FinD - Mnenja in obrazci
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Mnenja in vzorci > Vsebine Finančne uprave RS > Mnenja in pojasnila FURS > Davčni članki in nasveti > Okoljske dajatve
 

Mnenja in pojasnila FURS

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 12 (od skupaj 12)
  Članek
Naslovnica

Obrazec - pridobitev IMV: Prijava pridobitve motornega vozila iz druge države članice EU, ki jo opravi fizična oseba, ki ni samostojni podjetnik posameznik

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Okoljske dajatve

KDO predloži prijavo#&#KDAJ in KJE mora zavezanec predložiti prijavo#&#VLOGA - obrazec#&#TAKSA#&#POJASNILAKDO predloži prijavo Prijavo predloži fizična oseba, ki ni samostojni podjetnik posameznik in uvozi motorno vozilo ali pridobi motorno vozilo v drugi državi članici EU ter ga vnese na ozemlje RS. KDAJ in KJE mora zavezanec predložiti prijavo Fizična oseba mora najpozneje v 15 dneh od dneva vnosa motornega vozila na ozemlje RS na obrazcu prijaviti pridobitev motornega vozila pristojnemu davčnemu organu. Brez predložitve obrazca, ki ga po plačilu okoljske dajatve potrdi davčni organ, namreč fizičn
Naslovnica

Zahtevek za vračilo okoljske dajatve

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Okoljske dajatve

KDO predloži zahtevek#&#KDAJ in KJE mora zavezanec predložiti zahtevek#&#VLOGA - obrazec in navodilo#&#TAKSA#&#POJASNILAKDO predloži zahtevek Do vračila okoljske dajatve so upravičeni proizvajalec, proizvajalec, ki je motorna vozila oplemenitil, pridobitelj, uvoznik ali druga pravna in fizična oseba, ki motorna vozila iznese v drugo državo članico EU ali jih izvozi. KDAJ in KJE mora zavezanec predložiti zahtevek Zahtevek za vračilo okoljske dajatve se predloži carinskemu organu v 60 dneh po poteku meseca, v katerem je nastal vzrok za vračilo okoljske dajatve. Zahtevek se predloži na obrazcu iz priloge 4, ki je se
Naslovnica

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil - za fizične osebe - pojasnila

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Okoljske dajatve

Splošna pojasnila:#&#Pojasnila in odgovori na najpogostejša vprašanja:Davčna uprava Republike Slovenije daje napotke davčnim delavcem za lažje razumevanje davčnih predpisov in enako obravnavo davčnih zavezancev v obliki pojasnil. Z namenom čim boljšega informiranja dajemo pojasnila, kot odgovore na vprašanja, na razpolago tudi davčnim zavezancem, strokovni in širši javnosti. Pojasnila nimajo statusa predpisa, so le pripomoček napotilne narave, ki kažejo strokovno razumevanje in stališče davčne uprave o določeni davčni problematiki. Splošna pojasnila: Nova Uredba
Naslovnica

Oprostitve

Pojasnilo DURS, 22.2.2007

Okoljske dajatve

Izvzem prihodkov od nepridobitne dejavnosti (25. 7. 2005)
Naslovnica

Pripravlja se ...

Pojasnilo DURS, 22.2.2007

Okoljske dajatve

Vse zapisano je povzetek veljavne zakonodaje, kar pomeni, da se na zapisani način sedaj izvajajo postopki odmere davkov iz zakona o davkih občanov, iz zakona o davku na promet nepremičnin in nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. V okviru davčne reforme, ki poteka zadnje desetletje, pa so se upoštevale še spremembe na področju lastninskih odnosov, ki zahtevajo prilagoditev tudi pri obdavčenju premoženja. Zato je v okviru davčne reforme pripravljen predlog novega zakonao davku na nepremičnin
Naslovnica

Zavezanec

Pojasnilo DURS, 22.2.2007

Okoljske dajatve

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča mora plačati neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe (imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najemnik stanovanja oziroma poslovnega prostora, imetnik stanovanjske pravice). Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča določi zavezancu iz prvega odstavka občinski upravni organ, pristojen za družbene prihodke, odločbo pa mu izda davčni organ, kjer nepremičnina leži.
Naslovnica

Površine, od katerih se plačuje nadomestilo

Pojasnilo DURS, 22.2.2007

Okoljske dajatve

Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od površine nezazidanega stavbnega zemljišča, ki je po prostorskem izvedbenem načrtu določeno za gradnjo oziroma za katero je pristojni organ izdal lokacijsko dovoljenje. Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od stanovanjske oziroma poslovne površine stavbe. Stanovanjska površina je čista tlorisna površina sob, predsobe, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov stan
Naslovnica

Merila za določanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Pojasnilo DURS, 22.2.2007

Okoljske dajatve

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča določi občinska skupščina v skladu z dogovorom o usklajevanju meril in območij, na katerih se plačuje nadomestilo, in v skladu z dogovorom za določanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga sklenejo občine, pri čemer upoštevajo zlasti: opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami in možnost priključitve za te objekte in naprave; lego in namembnost ter smotrno izkoriščanje stavbnega zemljišča; izjemne ugodnos
Naslovnica

Postopek odmere

Pojasnilo DURS, 22.2.2007

Okoljske dajatve

Obveznost plačevanja NUSZ je opredeljena v Zakonu o stavbnih zemljiščih(Ur. list SRS, št. 18/84, SRS 32/85, SRS 33/89, RS 24/92 RS 29/95, RS 44/97) - ZSZ, ki se še vedno uporablja glede na določbe 5. točke prvega odstavka 179. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/02 in 8/03) - ZureP-1 oz. glede na določbe prve alinee 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 44/97-ZSZ-97), s katero je bilo ohranjeno v veljavi VI. Poglavje o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča.
Naslovnica

Kaj storiti, če je prekinjena najemna pogodba za stavbno zemljišče?

Pojasnilo DURS, 22.2.2007

Okoljske dajatve

Zakon o stavbnih zemljiščih določa, da mora nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča plačati neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavb (imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najemnik stanovanja oziroma poslovnega prostora, imetnik stanovanjske pravice). Ob prekinitvi najemne pogodbe je treba podatke o novem uporabniku stavbnega zemljišča sporočiti občinskemu organu. Če se med letom spremeni zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ima zavezane
Naslovnica

Splošno

Pojasnilo DURS, 22.2.2007

Okoljske dajatve

Za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje nadomestilo. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča seplačuje naobmočju mest in naselij mestnega značaja; na območjih, ki so določena za stanovanjsko in drugačno kompleksno gradnjo; na območjih, za katere je sprejet prostorski izvedbeni načrt, in na drugih območjih, ki so opremljena z vodovodnim in električnim omrežjem. Območje, na katerem se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, določi občinska skupščina.
Naslovnica

Nova Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil

Pojasnilo DURS, št. 429-09-10005/2005, 5.10.2005

Okoljske dajatve

Pojasnilo DURS, št. 429-09-10005/2005, 5. 10. 2005Pojasnilo DURS, št. 429-09-10005/2005, 5. 10. 2005 Vlada Republike Slovenije je na podlagi četrtega odstavka 112. in četrtega odstavka 113. člena Zakona o varstvu okolja izdala Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil (Uradni list RS, št. 87/05, z dne 30. 9. 2005). Z dnem uveljavitve te uredbe (1. oktober 2005) je prenehala veljati Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil (Uradni list RS,
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta

< VsiMnenja in pojasnila FURS(12)

Področja

< Vsi Davčni članki in nasveti Okoljske dajatve

Leto objave

2007(11) 2005(1)