Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Med zakonodajnimi spremembami izpostavljamo nove osnutke, in sicer predlog novele Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) in predloga sprememb dveh pravilnikov, ki jih je v zadnjem tednu objavilo Ministrstvo za finance. Osrednjo temo »V središču« namenjamo tudi pričakovani noveli ZDDV-1, ki bo v slovensko zakonodajo vnesla potrebne spremembe za uveljavitev določb Direktive Sveta 2008/8/ES, in bo v kratkem objavljena. V današnji številki smo izboru aktualnih novic dodali še novice z davčno-finančnega področja EU, ki običajno napovedujejo spremembe tudi v slovenskih predpisih.

Želimo vam prijetno branje!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka VI/37,1. oktober 2014

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• EDUS-INFO
• INSOLV-INFO

Brezplačni pripomočki:
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


  
Finančno-računovodske novosti

Inštitut za računovodstvo je v članku Amortiziranje nepremičnine podal mnenje, kako obračunati amortizacijo za nakup dela zgradbe, ki ga je podjetje pred leti prodalo, potem pa ponovno odkupilo nazaj.

 
Davčne novosti

V članku Posledice razveljavitve ureditve obdavčevanja dividend v osebnih družbah za odprte postopke avtorica komentira sodbo Vrhovnega sodišča RS, v kateri se je sodišče opredelilo glede obdavčevanja dohodka iz kapitala, če je bila davčna obveznost, temelječa na razveljavljenem delu tretjega odstavka 90. člena ZDoh-2, že izpolnjena.

 
Zakonodajne novosti

Predlog sprememb ZDavP-2
Ministrstvo za finance je objavilo osnutek predloga novele Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2). Predlagana dopolnitev zakona ureja obveznosti finančnih institucij Slovenije, kot izhajajo iz Sporazuma o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FACTA, ki ga je Slovenija z ZDA podpisala 2. junija 2014. Tako se v predlogu zakona določa obveznost zagotavljanja informacij zaradi odtegljaja od plačila in poročanja v zvezi s takim plačilom, obveznost registracije, ugotavljanje okoliščin v zvezi z računi ter rok in način sporočanja informacij pristojnemu organu. Predlog vsebuje tudi prekrškovne določbe zaradi kršitev obveznosti iz sporazuma. Finančne institucije bodo pristojnemu organu Slovenije prvič sporočale v letu 2015, in sicer informacije, ki se nanašajo na leto 2014.

Predlog sprememb Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti
Na spletni strani Ministrstva za finance je objavljen predlog sprememb > pravilnika, v katerem se spremenita Priloga 1 in Priloga 2 v delu izračuna dohodnine od dohodka iz dejavnosti (za normirance), Priloga 15 pa se nadomesti z novo.

Predlog sprememb Pravilnika o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb
Ministrstvo za finance je objavilo osnutek predlog sprememb > pravilnika, v katerem se spremenita Prilogi 1 in Priloga 2 v delu metodologije izpolnjevanja obračuna pri ugotavljanju davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov. Črta se Priloga 12, priloga 20 pa se nadomesti z novo prilogo.

Aktualno – Pomembnejše novice zadnjega tedna

Ministrstvo išče generalnega direktorja Finančne uprave RS
Ministrstvo za finance z javnim razpisom išče generalnega direktorja Finančne uprave RS (Furs), izbrani kandidat pa bo na položaj imenovan za pet let z možnostjo ponovnega imenovanja. Zadnji dan za prijavo je petek. Furs od ustanovitve kot vršilka dolžnosti generalne direktorice vodi dotedanja generalna direktorica davčne uprave Jana Ahčin. > Več...

Davčni prihodki lani višji, socialnih prispevkov manj kot leta 2012
Skupni prihodki od davkov in socialnih prispevkov so v letu 2013 znašali 13,5 milijarde evrov, kar je 104 milijone evrov več kot leto prej. Delež davkov in socialnih prispevkov v bruto domačem proizvodu (BDP) se je tako malenkost povečal na 37,3 odstotka BDP. A povečali so se le davčni prihodki, prispevki so se zmanjšali. > Več...

Pomembnejše novice iz EU – NOVO!

Plačilo DDV za opravljene storitve med sedežem podjetja in podružnicami
V zadevi C-7/13 so sodniki odločili, da bi se moral DDV plačati tudi za storitve, ki se opravijo med sedežem matičnega podjetja izven EU in njegovimi podružnicami v EU, če je podružnica del skupine za DDV. Odločitev sodišča, ki je presenetila finančni sektor, znatno povišuje neto DDV in naj bi najbolj vplivala na banke in zavarovalnice (ki delujejo na mednarodni ravni), saj se stroški sedeža teh organizacij pogosto delijo tudi med podružnice.

Javno posvetovanje glede učinkov Uredbe MRS
Pod okriljem Evropske komisije poteka javno posvetovanje glede učinkov Uredbe 1606/2002 (Uredba o mednarodnih računovodskih standardih). Rezultate posvetovanja bo Evropska komisija uporabila pri oceni učinkov uredbe in potrebnih sprememb, o katerih mora poročati tudi Evropskemu parlamentu konec leta. Posvetovanje poteka do 31. oktobra 2014. Več

Nov zakonodajni okvir obveznih revizij
Evropska komisija je pripravila vprašanja in odgovore o izvajanju novega zakonodajnega okvira glede obveznih revizij. Namen dokumenta je, da pospeši izvajanje nove zakonodaje in prispeva k dosledni uporabi le-te. V vprašanjih in odgovorih so zajeta praktična vprašanja, ki jih je podala stroka, industrija, vlagatelji, akademiki in drugi zainteresirani glede izvajanja novega zakonodajnega okvira, ki sestoji iz Direktive 2014/56, ki spreminja direktivo 2006/43 in Uredbe 537/2014. Ta dokument naj bi predstavljal, kjer je to mogoče, predhodne smernice glede teh vprašanj. Več…

 
Aktualno iz rubrike v središču

V osrednjem članku Spremembe, ki stopijo v veljavo prvega januarja 2015 avtor pojasnjuje, kaj posledično bo končnim potrošnikom prinesla sprememba obdavčitve za določeno skupino storitev glede na kraj opravljene storitve. Po vsej verjetnosti bodo vsaj nekateri ponudniki diferencirali svoje cene. Tako bodo potrošniki v državah članicah z višjimi splošnimi stopnjami DDV verjetno plačevali višje končne cene od tistih v državah članicah z nižjimi stopnjami DDV.

 
Izbor iz arhiva

Odmera davka v posebnih primerih
Ministrstvo za finance je zavrnilo pritožbo zavezanca zoper odločbo davčnega organa, ki mu je odmeril davek po petem odstavku 68. člena ZDavP-2 za obdobje petih let v znesku 228.281,98 evrov s pripadajočimi obrestmi. Ugotovljeno je bilo, da zavezanec za davek razpolaga s premoženjem, ki precej presega njegove napovedane dohodke v obdobju od leta 2006 do 2010. Po zavrnitvi pritožbe je zavezanec vložil še tožbo na upravno sodišče, ki pa je kot neutemeljeno zavrnilo tudi njegovo tožbo (sodba I U 492/2013). Sodišče je pojasnilo, da tožnik ni dokazal vira sredstev, s katerimi je razpolagal oziroma njegove sledljivosti, prav tako ni dokazal, da sredstva, s katerimi je razpolagal, ne podležejo obdavčitvi v Sloveniji.

 
Aktualni koristni podatki

Temeljna obrestna mera za oktober 2014
Mesečni TOM tudi v oktobru 2014 ostaja 0,0 %, prav tako je tudi letni TOM enak septembrskemu (0,00 %). >Več

Pri obračunu plač za mesec september potrebujete naslednje podatke:
• 22 delovnih dni
• 176 delovnih ur
• 0 prazničnih dni
• 30 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec julij znaša 1.535,66 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.529,56 evra.
• minimalna plača znaša 789,15 bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom po Uredbi, 3,64 evra za podpisnike KPND in 3,52 evra po ZUJF
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot oz. 18 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela oz. 8 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
21,39 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 16 evrov za javne uslužbence
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. regres za prehrano v višini 3,50 evra za javne uslužbence
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 0 evrov za javne uslužbence.

 
Spletni seminarji

Če ste zamudili katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev, vas vabimo k ogledu posnetkov - posebej priporočamo:

• Nejc Ojsteršek: spletna delavnica FinD-INFO - iskalnik in druga orodja (posnetek je brezplačen)

• Božena Macarol: spletni seminar Preoblikovanje samostojnega podjetnika v gospodarsko družbo kot oblika zavarovanja podjetnikovega osebnega premoženja (posnetek je plačljiv)

 
Aktualni koristni podatki

Zbornica računovodskih servisov organizira že 16. Kongres izvajalcev računovodskih storitev, ki bo potekal 9. in 10. oktobra 2014 v Kongresnem centru Thermana Laško. Program si lahko ogledate tukaj.

 
Aktualno

Ste seznanjeni z veljavnim besedilom Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) in osnutkom novele Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2H) ?

Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) je bil objavljen leta 2006 in je do danes doživel 16 sprememb. Vse te spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v FinD-INFO čistopisu ZDavP-2. V časovni lestvici vam je na voljo tudi vseh 17 verzij čistopisov zakonskega besedila od prve objave dalje.

Ministrstvo za finance je objavilo predlog novele Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2H), ki ga lahko primerjate s prečiščenim besedilom ZDavP-2. Finančne institucije bodo pristojnemu organu Slovenije informacije, ki se nanašajo na leto 2014, prvič sporočale že v letu 2015. Zato je nujno, da so natančnejša pravila glede izvajanja sporazuma, uvedena z novelo ZDavP-2, predpisana čim prej.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2014 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.