FinD - Mnenja in obrazci
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Mnenja in vzorci > Vsebine Finančne uprave RS > Mnenja in pojasnila FURS > Davčni članki in nasveti > Davčni postopek in davčna služba
 

Mnenja in pojasnila FURS

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 81)
  Članek
Naslovnica

Zasebni zahtevki za davčno stališče glede DDV v čezmejnih primerih (Cross-Border Rulings CBR)

Pojasnilo FURS, 23.7.2019

Pojasnilo FURS št. 4230-151/2019 z dne 10. 07. 2019Zasebni zahtevki za davčno stališče glede DDV v čezmejnih primerih (Cross-Border Rulings CBR)
Naslovnica

Predlaganje popravkov in umik predloženih REK obrazcev

Pojasnilo DURS, št. 4210-34/2014-2, 8.10.2014

Pojasnilo FURS, št. 4210-34/2014-2, 8. 10. 2014Po določbi 57. člena Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11 UPB4, 32/12, 94/12 in 111/13) izplačevalec dohodka, ki je plačnik davka, izračuna davčni odtegljaj v obračunu davčnega odtegljaja (v nadaljevanju: REK obrazec). V REK obrazcu se opravi tudi izračun prispevkov za socialno varnost po drugem in tretjem odstavku 352. člena ZDavP-2. Plačnik davka izračuna, odtegne in plača davčni odtegljaj in prispevke za socialno varnost po stopnjah, ki veljajo na dan nastanka davčne
Naslovnica

Odprtje avstrijske podružnice v Sloveniji

Pojasnilo DURS, št. 4200-445/2014-2, 15.4.2014

Pojasnilo DURS, št. 4200-445/2014-2, 15. 4. 2014Pojasnilo DURS, št. 4200-445/2014-2, 15. 4. 2014 Zavezanec navaja, da želi avstrijsko podjetje v Sloveniji ustanoviti podružnico za namene reklamiranja svojih storitev s poslovnim prostorom v Mariboru. Predvideva, da bo imela podružnica dve zaposleni osebi, ki bosta opravljali reklamni marketing, vendar ne bo izstavljala računov oz. ustvarjala prihodkov v Sloveniji. V zvezi s tem ga zanima, kakšno dokumentacijo potrebuje podjetje za ustanovitev podružnice, ali mora imeti podružnica tudi direkto
Naslovnica

Pristojbina za uporabo spletne strani

Pojasnilo DURS, št. 4217-3701/2014-2, 11.4.2014

Pojasnilo DURS, št. 4217-3701/2014-2, 11. 4. 2014Pojasnilo DURS, št. 4217-3701/2014-2, 11. 4. 2014 Zavezanec navaja, da v tujino plačuje pristojbine za uporabo spletne strani, pravico do vpogleda v bazo podatkov, pravico do sodelovanja na forumih, spletnih dražbah in podobno. Po plačilu pristojbine je odobren dostop do določenih zaklenjenih internetnih vsebin, do brskanja ali pa tudi do aktivnega sodelovanja na spletu (npr. uporabnik foruma). Omenjena plačila se običajno obravnavajo kot plačila za storitve, vendar nekateri ponudniki na računu
Naslovnica

Pojasnilo glede spremenjenega poročanja podatkov o povračilih stroškov v zvezi z delom

Pojasnilo DURS, 7.4.2014

Ker se je v javnosti pojavilo nekaj polemik glede spremenjenega poročanja o povračilu stroškov v zvezi z delom, želimo v nadaljevanju podrobneje pojasniti namen in smisel tovrstnega poročanja. Urejena pravna država, urejena infrastruktura, stabilno oziroma predvidljivo poslovno in politično okolje, dostop do trgov, usposobljenost delovne sile pa tudi zahtevnost administrativnih postopkov so v očeh potencialnih investitorjev tisti faktorji, ki v prvi fazi omogočajo realizacijo poslovnih ciljev oz
Naslovnica

Pripis kapitala poslovni enoti za davčne namene in obstoj poslovne enote tuje matične družbe, ki ima v Sloveniji hčerinsko družbo

Pojasnilo DURS, št. 4200-319/2014-1, 7.4.2014

Pojasnilo DURS, št. 4200-319/2014-1, 7. 4. 2014V dopisu ste nam posredovali vprašanja, ki se navezujejo na potrjeni pristop OECD v zvezi s pripisom kapitala poslovni enoti in v zvezi z obstojem poslovne enote tujega podjetja v Sloveniji, kadar je v Sloveniji ustanovljena tudi hčerinska družba tega podjetja ter nas prosili za pojasnilo s tem povezanih zakonskih določb. Glede pripisa kapitala poslovni enoti izhajate iz OECD Poročila o pripisu dobička stalnim poslovnim enotam (zadnja verzija različice poročila je bila objavljena v letu 2010), v
Naslovnica

Predlaganje REK obrazcev za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo

Pojasnilo DURS, št. 4210-4247/2014-1, 1.4.2014

Pojasnilo DURS, št. 4210-4247/2014-1, 1. 4. 2014V Uradnem listu RS, št. 22/14 z dne 31. 3. 2014, je objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu, ki začne veljati 1. 4. 2014. Pravilnik REK na novo določa rok za predlaganje podatkov o povračilih stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, če so izplačani v višini, ki se, skladno z določili 44. člena Zakona o dohodnini, ne vštevajo v davčno osnovo. Če so dohodki, ki se ne vštevajo v da
Naslovnica

Obravnava vlog davčnih zavezancev, ki so utrpeli škodo po snežni ujmi in žledu od 31. 1. do 9. 2. 2014

Pojasnilo DURS, 20.2.2014

Navodilo DURS, št. 007-35/2014, 19.2.2014#. Odpis, delni odpis in odlog oziroma obročno plačilo davka#.1 Odpis, delni odpis, odlog in obročno plačilo davka fizičnim osebam#.2 Odlog in obročno plačilo davka poslovnim subjektom#. Uveljavljanje davčnih olajšav za donacije#. Znižanje višine akontacije davka od dohodkov pravnih oseb in predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti med davčnim letom#. Zmanjšanje ali odpis prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje kmetov#. Oprostitev dohodnine od katastrskega dohodka kmetijskih in gozdnih zemljišč#. Podaljšanje rokov za izpolnitev davčnih obveznosti in vrnitev v prejšnje stanje#&#OPOMBA:Navodilo DURS, št. 007-35/2014, 19.2.2014 Nekatera območja Republike Slovenije sta v obdobju od 31. 1. do 9. 2. 2014 prizadela snežna ujma in žled, kjer so bile prizadete tudi fizične in pravne osebe, ki so zavezanci za davke. V zvezi s tem je Davčna uprava RS pripravila navodilo za postopanje davčnega organa pri obravnavi vlog zavezancev za davek, ki so zaradi naravne nesreče utrpeli škodo. Namen tega navodila je tudi, da se prizadete pravne in fizične osebe seznani z možnostjo uporabe tistih d
Naslovnica

Davek na finančne storitve - najpogostejša vprašanja in odgovori

Pojasnilo DURS, 11.2.2014

1. Davčni zavezanec#. Predmet obdavčitve#. Nastanek obveznosti, obračun DFS, plačilo in vračilo davka#. Davčna osnova#.1 Ali so zavarovalni posredniki in zastopniki zavezanci za obračunavanje in plačilo DFS?#.2 Ali so zavezanci po ZDFS tuji zavarovalni agenti, ki v tujini tuji zavarovalnici zaračunavajo provizijo za posredovanje zavarovalnih storitev za neposredno opravljanje zavarovalnih poslov v RS (zavarovanja, ki krijejo škodo v RS)?#.3 Tuja banka (brez sedeža ali poslovne enote v RS) zaračunava obresti in ločeno še provizijo (dodatne stroške kredita) slovenski pravni osebi. Posojilo je bilo odobreno in izplačano s strani tuje banke, z njenega sedeža v tujini. Ali je tuja banka zavezanka za DFS?#.4 Ali slovenska banka d.d., ki ima sedež v RS, vključi v davčno osnovo tudi finančne storitve, ki jih opravijo njene poslovne enote v tujini, saj se po ZDFS tudi za njih šteje, da so opravljene v RS (čeprav so fizično opravljene v tujini), ker ima oseba, ki jih je opravila, sedež v RS?#.5 Podjetje, ki po pooblastilu opravlja registracije avtomobilov in hkrati sklepa tudi avtomobilska zavarovanja, provizijo od zavarovanj zaračuna hčerinskemu podjetju (agencija za zavarovalna zastopanja - dejavnost zavarovalnih agentov), ta pa naprej zavarovalnicam. Zanima jih, kdo mora plačati DFS?#.6 Ali drži, da DFS ne bo potrebno plačati, če bo zavarovanje prodala neposredno zavarovalnica (torej brez agenta)? Ali drži, da DFS ne bo potrebno plačati konkurenčnim družbam iz tujine, ki lahko na podlagi dovoljenja za opravljanje storitev te storitve opravljajo direktno iz matične države v EU?#.7 Ali so subjekti, ki opravljajo dejavnost zastopanja/posredovanja po četrtem odstavku 227. člena ZZavar obvezni poročati/plačevati DFS ? (dodano 4. 4. 2013)#.8 Ali morajo posredniki/zastopniki iz drugih držav članic, ki opravljajo storitve v Sloveniji, za namene poročanja pridobiti slovensko davčno številko? (dodano 4. 4. 2013)#.9 Ali se pri presoji vprašanj s po
Naslovnica

Informacija o novostih, ki jih prinaša Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davčnem postopku - novela ZDavP-2G

Pojasnilo DURS, 16.1.2014

OBVEZNI PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOSTOdmera davka od nenapovedanih dohodkov (68.a člen ZDavP-2) Dodaja se nov člen, s katerim se posebej ureja cenitveni davčni postopek v primeru, če sredstva davčnega zavezanca - fizične osebe, vključno s premoženjem, precej presegajo dohodke, ki jih je ta napovedal davčnemu organu. Potreba po oblikovanju posebnega člena, ki hkrati tudi pomembno dopolnjuje ta davčni institut, je nastala zaradi specifičnosti cenitvenih postopkov v takih primerih, in sicer tako z vidika procesnih kot tudi materialnih
Naslovnica

Določitev plačnika davka v zvezi z 58. členom ZDavP-2

Pojasnilo DURS, 6.11.2013

Pojasnilo DURS, št. 4200-1339/2013-2, z dne 9. 10. 2013Davčni zavezanec zastavlja vprašanje glede določitve plačnika davka v primeru izplačil dohodkov iz zaposlitve fizični osebi, ki je za davčne namene rezident Nemčije in je bila napotena na delo v družbo v Sloveniji. Oseba ima pogodbo o zaposlitvi sklenjeno s švicarsko družbo, na podlagi katere ji bo ta tudi izplačevala plačo, vendar pa bo nato del dohodkov, ki se bo nanašal na delo v slovenski družbi, zaračunala slovenski družbi. Predpostavljate, da ima na podlagi določb 8., 9. in 10. člena Zakon
Naslovnica

Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja na dan 1. 1. 2013

Pojasnilo DURS, št. 4217-3303/2013 01-650-03-1, 20.3.2013

Davčni postopek in davčna služba

Pojasnilo DURS, št. 4217-3303/2013 01-650-03-1, 20. 3. 2013Posredujemo preglednico1 metod za odpravo dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja v skladu z veljavnimi mednarodnimi pogodbami (v nadaljevanju: MP) v letu 2013, pregled davčnih stopenj od dividend, obresti in dohodkov iz premoženjskih pravic po MP in seznam držav, za katere velja priznanje polnega odbitka dohodnine. 1. Preglednica metod za odpravo dvojnega obdavčevanja po veljavnih mednarodnih pogodbah o izogibanju dvojnega obdavčevanja (na dan 1. januar 2013)Zap. št.DržavaObjava v Uradnem l
Naslovnica

Obdavčevanje dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti – Otok Man

Pojasnilo DURS, št. 42150-1151/2013-2 01-650-01, 15.3.2013

Davčni postopek in davčna služba

Pojasnilo DURS, št. 42150-1151/2013-2 01-650-01, 15. 3. 2013Davčni zavezanec je na Generalni davčni urad naslovil dopis, v katerem navaja primer rezidenta Slovenije, ki prejme dohodek od prihrankov v obliki plačil obresti (v nadaljevanju: dohodek od prihrankov) od plačilnega zastopnika na Otoku Man. Po njegovem razumevanju se davek, ki ga rezident Slovenije plača na viru, v Sloveniji upošteva kot odbitek dohodnine skladno z določbama 136. in 137. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7, 24/12, 30/12, 40/12-ZUJF, 75/12 in 94/12; v nadalje
Naslovnica

Pojasnilo v zvezi z izvajanjem 6. člena ZDDPO-2 (stalna poslovna enota – zračni promet)

Pojasnilo DURS, št. 4200-187/2013 2 01-650-03, 19.2.2013

Davčni postopek in davčna služba

Pojasnilo DURS, št. 4200-187/2013 2 01-650-03, 19. 2. 2013V zvezi z vprašanji zavezanca o izvajanju 6. člena ZDDPO-2 in davčni obravnavi poslovne enote nerezidenta, tuje letalske družbe, ki ima v Sloveniji registrirano podružnico, pojasnjujemo sledeče. Obstoj poslovne enote nerezidenta v Sloveniji določajo določbe 6. in 7. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12 in 94/12; v nadaljevanju: ZDDPO-2), ugotavljanje dobička oziroma davčne osnove poslovne enote
Naslovnica

Obdavčitev evropske pokojnine

Pojasnilo DURS, št. 4217-10385/2012-5, 23.11.2012

Davčni postopek in davčna služba

Pojasnilo DURS, št. 4217-10385/2012-5, 23. 11. 2012Uslužbenka Komisije se odloča za prenos pokojninskih pravic iz Slovenije v EU. Čez približno osem let bo upravičena do starostne pokojnine, ki jo bo izplačevala Komisija. Zanima jo, ali bo ta pokojnina obdavčena skladno s slovensko davčno zakonodajo, ali ne. Pojasnjujemo sledeče. Starostna pokojnina, ki jo bo uslužbenki v prihodnosti izplačevala Komisija, bo ob izplačilu, skladno z Uredbo Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 260/68 z dne 29. februarja 1968 o pogojih in postopku obdavčevanja v korist E
Naslovnica

Obdavčitev poslovne enote nerezidenta v Sloveniji

Pojasnilo DURS, št. 4217-10548/2012 2 01-650-03, 21.11.2012

Davčni postopek in davčna služba

Pojasnilo DURS, št. 4217-10548/2012 2 01-650-03, 21. 11. 2012Zavezanec v dopisu navaja, da bo tuja pravna oseba v Sloveniji opravljala montažo proizvodne linije, ki jo bo tudi dobavila naročniku v Slovenijo, vendar ne bo registrirala družbe oziroma podružnice - torej na območju Slovenije ne bo imela nikakršne pravno-formalne subjektivitete. Pred opravljeno dobavo bo v Sloveniji pridobila davčno in DDV številko na podlagi ZDDV-1. Montažna dela bodo trajala dlje od 12-ih mesecev, zato se v skladu s 6. členom ZDDPO-2 šteje, da ima v Sloveniji poslovno enoto
Naslovnica

Pojasnila določb Zakona za uravnoteženje javnih financ v delu, ki ureja davek na nepremično premoženje večje vrednosti

Pojasnilo DURS, 24.8.2012

Davčni postopek in davčna služba

Pojasnilo MF, številka: 007-253/2012/131, z dne 3. 8. 2012Davek na nepremično premoženje večje vrednosti urejajo 189. do 196. člen ter 244. člen Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12; v nadaljevanju: ZUJF). Nepremičnine so v Sloveniji obremenjene z dvema dajatvama, ki imata naravo davka na nepremičnine. Za nepremičnine, ki so pozidana in nepozidana stavbna zemljišča v lasti pravnih in fizičnih oseb, se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (v nadaljevanju: NUSZ), za stavbe v lasti fizičnih oseb pa tudi davek od pre
Naslovnica

Razkritje podatkov na podlagi drugega odstavka 19. člena ZDavP-2

Pojasnilo DURS, št. 007-62/2012-1, 22.2.2012

Davčni postopek in davčna služba

Pojasnilo DURS, št. 007-62/2012-1, 22. 2. 2012Drugi odstavek Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4; v nadaljevanju: ZDavP-2) določa, da lahko davčni organ osebi, ki dokaže, da je stranka ali udeležena v upravnem postopku ali postopku pred sodiščem, razkrije določene podatke. To so določeni identifikacijski podatki o zavezancu za davek po prvem odstavku 19. člena ZDavP-2 (davčne številka, ime, sedež, prebivališče, ID za DDV…), poleg teh pa tudi podatki o znesku neplačanih davkov, preveč plačanih davkov, odloženem in obroč
Naslovnica

Vprašanja in odgovori v zvezi s spremenjenim Pravilnikom o izvajanju Zakona o davčnem postopku – obveznost nakazovanja plačil za dobavljeno blago in opravljene storitve ter druga plačila na transakcijske račune

Pojasnilo DURS, 20.1.2012

Davčni postopek in davčna služba

Generalna obveznost nakazovanja plačil in prejemkov na transakcijske račune izhaja iz 36. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2), v skladu s katerim morajo zaradi davčnih namenov pravne in druge osebe, samostojni podjetniki posamezniki, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, upravni in drugi državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil plačila za dobavljeno blago in
Naslovnica

Primeri uporabe III. a poglavja petega dela ZDavP-2

Pojasnilo DURS, št. 007-82/2011-3, 17.1.2012

Davčni postopek in davčna služba

Pojasnilo DURS, št. 007-82/2011-3, 17. 1. 2012I. Uvod V Uradnem listu Republike Slovenije številka 110 je bil dne 29. 12. 2009 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku. S to spremembo je bilo dodano novo III. A poglavje petega dela Zakona o davčnem postopku, ki se nanaša na izračunavanje, odtegovanje in plačevanje davčnega odtegljaja od dohodkov iz nematerializiranih finančnih instrumentov, prejetih za tuj račun. Pri tem so se členi 383.b, 383.c, 383.d, 383.e, 383.f in 383.g začeli uporabljati 1. julija 2010. V
Naslovnica

Izvajanje 59. člena Zakona o davčnem postopku – obveznost plačnika davka

Pojasnilo DURS, št. 4210-184/2010-4, 16.1.2012

Davčni postopek in davčna služba

Pojasnilo DURS, št. 4210-184/2010-4, 16. 1. 2012V členih 57. - 60. Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/2011 - UPB4) je določen način izpolnitve davčne obveznosti, kadar je v skladu z 49. členom tega zakona obveznost za izračun davka prenesena na plačnika davka. V 57. členu ZDavP-2 je določen institut davčnega odtegljaja, v 58. členu je določen institut plačnika davka, v 59. členu so določene obveznosti plačnika davka, v 60. členu pa rok za plačilo davčnega odtegljaja. Davčni odtegljaj pomeni zakonsko podlago tretji ose
Naslovnica

Izvajanje Direktiva Sveta 2003/48/ES

Pojasnilo DURS, št. 42150-5958/2011-1, 7.12.2011

Davčni postopek in davčna služba

Pojasnilo DURS, št. 42150-5958/2011-1, 7. 12. 2011Direktiva Sveta 2003/48/ES z dne 3. junija 2003 o obdavčitvi dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti, UL L 157/2003 je v slovenski pravni red prenesena v 10. podpoglavje 1. poglavja petega dela Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4), ki ureja dajanje podatkov o dohodku od prihrankov v obliki plačil obresti. V zvezi z izvajanjem navedenega podpoglavja, predvsem glede poročanja o dohodkih od prihrankov v obliki plačil obresti po Pravilniku o obliki in načinu dos
Naslovnica

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2D)

Pojasnilo DURS, 4.1.2011

Davčni postopek in davčna služba

1.1.#.2.#.3.#.4.#.5.#.1.#.2.#.3.#.1.#.2.#.3.#.4.#.1.#.2.#.1.#.2.V Uradnem listu Republike Slovenije št. 97/2010, z dne 3. 12. 2010, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (novela ZDavP-2D), ki začne veljati 1. januarja 2011, razen 8. člena tega zakona, ki začne veljati 1. julija 2011. V nadaljevanju navajamo bistvene spremembe oziroma dopolnitve, ki jih prinaša navedena novela zakona. 1. Nove omejitve na področju odpisa, delnega odpisa, odloga in obročnega plačevanja davka 1.1. Odpisa, delnega odpisa, odloga in obročnega
Naslovnica

Postopki vračila davčnega odtegljaja od dohodkov iz nematerializiranih finančnih instrumentov izplačanih od osebe ki jih je prejela za tuj račun 383 d člena zdavp 2

Pojasnilo DURS, št. 007-178/2010, 18.11.2010

Davčni postopek in davčna služba

Pojasnilo DURS, št. 007-178/2010, 18. 11. 2010#&#Ad a) Postopek vračila s pisnim zahtevkom po prvem odstavku 383. d člena ZDavP-2#&#Ad b) Postopek vračila z zahtevkom za vračilo davka v primeru ugodnosti, določenih v mednarodni pogodbi o izogibanju dvojnega obdavčevanja#&#Ad c) Postopek vračila z zahtevkom za vračilo davka v primeru ugodnosti, ki so določene z zakonom o obdavčenju - z ZDDPO-2 in veljajo za matične družbe in odvisne družbe iz različnih držav članic EU, in za obdavčitev, ki velja v zvezi s plačili obresti in plačili premoženjskih pravic med povezanimi družbami iz različnih držav članic EU#&#Ad d) Postopek vračila z zahtevkom za vračilo davka v primeru ukrepa, določenega v ZDDPO-2, in sicer če prejemnik dohodka v državi rezidentstva ne more uveljavljati v Sloveniji plačanega davka na viruPostopki vračila davčnega odtegljaja od dohodkov iz nematerializiranih finančnih instrumentov, izplačanih od osebe, ki jih je prejela za tuj račun (383. d člena ZDavP-2) Pojasnilo DURS, št. 007-178/2010, 18. 11. 2010 Kadar plačnik davka (tj. oseba, ki se šteje za plačnika davka po 58. členu Zakona o davčnem postopku) izplača dohodek iz nematerializiranih finančnih instrumentov posredniku (tj. osebi, ki ga prejme za tuj račun), mora izračunati in odtegniti davčni odtegljaj brez upoštevanja določi
Naslovnica

Pogosta vprašanja in odgovori plačnik davka

Pojasnilo DURS, št. 4210-116/2010, 5.11.2010

Davčni postopek in davčna služba

Pojasnilo DURS, št. 4210-116/2010, 5. 11. 2010#. Slovenska delniška družba je izplačala dividende fizični osebi, slovenskemu rezidentu, na njen transakcijski račun, čeprav ima delnice, iz katerih se plačuje dividenda na gospodarjenju, pri slovenski BPD. Pri tem ima fizična oseba v pogodbi o gospodarjenju navedeno, da se dividende plačujejo na transakcijski račun fizične osebe in ne na račun gospodarjenja.#. Slovenska banka A je izdajateljica obveznice. Ob zapadlosti kupona slovenska banka A izplača obresti banki B v Sloveniji, pri kateri imajo fizične osebe obravnavane obveznice na gospodarjenju, pravne osebe pa v skrbništvu.#. Slovenska delniška družba C izplača slovenski banki D dividende za pravno osebo XY, ki ima pri banki D v skrbništvu delnice družbe C.#. Slovenska Družba za upravljanje (v nadaljnjem besedilu: DZU) veže denarna sredstva pri banki v tuji Ž za vzajemni sklad, ki ga ima v upravljanju. Ko se obresti na denarne depozite plačajo vzajemnemu skladu na posebni denarni račun vzajemnega sklada, davčnega odtegljaja ni, ker se vzajemni sklad ne šteje za davčnega zavezanca po ZDDPO-2.#. Slovenska delniška družba E izplača dividende slovenski BPD F. BPD F dividende prejme za tuj račun, nato pa BPD F ta dohodek plača slovenski banki G, ki ga prejme za tuj račun. V danem primeru gre za verigo več oseb, ki prejemajo dohodek iz nematerializiranih finančnih instrumentov za tuj račun in izpolnjujejo splošne pogoje za plačnika davka. V tem primeru se obveznost plačnika davka prenaša po verigi do zadnje osebe, ki še izpolnjuje splošne pogoje za plačnika davka.Pogosta vprašanja in odgovori - plačnik davka Pojasnilo DURS, št. 4210-116/2010, 5. 11. 2010 1. Kdo se šteje za plačnika davka po 7. točki prvega odstavka 58. člena (plačnik davka) Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D, 110/09, (1/10 popr.), 43/10), in sicer ali postanejo banke oziroma borzno posredniške družbe (v nadaljnjem bes
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta

< VsiMnenja in pojasnila FURS(81)

Področja

< Vsi Davčni članki in nasveti Davčni postopek in davčna služba

Leto objave

2019(1) 2014(9) 2013(4) 2012(7)
2011(2) 2010(9) 2009(15) 2008(4)
2007(26) 2005(2) 2004(1) 2003(1)