FinD - Mnenja in obrazci
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Mnenja in vzorci > Vsebine Finančne uprave RS > Mnenja in pojasnila FURS > Davčni članki in nasveti > Davek od dohodkov pravnih oseb
 

Mnenja in pojasnila FURS

Stran 1 / 9
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 219)
  Članek
Naslovnica

Davčna obravnava preteklih davčnih izgub v postopku prisilne poravnave

Pojasnilo FURS, 19.5.2015

Pojasnilo FURS št: 0900-3/2014-10 z dne 24.12.2014Zavezanec za davek na podlagi 37. člena Zakona ZDDPO-2 izgubi pravico do pokrivanja davčne izgube v višini zneska odpisanih obveznosti po potrjeni prisilni poravnavi. Pojem »davčne izgube iz preteklih let« se nanaša na izgube, ugotovljene tako v davčnem obračunu za davek od dohodkov pravnih oseb in v davčnem obračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za obdobje pred začetkom prisilne poravnave, kakor tudi na izgube ugotovljene v davčnih obračunih, ki sledijo temu davčnemu obračunu.
Naslovnica

Davčna obravnava odpisov terjatev v bankah in uporaba 29. člena ZDDPO-2

Pojasnilo FURS, 5.5.2015

Pojasnilo FURS, št. 4200-1395/2013-2, z dne 28.3.2014Priznavanje prihodkov in odhodkov je za davčne namene v skladu 12. členom ZDDPO-2 vezano na pogoje za pripoznavanje in merjenje prihodkov ter odhodkov po računovodskih standardih, če z zakonom ni določeno drugače. Posebna ureditev glede na splošno ureditev prevrednotenj po 12. členu ZDDPO-2 je za prevrednotenja in odpise vseh vrst finančnih naložb določena v 22. členu ZDDPO-2, torej tudi finančnih naložb v posojila. Glede prevrednotenj in odpisov finančnih sredstev pri bankah, ki se v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi (v nadaljevanju: MSRP) razvrščajo med posojila, vrednotena po odplačni vrednosti, v skladu s petim odstavkom 22. člena ZDDPO-2 velja, da se davčno priznajo v obračunanih zneskih, ugotovljenih v izkazu finančnega položaja, v skladu z MSRP in zakonom, ki ureja bančništvo.
Naslovnica

Pojasnilo - četrti odstavek 32. člena ZDDPO-2

Pojasnilo FURS, 10.2.2015

Pojasnilo FURS št. 4200-15/2014-2, z dne 30. 1. 2015Prejeli smo zaprosilo za posredovanje obrazložitve oziroma dodatnega pojasnila v zvezi z določbo četrtega odstavka 32. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, ki je bila spremenjena z novelo ZDDPO-2J, in sicer glede načina izračuna zneska deleža delničarja oziroma družbenika v kapitalu prejemnika posojila v davčnem obračunu za davčno obdobje (ko čisti poslovni izid poslovnega leta še ni znan), ter v obračunu davčnega odtegljaja ob izplačilu obresti od presežka posojil med letom (ko stanje
Naslovnica

Vprašanja in odgovori v zvezi z opredelitvijo pogojev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov - novela ZDDPO-2K

Pojasnilo DURS, 28.8.2014

Pojasnilo FURS, št. 4212-6631/2014-2 z dne 12. 8. 2014V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 50 je bil objavljen Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2K). Novela določa spremembo prihodkovnega limita, ki je določen kot pogoj za vstop v sistem ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, in sicer iz dosedanjih 50.000 evrov na 100.00 evrov prihodkov, ugotovljenih po predpisih o računovodenju. Določen je dvig davčno priznanih normiranih odhodkov iz dosedanjih 70 % na 80 % prihodkov. Pri tem pa je za davčne zavezance, ki bo
Naslovnica

Splošno mnenje o uveljavljenih dejavnostih v okviru davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj (RR)

Pojasnilo DURS, 21.7.2014

Pojasnilo DURS št. 0100-3081/2014 z mnenjem MGRT št. 314-6/2012/20 V skladu s 55. členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 - ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13 in50/14) lahko zavezanec po tem zakonu uveljavlja davčno olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj v višini 100 % zneska, ki predstavlja vlaganja v raziskave in razvoj. Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj
Naslovnica

Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe med Republiko Slovenijo in Islamsko republiko Iran

Pojasnilo DURS, št. 4217-7831/2014, 2.7.2014

Pojasnilo DURS, št. 4217-7831/2014, 2. 7. 2014Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije sporoča, da je dne 30. aprila 2014 začel veljati Sporazum med Republiko Slovenijo in Islamsko republiko Iran o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom, (v nadaljevanju: Sporazum), objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe, št. 4/14 (Uradni list Republike Slovenije, št. 25/14). Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma je bilo objavljeno v Uradne
Naslovnica

Stalna poslovna enota in obveznost davčnega odtegljaja

Pojasnilo DURS, št. 4217-6398/2014-2, 18.6.2014

Pojasnilo DURS, št. 4217-6398/2014-2, 18. 6. 2014Pojasnilo DURS, št. 4217-6398/2014-2, 18. 6. 2014 V zvezi z obdavčitvijo stalnih poslovnih enot in obveznostjo davčnega odtegljaja nam je zavezanec v dopisu posredoval naslednja vprašanja. Prvo vprašanje se nanaša na obresti ali licenčnine, ki jih slovenska podružnica (poslovna enota) plačuje sedežu družbe v drugo državo članico EU. V zvezi s tem zavezanca zanima, ali je stalna poslovna enota v tem primeru dolžna izračunati, odtegniti in plačati davčni odtegljaj od plačil obresti in licenčnin s
Naslovnica

Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Kosovo

Pojasnilo DURS, št. 4217-5852/2014, 19.5.2014

Pojasnilo DURS, št. 4217-5852/2014, 19. 5. 2014Pojasnilo DURS, št. 4217-5852/2014, 19. 5. 2014 Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije sporoča, da je dne 16. aprila 2014 začela veljati Konvencija med Republiko Slovenijo in Republiko Kosovo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (v nadaljevanju: Konvencija), objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe, št. 16/13 (Uradni list Republike Slovenije, št. 104/13). Obvestilo o začetku veljavnosti Ko
Naslovnica

Društvo, evropska sredstva

Pojasnilo DURS, št. 4200-295/2014-2, 5.3.2014

Pojasnilo DURS, št. 4200-295/2014-2, 5. 3. 2014Prejeli smo vaše vprašanje glede obdavčitve društva, ki opravlja nepridobitno in pridobitno dejavnost. Navajate, da bo društvo imelo tudi muzej in v okviru tega bodo prodajali vstopnice za oglede (pridobitna dejavnost). Društvo je zavezanec za DDV, od nabav za opremo muzeja so že odbijali DDV. Sprašujete ali so nepovratna evropska sredstva, ki jih je društvo dobilo za muzej, obdavčena z davkom od dohodkov pravnih oseb in ali je to obdavčljiv ali neobdavčljiv prihodek. Odgovarjamo naslednje: Pri
Naslovnica

Davčne olajšave v davčnem obračunu zavezanca iz 9. člena ZDDPO-2 - dodatna obrazložitev pojasnila DURS, št. 4200-28/2010, 23. 2. 2010

Pojasnilo DURS, št. 4200-1480/2013-6, 28.2.2014

Pojasnilo DURS, št. 4200-1480/2013-6, 28. 2. 2014Na podlagi obvestila davčne svetovalke, da se navedeno pojasnilo DURS* v praksi pogosto razlaga enostransko in brez upoštevanja dejstev in okoliščin konkretnega primera, na kar napotuje tretji odstavek navedenega pojasnila, navajamo dodatno obrazložitev. V predmetnem pojasnilu je na konkretno vprašanje zavoda, ali mora sorazmerni delež, na podlagi katerega ugotavlja davčno osnovo iz pridobitne dejavnosti, upoštevati tudi pri uveljavljanju davčne olajšave, pojasnjeno, da se v tem primeru davčne o
Naslovnica

Uporaba Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja z Italijo in davek na premoženje

Pojasnilo DURS, št. 4227-321/2014-3, 25.2.2014

Pojasnilo DURS, št. 4227-321/2014-3, 25. 2. 2014Prejeli smo vprašanja zavezancev, ki se nanašajo na uporabo Konvencije med vlado Republike Slovenije in vlado Italijanske Republike o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja z dodatnim Protokolom (Uradni list RS - MP, št. 8/08, v nadaljevanju: Konvencija), v povezavi z odmero davka na premoženje. Zavezanci so italijanski davčni rezidenti, hkrati pa so lastniki nepremičnin v Sloveniji. Pri tem je treba ločiti dve situaciji:davčni zav
Naslovnica

Vprašanje glede izvajanja 32. člena ZDDPO-2

Pojasnilo DURS, št. 4200-164/2014-2, 24.2.2014

Pojasnilo DURS, št. 4200-164/2014-2, 24. 2. 2014Zavezanec nam je posredoval vprašanje glede izvajanja 32. člena ZDDPO-2, ki se nanaša na način izračuna štirikratnika kapitala pri izračunu presežka posojil v primeru neposredno in posredno povezanih družb v skupini. Navaja strukturo lastništva, iz katere je razvidno, da je nosilec skupine, t.i. krovna matična družba (za namen tega pojasnila poimenovana družba S) 100 odstotna lastnica dveh družb (družbe A in družbe B). Naslednja v vertikalni povezavi je družba C, v kateri imata družba A 31 odsto
Naslovnica

Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Uzbekistan

Pojasnilo DURS, št. 4217-135/2014, 10.1.2014

Pojasnilo DURS, št. 4217-135/2014, 10. 1. 2014Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije sporoča, da je dne 8. novembra 2013 začel veljati Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Uzbekistan o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom (v nadaljevanju: Sporazum), objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe, št. 12/13 (Uradni list Republike Slovenije, št. 69/13). Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma je bilo objavljen
Naslovnica

Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Švicarskim zveznim svetom

Pojasnilo DURS, št. 4217-134/2014, 10.1.2014

Pojasnilo DURS, št. 4217-134/2014, 10. 1. 2014Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije sporoča, da je dne 14. oktobra 2013 začel veljati Protokol med Vlado Republike Slovenije in Švicarskim zveznim svetom o spremembah Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Zveznim svetom švicarske konfederacije o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje (v nadaljevanju: Protokol), objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe, št. 5/13 (Uradni list Republike Slovenije, št. 26/13). Obvestilo
Naslovnica

Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe med Republiko Slovenijo in Gruzijo

Pojasnilo DURS, št. 4217-132/2014, 10.1.2014

Pojasnilo DURS, št. 4217-132/2014, 10. 1. 2014Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije sporoča, da je dne 25. septembra 2013 začel veljati Sporazum med Republiko Slovenijo in Gruzijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom (v nadaljevanju: Sporazum), objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe, št. 12/13 (Uradni list Republike Slovenije, št. 69/13). Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma je bilo objavljeno v Uradnem listu Repub
Naslovnica

Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Armenijo

Pojasnilo DURS, št. 4217-131/2014, 10.1.2014

Pojasnilo DURS, št. 4217-131/2014, 10. 1. 2014Pojasnilo DURS, št. 4217-131/2014, 10. 1. 2014 Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije sporoča, da je dne 23. aprila 2013 začela veljati Konvencija med Republiko Slovenijo in Republiko Armenijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom (v nadaljevanju: Konvencija), objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe, št. 3/11 (Uradni list Republike Slovenije, št. 23/11). Obvestilo o začetku v
Naslovnica

Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Kuvajt

Pojasnilo DURS, št. 4217-133/2014, 10.1.2014

Pojasnilo DURS, št. 4217-133/2014, 10. 1. 2014Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije sporoča, da je dne 17. maja 2013 začela veljati Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Kuvajt o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (v nadaljevanju: Konvencija), objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe, št. 16/10 (Uradni list Republike Slovenije, št. 80/10). Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije je bilo objavljeno v Uradnem listu
Naslovnica

Davčna obravnava sindiciranega posojila s tihim udeležencem (tiha participacija) in izvajanje 13. člena ZDavP-2

Pojasnilo DURS, št. 4202-4/2013-3 01-650-05, 19.9.2013

Obdavčitev dohodkov z virom v Sloveniji

Pojasnilo DURS, št. 4202-4/2013-3 01-650-05, 19. 9.2013Zavezanec je ponovno zastavil vprašanje glede obdavčitve obresti pri sindiciranih posojilih s tiho participacijo, ki je obravnavano v pojasnilu št. DT 4202-1/2007 0204 05 z dne 9. 5. 2007. V zvezi s tem prosi tudi za razlago drugega odstavka 13. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4, 32/12 in 94/12; v nadaljevanju: ZDavP-2). V izogib nadaljnjim nejasnostim prosi za razjasnitev davčne obravnave sindiciranih posojil s tiho participacijo oz. za pripravo odgovora
Naslovnica

Pojasnilo v zvezi s pojmom »splošnokoristni nameni« iz 59. člena ZDDPO-2 in 66. člena ZDoh-2

Pojasnilo DURS, št. 007-154/2013-2 01-640-02, 17.7.2013

Davek od dohodkov pravnih oseb

Pojasnilo DURS, št. 007-154/2013-2 01-640-02, 17. 7. 2013V zvezi z uveljavljanjem davčne olajšave za donacije po 59. členu ZDDPO-2 in 66. členu ZDoh-2 nam je Ministrstvo za finance za objavo poslalo naslednje pojasnilo glede pojma »splošnokoristni nameni«: »Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 94/12, v nadaljnjem besedilu: novela ZDDPO-2I) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 94/12, v nadaljnjem besedilu: novela ZDoh-2L) sta bila dopolnjena 59. člen
Naslovnica

Obvestilo o spremembi Pravilnika o izvajanju ZDDPO-2 ob vstopu Hrvaške v EU

Pojasnilo DURS, št. 4217-7985/2013-1 01-650-05, 9.7.2013

Davek od dohodkov pravnih oseb

Pojasnilo DURS, št. 4217-7985/2013-1 01-650-05, 9. 7. 2013Ob pristopu Hrvaške v Evropsko unijo (EU) se spreminja davčna obravnava plačil dividend in obresti ter licenčnin, ki se plačujejo na Hrvaško ter davčna obravnava čezmejnih transakcij prenosa premoženja, zamenjave kapitalskih deležev, združitev in delitev, v katere so vključeni rezidenti Hrvaške. Z vstopom v EU se namreč tudi Hrvaška od 1. julija 2013 vključuje v skupni sistem obdavčitve matičnih in odvisnih družb in plačil obresti in licenčnin med povezanimi družbami iz različnih držav članic te
Naslovnica

Interpretacija četrtega odstavka 70. člena ZDDPO-2

Pojasnilo DURS, št. 4200-754/2013-2 01-650-05, 7.6.2013

Obdavčitev dohodkov z virom v Sloveniji

Pojasnilo DURS, št. 4200-754/2013-2 01-650-05, 7. 6. 2013V dopisu prosite za pojasnilo glede izvajanja četrtega odstavka 70. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 90/07, 56/08, 76/08, 92/08, 5/09, 96/09, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12). V nadaljevanju povzemate omenjeno določbo in podajate svoje razumevanje. Četrti odstavek 70. člena ZDDPO-2 določa, da se lahko od davčnega organa delno ali v celoti zahteva vračilo zneska davčnega odtegljaja, ki je bil od dividend in dohodkov, podobnih dividendam, plača
Naslovnica

Pojasnilo glede upoštevanja ugodnosti po pogodbi s Slovenskim podjetniškim skladom o izdaji garancije in subvencioniranju obrestne mere v povezavi z olajšavo za investiranje

Pojasnilo DURS, št. 4200-810/2013-3 01-640-02, 6.6.2013

Davčne olajšave

Pojasnilo DURS, št. 4200-810/2013-3 01-640-02, 6. 6. 2013V zvezi z uveljavljanjem olajšave za investiranje po 55.a členu Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12 in 94/12) oziroma po 66.a členu Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12 in 94/12) je bilo izpostavljeno vprašanje, ali v primeru družbe oziroma samostojnega podjetnika, ki ima s Slovenskim podjetniškim skladom sklenjeno pogodbo o
Naslovnica

Odprava dvojnega obdavčevanja dohodkov rezidenta iz virov izven Slovenije

Pojasnilo DURS, 22.5.2013

Odprava dvojnega obdavčevanja dohodkov rezidenta z virom izven Slovenije

Ustreznost dokazil pri izvzetju dividend, prejetih iz Švice (28. 3. 2013) Postopek pridobivanja in presoje dokazil za izvzem dividend na podlagi 24. člena ZDDPO-2 (17. 2. 2012) Izvajanje določb ZDDPO-2 - izvzemanje dividend (13. 8. 2008) Upoštevanje v tujini plačanega davka po odbitku pri poslovanju z vrednostnimi papirji (27. 6. 2007) Izvajanje drugega odstavka 62. člena ZDDPO-2 (20. 4. 2007) Izvajanje konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja - pravne osebe (28. 2. 200
Naslovnica

Ustreznost dokazil pri izvzetju dividend, prejetih iz Švice

Pojasnilo DURS, št. 42151-704/2013-2 01-650-05, 28.3.2013

Odprava dvojnega obdavčevanja dohodkov rezidenta z virom izven Slovenije

Pojasnilo DURS, št. 42151-704/2013-2 01-650-05, 28. 3. 2013V dopisu povzemate postopek pridobivanja in presoje dokazil za izvzem dividend na podlagi 24. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 90/07, 56/08, 76/08, 92/08, 5/09, 96/09, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12) v primerih, ko je izplačevalec dividend rezident tretje države (države izven EU). Prejemnik dividend mora v tem primeru zagotoviti ustrezno dokazilo, ki potrjuje rezidentstvo izplačevalca dividend za davčne namene in zavezanost za davek od dohod
Naslovnica

Priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov - vzorec obrazca

Pojasnilo DURS, št. 4200-58/2013 01-640-02, 21.1.2013

Davčna osnova

Pojasnilo DURS, št.: 4200-58/2013 01-640-02, 21. 1. 2013Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 94/12, v nadaljevanju: novela ZDDPO-2I) je bilo v Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb - ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 - ZDavP-2B in 1/10 - popravek, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12 in 94/12) vključeno novo poglavje X.a s členi 67.a do 67.g, ki v sistem davka od dohodkov pravnih oseb uvaja posebno ureditev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 9 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta

< VsiMnenja in pojasnila FURS(219)

Področja

< Vsi Davčni članki in nasveti Davek od dohodkov pravnih oseb Davčna osnova Davčna osnova pri poslovanju med povezanimi osebami Davčne olajšave Davek od dohodkov pravnih oseb Obdavčitev dohodkov z virom v Sloveniji Obračunavanje in plačevanje davka Odhodki Odprava dvojnega obdavčevanja dohodkov rezidenta z virom izven Slovenije Oprostitve Predmet obdavčitve in davčno obdobje Zavezanec za davek rezident nerezident in obseg davčne obveznosti

Leto objave

2015(3) 2014(14) 2013(8) 2012(5)
2011(10) 2010(19) 2009(22) 2008(35)
2007(50) 2006(32) 2005(14) 2004(7)