FinD - Mnenja in obrazci
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Mnenja in vzorci > Vsebine Finančne uprave RS > Mnenja in pojasnila FURS > Davčni članki in nasveti > Dohodnina > 2004
 

Mnenja in pojasnila FURS

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 27)
  Članek
Naslovnica

Davčna obravnava avtorskih honorarjev po novem Zakonu o dohodnini

Pojasnilo DURS, št. 424-08-1/2003/155, 31.12.2004

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo MF, št. 424-08-1/2003/155, 31. 12. 2004#. Posebna osebna davčna olajšava#. Praktični primeri#&#* 6 milijonov tolarjev, ZDoh-1D (Uradni list RS, št. 115/05)Pojasnilo MF, št. 424-08-1/2003/155, 31. 12. 2004 1. V skladu z novim Zakonom o dohodnini (Uradni list RS, št. 54/04, p. 56/04, p. 62/04, p. 63/04, 80/04 in 139/04), v nadaljevanju: ZDoh-1, ki se v celoti uporablja od 1. januarja 2005 dalje, za davčno obravnavo posameznega dohodka ni relevantno poimenovanje pravnega posla, ki je podlaga za izplačilo dohodka (podjemna pogodba, licenčna pogodba, založniška pogodba, pogodba o izvedbi avtorskega dela ...), ampak način, kako je bil dohodek dosežen: a
Naslovnica

Spremembe in dopolnitve Zakona o gospodarskih družbah - dolžnost vodenja poslovnih knjig v letu 2005

Pojasnilo DURS, št. 42404-47/2004, 29.12.2004

Dohodek iz dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 42404-47/2004, 29. 12. 2004#&#* 6 milijonov tolarjev, ZDoh-1D (Uradni list RS, št. 115/05)Pojasnilo DURS, št. 42404-47/2004, 29. 12. 2004 V Uradnem listu RS, št. 139/04 z dne 28. 12. 2004 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-H). Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, razen določb 17., 18., in 33. člena, ki začnejo veljati 1. julija 2005. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-H) v drugem odstavku 37. člena določa, da podjetniki, ki so v poslovnem letu 2004 v skladu s predpisi, k
Naslovnica

Glavni delodajalec po Zakonu o dohodnini

Pojasnilo DURS, št. 424-08-152/2004, 29.12.2004

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo MF, št. 424-08-152/2004, 29. 12. 2004Pojasnilo MF, št. 424-08-152/2004, 29. 12. 2004 Več davčnih zavezancev se je na Ministrstvo za finance RS obrnilo v zvezi z opredelitvijo glavnega delodajalca po Zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 54/04, popr. št. 56/04, 62/04, 64/04, ZDoh-1a, 80/04), v nadaljevanju: ZDoh-1. Ministrstvo za finance RS pojasnjuje: V drugem odstavku 121. člena ZDoh-1 je določeno, da se od dohodka iz delovnega razmerja, doseženega pri delodajalcu, pri katerem zavezanec dosega pretežni del dohodka iz delovnega r
Naslovnica

Priznanje posebne olajšave nerezidentu za vzdrževanega družinskega člana

Pojasnilo DURS, št. 42401-501/2004, 29.12.2004

Davčne olajšave

Pojasnilo DURS, št. 42401-501/2004, 29. 12. 2004Pojasnilo DURS, št. 42401-501/2004, 29. 12. 2004 Iz vprašanja zavezanca je razvidno, da gre za rezidenta Hrvaške, ki prejema pokojnino iz Slovenije. Želi uveljavljati posebno olajšavo za vzdrževanega člana - svojo ženo, ki po navedbah nima nikakršnih dohodkov. V zvezi s tem pojasnjujemo: V skladu z Zakonom o dohodnini (Uradni list RS, št. 54/04, (56/04, 62/04, 63/04 - popr.) in 80/04), v nadaljevanju: ZDoh-1, ki se v celoti uporablja od 1. januarja 2005 dalje, se rezidentom Slovenije, ki vzdržuj
Naslovnica

Obdavčitev dohodkov za občasno in začasno delo dijakov in študentov in izpolnjevanje obrazca REK-1d do 31. 5. 2005

Pojasnilo DURS, št. 42401-543/2004-01-506, 28.12.2004

Drugi dohodki

Pojasnilo DURS, št. 42401-543/2004-01-506, 28. 12. 2004#&#Obračun davčnih odtegljajev#&#Izpolnjevanje obrazca REK-1d, ki ga davčnemu organu predloži pooblaščena organizacija, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom, ob izplačilu dohodkov na podlagi napotnicePojasnilo DURS, št. 42401-543/2004-01-506, 28. 12. 2004 Več pooblaščenih organizacij, ki opravljajo dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom, se je na Davčno upravo Republike Slovenije obrnilo v zvezi z informacijami glede obdavčitve dohodkov dijakov in študentov za občasno in začasno delo na podlagi napotnice ter izpolnjevanjem obrazca REK-1d, ki ga ob izplačilu predlaga izplačevalec navedenih dohodkov - pooblaščena organizacija, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študen
Naslovnica

Obdavčitev pokojnin, izplačanih nerezidentom po novem dohodninskem zakonu

Pojasnilo DURS, št. 42401-525/2004, 27.12.2004

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

Pojasnilo DURS, št. 42401-525/2004, 27. 12. 2004Pojasnilo DURS, št. 42401-525/2004, 27. 12. 2004 Več davčnih zavezancev rezidentov Hrvaške ter Bosne in Hercegovine se je obrnilo na Davčno upravo Republike Slovenije v zvezi z obdavčitvijo pokojnin po 1. januarju 2005. V zvezi s tem smo pripravili sledeče pojasnilo: V skladu z novim zakonom o dohodnini (Uradni list RS, št. 54/04, (56/04, 62/04, 63/04 - popr.) in 80/04), v nadaljevanju: ZDoh-1, ki je začel veljati 21. 5. 2004, v celoti pa se uporablja od 1. januarja 2005 dalje, se v 5. členu dol
Naslovnica

Prijava tujca

Pojasnilo DURS, št. 49904-128/2004, 23.12.2004

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

Pojasnilo DURS, št. 49904-128/2004, 23. 12. 2004Pojasnilo DURS, št. 49904-128/2004, 23. 12. 2004 Glede vprašanja v zvezi s prijavo tujca iz članice EU je Davčna uprava Republike Slovenije pristojna le za odgovor na vaše vprašanje, ki se nanaša na davčno zavezanost tujca. V zvezi s tem pojasnjujemo: Za obdavčitev dohodkov fizičnih oseb v Sloveniji se od 1. januarja 2005 dalje v celoti uporablja Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 54/04, 56/04 - popr., 62/04 - popr., 63/04 - popr. in 80/04), v nadaljevanju: ZDoh-1. V skladu s 5. členom tega
Naslovnica

Povprečenje kot posebni način ugotavljanja letne davčne obveznosti

Pojasnilo DURS, št. 42401-442/2004, 23.12.2004

Obračun dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 42401-442/2004, 23. 12. 2004Pojasnilo DURS, št. 42401-442/2004, 23. 12. 2004 Zavezanec navaja, da bo v letu 2005 prejel odškodnino iz naslova prenehanja pogodbe o zaposlitvi. Zanima ga, ali pri obdavčitvi navedenega dohodka obstaja možnost uporabe povprečne stopnje dohodnine, ugotovljene na podlagi razmejitve tega dohodka na obdobje 50 mesecev. Za to obdobje (do izpolnitve pogoja za upokojitev) naj bi namreč zavezanec prejemal navedeno odškodnino. Odgovarjamo sledeče: Povprečenje, kot poseben način ugotavljanja letne davčn
Naslovnica

Normirani stroški, novi obrazci REK in podatki za odmero dohodnine 2004

Pojasnilo DURS, št. 42401-436/2004, 23.12.2004

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 42401-436/2004, 23. 12. 2004#. Kakšna je višina normiranih stroškov pri oddajanju garaže v najem po 1. januarju 2005?#. Kateri obrazec za avtorski honorar bo po novem namesto sedanjega REK-2?#. Kako se oddaja podatke za dohodnino v januarju 2005 oziroma ali bo na voljo kakšen program za oddajo teh podatkov?Pojasnilo DURS, št. 42401-436/2004, 23. 12. 2004 Na vaša vprašanja odgovarjamo sledeče: 1. Kakšna je višina normiranih stroškov pri oddajanju garaže v najem po 1. januarju 2005? V skladu z drugim odstavkom 67. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 54/04, 56/04 - popr., 62/04 - popr., 63/04 - popr. in 80/04), v nadaljevanju: ZDoh-1, ki se v celoti uporablja od 1. januarja 2005 dalje, lahko zavezanec, ki dosega dohodek z oddajanjem premoženja v najem, uveljavlja normirane stroške v višini
Naslovnica

Obdavčitev povračila stroškov prevoza predstavnikom kupcev

Pojasnilo DURS, št. 42401-494/2004, 23.12.2004

Drugi dohodki

Pojasnilo DURS, št. 42401-494/2004, 23. 12. 2004Pojasnilo DURS, št. 42401-494/2004, 23. 12. 2004 V vprašanju zavezanec navaja poslovni dogodek, ko podjetje ali samostojni podjetnik na podlagi računa prevoznika plača stroške letalskega poleta iz Slovenije v tujino in nazaj za ljudi, ki niso zaposleni v podjetju oziroma so predstavniki kupcev podjetja iz Črne Gore. Sprašuje, ali je treba za take stroške plačati dohodnino, ali se takšni stroški obračunavajo kot boniteta, ali se takšni stroški obračunavajo kot reprezentanca ter ali morajo fizične
Naslovnica

Uporaba mobilnega telefona za privatne namene

Pojasnilo DURS, št. 424-08-120/2004, 21.12.2004

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo MF, št. 424-08-120/2004, 21. 12. 2004Pojasnilo MF, št. 424-08-120/2004, 21. 12. 2004 V skladu s petim odstavkom 30. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 54/04, 56/04 - popr., 62/04 - popr., 63/04 - popr., 80/04 in 139/04), se v primeru, če delodajalec delojemalcu zagotovi mobilni telefon za privatne namene, v davčno osnovo delojemalca všteva 3.000 tolarjev mesečno, za vsak začeti koledarski mesec uporabe mobilnega telefona. Plačila delojemalca v zvezi z zagotavljanjem mobilnega telefona za zasebne namene ne znižujejo davčn
Naslovnica

Obdavčitev dohodka za opravljenje storitve poročanja iz tujine

Pojasnilo DURS, št. 42401-434/2004, 20.12.2004

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 42401-434/2004, 20. 12. 2004Pojasnilo DURS, št. 42401-434/2004, 20. 12. 2004 Zavezanec sprašuje, kakšna je obdavčitev dohodka za opravljene storitve poročanja iz tujine po novem Zakonu o dohodnini. Navaja, da je pogodbeni sodelavec RTV Slovenija, za katero opravlja storitve na podlagi avtorske pogodbe, kar namerava delati tudi po 1. januarju 2005. Nadalje navaja, da namerava odjaviti stalno prebivališče v Sloveniji, zato predvideva, da po 1. januarju 2005 ne bo zavezanec za dohodnino v Sloveniji. V zvezi s tem pojasnjujemo
Naslovnica

Študentsko delo - obdavčitev po 1. januarju 2005 do 31. 5. 2005

Pojasnilo DURS, št. 42401-473/2004, 20.12.2004

Drugi dohodki

Pojasnilo DURS, št. 42401-473/2004, 20. 12. 2004Pojasnilo DURS, št. 42401-473/2004, 20. 12. 2004 V zvezi z obdavčitvijo dohodkov dijakov in študentov po novem Zakonu o dohodnini vam pojasnjujemo: S 1. januarjem 2005 se začne v celoti uporabljati Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 54/04, 56/04 - popr., 62/04 - popr., 63/04 - popr. in 80/04), v nadaljevanju: ZDoh-1, ki daje podlage za obdavčitev dohodkov dijakov in študentov za opravljeno začasno ali občasno delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredova
Naslovnica

Obdavčitev avtorskega honorarja po novem

Pojasnilo DURS, št. 42401-497/2004, 20.12.2004

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 42401-497/2004, 20. 12. 2004Pojasnilo DURS, št. 42401-497/2004, 20. 12. 2004 Zavezanec sprašuje, kje lahko najde informacije o novi obdavčitvi avtorskih honorarjev oziroma zmanjšanju normiranih stroškov. Zanima ga, kako bo po novem za tiste, ki delajo prek avtorske pogodbe in imajo status občana oziroma nimajo statusa samostojnega kulturnega delavca ali kakega drugega statusa. Iz navedb je razumeti, da se zanima za obdavčitev dohodkov, prejetih za stvaritev avtorskega dela v odvisnem razmerju, po novem Zakonu o dohodnini (
Naslovnica

Odsvojitev delnic po 1. 1. 2005

Pojasnilo DURS, št. 42405-49/2004, 15.12.2004

Dohodek iz kapitala in naložb

Pojasnilo DURS, št. 42405-49/2004, 15. 12. 2004Pojasnilo DURS, št. 42405-49/2004, 15. 12. 2004 Zavezanec sprašuje o obdavčitvi odsvojitve delnic po 1. 1. 2005. Sklepati je mogoče, da je davčni zavezanec pridobival vrednostne papirje v obdobju od leta 1996 do leta 1997, in to v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij, nekaj teh delnic pa je pridobil na sekundarnem trgu. V skladu z navedenim pojasnjujemo: Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 54/04, 56/04 - popr., 62/04 - popr., 63/04 - popr. in 80/04; v nadaljevanju: ZDoh-1) v 151. člen
Naslovnica

Obdavčitev prodaje delnic

Pojasnilo DURS, št. 42405-50/2004, 9.12.2004

Dohodek iz kapitala in naložb

Pojasnilo DURS, št. 42405-50/2004, 9. 12. 2004# v nadaljevanju ZDoh-1) v 151. členu določa, da z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o dohodnini (Uradni list RS. št. 71/93, 2/94 - popr., 7/95, 14/96 - odločba US in 44/96; v nadaljevanju ZDoh), ki pa se
Naslovnica

Znižana stopnja akontacije dohodnine od nadomestila iz obveznega invalidskega zavarovanja

Pojasnilo DURS, št. 42801-472/2004, 8.12.2004

Davčne olajšave

Pojasnilo DURS, št. 42801-472/2004, 8. 12. 2004Pojasnilo DURS, št. 42801-472/2004, 8. 12. 2004 V Uradnem listu RS, št. 130/04, z dne 3. 12. 2004, je bil objavljen Pravilnik o obrazcih obvestil o znižani stopnji akontacije dohodnine ter o načinu predlaganja obrazcev davčnemu organu, ki ga je minister za finance izdal na podlagi sedmega odstavka 268. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št.54/04, 57/04-ZDS-1 in 109/04-odločba US). Pravilnik začne veljati 1. januarja 2005. Z navedenim pravilnikom se po določbi 1. člena določa vsebin
Naslovnica

Obdavčitev kadrovske štipendije po ZDoh-1

Pojasnilo DURS, št. 42401-00465/2004, 7.12.2004

Drugi dohodki

Pojasnilo DURS, št. 42401-00465/2004, 7. 12. 2004Pojasnilo DURS, št. 42401-00465/2004, 7. 12. 2004 Zavezanec navaja, da znaša kadrovska štipendija, ki jo prejema, 120 % najnižje zajamčene plače (vključno z dodatki za uspeh), poleg te pa prejema še dodatke za prevoz. Zanima ga, ali bo po novi davčni zakonodaji moral plačevati dohodnino in v kakšnem znesku. Odgovarjamo takole: V skladu s 5. točko tretjega odstavka 98. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 54/04, 56/04 - popr., 62/04 - popr., 63/04 - popr. in 80/04), v nadaljevanju: ZDoh-
Naslovnica

Znižana stopnja akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti in posebna osebna olajšava

Pojasnilo DURS, št. 42404-51/2004, 7.12.2004

Dohodek iz dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 42404-51/2004, 7. 12. 2004#&#* do zneska 6 milijonov tolarjev, ZDoh-1D (Uradni list RS, št. 115/05)Pojasnilo DURS, št. 42404-51/2004, 7. 12. 2004 V Uradnem listu RS, št. 130/04, je bil dne 3. 12. 2004 objavljen Pravilnik o obrazcih obvestil o znižani stopnji akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti in obrazcih obvestil o uveljavljanju posebne osebne olajšave, ki ga je minister za finance izdal na podlagi sedmega odstavka 291. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 54/04, 57/04 - ZDS-1 in 109/04 - odl. US), v nadaljevanju: ZDavP-1. Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2005
Naslovnica

Obdavčitev obresti po ZDoh-1

Pojasnilo DURS, št. 42401-00447/2004, 2.12.2004

Dohodek iz kapitala in naložb

Pojasnilo DURS, št. 42401-00447/2004, 2. 12. 2004Pojasnilo DURS, št. 42401-00447/2004, 2. 12. 2004 Novi Zakon o dohodnini (v nadaljevanju: ZDoh-1) je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 54/04, in je bil deležen že popravkov, ki so bili objavljeni v Uradnem listu RS, št. 56/04, 62/04 in 63/04, ter sprememb in dopolnitev, ki so bile objavljene v Uradnem listu RS, št. 80/04. 153. člen ZDoh-1 določa, da ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2005 dalje, razen določbe 145
Naslovnica

Samozaposleni v kulturi in v novinarskem poklicu in akontacija dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 42401-421/2004, 29.11.2004

Dohodek iz dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 42401-421/2004, 29. 11. 2004#&#Akontacija dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, za zavezance, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov#&#Znižana stopnja akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti#&#Posebna osebna olajšava#&#* 6 milijonov tolarjev, ZDoh-1D (Uradni list RS, št. 115/05)Pojasnilo DURS, št. 42401-421/2004, 29. 11. 2004 Davčni zavezanec sprašuje, kako se po novem zakonu o dohodnini obračunava akontacija dohodnine samozaposlenim v kulturi. Sprašuje, ali se pri tem upošteva 35. člen novega zakona o dohodnini oziroma 107. člen. Poleg navedenega sprašuje, kaj se zgodi, če samozaposleni v kulturi preseže dohodek v višini 3,9 milijona tolarjev. V zvezi z navedenim pojasnjujemo: Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 54/04, 56/04 - popr., 62/04 - popr., 63/04 - popr. in
Naslovnica

Ravnanje v zvezi z zahtevki davčnih zavezancev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov po novem dohodninskem zakonu

Pojasnilo DURS, št. 42404-47/2004, 25.11.2004

Dohodek iz dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 42404-47/2004, 25. 11. 2004#&#* 6 milijonov tolarjev, ZDoh-1D (Uradni list RS, št. 115/05)Pojasnilo DURS, št. 42404-47/2004, 25. 11. 2004 Glede ravnanja v zvezi z zahtevki davčnih zavezancev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov zavezanec sprašuje, kateri so zavezanci, za katere ne obstaja obveznost vodenja poslovnih knjig in evidenc po drugih predpisih. Zanima ga, ali so kot drugi predpisi mišljeni Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o gostinstvu in tudi davčni zakon. V zvezi z navedenim pojasnjujemo: Za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih
Naslovnica

Oprostitev plačila davka za dohodke, dosežene pri kvalificiranem vzajemnem skladu

Pojasnilo DURS, št. 42401-00377/2004, 20.10.2004

Dohodek iz kapitala in naložb

Pojasnilo DURS, št. 42401-00377/2004, 20. 10. 2004Pojasnilo DURS, št. 42401-00377/2004, 20. 10. 2004 Od 1. 1. 2005 dalje se bo uporabljal novi Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 54/2004 (56/2004, 62/2004, 63/2004 - popr.), 80/2004), v nadaljevanju: ZDoh-1, ki med drugim opredeljuje tudi obdavčitev vzajemnih skladov. Eden izmed dohodkov po ZDoh-1 so tudi dohodki iz premoženja (poglavje III.4), ki med drugim vključujejo tudi dohodke iz vzajemnih skladov (podpoglavje 4.5). Novi ZDoh-1 predvideva oprostitev le za kvalificirane vzajemne sklade,
Naslovnica

Obračun bonitet za osebna motorna vozila po novem Zakonu o dohodnini (ZDoh-1)

Pojasnilo DURS, št. 424-01-5/2004, 8.10.2004

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo MF, št. 424-01-5/2004, 8. 10. 2004Pojasnilo MF, št. 424-01-5/2004, 8. 10. 2004 V zvezi z vprašanjem glede obračuna bonitet po novem Zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 54/04, 56/04 - popr., 62/04 - popr., 63/04 - popr. in 80/04), v nadaljevanju: ZDoh-1, Ministrstvo za finance RS pojasnjuje: Po določbi drugega odstavka 30. člena ZDoh-1 se takrat, kadar delodajalec zagotovi delojemalcu osebno motorno vozilo za zasebne namene, v davčno osnovo delojemalca všteva 1,5 % nabavne vrednosti vozila mesečno, za vsak začet koledarski me
Naslovnica

Obdavčitev dohodkov za opravljeno delo na podlagi napotnice pooblaščenega študentskega servisa po ZDoh-1

Pojasnilo DURS, št. 42401-374/2004, 6.10.2004

Drugi dohodki

Pojasnilo DURS, št. 42401-374/2004, 6. 10. 2004Pojasnilo DURS, št. 42401-374/2004, 6. 10. 2004 Zavezanec sprašuje, ali se bo glede na novi Zakon o dohodnini od vseh dohodkov za opravljeno delo na podlagi napotnice pooblaščenega študentskega servisa obračunavala akontacija dohodnine. Po informacijah namreč nekateri servisi razlagajo, da se za tovrstne dohodke do 74.000 tolarjev ne plača akontacija dohodnine, za dohodke, višje od 75.000 tolarjev, pa po stopnji 12,5 %. Odgovarjamo takole: V skladu z drugim odstavkom 24. člena Zakona o dohodnini
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta

< VsiMnenja in pojasnila FURS(27)

Področja

< Vsi Davčni članki in nasveti Dohodnina Davčne olajšave Dohodek iz dejavnosti Dohodek iz kapitala in naložb Dohodek iz zaposlitve in boniteta Drugi dohodki Obračun dohodnine Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

Leto objave

< Vsi
2004(27)
> Januar(1) > September(1) > Oktober(3) > November(2) > December(20)