Dohodnina
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Dohodnina
 

Dohodnina

DOHODNINA za leto 2018

Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. Obdavčeni so vsi dohodki, razen tisti, ki se ne štejejo za dohodke po Zakonu o dohodnini (dediščine, dobitki od iger na srečo …) in tisti, ki so po navedem zakonu oproščeni plačila dohodnine (otroški dodatek, dodatek za veliko družino, določene pomoči in subvencije …). Rezident RS je zavezan za plačilo dohodnine od svetovnega dohodka; to je od dohodka z virom v in izven Slovenije. Nerezident RS je zavezan za plačilo dohodnine od dohodka z virom v Sloveniji. Kdaj se šteje, da ima dohodek vir v Sloveniji je opredeljeno v Zakonu o dohodnini.

Lestvica za odmero dohodnine in olajšave:
2018, 2019

Odmera dohodnine:

Pripomoček za izračun splošne olajšave v letu 2018 in 2019

Prejemniki namenitve dela dohodnine za donacije:

OBRAZEC INFORMATIVNEGA IZRAČUNA DOHODNINE IN OBRAZEC NAPOVEDI ZA ODMERO DOHODNINE
Napoved za odmero dohodnine(DOH št. 3.1)
Ugovor zoper informativni izračun dohodnine (UGO) Navodilo
Zahtevek za uveljavljanje davčnih olajšav za rezidente držav članic EU/EGP
Odmera dohodnine: Oblika in način dostave podatkov


VZDRŽEVANI DRUŽINSKI ČLANI
VLOGA za uveljavljanje vzdrževanih družinskih članov (MF-FURS_VDČ)
Navodilo za izpolnjevanje vloge za uveljavljanje posebne olajšave za VDČ pri informativnem izračunu dohodnine
______

Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine (Ur. list. št. 83/2016)
Priloga: Oblika in način dostave podatkov (Novo 4. in 5. poglavje se prvič uporabita za dostavo podatkov za leto 2016)
______

Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem (Ur. list št. 79/2018)
Priloga 1: Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja in pokojnine za rezidente (DOHZAP št.1)
Priloga 2: Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja in dohodka iz drugega pogodbenega razmerja za nerezidente (DOHZAP št. 2)
Priloga 3:  Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja za rezidente (DOHZAP št. 3)
Priloga 4: Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz prenosa premoženjske pravice (DOHPREM št. 1)
Priloga 5: Napoved za odmero akontacije dohodnine od drugih dohodkov (DOHDRU št. 1)
Priloga 6: Napoved za odmero dohodnine od obresti (DOHKAP št. 1)
Priloga 7: Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU (DOHKAP št. 2)
Priloga 8: Napoved za odmero dohodnine od dividend (DOHKAP št. 3)
Priloga 9: Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov (DOHKAP št. 4)
Priloga 10:  Napoved za odmero dohodnine od dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine (DOHKAP št. 5)
Priloga 11: Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem  - sprememba (DOHPREM št. 2)
______

Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (Ur. l. št. 82/2009) in Pravilnik o dostavi podatkov za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (Ur. l. št. 52/2012)

Priloga: Dostava podatkov za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov
Priloga: Napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (MF-DURS obr. DOBIFI št. 1)
______

Pravilnik o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (Ur. l. št.44/2018)
Priloga 1: Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti
Priloga 2: Metodologija za izpolnjevanje obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti
Priloga 3: Podatki iz bilance stanja
Priloga 4: Podatki iz izkaza poslovnega izida
Priloga 6: Podatki v zvezi s pokrivanjem davčne izgube
Priloga 7a: Podatki v zvezi z olajšavo za investiranje po 66.a členu ZDoh-2
Priloga 8a: Podatki v zvezi z olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj (prvi stavek prvega odstavka 61. člena ZDoh-2
Priloga 9: Podatki v zvezi z olajšavami za zaposlovanje pod zap. 15.6, 15.8, in 15.14 obračuna
Priloga 10: Podatki v zvezi z olajšavo za donacije (66. člen ZDoh-2)
Priloga 11: Podatki v zvezi z odbitkom tujega davka
Priloga 12: Podatki v zvezi s povečanjem davka zaradi sprememb odbitka tujega davka (139. člen ZDoh-2)
Priloga 13: Obvestilo o uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine
Priloga 13a: Izračun povprečne stopnje akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za zavezance iz drugega odstavka 47. člena ZDoh-2
Priloga 14a: Podatki o učinkih na davčno osnovo pri zavezancu, ki preneha z opravljanjem dejavnosti
Priloga 14b: Podatki o učinkih na davčno osnovo pri zavezancu, ki nadaljuje z opravljanjem dejavnosti
Priloga 15: Priglasitev ugotavljanja davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov za naslednje davčno leto
______

Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Ur. l. št. 78/2018)
Priloga 1: Oblika in način predložitve podatkov
Priloga 2: Oblika in način dostave podatkov o vzdrževanih družinskih članih
Priloga 3: Obračun davčnega odtegljaja za zaposlene pri delodajalcih - fizičnih osebah
______

Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine od drugih dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (Ur. l. št. 94/2014)
Priloga 1: Vrsta, oblika in način dajanja podatkov o izplačanih drugih dohodkih iz 70. člena zakona o dohodnini
Priloga 2: Vrsta, oblika in način dajanja podatkov o članih agrarnih skupnosti, skupnih pašnikov in planin, katerim so se izplačali drugi dohodki iz 70. člena zakona o dohodnini
______

Pravilnik o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od drugih dohodkov (Ur. l. št. 100/2015)
Obrazec zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od drugih dohodkov (ZAH)
Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi uveljavljanja stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja (DOHPREM št. 3)
in
Navodilo za izpolnjevanje zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja (DOHPREM št. 3)
______

Pravilnik o napovedi davka na darilo (Ur. l. št. 85/2016)
Obrazec je objavljen na spletni strani Finančne uprave RS.
______

Pojasnila FURS

______

Publikacije