FinD - Mnenja in obrazci
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Mnenja in vzorci > Vsebine Finančne uprave RS > Mnenja in pojasnila FURS > Davčni članki in nasveti > Davek na dediščine in darila
 

Mnenja in pojasnila FURS

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 31)
  Članek
Naslovnica

Svaštvo v zunajzakonski skupnosti

Pojasnilo FURS, 19.2.2015

Pojasnilo FURS, št. 4222-8/2014-1 (01112-01), 19.12.2014Davčni urad nam je posredoval odločbo organa druge stopnje številka: DT- 499-11-18/2013-2 z dne 2. 8. 2013, v kateri je bilo zavzeto stališče (na strani 3), da v zunajzakonski skupnosti svaštvo ni možno. Glede na to, da smo doslej pojasnjevali, da sta zakonska in zunajzakonska skupnost za namene davka na dediščine in darila izenačeni in oproščali svaštvo (zet, snaha, pastorek) tako v zakonski kot zunajzakonski skupnosti, prosijo za stališče o nastali problematiki.
Naslovnica

Davčna obravnava daril

Pojasnilo DURS, št. 4210-195/2010, 15.12.2010

Davek na dediščine in darila

Pojasnilo DURS, št. 4210-195/2010, 15. 12. 2010#.1.1 Darila, ki ne štejejo za dohodke po ZDoh-2#.1.2 Darila, ki štejejo za dohodke po ZDoh-2#&#Obdarjenec je rezident Slovenije#&#Obdarjenec je nerezident Slovenije#.3.1 Obdarjenec je fizična oseba#.3.2 Obdarjenec je pravna oseba zasebnega pravaPojasnilo DURS, št. 4210-195/2010, 15. 12. 2010 Pojasnilo o davčni obravnavi daril je namenjeno podrobnejši davčni obravnavi tistih daril, ki jih fizične osebe praviloma najpogosteje prejmejo v mesecu decembru. Vključuje vsebino do sedaj že izdanih pojasnil Davčne uprave RS v zvezi z davčno obravnavo daril in daje odgovore na tista davčna vprašanja, ki se v praksi najpogosteje pojavljajo pri izplačevalcih daril. 1. Davčna obravnava daril pri prejemniku/obdarjencu 1.1 Obdavčitev fizične osebe po
Naslovnica

Ustanovitev hčerinske pravne osebe

Pojasnilo DURS, 16.12.2008

Davek na dediščine in darila

Pojasnilo DURS, 28. 10. 2008#. Zanima vas, ali je v skladu z Zakonom o davku na dediščine in darila možno šteti finančna sredstva, ki jih bo organizacija namenila za delo hčerinske pravne osebe v Sloveniji, kot darila oziroma kako drugače opredeliti sredstva, ki jih za delovanje zagotavlja matični center hčerinskemu centru in kakšne obveznosti nastanejo.#. Zanima vas, ali je v skladu z Zakonom o davku na dediščine in darila ustanovo ali društvo, ki bo ustanovljeno v Republiki Sloveniji, možno šteti kot pravno osebo, ki se ukvarja s človekoljubno, dobrodelno, izobraževalno in raziskovalno dejavnostjo in je zaradi tega izvzeta od davka, saj so vsa sredstva namenjena izvajanju temeljne dejavnosti, kar bo razvidno iz ustanovitvenega akta pravne osebe.#. Zanima vas, kako je z davkom na dodano vrednost, ki ga pravna oseba plačuje kot vstopni davek za sredstva in storitve, namenjene izvajanju aktivnosti v javnem interesu.#&#Informacije v zvezi s postopkom pridobitve identifikacijske številke za namene DDV so vam na voljo na spletnih straneh Davčne uprave RS.#. Zanima vas, kakšne dajatve bi bilo potrebno plačati, če bi matični center za delovanje hčerinskega centra v Republiki Sloveniji dodelil tudi eno ali dve osebni vozili.Pojasnilo DURS, 28. 10. 2008 Medvladna organizacija, katere članica je tudi Republika Slovenija, ima namen ustanoviti hčerinsko pravno osebo v Republiki Sloveniji ter namenjati sredstva za projekte, ki se bodo izvajali preko te pravne osebe v Sloveniji. Zastavljena so bila vprašanja glede ustanovitve hčerinske pravne osebe (po vsej verjetnosti bo to ustanova, ustanovljena na podlagi Zakona o ustanovah) in vprašanja glede davkov in drugih dajatev, ki jim bo hčerinska pravna oseba podvržena. 1. Za
Naslovnica

Napoved za odmero davka od prejetega darila

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Davek na dediščine in darila

KDO in KDAJ vloži napoved#&#VLOGA - obrazec in navodilo#&#KJE in KAKO vloži napoved#&#SANKCIJE#&#ODMERA DAVKA (ODLOČBA) Davčni zavezanec mora prejem darila napovedati v 15 dneh#&#VROČANJE ODLOČBE Odločba se vroča z navadno vročitvijo. Šteje se, da je vročitev opravljena 20. dan od dneva odpreme. Podatek, kdaj je datum odpreme odločbe, bo zapisan na kuverti, v kateri bo odločba poslana zavezancem, da si bodo lahko zavezanci sami izračunali, kdaj se bo štelo, da je bila odločba vročena. Le v primeru, da zavezanec ne plača davka v roku, se mu odločba vroči z osebno vročitvijo, po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku. Davčni urad lahko pod pogoji , ki jih ureja zakon o davčnem postopku za izdajo odločbe v preprostih zadevah, izda odločbo z odtisom žiga na pogodbi ali drugem dokumentu. PRITOŽBA#&#TAKSA#&#DAVČNA IZVRŠBA#&#POJASNILAKDO in KDAJ vloži napoved Dediščina: Davčni zavezanec, ki podeduje premoženje, od katerega se plača davek na dediščine in darila, ne vloži davčne napovedi. Davčni urad namreč odmeri davek na dediščino na podlagi podatkov pravnomočnega sklepa o dedovanju, ki ga prejme od sodišča. Darilo: Davčni zavezanec, ki prejme v dar premoženje, od katerega se plača davek, mora prejem darila napovedati v 15 dneh od nastanka davčne obveznosti, ki nastane: Pri darilih na dan sprejema darila*.Pri pogodbah o dos
Naslovnica

Priglasitev uveljavljanja odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi kapitala zavezančevemu zakoncu ali otroku

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Davek na dediščine in darila

KDO vloži napoved# v nadaljevanju: ZDoh-2) ima davčni zavezanec, ki podari kapital svojemu zakoncu ali otroku, možnost, da uveljavlja odlog ugotavljanja davčne obveznosti. Kadar zavezanec uveljavlja odlog, se davčna obveznost ne ugotavlja v času, ko zavezanec odsvoji kapital zakoncu ali otroku, temveč se ugotavljanje davčne obveznosti odloži do naslednje obdavčljive odsvojitve podarjenega kapitala, ki
Naslovnica

Splošna pojasnila o ZDDD

Pojasnilo DURS, 5.12.2007

Davek na dediščine in darila

Predmet obdavčitve#&#Nastanek davčne obveznosti#&#Davčna osnova#&#Kateri predmeti se ne upoštevajo v davčno osnovo#&#Odmera davka#&#Odmera davka na darilo#&#Odmera davka na dediščino#&#Odmera davka na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju in darilne pogodbe za primer smrti#&#Oprostitve plačila davka na dediščine in darila#&#Druge oprostitve plačila davka na dediščine in darila#&#Odstop dednega deleža sodediču#&#Davčna stopnja in zneski za odmero davka#&#Overovitev podpisov na pogodbi o prenosu lastninske pravice#&#Vračilo plačanega davkaZavezanecPosebne določbe v primeru solastnine in skupne lastninePredmet obdavčitveNastanek davčne obveznostiDavčna osnovaKateri predmeti se ne upoštevajo v davčno osnovoOdmera davkaOdmera davka na dariloOdmera davka na dediščinoOdmera davka na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju in darilne pogodbe za primer smrtiOprostitev plačila davka na dediščine in darilaDruge oprostitve plačila davka na dediščine in darilaOdstop dednega deleža sodedičuDavčna stopnja in zneski za odmero davkaPlačilo dav
Naslovnica

Dodatno pojasnilo o uporabi starih obrazcev za vračilo DDV v potniškem prometu

Pojasnilo DURS, 18.3.2007

Davek na dediščine in darila

Naslovnica

Odmera davka na darilo

Pojasnilo DURS, 22.2.2007

Davek na dediščine in darila

Naslovnica

Od katerega premoženja se davek na dediščine in darila ne plačuje

Pojasnilo DURS, 22.2.2007

Davek na dediščine in darila

Naslovnica

Davek na dediščine in darila - pravne podlage (do 31. 12. 2006)

Pojasnilo DURS, 22.2.2007

Davek na dediščine in darila

Naslovnica

Kaj se šteje za premoženje

Pojasnilo DURS, 22.2.2007

Davek na dediščine in darila

Naslovnica

Zavezanec

Pojasnilo DURS, 22.2.2007

Davek na dediščine in darila

Naslovnica

Kazni

Pojasnilo DURS, 22.2.2007

Davek na dediščine in darila

Naslovnica

Vračilo davka na motorna vozila

Pojasnilo DURS, 22.2.2007

Davek na dediščine in darila

Naslovnica

Oprostitve davka na motorna vozila

Pojasnilo DURS, 22.2.2007

Davek na dediščine in darila

Naslovnica

Nastanek davčne obveznosti

Pojasnilo DURS, 22.2.2007

Davek na dediščine in darila

Naslovnica

Kateri predmeti se ne upoštevajo v davčno osnovo

Pojasnilo DURS, 22.2.2007

Davek na dediščine in darila

Naslovnica

Odmera davka na dediščino

Pojasnilo DURS, 22.2.2007

Davek na dediščine in darila

Naslovnica

Odmera davka

Pojasnilo DURS, 22.2.2007

Davek na dediščine in darila

Naslovnica

Davčna osnova

Pojasnilo DURS, 22.2.2007

Davek na dediščine in darila

Naslovnica

DMV na promet rabljenih motornih vozil

Pojasnilo DURS, 22.2.2007

Davek na dediščine in darila

Naslovnica

Višina povprečne letne čiste plače zaposlenih delavcev v Republiki Sloveniji v preteklem letu

Pojasnilo DURS, št. 4222-2/2006, 16.2.2006

Davek na dediščine in darila

Pojasnilo DURS, št. 4222-2/2006, 16. 2. 2006
Naslovnica

Dedovanje investicijskih kuponov vzajemnih skladov

Pojasnilo DURS, št. 424-08-148/2005/3, 28.7.2005

Davek na dediščine in darila

Pojasnilo MF, št. 424-08-148/2005/3, 28. 7. 2005Pojasnilo MF, št. 424-08-148/2005/3, 28. 7. 2005 V zvezi z vprašanjem, ki zadeva problematiko obdavčevanja dohodkov iz vzajemnih skladov, pojasnjujemo: Zavezanec navaja, da je podedoval investicijske kupone v vzajemnem skladu. Kakor je že navedeno v pojasnilu družbe za upravljanje, ki upravlja vzajemni sklad, za izvajanje Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 17/05-UPB1 in 53/05), v nadaljevanju: ZDoh-1, velja, da je investicijske kupone pridobil z dnem pravnomočnosti sklepa o dedovanju po vre
Naslovnica

Oprostitev plačila davka na dediščine in darila pri dedovanju oziroma prejemu v dar kmetijskega zemljišča

Pojasnilo DURS, št. 42503-17/2004, 6.5.2005

Davek na dediščine in darila

Pojasnilo DURS, št. 42503-17/2004, 6. 5. 2005
Naslovnica

Pogodba o dosmrtnem preživljanju

Pojasnilo DURS, št. 42503-10001/2005, 30.3.2005

Davek na dediščine in darila

Pojasnilo DURS, št. 42503-10001/2005, 30. 3. 2005
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta

< VsiMnenja in pojasnila FURS(31)

Področja

< Vsi Davčni članki in nasveti Davek na dediščine in darila

Leto objave

2015(1) 2010(1) 2008(1) 2007(18)
2006(1) 2005(4) 2004(2) 2003(2)
2002(1)