FinD - Mnenja in obrazci
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Mnenja in vzorci > Vsebine Finančne uprave RS > Mnenja in pojasnila FURS > Davčni članki in nasveti > Prispevki za socialno varnost
 

Mnenja in pojasnila FURS

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 85)
  Članek
Naslovnica

Davčna obravnava premij za dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence

Pojasnilo FURS, 3.4.2017

Pojasnilo št. 0920-8068/2016-8, 15. 02. 2017V zvezi z vprašanjem glede uveljavljanja davčne olajšave za plačane premije za dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence po Zakonu o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (ZKDPZJU), v davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), objavljamo naslednje pojasnilo.
Naslovnica

Plačevanje prispevkov za prostovoljne gasilce

Pojasnilo DURS, št. 4251-1574/2014-4, 23.7.2014

Pojasnilo DURS, št. 4251-1574/2014-4, 23. 7. 2014Prejeli smo več vprašanj glede plačevanja prispevkov za prostovoljne gasilce. V nadaljevanju pojasnjujemo plačevanje pavšalnih prispevkov za prostovoljne gasilce. Za prostovoljne gasilce organizatorji del oziroma akcij enkrat letno plačajo prispevek za poškodbe pri delu (znesek v letu 2014 znaša 6,10 eur) in prispevek za posebne primere zavarovanja (znesek od 1. 4. 2014 dalje znaša 3,17 eur). Osebe, ki kot člani operativnih sestav prostovoljnih gasilskih organizacij opravljajo naloge pri gašenju
Naslovnica

Prispevki za posebne primere zavarovanja, ki se plačujejo v pavšalnem znesku - od 1. 4. 2014 dalje

Pojasnilo DURS, št. 4210-3848/2014-1, 25.3.2014

Pojasnilo DURS, št. 4210-3848/2014-1, 25. 3. 2014V Uradnem listu RS, št. 20/14, z dne 21. 3. 2014 je bil objavljen Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja, ki od 1. 4. 2014 dalje, na podlagi 143. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2 (Uradni list RS, št. 96/12), določa nove zneske pavšalnih prispevkov za zavarovance iz 20. člena ZPIZ-2. Novi zneski pavšalnih prispevkov so razvidni iz spodnje tabele, prav tako so v tabeli razvidni zneski prispevkov za posebne primere zavarovanja veljavni do 31. 3. 2
Naslovnica

Obračun prispevkov ter posebnega davka pri prejemkih po mandatni pogodbi

Pojasnilo DURS, št. 4250-588/2014-2, 24.2.2014

Pojasnilo DURS, št. 4250-588/2014-2, 24. 2. 2014Zavezanec prosi za pojasnilo, kako je z obračunom davkov in prispevkov pri izplačilih po mandatni pogodbi, in sicer iz naslova:prispevkov za zdravstveno zavarovanje (0,53 % za poškodbe pri delu in poklicne bolezni ter 6,36 % prispevek zavarovanca po 55.a členu ZZVZZ),prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (15,50 % prispevek zavarovanca ter 8,85 % prispevek delodajalca) ter posebnega davka na določene prejemke po stopnji 25 %. Zavezanec želi pojasnila v zvezi z naslednjimi primeri iz
Naslovnica

Plačevanje pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje za leto 2014

Pojasnilo DURS, št. 4212-9752/2013-1, 27.12.2013

Pojasnilo DURS, št. 4212-9752/2013-1, 27. 12. 2013Pojasnilo DURS, št. 4212-9752/2013-1, 27. 12. 2013 Po podatkih Statističnega urada RS znaša povprečna bruto plača za oktober 2013 1.526,11 EUR. Upoštevajoč ta podatek, so v spodnji tabeli navedeni zneski prispevkov za zdravstveno zavarovanje, ki veljajo v letu 2014. Vrste zavarovancev Višina pavšalnega določenega prispevka od 1. 1. do 31.12. 2013 Določitev prispevka od 1. 1. do 31. 12. 2014 Stopnja/ osnova Znesek prispevka od 1.1. do 31.12. 2014 Način plačevanja prispevka Zavarovanci iz 12., 13
Naslovnica

Plačevanje prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje - novela Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ZZVZZ-M

Pojasnilo DURS, 6.12.2013

V Uradnem listu RS, št. 91/13 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (v nadaljevanju: novela ZZVZZ-M), ki s 1. februarjem 2014 oziroma za obračunsko obdobje po 1. februarju 2014 uvaja tudi spremembe pri plačevanju prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje. Te spremembe podrobneje navajamo v nadaljevanju. I.Poenotenje osnove za prispevke za zdravstveno zavarovanje z osnovo za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovan
Naslovnica

Plačevanje prispevkov za socialno varnost za zavarovance iz drugega pravnega razmerja po 18. členu ZPIZ-2

Pojasnilo DURS, št. 4251-3376/2013-1, 5.12.2013

Pojasnilo DURS, št. 4251-3376/2013-1, 5. 12. 2013I. Opredelitev zavarovancev iz drugega pravnega razmerja po 18. členu ZPIZ-2 Osebe, za katere se uporablja zakonodaja s področja socialnega zavarovanja druge države članice EU II. Plačevanje prispevkov za zavarovance iz 18. člena ZPIZ-2 Osnova za plačilo prispevkov za zavarovance iz 18. člena ZPIZ-2 Vrste in stopnje prispevkov za zavarovance iz 18. člena ZPIZ-2 Zavezanec za prispevke Način in rok plačila prispevkov, če je izplačevalec plačnik davka Način in rok plačila prispevkov, če izplačevale
Naslovnica

Plačevanje prispevkov za socialno varnost za zavarovance - družbenike po 1. 1. 2014 (splošno pojasnilo)

Pojasnilo DURS, št. 4251-3359/2013-1, 3.12.2013

Pojasnilo DURS, št. 4251-3359/2013-1, 3. 12. 2013 1. Podlage za obvezno zavarovanje družbenikov#. Prispevki za socialno varnost za družbenike#. Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za samozaposlene#.1 Pokojninsko in invalidsko zavarovanje#.2 Obvezno zdravstveno zavarovanje#.3 Zavarovanje za starševsko varstvo#.4 Zavarovanje za primer brezposelnosti#.5 Trajanje obveznega zavarovanja#.6 Vlaganje prijav v zavarovanje - določitev šifre podlage in vrste obveznega socialnega zavarovanja#.1 Stopnje prispevkov#&#Določitev nove zavarovalne osnove za družbenike#&#Zavarovalna osnova ob vstopu v obvezno zavarovanje#&#Znižanje zavarovalne osnove#&#Podrobnejši način določanja zavarovalne osnove#&#Rok za predložitev obračuna prispevkov za socialno varnost in rok za plačiloPojasnilo DURS, št. 4251-3359/2013-1, 3. 12. 2013 1. Podlage za obvezno zavarovanje družbenikov 1.1 Pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.2 Obvezno zdravstveno zavarovanje 1.3 Zavarovanje za starševsko varstvo 1.4 Zavarovanje za primer brezposelnosti 1.5 Trajanje obveznega zavarovanja 1.6 Vlaganje prijav v zavarovanje - določitev šifre podlage in vrste obveznega socialnega zavarovanja 2. Prispevki za socialno varnost za družbenike 2.1 Stopnje prispevkov 2.2 Osnova za plačilo prispevkov - zava
Naslovnica

Samozaposleni v kulturi in novi prispevki za zdravstveno zavarovanje

Pojasnilo DURS, št. 4250-4504/2013-2, 29.11.2013

Pojasnilo DURS, št. 4250-4504/2013-2, 29. 11. 2013Zavezanec navaja, da ima status samozaposlenega v kulturi, da mu prispevke za socialno varnost plačuje država ter da je prevajalec, ki z založbami sklepa avtorske pogodbe. Zanima ga, ali bo povišanje prispevkov za socialno varnost, ki je določeno z interventnim zakonom za zdravstveno zavarovanje za dohodke iz avtorskih pogodb, veljalo tudi za samozaposlene v kulturi oziroma ali bodo izplačevalci novi prispevek, ki je določen po stopnji 6,36 %, odtegovali tudi pri izplačilu samozaposlenim v kultu
Naslovnica

Pojasnila glede 2. člena Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva

Pojasnilo DURS, 6.11.2013

Pojasnilo DURS št. 4254-11/2013-3, z dne 17. 10. 2013Zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva - ZIUPTDSV (Uradni list RS, št. 63/13) v 2. členu določa začasno spodbudo za zaposlovanje mlajših brezposelnih oseb. V zvezi z izvajanjem navedene določbe smo pridobili mnenje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki ga povzemamo v nadaljevanju. Skladno z 2. členom ZIUPTDSV je delodajalec, ki v obdobju od 1. 11. 2013 do 31. 12. 2014 sklene pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas z brezposelno oseb
Naslovnica

Prostovoljna vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje - od 1. 1. 2013 dalje

Pojasnilo DURS, 24.9.2013

Na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2 (Uradni list RS, št. 96/12), ki začne veljati s 1. januarjem 2013, se spreminja opredelitev zavarovancev - oseb, ki so prostovoljno vključene v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, bistveno pa se spreminja tudi znesek osnove za prispevke za te zavarovance (razen za zavarovance - kmete, ki so bili prostovoljno vključeni v obvezno zavarovanje pred 1. 1. 2013). Z novelo ZPIZ-2A (Uradni list RS, št. 39/13) je določen zne
Naslovnica

Prošnja za pojasnilo glede uporabe 39. člena ZUTD-A

Pojasnilo DURS, št. 007-141/2013-2 01-610-07, 8.8.2013

Prispevki za socialno varnost

Pojasnilo DURS, št. 007-141/2013-2 01-610-07, 8. 8. 2013Prejeli smo sporočilo zavezanca, v katerem navaja primer, ko delodajalec z delavcem, ki je že imel sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas (sklenjeno pred uveljavitvijo Zakona o urejanju trga dela), sredi meseca sklene novo pogodbo za določen čas. Zavezanec sprašuje, ali je treba obračunati prispevek za primer brezposelnosti v petkratnem znesku že od plače za mesec v katerem je sklenjena nova pogodba in, ali se tak obračun uporabi za plačo, ki se nanaša na celoten mesec ali le za del plače
Naslovnica

Obračun in plačilo prispevka za posebne primere zavarovanja od dohodkov iz premoženjskih pravic

Pojasnilo DURS, št. 4200-372/2013-4, 3.7.2013

Prispevki za socialno varnost

Pojasnilo DURS, št. 4200-372/2013-4, 3. 7. 2013Prejeli smo več vprašanj zavezancev v zvezi s plačilom prispevka za posebne primere zavarovanje od dohodkov iz premoženjskih pravic. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2 (Uradni list RS, št. 96/12) v drugi alineji prvega odstavka 20. člena določa, da so osebe, ki v okviru kakšnega drugega pravnega razmerja opravljajo delo za plačilo, pri opravljanju tega dela obvezno zavarovane za invalidnost, in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni: ¦ če na podlagi te
Naslovnica

Oprostitev plačila prispevkov po prvem vpisu samozaposlene osebe v predpisan register

Pojasnilo DURS, št. 4251-340/2013-3 01-610-00, 13.2.2013

Prispevki za socialno varnost

Pojasnilo DURS, št. 4251-340/2013-3 01-610-00, 13. 2. 2013Skladno z določbo štirinajstega odstavka 145. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2 (Uradni list RS; št. 96/2012) so zavarovanci iz 15. člena tega zakona oproščeni plačila prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca, in sicer:v prvih 12 mesecih poslovanja po prvem vpisu v poslovni register ali v drug register oziroma evidenco, v višini 50 % zneska prispevka, obračunanega od osnove iz drugega odstavka tega člena,v naslednjih 12 mesecih so te osebe oproščene prispevka
Naslovnica

Plačevanje pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje – zneski za leto 2013

Pojasnilo DURS, 23.1.2013

Prispevki za socialno varnost

Pojasnilo DURS št. 4213-1421/2012-1, 28. 12. 2012Po podatkih Statističnega urada RS znaša povprečna bruto plača za oktober 2012 1.515,95 EUR. Upoštevaje ta podatek v spodnji tabeli navajamo zneske prispevkov za zdravstveno zavarovanje, ki veljajo v letu 2013.Vrste zavarovancevVišina pavšalnega določenega prispevka od 1. 1. do 31.12. 2012Določitev prispevka od 1. 1. do 31. 12. 2013Stopnja/osnovaZnesek prispevka od 1.1. do 31. 12. 2013Način plačevanja prispevkaZavarovanci iz 12., 13. in 14. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZDržavljani RS in t
Naslovnica

Prispevki za socialno varnost od dohodkov iz delovnega razmerja – splošno pojasnilo (velja od 1. 1. 2013)

Pojasnilo DURS, 4.1.2013

Prispevki za socialno varnost

1. OPREDELITEV DOHODKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA PO DELOVNO PRAVNI UREDITVI#. DELNA OPROSTITEV PLAČILA PRISPEVKOV DELODAJALCEV ZA STAREJŠE DELAVCE1. OPREDELITEV DOHODKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA PO DELOVNO PRAVNI UREDITVI 2. PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 2.1 Osnova in zavezanci za plačilo prispevkov 2.2 Stopnje prispevkov za socialno varnost 2.3 Razlika do minimalne osnove za prispevke 2.4 Neplačana odsotnost 2.5 Invalidska podjetja 2.6 Delavci napoteni na delo v tujino 2.7 Invalidi nad predpisano kvoto 3. DELNA OPROSTITEV PLAČILA PRISPEVKOV DELODAJALCEV ZA STAREJŠE DELAVCE 4. VRAČILO PRISPEVKOV DELODAJALCEV ZA PRVO ZAPOSLITEV 5. OBRAČUN PRI
Naslovnica

Plačevanje davčnih obveznosti za delavca iz Slovenije

Pojasnilo DURS, št. 0611-1388/2012 01-610-00, 5.11.2012

Prispevki za socialno varnost

Pojasnilo DURS, št. 0611-1388/2012 01-610-00, 5. 11. 2012Podjetje iz Slovaške zaposluje delavca iz Slovenije, za katerega velja zakonodaja s področja obveznega socialnega zavarovanja v Sloveniji. Podjetje želi na podlagi obrazca A1 poslati podatek o davčnih obveznostih, ki izhajajo iz zaposlitve delavca na Slovaškem. Zanima ga, na kakšnem obrazcu oziroma na kakšen način lahko posreduje te podatke. Nadalje navaja, da se želi prijaviti tudi kot podjetje, ki je izplačevalec dohodka. Zanima ga, na kakšen način lahko to stori ter kolikšen znesek mora odteg
Naslovnica

Zavarovanje prostovoljcev

Pojasnilo DURS, št. 4250-1108/2012-7, 14.5.2012

Prispevki za socialno varnost

Pojasnilo DURS, št. 4250-1108/2012-7, 14. 5. 2012Zavezanec sprašuje, ali so prostovoljske organizacije v naslednjih primerih dolžne za prostovoljce plačevati pavšalne prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zdravstveno zavarovanje:Prostovoljci (študentje, upokojenci ali zaposlene osebe) razvažajo prehranske pakete oslabelim osebam s svojim prevoznim sredstvom v popoldanskem času ali med vikendom brezplačno ali le za povrnitev stroškov prevoza.Študentje pomagajo pri varovanju otrok v mladinskih letoviščih.Študentje, upokojenci in
Naslovnica

Spremembe zneskov pavšalnih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Pojasnilo DURS, št. 4251-459/2012, 13.3.2012

Prispevki za socialno varnost

Pojasnilo DURS, št. 4251-459/2012, 13. 3. 2012V Uradnem listu RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012 je bil objavljen Sklep o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja, ki od 1. 4. 2012 dalje določa nove zneske pavšalnih prispevkov za zavarovance po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-1. Novi zneski pavšalnih prispevkov so razvidni iz spodnje tabele:Vrsta pavšalnega prispevkaZnesek od 1. 4. 2011 do 31. 3. 2012Znesek od 1. 4. 2012 dalje- za zavarovance iz druge, tretje in pete alinee prvega odstavk
Naslovnica

Izplačilo plač v invalidskem podjetju

Pojasnilo DURS, št. 4250-167/2012, 18.1.2012

Prispevki za socialno varnost

Pojasnilo DURS, št. 4250-167/2012, 18. 1. 2012Prejeli smo vaše vprašanje v zvezi z izplačilom plač v invalidskih podjetjih. Glede na pojasnilo DURS, št. 4250-6655/2011 z dne 28. 12. 2011, vas zanima, kako se upošteva oprostitev plačevanja prispevkov za socialno varnost pri izplačilu plač za december 2011, izplačanih v letu 2012. Menite, da se navedeni pogoj nanaša na izplačilo plač za obdobje od januarja 2012 dalje. V nadaljevanju vam pojasnjujemo. Določbe ZZRZI, glede oprostitev plačevanja prispevkov za socialno varnost v invalidskih podje
Naslovnica

Plačevanje pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje – zneski za leto 2012

Pojasnilo DURS, št. 4251-4029/2011-1, 27.12.2011

Prispevki za socialno varnost

Pojasnilo DURS, št. 4251-4029/2011-1, 27. 12. 2011Po podatkih Statističnega urada RS znaša povprečna bruto plača za oktober 2011 1.510,44 EUR. Upoštevaje ta podatek v spodnji tabeli navajamo zneske prispevkov za zdravstveno zavarovanje, ki veljajo v letu 2012.Vrste zavarovancevVišina pavšalnega določenega prispevka od 1. 1. do 31. 12. 2011Določitev prispevka od 1. 1. do 31. 12. 2012Stopnja/osnovaZnesek prispevka od 1. 1. do 31. 12. 2012Način plačevanja prispevkaZavarovanci iz 12., 13. in 14. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZDržavljani RS in
Naslovnica

Določitev zavarovalne osnove za samozaposlene v kulturi

Pojasnilo DURS, št. 4250-5007/2011-2, 23.12.2011

Prispevki za socialno varnost

Pojasnilo DURS, št. 4250-5007/2011-2, 23. 12. 2011Zavezanec nam zastavlja vprašanja v zvezi z načinom izračuna zavarovalne osnove za samozaposlene v kulturi. Predvsem prosi za pojasnila v zvezi z upoštevanjem zneska prispevkov pri ugotavljanju nove zavarovalne osnove. Navaja, da imajo nekateri samozaposleni v kulturi pravico do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna (na podlagi 83. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo), pri čemer pa je možno, da morajo zaradi višine svojih dohodkov del prispevkov dopla
Naslovnica

Priznavanje stroškov prispevkov zavarovancev – poslovodnih oseb pri dohodnini

Pojasnilo DURS, št. 4250-5015/2011-2, 6.10.2011

Prispevki za socialno varnost

Pojasnilo DURS, št. 4250-5015/2011-2, 6. 10. 2011Zavezanec prosi za pojasnilo glede obračunavanja obveznih prispevkov za socialno varnost in akontacije dohodnine družbenika - poslovodne osebe, ki je zavarovan po zavarovalni podlagi 040. V zvezi s tem izpostavlja:vprašanja glede prve predložitve obračuna prispevkov od zavarovalne osnove za družbenike - poslovodne osebe, ki v letu 2011 prispevke obračunavajo od izplačane plače;vprašanja glede upoštevanja prispevkov, ki jih ti zavarovanci obračunavajo od zavarovalne osnove, pri ugotavljanju davčn
Naslovnica

Razvrstitev v zavarovalno osnovo – poslovodna oseba

Pojasnilo DURS, št. 4210-13515/2011-2, 10.6.2011

Prispevki za socialno varnost

Pojasnilo DURS, št. 4210-13515/2011-2, 10. 6. 2011Zavezanec sprašuje, kako v novo zavarovalno osnovo razvrstiti zavarovanca po zavarovalni podlagi 040, ki je do 30. 9. 2010 obračunaval prispevke za socialno varnost od izplačane plače, na REK-1 obrazcu, od 1. 10. 2010 dalje pa prispevke za socialno varnost obračunava od zavarovalne osnove v višini najnižje pokojninske osnove, na OPSVL obrazcu. Zanima vas ali se pri uvrstitvi v zavarovalno osnovo upošteva tudi izplačilo po poslovodni pogodbi ali le izplačilo dividend. V nadaljevanju pojasnjujemo.
Naslovnica

Sprememba zneskov pavšalnih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od 1. aprila 2011 dalje

Pojasnilo DURS, št. 4250-1728/2011, 14.3.2011

Prispevki za socialno varnost

Pojasnilo DURS, št. 4250-1728/2011, 14. 3. 2011V Uradnem listu RS, št. 17/2011 z dne 11. 3. 2011 je bil objavljen Sklep o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja, ki od 1. 4. 2011 dalje določa nove zneske pavšalnih prispevkov za zavarovance po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-1. Novi zneski pavšalnih prispevkov so razvidni iz spodnje tabele:Vrsta pavšalnega prispevkaZnesek od 1. 4. 2010 do 31. 3. 2011Znesek od 1. 4. 2011 dalje- za zavarovance iz druge, tretje in pete alinee prvega odstav
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta

< VsiMnenja in pojasnila FURS(85)

Področja

< Vsi Davčni članki in nasveti Prispevki za socialno varnost

Leto objave

2017(1) 2014(3) 2013(12) 2012(4)
2011(5) 2010(6) 2009(10) 2008(5)
2007(5) 2006(15) 2005(16) 2004(2)
2003(1)