FinD - Mnenja in obrazci
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Mnenja in vzorci > Vsebine Finančne uprave RS > Mnenja in pojasnila FURS > Davčni članki in nasveti > Dohodnina
 

Mnenja in pojasnila FURS

Stran 1 / 32
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 778)
  Članek
Naslovnica

Fizične osebe, ki imajo registrirano dejavnost, delo pa opravljajo v odvisnem razmerju z delodajalcem - problematika prikazovanja pravno formalnega pravnega razmerja, ki ni skladno s pravno in ekonomsko vsebino razmerja

Pojasnilo FURS, 5.5.2015

Pravno formalna ureditev razmerja, v katerem fizična oseba za delodajalca opravlja delo v statusu samostojnega podjetnika (v nadaljevanju: s.p.), če gre v njunem razmerju dejansko za odvisno pogodbeno razmerje, ni zakonita. Delodajalec mora skleniti pogodbo o zaposlitvi s fizično osebo, ki delo zanj opravlja v razmerju, ki ima elemente delovnega razmerja.
Naslovnica

Problematika knjigovodstva na kmetijah - upoštevanje subvencij za preteklo leto

Pojasnilo FURS, 24.3.2015

Pojasnilo FURS z dne 09.03.2015V zvezi z vprašanji davčnih zavezancev, kako knjigovodsko in za davčen namene izkazati prihodke iz naslova neposrednih plačil (plačilne pravice, proizvodno vezana plačila, izravnalna plačila, kmetijsko okoljska plačila itd.) v obračunu dohodnine od dohodkov kmečkih gospodinjstev, ki za davčne namene ugotavljajo dohodek na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih ali normiranih prihodkov. Kot problematična so bila izpostavljena neposredna plačila, dejansko izplačana v letu 2014, vendar za aktivnosti, ki so se izvajale v letu 2013. Mnenje zavezancev je bilo, da bi se morala taka plačila kot prihodek upoštevati v letu, na katero se nanašajo oziroma v primeru, da se jih upošteva v letu, v katerem so bile izplačane in to leto ni enako letu, v katerem so nastali stroški, povezani s temi prihodki, da se v letu izplačila priznajo tudi s subvencijo povezani stroški.
Naslovnica

Opredelitev glavnega delodajalca po Zakonu o dohodnini

Pojasnilo DURS, št. 060-31/2014-5, 6.11.2014

Pojasnilo FURS, št. 060-31/2014-5, 6. 11. 2014Pojasnilo FURS, št. 060-31/2014-5, 6. 11. 2014 Zavezanec navaja, da prihaja v postopkih izvršbe, ko se izterjujejo sodbe delovnih sodišč o prisojenih dohodkih iz zaposlitve, do težav pri ugotavljanju neto zneskov. Ugotavljanje višine prispevnih in dohodninskih obveznosti od dosojenih bruto zneskov je v primeru, da se dosojeni bruto znesek šteje kot izplačilo glavnega delodajalca (glede na znesek izplačila) izredno oteženo iz naslednjih razlogov:ugotavljanje skupnega neto zneska dolga (ob upošte
Naslovnica

Vprašanja in odgovori v zvezi z opredelitvijo pogojev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov - novela ZDoh-2N

Pojasnilo DURS, 28.8.2014

Pojasnilo FURS, št. 4212-6631/2014-2 z dne 12. 8. 2014V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 50 je bil objavljen Zakon o spremembah Zakona o dohodnini (ZDoh-2N). Novela določa spremembo prihodkovnega limita, ki je določen kot pogoj za vstop v sistem ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, in sicer iz dosedanjih 50.000 evrov na 100.00 evrov prihodkov, ugotovljenih po predpisih o računovodenju. Določen je dvig davčno priznanih normiranih odhodkov iz dosedanjih 70 % na 80 % prihodkov. Pri tem pa je za davčne zavezance, ki bodo
Naslovnica

Davčna obravnava plačila fizičnim osebam za odkup zbranega odpadnega materiala in predlaganje REK obrazcev

Pojasnilo DURS, št. 4210-6/2014-1, 22.8.2014

Pojasnilo FURS, št. 4210-6/2014-1, 22. 8. 2014Prejeli smo več vprašanj zavezancev v zvezi z obdavčitvijo dohodkov, ki jih dosegajo fizične osebe s prodajo zbranega odpadnega materiala družbam, ki so pooblaščene za odkup surovin. V nadaljevanju pojasnjujemo davčno obravnavo dohodkov, ki jih dosegajo fizične osebe s prodajo zbranega odpadnega materiala družbam, ki so pooblaščene za odkup surovin. V zvezi z obračunavanjem in plačevanjem prispevkov za zdravstveno zavarovanje povzemamo pojasnilo Ministrstva za zdravje (v nadaljevanju: MZ) št. 90
Naslovnica

Prenos sredstev iz naslova poklicnega zavarovanja na ZPIZ Slovenije za dokup pokojninske dobe

Pojasnilo DURS, 18.8.2014

Pojasnilo DURS, DT 4251-1585/2014-2, 31. 7. 2014Kakšna je davčna obravnava prenosa odkupne vrednosti sredstev iz poklicnega zavarovanja v obvezno pokojninsko zavarovanje na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije? V skladu z enajstim odstavkom 202. člena Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju zavarovanec vključen, v poklicno zavarovanje oziroma prejemnik poklicne pokojnine, dokupi pokojninsko dobo za razliko med pridobljeno dodano dobo iz naslova vključenosti v poklicno zavarovanje in obdobjem prejemanja poklicne pok
Naslovnica

Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev zaposlenega

Pojasnilo DURS, 21.7.2014

Pojasnilo DURS, št. 4250-1269/2014, z dne 18. 6. 2014Prejeli smo vaše sporočilo, v katerem navajate, da zaposlenemu izplačujete nadomestilo za uporabo lastnega orodja in naprav, ki se po 6. točki prvega dostavka 44. člena Zakona o dohodnini, do višine 2 % mesečne plače delojemalca oziroma največ do višine 2 % povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. Zanima vas, v kakšni višini se nadomestilo všteva v osnovo za obračun prispevkov za socialno varnost. V nadaljevanju pojasnjujemo: Nadom
Naslovnica

Osnova za plačilo prispevka za zdravstvo od nagrad dijakom in študentom za obvezno prakso

Pojasnilo DURS, št. 4250-697/2014-4, 18.6.2014

Pojasnilo DURS, št. 4250-697/2014-4, 18. 6. 2014Prejeli smo več vprašanj glede določitve osnove za plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36 % od nagrad dijakom in študentom za opravljanje obvezne prakse. V nadaljevanju pojasnjujemo davčno obravnavo nagrad dijakom in študentom za obvezno praktično delo. V zvezi z določitvijo osnove za plačilo prispevka za zdravstvo od nagrad dijakom in študentom za obvezno prakso je v pojasnilu povzeto stališče Ministrstva za zdravje (dopis št. 425-1/2014/4, z dne 12. 6. 2014). Nagrada dija
Naslovnica

Davčna obravnava dnevnic zaposlenih pri tujih delodajalcih

Pojasnilo DURS, št. 4217-6236/2014-2, 10.6.2014

Pojasnilo DURS, št. 4217-6236/2014-2, 10. 6. 2014V zvezi z vprašanjem, ali lahko tudi čezmejni delovni migranti, tj. rezidenti Slovenije, ki delajo v tujini pri tujem delodajalcu in prejmejo povračilo stroškov službenih potovanj, te stroške izvzamejo iz davčne osnove dohodka iz delovnega razmerja, pojasnjujemo v nadaljevanju. V skladu s 45. Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7, 24/12, 30/12, 40/12- ZUJF, 75/12, 94/12 in 96/13)lahko zavezanec, ki prejema dohodek iz delovnega razmerja iz tujine, uveljavlja zmanjšanje davčn
Naslovnica

Pojasnilo Zakona o dohodnini v povezavi z Zakonom o prostovoljstvu

Pojasnilo DURS, št. 4210-6255/2014-1, 28.5.2014

Pojasnilo DURS, št. 4210-6255/2014-1, 28. 5. 2014Zavezanec je zaprosil za pojasnilo Zakona o dohodnini glede višine nagrade za izjemne dosežke na področju prostovoljstva. Sprašuje, koliko znaša trenutna višina nagrade, ki jo prostovoljska organizacija lahko izplača prostovoljcu in ali se navedena višina nanaša na posamezno izplačilo s strani prostovoljske organizacije ali je to maksimalna višina, ki jo lahko prejme prostovoljec. V zvezi s temi vprašanji smo prejeli pojasnilo Ministrstva za finance, ki ga povzemamo v nadaljevanju. Zakon o prost
Naslovnica

Davčna obravnava odpovedi pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove

Pojasnilo DURS, št. 4210-4019/2014, 8.5.2014

Pojasnilo DURS, št. 4210-4019/2014, 8. 5. 2014Prejeli smo vprašanje zavezanca glede davčne obravnave odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove, skladno z določili 91. člena Zakona o delovnih razmerjih - ZDR-1 (Uradni list RS, št. 21/13). V zvezi s tem vprašanjem smo za mnenje zaprosili Ministrstvo za finance, ki ga povzemamo v nadaljevanju. Odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi, se davčno obravnava kot dohodek iz delovnega razmerja po 5. točki prvega odstavka 37. člena Zakon
Naslovnica

Razlaga pojma »posvet z mednarodno udeležbo« po ZDoh-2

Pojasnilo DURS, št. 4210-4282/2014-2, 5.5.2014

Pojasnilo DURS, št. 4210-4282/2014-2, 5. 5. 2014V zvezi z uporabo določbe 4. točke 107. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2 in vprašanjem razlage pojma »posvet z mednarodno udeležbo« pojasnjujemo: Oprostitev plačila dohodnine po 4. točki 107. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 - UPB7, 24/12, 30/12, 40/12-ZUJF, 75/12, 94/12 in 96/13) velja za prejemke, namenjene pokritju stroškov prevoza, nočitve in dnevnice (pod pogoji in do višin, ki so določeni za povračilo stroškov v predpisu vlade), kadar je izplačilo opravljeno fi
Naslovnica

Odločba Ustavnega sodišča o razveljavitvi dela tretjega odstavka 90. člena, 9. točke 95. člena in šestega odstavka 98. člena Zakona o dohodnini

Pojasnilo DURS, št. 4210-4984/2014-2, 29.4.2014

Pojasnilo DURS, št. 4210-4984/2014-2, 29. 4. 2014V Uradnem listu Republike Slovenije številka 29, z dne 25. 4. 2014, je bila objavljena odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije številka U-I-175/11-12, z dne 10. 4. 2014, s katero se besedilo tretjega odstavka 90. člena, ki se glasi »ter pripisom dobička kapitalskemu deležu družbenika«, 9. točka 95. člena in šesti odstavek 98. člena ZDoh-2 razveljavijo. Točka 9 95. člena in šesti odstavek 98. člena ZDoh-2 se uporabljata pri obdavčevanju dohodka iz kapitala, če je bila davčna obveznost, teme
Naslovnica

Davčna obravnava odpravnin

Pojasnilo DURS, št. 4210-4305/2014-1, 25.4.2014

Pojasnilo DURS, št. 4210-4305/2014-1, 25. 4. 2014Prejeli smo vprašanja zavezancev glede obdavčitve odpravnin, ki jih kot pravico določa Zakon o delovnih razmerjih. V nadaljevanju pojasnjujemo davčno obravnavo odpravnin. Pri obravnavi vprašanja je treba ločiti delovno pravni in davčni vidik. Medsebojne pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev urejajo predpisi o delovnih razmerjih, na podlagi katerih se ugotavlja tudi upravičenost delavca do odpravnine. Zakon o delovnih razmerjih - ZDR-1 (Uradni list. RS, št. 21/13) tako določa naslednje o
Naslovnica

Obdavčitev dohodkov, ki jih fizične osebe prejemajo na področju mrežnega marketinga

Pojasnilo DURS, št. 4210-4796/2014, 22.4.2014

Pojasnilo DURS, št. 4210-4796/2014, 22. 4. 2014#.1. Dohodki fizičnih oseb, ki se ne štejejo za dohodek po Zakonu o dohodnini#.2. Dohodki fizičnih oseb, ki se štejejo za dohodek po Zakonu o dohodnini#&#I. Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem dejanskih prihodkov in odhodkov#&#Predložitev davčnega obračuna#&#II. Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov#.1. Davčni zavezanec za davek na dodano vrednost#.2. Predmet obdavčitve z DDV in davčna osnova#.3. Zavezanost za DDV (identifikacija za namene DDV)Pojasnilo DURS, št. 4210-4796/2014, 22. 4. 2014 1. DAVČNA OBRAVNAVA POSAMEZNIH VRST PREJEMKOV FIZIČNIH OSEB PO ZAKONU O DOHODNINI Mrežni marketing lahko na splošno opredelimo kot način organizacije podjetja in nagrajevanja prodajnih zastopnikov. Praviloma zastopniki niso plačani le od svoje prodaje, temveč so posebej nagrajeni tudi za pridobivanje novih prodajnih zastopnikov. V osnovi ima lahko dohodek, ki predstavlja eno od oblik nagrajevanja v mrežnem marketingu, tri oblike:prihranek pri oseb
Naslovnica

Določitev zavarovalne osnove za kmete - v letu 2014

Pojasnilo DURS, št. 4213-131/2014-2, 7.4.2014

Pojasnilo DURS, št. 4213-131/2014-2, 7. 4. 2014Zavezanec sprašuje, kako se bo določila zavarovalna osnova za kmeta, ki vodi knjige po dejanskih prihodkih in odhodkih že v letu 2012 in 2013, oziroma, ali bo ta osnova določena na podlagi doseženega dobička v letu 2013 tako kot pri s.p., ali pa bo ta osnova določena na podlagi odločbe davčnega organa. Sprašuje tudi, ali bodo kmetje morali mesečno oddajati OPSVZ obrazec. Ob predpostavki, da se vprašanja nanašajo na zavezance - zavarovance po 17. členu ZPIZ-2* (kmetje, ki so obvezno pokojninsko i
Naslovnica

Obravnava vlog po Zakonu o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 - posebnosti pri ugotavljanju KD in odpisu prispevkov

Pojasnilo DURS, 7.4.2014

Navodilo DURS, št. 4213-122/2014-3, 19. 3. 2014#&#Obvezna obnova gozda s sadnjo po ZUOPŽ#&#Sanitarna sečnjaNavodilo DURS, št. 4213-122/2014-3, 19. 3. 2014 Davčna uprava je glede na posebnosti pri postopanju pri obravnavi vlog kmetov, ki so zaradi žledu na območju Republike Slovenije, v obdobju od 30. januarja do 10. februarja 2014, utrpeli škodo, pripravila navodilo z namenom, da se prizadete davčne zavezance seznani z možnostjo uporabe določil 27. in 28. člena Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 - ZUOPŽ (Uradni list RS, št. 17/14), tako glede oprostit
Naslovnica

Izvajanje določbe 34. člena ZDoh-2

Pojasnilo DURS, št. 4210-3980/2014-1, 27.3.2014

Pojasnilo DURS, št. 4210-3980/2014-1, 27. 3. 2014#. Evropska komisija, Bruselj (angl. European Commission)#. Svet EU, Bruselj (angl. The Council)#. Evropski parlament, Strasbourg (angl. European Parliament)#. Sodišče Evropske unije, Luksemburg (angl. Court of Justice)#. Evropsko računsko sodišče, Luksemburg (angl. Court of Auditors)#. Evropska centralna banka, Frankfurt (angl. European Central Bank - ECB)#. Evropska investicijska banka, Luksemburg (angl. European Investment Bank - EIB)#. Evropski investicijski skladPojasnilo DURS, št. 4210-3980/2014-1, 27. 3. 2014 Zaradi pravilnega izvajanja določbe 34. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 - UPB7, 24/12, 30 /12, 40/12 - ZUJF, 75/12, 94/12 in 96/13), ki določa:da se dohodnine ne plačuje od dohodka iz zaposlitve, ki ga prejme rezident kot uslužbenec v institucijah Evropskih skupnosti, Evropski centralni banki, Evropski investicijski banki ali Evropskemu investicijskemu skladu, pod pogojem, da se od tega dohodka plačuje dohodnina v pr
Naslovnica

Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja na dan 1. 1. 2014

Pojasnilo DURS, št. 4217-3580/2014, 26.3.2014

Pojasnilo DURS, št. 4217-3580/2014, 26. 3. 2014Posredujemo preglednico1 metod za odpravo dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja v skladu z veljavnimi mednarodnimi pogodbami (v nadaljevanju: MP) v letu 2014, pregled davčnih stopenj od dividend, obresti in dohodkov iz premoženjskih pravic po MP in seznam držav, za katere velja priznanje polnega odbitka dohodnine. 1. Preglednica metod za odpravo dvojnega obdavčevanja po veljavnih mednarodnih pogodbah o izogibanju dvojnega obdavčevanja (na dan 1. januar 2014) Zap. št. Država Objava v Uradne
Naslovnica

Davčna obravnava nadomestila za uporabo lastnih sredstev prostovoljca

Pojasnilo DURS, 17.3.2014

Pojasnilo DURS, št. 4210-2840/2014-4,Pojasnilo DURS, št. 4210-2840/2014-4, 11. 3. 2014 Davčni zavezanec vprašuje ali je glede davčne obravnave nadomestila za uporabo lastnih sredstev prostovoljca nujno potrebno, da nek predpis (zakon ali podzakonski akt) določi sredstvo, ki je potrebno za opravljanje prostovoljskega dela ali pa zadošča opredelitev teh sredstev v aktih prostovoljske organizacije. V nadaljevanju pojasnjujemo: Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev prostovoljca (v nadaljevanju: nadomestilo), se na podlagi 1. točke pe
Naslovnica

Informacija za slovenske rezidente, zaposlene pri tujem delodajalcu v tujini

Pojasnilo DURS, št. 4217-3052/2014-1, 13.3.2014

Pojasnilo DURS, št. 4217-3052/2014-1, 13. 3. 2014Novela Zakona o dohodnini - ZDoh-2M (Uradni list RS, št. 96/13) s 1. 1. 2014 ukinja olajšavo za čezmejne delovne migrante, ki je tem zavezancem za davek, omogočala zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz delovnega razmerja v tujini, v višini 7.000 evrov letno (za leto 2013, v višini 7.576,62 evrov). Zato je še toliko bolj pomembno vedeti, kakšne so pravice in obveznosti zavezancev za davek, zaposlenih v tujini. Davčna obveznost posameznika je odvisna od njegovega statusa (rezident, nerezident). T
Naslovnica

Davčna obravnava obresti iz potrdila o vlogi

Pojasnilo DURS, št. 4210-11891/2013, 28.2.2014

Pojasnilo DURS, št. 4210-11891/2013, 28. 2. 2014Zavezanec navaja, da je potrdilo o vlogi bančni produkt, ki je izdan v materializirani obliki in ga trži večina bank v Sloveniji. Potrdilo o vlogi ima naslednje značilnosti.Izdano je na ime.Izda se kot tiskana listina na celoten znesek vpisa oziroma v apoenih, kot jih ob vpisu določi vpisnik. Posamezni vpis je možno razdeliti na največ deset apoenov.Pravica se prenaša z indosamentom.Obresti se praviloma obračunavajo letno na linearen način.Obrestne mere za potrdilo o vlogi so praviloma fiksne.Iz
Naslovnica

Vložitev napovedi za odmero dohodnine od obresti v primeru smrti zavezanca

Pojasnilo DURS, 20.2.2014

Pojasnilo DURS, št. 4210-2416/2014, z dne 17. 2. 20141. Zavezanec je imel sklenjeno eno pogodbo o vezavi denarnih sredstev in to pri banki, ustanovljeni v Republiki Sloveniji. Pri tem je znesek doseženih obresti presegel znesek 1.000 evrov. Zavezanec je umrl pred 28. 2. 20XX tekočega leta, torej pred potekom roka za vložitev napovedi za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v RS ter v drugih državah članicah EU, doseženih v preteklem letu. Vprašanje je, ali je s smrtjo zavezanca prenehala obveznost
Naslovnica

Kmetje in nov način ugotavljanja dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

Pojasnilo DURS, 20.2.2014

Pojasnilo DURS, št. 4230-687377/2013-2 z dne 12. 2. 2014V zvezi z vprašanjem davčnega zavezanca, ki se nanaša na način identifikacije za namene DDV davčnih zavezancev, nosilcev kmetijske dejavnosti, za katero so pričeli s 1. 1. 2014 ugotavljati dohodek na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, do tega datuma pa je bila kot predstavnik kmečkega gospodinjstva določena druga oseba, ki je bila iz tega naslova tudi identificirana za namene DDV, pojasnjujemo: Davčni organ davčne zavezance identificira na
Naslovnica

Razlika do najnižje osnove za plačilo prispevkov

Pojasnilo DURS, 20.2.2014

Pojasnilo DURS, št. 4212-1169/2014, z dne 13. 2. 2014V zvezi z vprašanjem, katera je najnižja osnova za obračun prispevkov, pojasnjujemo: Najnižja osnova za obračun prispevkov za osebe v delovnem razmerju je znesek 60 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec. V prehodnem obdobju, v letu 2014, pa je to minimalna plača. Najnižja osnova za obračun prispevkov za osebe v delovnem razmerju je, skladno s četrtim odstavkom 144. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2 (Uradni list R
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 32 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta

< VsiMnenja in pojasnila FURS(778)

Področja

< Vsi Davčni članki in nasveti Dohodnina Davčne olajšave Dohodek iz dejavnosti Dohodek iz kapitala in naložb Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Dohodek iz zaposlitve in boniteta Drugi dohodki Obračun dohodnine Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja Oprostitve plačila dohodnine Rezidentski status

Leto objave

2015(2) 2014(32) 2013(43) 2012(24)
2011(53) 2010(35) 2009(42) 2008(96)
2007(165) 2006(113) 2005(146) 2004(27)