Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Osrednja tema tokratne številke je namenjena pripravam na obvezno poslovanje prek e-računov, ki jih proračunskim uporabnikom nalaga novela > Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU). Do novega leta se bodo morali proračunski uporabniki prilagoditi elektronskemu poslovanju, ki vključuje prejem, evidentiranje ter hrambo e-računov. Posledično pa to pomeni tudi prilagoditev računovodskih sistemov vseh drugih pravnih oseb, ki poslujejo s proračunskimi uporabniki. Kako se na spremembe pripraviti, kaj je treba vedeti in katere zakonske podlage upoštevati, preberite v današnjem članku »V središču«. V tedniku opozarjamo tudi na nove Splošne pogoje posredovanja izdanih e-računov, ki jih je pretekli teden objavila Uprava RS za javna plačila (UJP). Ne spreglejte drugih aktualnih strokovnih člankov in vsebin, ki smo jih pripravili v tokratni številki.

Želimo vam prijetno branje!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka VI/35, 17. september 2014

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• EDUS-INFO
• INSOLV-INFO

Brezplačni pripomočki:
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv
  
Finančno-računovodske novosti

V članku Odslej več dela za gospodinjske pomočnice? navajamo, katere spremembe se obetajo na področju osebnega dopolnilnega dela. Marsikomu, posebno pa ženskam, ki smo zaposlene ter hkrati mame, se od časa do časa zgodi, da bi potrebovale koga, ki bi nam počistil po hiši, pazil otroke itd. Z davčnega vidika je bilo osebno dopolnilno delo za zdaj najugodnejša možnost, ki še ni bila obremenjena s prispevki. Z uveljavitvijo dela določb ZPDZC-1 pa bo potrebno tako delo priglasiti, pridobiti vrednotnico in plačati prispevke.

 
Davčne novosti

Inštitut za računovodstvo je v mnenju Franšiza – DDV pojasnil, kako je z registracijo za namene DDV in obračunom DDV na Hrvaškem, kjer je slovenski davčni zavezanec sklenil franšizno pogodbo z dvema hrvaškima podjetjema, in sicer je prvo podjetje je identificirano za namene DDV na Hrvaškem, drugo pa ni.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Javna uprava in obračun DDV od prejetih storitev prevajanja, ki jih opravi davčni zavezanec iz druge države

 
Zakonodajne novosti

Aktualno – Pomembnejše novice zadnjega tedna

Novi pogoji posredovanja izdanih e-računov
UJP je izdala nove splošne pogoje, ki določajo pogoje posredovanja izdanih e-računov in spremljajočih dokumentov prek enotne vstopne / izstopne točke, ki je vzpostavljena za potrebe proračunskih uporabnikov. Pogoji določajo tudi način vključitve uporabnikov, opredeljujejo nadomestila in stroške posredovanja izdanih e-računov ter način reševanja reklamacij v zvezi z izdanimi e-računi. Več…

Vrednotnice za osebno dopolnilno delo

FURS je izdala obvestilo glede izvajanja Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1), ki od 1. januarja 2015 za osebno dopolnilno delo uvaja vrednotnice. Posameznik, ki bo priglasil osebno dopolnilno delo, bo to delo lahko opravljal le na podlagi vrednotnice, ki se bo glasila na njegovo ime. Več..

Prihodnje leto za programe socialne vključenosti na voljo skoraj tri milijone evrov
V Uradnem listu RS je bil v petek, 12. septembra, objavljen javni razpis za izbor izvajalcev programov socialne vključenosti za obdobje od 2015 do vključno 2019, ki jih financira ministrstvo za delo. Prihodnje leto bo za tovrstne programe na voljo 2.953.550 evrov proračunskega denarja, zajeli pa bodo okoli 550 brezposelnih invalidov. > Več...

Mramor: Iz krize nas bo rešilo le konkurenčno gospodarstvo
Kandidat za finančnega ministra Dušan Mramor vidi priložnost za izhod Slovenije iz krize v trdnem finančnem sistemu, ki servisira gospodarstvo in prebivalstvo. Prva prioriteta v teh zapletenih razmerah bi namreč morala biti ekonomska osamosvojitev, kar pa lahko dosežemo le s konkurenčnim gospodarstvom. > Več...

 
Aktualno iz rubrike v središču

V osrednjem članku Priprave na poslovanje z e-računi so se že začele podrobneje pojasnjujemo določbe Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU), ki ta hip najbolj pestijo proračunske uporabnike, saj morajo svoje računovodske sisteme pripraviti na izdajo e-računov do 1. januarja 2015.

 
Izbor iz arhiva

Neodvisna bančna garancija
Sodišče prve stopnje je odločilo, da je tožena stranka dolžna tožeči stranki plačati 900.000 evrov in ji povrniti pravdne stroške v znesku 8.578,43 evrov. Odločitev je sprejelo na podlagi ugotovitve, da je bila bančna garancija, katere izplačilo vtožuje tožeča stranka (kot upravičenec iz bančne garancije) nepreklicna in nepogojna zaveza tožene stranke, katero je dolžna izpolniti. Zoper to odločitev sta se pritožili tako tožena stranka (kot banka garant) kot tudi stranski intervenient (kot nalogodajalec za bančno garancijo). Pritožbeno sodišče je ugotovilo, da je bila na podlagi koncesijske pogodbe za zavarovanje obveznosti stranskega intervenienta izdana samostojna bančna garancija, in ker so bili vsi pogoji iz same garancije izpolnjeni (česar pritožbi tudi ne izpodbijata), je bila odločitev prvostopenjskega sodišča, da je garant dolžan plačati še preostali znesek iz navedene bančne garancije, pravno pravilna. Višje sodišče je zato pritožbi zavrnilo in potrdilo prvostopenjsko sodbo (VSK sodba Cpg 72/2014).

 
Aktualni koristni podatki

Julija povprečna plača v Sloveniji navzgor
Povprečna mesečna neto plača za julij je znašala 1.002,75 evra in je bila za 0,7 odstotka višja od neto plače za junij. Povprečna mesečna bruto plača pa je znašala 1.535,66 evra in je bila od povprečne mesečne bruto plače za junij višja za 0,9 odstotka, kažejo podatki državnega statističnega urada. > Več...

Pri obračunu plač za mesec september potrebujete naslednje podatke:
• 22 delovnih dni
• 0 prazničnih dni
• 30 koledarskih dni
• 176 število ur
• povprečna bruto plača za mesec julij znaša 1.535,66 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.529,56 evra.
• minimalna plača znaša 789,15 bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom po Uredbi, 3,64 evra za podpisnike KPND in 3,52 evra po ZUJF
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot oz. 18 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela oz. 8 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
21,39 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 16 evrov za javne uslužbence
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. regres za prehrano v višini 3,50 evra za javne uslužbence
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 0 evrov za javne uslužbence.

 
Spletni seminarji

Vabljeni k ogledu posnetka spletne delavnice FinD-INFO - iskalnik in druga orodja, ki je na voljo brezplačno! Delavnica je namenjena vsem, ki želite spoznati učinkovite načine iskanja in uporabo drugih orodij ter se naučiti kako dobiti optimalne rezultate iskanja na portalu.

Posnetek spletne delavnice najdete v arhivu – Moj FinD-INFO.

Lahko pa si ogledate katerega izmed posnetkov že izvedenih spletnih seminarjev. Naročniki jih najdete v arhivu – Moj FinD-INFO (prijava z geslom). Zbranih je več kot 50 posnetkov!

Nenaročniki najdete izbor brezplačnih spletnih seminarjev (označeni so z zeleno) na spletni strani portala FinD-INFO – SPLETNI SEMINARJI.

 
Aktualni koristni podatki

Združenje delodajalcev Slovenije skupaj s partnerji organizira brezplačno konferenco z naslovom: Vlaganje v zdravje zaposlenih povečuje dobiček, ki bo jutri, 18. septembra 2014 v hotelu Plaza, v Ljubljani. Na voljo so še prosta mesta.

Dnevi slovenskih pravnikov – S tokom razvoja pravne stroke že 40 let

 
Aktualno

Ste seznanjeni z novelo Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A)?

Z novelo Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A), je bila spremenjena vrsta določb glede poslovanja proračunskih uporabnikov, spremenjena sta 25. in 26. člen ZOPSPU, ki prinašata obvezno uporabo e-računov. Podrobneje so spremembe in dopolnitve zakona predstavljene v rubriki »V središču«.

Pomagajte si s Klavzulami DDV 2014 na portalu FinD-INFO.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2014 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.