FinD - Mnenja in obrazci
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Mnenja in vzorci > Vsebine Finančne uprave RS > Mnenja in pojasnila FURS > Davčni članki in nasveti > Davek na promet nepremičnin in davek na nepremičnine
 

Mnenja in pojasnila FURS

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 31)
  Članek
Naslovnica

Obravnava transakcij pri ustanovitvi, prenosu in prenehanju stavbne pravice po ZDoh-2

Pojasnilo DURS, št. 42301-1/2007, 25.1.2008

Davek na promet nepremičnin in davek na nepremičnine

Pojasnilo DURS, št. 42301-1/2007, 25. 1. 2008#&#a) SP se ustanovi na nepozidanem zemljišču:#&#b) SP se ustanovi na pozidanem zemljišču:#&#Del solarija, ki se plačuje za zemljišče#&#Del solarija, ki se plačuje za zgradbo, se obdavči kot dobiček iz kapitala#&#a) Prenos SP na nezazidanem zemljišču:#&#b) Prenos SP na zazidanem zemljišču:Pojasnilo DURS, št. 42301-1/2007, 25. 1. 2008 V zvezi z obdavčitvijo stavbne pravice po Zakonu o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06) smo prejeli dopis Ministrstva za finance, št. 423-24/2007, z dne 25. 1. 2008, v katerem sporočajo svoje stališče, ki se glasi: »Pregledali smo predlog pojasnila, ki ste nam ga poslali z navedenim dopisom, z vidika obravnave ustanovitve, prenosa in prenehanja stavbne pravice po ZDoh-2 in vam v nadaljevanju v zvezi s tem pošiljamo naslednje mnenje: Uvodom
Naslovnica

Obravnava stavbne pravice po ZDDV

Pojasnilo DURS, št. 42301-1/2007-4, 21.1.2008

Davek na promet nepremičnin in davek na nepremičnine

Pojasnilo DURS, št. 42301-1/2007-4, 21. 1. 2008Pojasnilo DURS, št. 42301-1/2007-4, 21. 1. 2008 V zvezi z obdavčitvijo stavbne pravice po Zakonu o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06 in 52/07) smo prejeli dopis Ministrstva za finance, št. 423-24/2007, z dne 21. 1. 2008, v katerem sporočajo svoje stališče, ki se glasi: »V zvezi z dopisom z dne 18. 12. 2007, v katerem ste zaradi številnih vprašanj davčnih zavezancev glede opredelitve stavbne pravice po Zakonu o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06; v na
Naslovnica

Napoved za odmero davka na promet nepremičnin

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Davek na promet nepremičnin in davek na nepremičnine

KDO vloži napoved#&#KDAJ mora zavezanec vložiti napoved#&#VLOGA - obrazec in navodilo#&#KJE IN KAKO vloži napoved Zavezanec vloži napoved za odmero davka na promet nepremičnin pri davčnem organu, kjer nepremičnina leži. Napoved lahko pošlje po pošti ali vloži osebno pri davčnem uradu ali izpostavi. PRILOGE K VLOGI#&#SANKCIJE Z globo od 1.000 do 50.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ne vloži davčne napovedi v roku iz 11. člena tega zakona. Z globo od 200 do 4.100 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. Z globo od 100 do 1.200 eurov se kaznuje tudi posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. ODMERA DAVKA (ODLOČBA) Davčni organ izda odločbo o odmeri davka na promet nepremičnin v 30 dneh#&#VROČANJE ODLOČBE Odločba se vroča z navadno vročitvijo. Šteje se, da je vročitev opravljena 20. dan od dneva odpreme. Podatek, kdaj je datum odpreme odločbe, bo zapisan na kuverti, v kateri bo odločba poslana zavezancem, da si bodo lahko zavezanci sami izračunali, kdaj se bo štelo, da je bila odločba vročena. Le v primeru, da zavezanec ne plača davka v roku, se mu odločba vroči z osebno vročitvijo, po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku. Davčni urad lahko pod pogoji , ki jih ureja zakon o davčnem postopku za izdajo odločbe v preprostih zadevah, izda odločbo z odtisom žiga na pogodbi oziroma dokumentu. PRITOŽBA Zoper odločbo, ki jo je izdal organ prve stopnje (davčni organ), je dovoljena pritožba na Ministrstvo za finance v 15 dneh od dneva vročitve odločbe. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri pristojnem davčnem uradu. Pri tem je treba opozoriti, da vložitev pritožbe ne zadrži izvršitve odločbe. To pomeni, da mora zavezanec davek plačati, drug
Naslovnica

Napoved za odmero dohodnine od dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Davek na promet nepremičnin in davek na nepremičnine

KDO vloži napoved#&#KDAJ mora zavezanec vložiti napoved#&#VLOGA - obrazec in navodilo#&#KJE IN KAKO vložiti napoved#&#SANKCIJE#&#ODMERA DAVKA (ODLOČBA)#&#VROČANJE ODLOČBE#&#PRITOŽBA Zoper odločbo, ki jo je izdal organ prve stopnje (davčni organ), je dovoljena pritožba na Ministrstvo za finance v 15 dneh od dneva vročitve odločbe. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri pristojnem davčnem uradu, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register v času vložitve napovedi. Pri tem je treba opozoriti, da vložitev pritožbe ne zadrži izvršitve odločbe. To pomeni, da mora zavezanec davek plačati, drugače bo davčni organ po poteku 30-dnevnega roka za prostovoljno plačilo kljub vloženi pritožbi davek izterjal. TAKSA#&#DAVČNA IZVRŠBA Zoper dolžnika, ki zapadlega davka ne plača v predpisanem roku, se začne postopek davčne izvršbe z izdajo sklepa o davčni izvršbi. POJASNILAKDO vloži napoved Davčni zavezanci morajo napoved oddati ob odsvojitvi nepremičnine, ne glede na to, ali je bila nepremičnina odsvojena v spremenjenem ali nespremenjenem stanju. Napovedi ni treba oddati, če je bila nepremičnina pridobljena pred 1. 1. 2002. Za obdavčljivo odsvojitev nepremičnine velja vsaka odsvojitev nepremičnine, kakor je zlasti prodaja nepremičnine, dajanje nepremičnine v dar ali zamenjava nepremičnine. KDAJ mora zavezanec vložiti napoved Napoved za odmero dohodnine od dobička
Naslovnica

Obdavčitev prodaje nepremičnine (DPN ali DDV)

Pojasnilo DURS, 22.2.2007

Davek na promet nepremičnin in davek na nepremičnine

Naslovnica

Vračilo plačanega davka

Pojasnilo DURS, 22.2.2007

Davek na promet nepremičnin in davek na nepremičnine

Naslovnica

Obrazec

Pojasnilo DURS, 22.2.2007

Davek na promet nepremičnin in davek na nepremičnine

Naslovnica

Pridobivanje nepremičnin v RS s strani državljanov držav članic EU po vstopu RS v EU

Pojasnilo DURS, 22.2.2007

Davek na promet nepremičnin in davek na nepremičnine

Naslovnica

Zastaranje

Pojasnilo DURS, 22.2.2007

Davek na promet nepremičnin in davek na nepremičnine

Naslovnica

Overovitev podpisov

Pojasnilo DURS, 22.2.2007

Davek na promet nepremičnin in davek na nepremičnine

Naslovnica

Plačilo davka

Pojasnilo DURS, 22.2.2007

Davek na promet nepremičnin in davek na nepremičnine

Naslovnica

Kdo je zavezanec za plačilo davka na promet nepremičnin?

Pojasnilo DURS, 22.2.2007

Davek na promet nepremičnin in davek na nepremičnine

Naslovnica

Kdo je zavezanec za plačilo davka na promet nepremičnin pri zamenjavi nepremičnin?

Pojasnilo DURS, 22.2.2007

Davek na promet nepremičnin in davek na nepremičnine

Naslovnica

Oprostitve plačila davkov

Pojasnilo DURS, 22.2.2007

Davek na promet nepremičnin in davek na nepremičnine

Naslovnica

Roki

Pojasnilo DURS, 22.2.2007

Davek na promet nepremičnin in davek na nepremičnine

Naslovnica

Katere dokumente je treba predložiti v postopku odmere davka na dediščine in darila?

Pojasnilo DURS, 22.2.2007

Davek na promet nepremičnin in davek na nepremičnine

Naslovnica

Prenos nepremičnin, ki ni obdavčen po Zakonu o davku na promet nepremičnin

Pojasnilo DURS, 22.2.2007

Davek na promet nepremičnin in davek na nepremičnine

Naslovnica

Kaj se šteje za promet nepremičnin

Pojasnilo DURS, 22.2.2007

Davek na promet nepremičnin in davek na nepremičnine

Naslovnica

Davčna stopnja in zneski za odmero davka

Pojasnilo DURS, 22.2.2007

Davek na promet nepremičnin in davek na nepremičnine

Naslovnica

Oprostitve plačila davka na dediščine in darila

Pojasnilo DURS, 22.2.2007

Davek na promet nepremičnin in davek na nepremičnine

Naslovnica

Odločba

Pojasnilo DURS, 22.2.2007

Davek na promet nepremičnin in davek na nepremičnine

Naslovnica

Zavezanec

Pojasnilo DURS, 22.2.2007

Davek na promet nepremičnin in davek na nepremičnine

Naslovnica

Davčna osnova

Pojasnilo DURS, 22.2.2007

Davek na promet nepremičnin in davek na nepremičnine

Naslovnica

Nastanek davčne obveznosti

Pojasnilo DURS, 22.2.2007

Davek na promet nepremičnin in davek na nepremičnine

Naslovnica

Napoved

Pojasnilo DURS, 22.2.2007

Davek na promet nepremičnin in davek na nepremičnine

<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta

< VsiMnenja in pojasnila FURS(31)

Področja

< Vsi Davčni članki in nasveti Davek na promet nepremičnin in davek na nepremičnine

Leto objave

2008(2) 2007(25) 2006(3) 2004(1)