Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Osrednjo temo tednika namenjamo izplačilu odpravnine ob prenehanju delovnega razmerja. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) opredeljuje pravico do odpravnine, določa osnovo za izračun odpravnine, višino odpravnine itd. Delodajalec mora ob prenehanju delovnega razmerja najprej ugotoviti, ali ima delavec na podlagi delovno pravne zakonodaje pravico do odpravnine in nato preveriti še njeno davčno obravnavo ter obravnavo z vidika prispevkov za socialno varnost. Več o tem pa v današnji rubriki »V središču«. V izboru strokovnih člankov ne spreglejte članka Obvezni akti delodajalca ter drugih aktualnih vsebin tokratne številke.

Želimo vam prijetno branje!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka VI/36, 24. september 2014

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• EDUS-INFO
• INSOLV-INFO

Brezplačni pripomočki:
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv
  
Finančno-računovodske novosti

V članku Obvezni akti delodajalca navajamo, katere interne akte s področja delovnega prava je delodajalec dolžan sprejeti in kakšne so sankcije, če tega ne stori.

 
Davčne novosti

Inštitut za računovodstvo je v mnenju Izstop iz sistema DDV pojasnil, ali sme davčni zavezanec, ki opravlja samo storitve, obdavčljive zunaj EU pri prejemniku storitve, izstopiti iz sistema DDV in kako lahko označi izstop v vlogi za izbris.

 
Zakonodajne novosti

Ugotavljanje upravičenosti do pravic iz javnih sredstev
20. septembra so stopile v veljavo spremembe in dopolnitve > Pravilnika o načinu upoštevanja dohodkov pri ugotavljanju upravičenosti do pravic iz javnih sredstev, ki v spremenjenem 4. členu določajo, da so podatki o višini tekočih dohodkov po novem preračunani na letno raven. Dodana sta 4a. člen, ki določa posebne primere upoštevanja dohodkov, in 4b. člen, ki opredeljuje način preračuna tekočega dohodka na letno raven.

Aktualno – Pomembnejše novice zadnjega tedna

NKBM in NLB za presojo ustavnosti objave podatkov o slabih posojilih
NKBM je skupaj z NLB včeraj vložila pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti novele > zakona o dostopu do informacij javnega značaja in predlog za začasno zadržanje določb zakona, so sporočili iz mariborske banke. V skladu z novelo morajo državne banke objaviti podatke tudi o tistih slabih posojilih, ki jih niso prenesle na DUTB. > Več...

Furs v nadzoru vozil avgusta spisal za 191.000 evrov kazni
Mobilne enote Finančne uprave RS (Furs) so avgusta nadaljevale poostren nadzor prometa. V tem mesecu so preverile 8604 delovnih dni voznikov na cesti oziroma pregledale 306 vozil. Pri kontrolah so ugotovile 179 kršitev in zanje naložile globe v višini 191.125 evrov, so danes sporočili iz Fursa. > Več...

UJP objavila seznam proračunskih uporabnikov za potrebe izmenjave eRačunov
UJP je na spletni strani začela dnevno objavljati podatke o proračunskih uporabnikih, ki bodo po 1. januarju 2015 lahko prejemali le eRačune. Podatki so objavljeni v dveh seznamih:
• dnevni seznam – zajema dnevne podatke o vseh proračunskih uporabnikih,
• seznam sprememb – zajema dnevne spremembe podatkov proračunskih uporabnikov.

Postopki identifikacije računov ZDA na podlagi FATCA sporazuma
V skladu s FATCA sporazumom bodo dolžne določene finančne institucije v Sloveniji opraviti postopke, s pomočjo katerih bodo identificirale finančne račune, o katerih bodo morale poročati Finančni upravi Republike Slovenije. Pripravljeno pojasnilo o postopkih identifikacije do spremembe Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 in sprejetja ustreznih podzakonskih aktov, predstavlja zgolj splošno informacijo o vsebini FATCA sporazuma, sklenjenim med Slovenijo in ZDA. Več…

 
Aktualno iz rubrike v središču

V osrednjem članku Delovnopravna pravica do odpravnine in njena davčna obravnava avtorica pojasnjuje vidik delovnopravno zakonodaje, ki ureja pravico do odpravnine za primere prenehanja delovnega razmerja. Pri tem opozori še na obdavčitev in plačilo prispevkov za socialno varnost iz tega naslova.

 
Izbor iz arhiva

Nagrada in povrnitev stroškov upravitelju
Sodišče prve stopnje je zavrnilo predlog upraviteljice, da ji sodišče v skladu s 103. in prvim odstavkom 105. člena ZFPPIPP odmeri nadomestilo za prevzem prostorov, premoženja in poslov stečajnega dolžnika ter za izdelavo otvoritvenega poročila, kakor tudi plačilo pavšalnega zneska za kritje drugih stroškov stečajnega postopka, ki se konča brez razdelitve upnikom. Upraviteljica se je zoper zavrnilni sklep pritožila, vendar je tudi višje sodišče pritožbo zavrnilo (VSL sklep Cst 13/2014) in pojasnilo, da je bil stečajni dolžnik izbrisan iz sodnega registra na podlagi sklepa iz sedmega odstavka 233. člena ZFPPIPP. Čeprav se ta določba sklicuje na smiselno uporabo 441. do 444.a člena ZFPPIPP, pa je ta sklep sprejet znotraj začetega stečajnega postopka nad dolžnikom. Zato je ta odločitev sodišča predstavljala posebno obliko končanja stečajnega postopka. Vendar tudi za te primere velja pravilo, da morajo biti do izdaje tega sklepa razrešena vsa razmerja do stečajnega dolžnika. To velja tudi glede morebitnih zahtevkov upravitelja iz naslova izvedenih del do končanja stečajnega postopka.

 
Aktualni koristni podatki

AJPES obvešča, da bo obvezni in prostovoljni večstranski pobot 26. septembra 2014.

 
Aktualni koristni podatki

Lani bruto plača žensk dosegla 94,6 odstotka plače moških
Lani je povprečna letna bruto plača moških, preračunana na mesec, znašala 1639 evrov, žensk pa 1550 evrov. Povprečna mesečna bruto plača žensk je tako dosegla 94,6 odstotka plače moških, torej je bila od njihove nižja povprečno za 89 evrov, je ugotovil statistični urad. > Več...

Pri obračunu plač za mesec september potrebujete naslednje podatke:
• 22 delovnih dni
• 176 delovnih ur
• 0 prazničnih dni
• 30 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec julij znaša 1.535,66 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.529,56 evra.
• minimalna plača znaša 789,15 bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom po Uredbi, 3,64 evra za podpisnike KPND in 3,52 evra po ZUJF
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot oz. 18 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela oz. 8 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
21,39 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 16 evrov za javne uslužbence
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. regres za prehrano v višini 3,50 evra za javne uslužbence
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 0 evrov za javne uslužbence.

 
Spletni seminarji

Če ste zamudili katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev, vabimo naročnike k brezplačnemu ogledu posnetkov - posebej priporočamo:

Nejc Ojsteršek: spletna delavnica FinD-INFO - iskalnik in druga orodja

mag. Nataša Belopavlovič: spletni seminar Sklepanje in vsebina pogodbe o zaposlitvi po novem Zakonu o delovnih razmerjih

 
Aktualni koristni podatki

Inštitut za računovodstvo vpisuje v program »Akademije IR »GOSPODARSTVO« 2014/2015. Program je v prvi vrsti namenjen tistim, ki so na področju računovodstva že delali oziroma trenutno opravljajo ta poklic - predvsem v gospodarstvu.

Dnevi slovenskih pravnikov – S tokom razvoja pravne stroke že 40 let

 
Aktualno

Pomagajte si z aktualnimi Vzorci pogodb z delovnopravnega področja na portalu FinD-INFO.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2014 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.