FinD - Mnenja in obrazci
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Mnenja in vzorci > Vsebine Finančne uprave RS > Mnenja in pojasnila FURS > Davčni članki in nasveti > Davek na promet zavarovalnih poslov in drugi davki
 

Mnenja in pojasnila FURS

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 15 (od skupaj 15)
  Članek
Naslovnica

Davek od prometa zavarovalnih poslov in požarna taksa pri različnih vrstah zavarovanj

Pojasnilo DURS, 21.7.2014

Pojasnilo DURS, št. 4235-2/2014-2 z dne 19. 6. 2014Na vprašanja davčnega zavezanca s področij davka od prometa zavarovalnih poslov (v nadaljevanju: DPZP) in požarne takse v nadaljevanju posredujemo odgovore, pripravljene skupaj z Ministrstvom za finance: 1.Ali se obdobje 10 let, ki je določeno v 2. točki 8. člena ZDPZP nanaša na vse vrste zavarovanj, ki so v tej točki našteta? Obdobje 10 let iz 2. točke 8. člena ZDPZP se nanaša na nezgodna, zdravstvena in življenjska zavarovanja. ZDPZP v drugi točki 8. člena določa, da se DPZP ne plačuje od pre
Naslovnica

Zavarovanje prevozniške odgovornosti in davek od prometa zavarovalnih poslov

Pojasnilo DURS, 6.12.2013

Pojasnilo DURS, št. 4235-35/2013-1 z dne 21. 11. 2013V zvezi z vprašanjem glede kritja nevarnosti za primer zavarovanja prevozniške odgovornosti pri mednarodnih prevozih in kabotaži in obveznostjo obračuna davka od prometa zavarovalnih poslov vam v nadaljevanju posredujemo pojasnilo, pripravljeno skupaj z Ministrstvom za finance: Zavarovanje prevozniške odgovornosti, ki je samostojno sklenjeno, je predmet davka od prometa zavarovalnih poslov v primeru, ko je sklenitelj zavarovanja pravna oseba s sedežem v Sloveniji ali fizična oseba s stalnim preb
Naslovnica

Prostovoljna dodatna pokojninska zavarovanja, dodatna zdravstvena zavarovanja in izvajanje Zakona o davku od prometa zavarovalnih poslov

Pojasnilo DURS, 22.2.2007

Davek na promet zavarovalnih poslov in drugi davki

Pojasnilo MF, št. 35960/03, z dne 24. 1. 2003#. V primeru prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in izstopa izvajalca pokojninskega načrtaPojasnilo MF, št. 35960/03, z dne 24. 1. 2003 Izvajalci pokojninskih zavarovanj po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. list RS, št. 106/99, 72/00, 124/00, 109/01 in 108/02), v nadaljevanju ZPIZ-1, so v zvezi z obdavčevanjem v skladu z 11. členom Zakona o davku od prometa zavarovalnih poslov (Ur.l. RS, št. 57/99), v nadaljevanju ZDPZP, od Ministrstva za finance RS dobili dodatna pojasnila glede izvajanja ZDPZP v naslednjih primerih: prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarov
Naslovnica

Zavarovanja, ki krijejo nevarnosti izven območja Republike Slovenije, od katerih se ne plačuje davka od prometa zavarovalnih poslov

Pojasnilo DURS, 22.2.2007

Davek na promet zavarovalnih poslov in drugi davki

Pojasnilo MF, št. 17501/02, z dne 17. 9. 2002Pojasnilo MF, št. 17501/02, z dne 17. 9. 2002 V skladu s 3. točko prvega odstavka 8. člena Zakona o davku od prometa zavarovalnih poslov (Ur.l. RS, št. 57/99, dalje ZDPZP) se davka od zavarovalnih poslov ne plačuje od zavarovanj, ki krijejo nevarnosti izven območja Republike Slovenije. Pri tem se v skladu z drugim odstavkom 3. člena ZDPZP kot zavarovalni posli štejejo sklepanje in izvrševanje pogodb o premoženjskem in osebnem zavarovanju, kar je tudi v skladu z 2. členom Zakona o zavarovalništvu
Naslovnica

Kazni

Pojasnilo DURS, 22.2.2007

Davek na promet zavarovalnih poslov in drugi davki

Davčni zavezanec se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od 1.000.000 do 18.000.000 tolarjev, če: ne obračuna davka ter ne sestavi in predloži mesečnega obračuna davka davčnemu organu, ne plača davka v predpisanem roku. Z denarno kaznijo od 200.000 do 1.000.000 tolarjev se za navedena prekrška kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
Naslovnica

Poravnava davčne obveznosti

Pojasnilo DURS, 22.2.2007

Davek na promet zavarovalnih poslov in drugi davki

Davčni zavezanec mora plačati obračunani davek v 15 dneh po poteku meseca, za katerega je sestavil mesečni obračun.
Naslovnica

Davčni obračun

Pojasnilo DURS, 22.2.2007

Davek na promet zavarovalnih poslov in drugi davki

Davčni zavezanec sestavi mesečni obračun davka na podlagi evidenc, ki zagotavljajo podatke o obdobju, za katerega se plačuje davek, o davčni osnovi, o davčni stopnji in o znesku obračunanega davka. Mesečni obračun davka predloži davčnemu organu v 15 dneh po poteku meseca, za katerega je sestavil obračun, ne glede na to, ali je za obdobje, za katero je predložil obračun, dolžan plačati davek ali ne.
Naslovnica

Davčni zavezanci

Pojasnilo DURS, 22.2.2007

Davek na promet zavarovalnih poslov in drugi davki

Davčni zavezanec za davek od zavarovalnih poslov je zavarovalnica in druga pravna oseba, ki opravlja zavarovalne posle na območju Republike Slovenije.
Naslovnica

Obračunsko obdobje

Pojasnilo DURS, 22.2.2007

Davek na promet zavarovalnih poslov in drugi davki

Davčni zavezanec plačuje davek od zavarovalnih poslov od opravljenih zavarovalnih poslov v koledarskem mesecu.
Naslovnica

Opredelitev zavarovalnih poslov

Pojasnilo DURS, 22.2.2007

Davek na promet zavarovalnih poslov in drugi davki

Zavarovalni posli po ZDPZP so sklepanje in izvrševanje pogodb o premoženjskem in osebnem zavarovanju.
Naslovnica

Davčna osnova

Pojasnilo DURS, 22.2.2007

Davek na promet zavarovalnih poslov in drugi davki

Davčna osnova za obračun davka od zavarovalnih poslov je premija oziroma prispevek, ki se plačuje na podlagi sklenjene zavarovalne pogodbe. V osnovo se všteva tudi udeležba na dobičku, ki se pripiše zavarovalni vsoti.
Naslovnica

Davčna stopnja

Pojasnilo DURS, 22.2.2007

Davek na promet zavarovalnih poslov in drugi davki

V skladu z ZDPZP se davek od zavarovalnih poslov plačuje po stopnji 6,5 % od davčne osnove.
Naslovnica

Obračunavanje in plačevanje davka

Pojasnilo DURS, 22.2.2007

Davek na promet zavarovalnih poslov in drugi davki

Glede na način ugotavljanja in plačevanja davčne obveznosti se davek od prometa zavarovalnih poslov uvršča med obvezne dajatve, za katere velja načelo samoobdavčitve. To pomeni, da je davčni zavezanec dolžan sam sestaviti in predložiti davčni obračun in plačati obračunani davek.
Naslovnica

Povečanje davčne osnove

Pojasnilo DURS, 22.2.2007

Davek na promet zavarovalnih poslov in drugi davki

Če se zavarovalna pogodba za osebna (zdravstvena, nezgodna in življenjska) zavarovanja razdre pred potekom 10 let, mora davčni zavezanec obračunati in plačati davek od zavarovalnih poslov. V tem primeru je davčna osnova vsota, ki se izplača zavarovancu, ne glede na to, ali se zavarovalna vsota izplača v enkratnem znesku ali v obliki rente.
Naslovnica

Davčne oprostitve

Pojasnilo DURS, 22.2.2007

Davek na promet zavarovalnih poslov in drugi davki

Po posebni določbi ZDPZP se davek od prometa zavarovalnih poslov ne plačuje od: obveznih pokojninskih in invalidskih zavarovanj ter obveznih zdravstvenih zavarovanj, osebnih (zdravstvenih, nezgodnih in življenjskih) zavarovanj, pri katerih zavarovalno razmerje ni krajše od dobe 10 let, zavarovanj, ki krijejo nevarnosti izven območja Republike Slovenije, pozavarovanj.
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta

< VsiMnenja in pojasnila FURS(15)

Področja

< Vsi Davčni članki in nasveti Davek na promet zavarovalnih poslov in drugi davki

Leto objave

2014(1) 2013(1) 2007(13)