjem) člena Vzorčne konvencije OECD in povzema ugotovitev*, da uradnega pojasnila oziroma obrazložitve ali sodne prakse o tem, na koga se nanaša določba 16. člena, ni. Ugotavlja, da je pri opredelitvi izraza član uprave potrebno upoštevati pomen izraza v konvenciji. Medtem ko se v angleškem besedilu 1
Naslovnica

Informacija o obdavcevanju pokojnin ki jih norveska izplacuje nerezidentom

Pojasnilo DURS, št. 4217-27/2010, 4.3.2010

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

Pojasnilo DURS, št. 4217-27/2010, 4. 3. 2010Informacija o obdavčevanju pokojnin, ki jih Norveška izplačuje nerezidentom Pojasnilo DURS, št. 4217-27/2010, 4. 3. 2010 Zaradi spremenjene davčne zakonodaje na Norveškem, ki se nanaša na obdavčevanje pokojnin, so od 1. januarja 2010 dalje obdavčena izplačila pokojnin, ki jih Norveška izplačuje nerezidentom, in sicer ne glede na to, ali so se ti preselili iz Norveške v drugo državo za davčne namene ali niso bili nikoli davčni rezidenti Norveške. Predmet davčnega odtegljaja so osnovne in dodatne
Naslovnica

Obvestilo o zacetku veljavnosti mednarodne pogodbe med vlado republike slovenije in vlado italijanske republike

Pojasnilo DURS, št. 4217-56/2010, 25.2.2010

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

Pojasnilo DURS, št. 4217-56/2010, 25. 2. 2010Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike Pojasnilo DURS, št. 4217-56/2010, 25. 2. 2010 Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije sporoča, da je dne 12. januarja 2010 začela veljati Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja z dodatnim protokolom (v nadaljevanju: Konvencija), objavljena
Naslovnica

Informacija o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini

Pojasnilo DURS, št. 4210-31/2010-1, 23.2.2010

Obračun dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 4210-31/2010-1, 23. 2. 2010Pojasnilo DURS, št. 4210-31/2010-1, 23. 2. 2010 V Uradnem listu Republike Slovenije št. 10/2010, z dne 12. 2. 2010, je objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2E), ki je začel veljati naslednji dan po objavi, to je 13. 2. 2010, uporablja pa se od 1. 1. 2010 (razen določb 4. in 7. člena, ki se uporabljata od 13. 2. 2010). Določbe petega odstavka 113. člena ZDoh-2 in prvega stavka tretjega odstavka 115. člena ZDoh-2 (brez upoštevanja četrte alineje) pa se uporabljajo ž
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta

< VsiMnenja in pojasnila FURS(35)

Področja

< Vsi Davčni članki in nasveti Dohodnina Dohodek iz dejavnosti Dohodek iz kapitala in naložb Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Dohodek iz zaposlitve in boniteta Obračun dohodnine Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

Leto objave

< Vsi
2010(35)
> Januar(9) > Februar(3) > Marec(3) > Maj(2) > Junij(2) > September(2) > Oktober(2) > November(4) > December(8)