Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Med zakonodajnimi spremembami naj omenimo, da je na zadnji dopisni seji odhajajoča vlada sprejela Uredbo o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije, ki določa merila in pogoje za regionalno pomoč v obliki subvencij. Osrednja tema današnjega tednika je namenjena finančnemu lizingu oz. prekinitvi pogodb finančnega lizinga. Kako postopati v primeru odstopa, kakšni so možni dogovori z lizingodajalcem, kako je z obračunom DDV in že plačanimi zapadlimi obroki? Za popestritev iztekajočega se poletja smo za vas pripravili še brezplačno spletno delavnico: FinD-INFO: Iskalnik in druga orodja.

Želimo vam prijetno branje!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka VI/31, 20. avgust 2014

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• EDUS-INFO
• INSOLV-INFO

Brezplačni pripomočki:
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv
  
Finančno-računovodske novosti

V članku iz sodne prakse predstavljamo odločitev Vrhovnega sodišča, ki je odločalo o Prekrivanju zavarovalnih dob z zavarovanjem v drugi državi v primeru, da obdobje obveznega zavarovanja po zakonodaji ene od držav članic izključuje upoštevanje sočasnega prostovoljnega ali nadaljnjega prostovoljnega zavarovanja po zakonodaji druge države članice.

 
Davčne novosti

Inštitut za računovodstvo je v mnenju Poslovanje podružnice slovenskega podjetja v tujini pojasnil dilemo med odprtjem podružnice in hčerinskega podjetja z vidika osnovnih sredstev, amortizacije, odbitka DDV in plačila davka.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na: Prenos sredstev iz naslova poklicnega zavarovanja na ZPIZ Slovenije za dokup pokojninske dobe

 
Zakonodajne novosti

Uredba o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije
S 15. avgustom je začela veljati Uredba o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije, ki določa merila in pogoje za regionalno pomoč v obliki subvencij. Cilj regionalne državne pomoči je privabljanje tujih vlagateljev k investiranju, tako 4. člen določa, da morajo naložbe zagotavljati nova delovna mesta, predvsem v panogah z višjo dodano vrednostjo, prispevati k prenosu znanja in tehnologij ter k sodelovanju znanstvenoraziskovalnih podjetij s tujimi investitorji in k skladnejšemu regionalnemu razvoju ter k povečanju sinergičnih učinkov povezovanja tujih investitorjev s slovenskimi podjetji. 3. člen uredbe opredeljuje začetno investicijo kot naložbo v osnovna opredmetena ali neopredmetena sredstva, pri vzpostavitvi novega podjetja ali širitvi zmogljivosti, pri diverzifikaciji proizvodov z novimi dodatnimi proizvodi ali kot naložbo v bistvene spremembe proizvodnega procesa v obstoječem podjetju. Spodbude se kot regionalna državna pomoč dodelijo v obliki subvencij skladno z uredbo Komisije (EU) št. 651/2014, ki je bila sprejeta 17. junija letos.

Pravilnik o nalaganju prostih denarnih sredstev posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter ožjih delov občin, ki so pravne osebe
Pravilnik je začel veljati 15. avgusta, prosta denarna sredstva pa se lahko začnejo nalagati v skladu s pravilnikom po vzpostavitvi sistemov enotnega zakladniškega računa na ravni države oziroma občin. Do določitve roka o vključitvi v sistem enotnega upravljanja lahko pravna oseba samostojno upravlja s temi sredstvi, po določitvi pa je z rokom določen skrajni datum zapadlosti posamezne nove vezave. Pri nalaganju prostih denarnih sredstev morajo pravne osebe spoštovati načela varnosti, likvidnosti in donosnosti. Pogoje in način ponudbe prostih denarnih sredstev določa 5. člen.

Pravilnik o poročanju in o naložbah prostih denarnih sredstev izven sistem EZR države
Pravilnik je začel veljati 15. avgusta in med drugim določa, da se o naložbah prostih denarnih sredstev poroča upravljavcu sredstev sistema enotnega zakladniškega računa države. Če se sredstva naloži izven enotnega sistema, je potrebno v 10 delovnih dneh po posamezni naložbi obvestiti upravljavca v elektronski obliki na obrazcu, ki je priloga tega pravilnika. Enako velja, če k temu pozove upravljavec, s tem da 10 dnevni rok začne teči od prejema poziva.

Pravilnik za upravljanje likvidnosti v sistemu EZR
Pravilnik je začel veljati 15. avgusta in poleg upravljanja prostih denarnih sredstev na podračunih imetnikov podračunov v sistemu enotnega zakladniškega računa določa tudi način in pogoje za sprejemanje vlog in dajanje likvidnostnih posojil ter odobravanje prekoračitve pozitivnega stanja na podračunu imetnikov podračunov v sistemu enotnega zakladniškega računa. Ne glede na prvi odstavek 5. člena ter prvi in tretji odstavek 11. člena tega pravilnika imetnik podračuna upravljavcu do 31. decembra 2014 pošilja napoved vloge na obrazcu iz Priloge 1, mesečno napoved likvidnostnih posojil na obrazcu iz Priloge 2 ter zahtevek za črpanje likvidnostnega posojila na obrazcu iz Priloge 3 tega pravilnika. Zahtevek za odobritev prekoračitve pozitivnega stanja na podračunu se pošlje na obrazcu iz Priloge 4.

>> Preverite še ostale spremembe zakonodaje, ki so začele veljati danes, 20. avgusta na FinD Alert koledarju (prijava z geslom)

Aktualno – Pomembnejše novice zadnjega tedna

Z novim povabilom zavoda za zaposlovanje do 200 zaposlitev težje zaposljivih brezposelnih Zavod za zaposlovanje je v četrtek objavil novo javno povabilo Zaposli.me 6, namenjeno zaposlovanju težje zaposljivih brezposelnih. S pomočjo programa bodo zaposlili dodatnih 200 brezposelnih oseb, od tega 55 odstotkov žensk. Javno povabilo je odprto do 30. septembra, zanj pa je na voljo milijon evrov proračunskih sredstev. > Več...

V podporo gospodarski diplomaciji tudi vizumsko zastopanje in pomoč zunanjih služb Gospodarska diplomacija postaja za Slovenijo in njeno gospodarstvo vse bolj pomembna. Pogosto pa je slišati očitke podjetnikov, da jim stike s tujimi kolegi omejuje vizumska politika. A kot pojasnjujejo na zunanjem ministrstvu, so možnosti za pridobitev vizuma tudi prek vizumskega zastopanja drugih držav in celo prek zunanjih služb. > Več...

Evropska komisija dovolila državno pomoč Abanki Evropska komisija je 13. avgusta izdala dokončno odločbo, s katero potrjuje, da so predlagani ukrepi za krepitev stabilnosti banke Abanka Vipa (Abanka) skladni s pravili Evropske unije o državnih pomočeh. Evropska komisija je tako odobrila načrt za prestrukturiranje Abanke, ki bo banki omogočil dolgoročno poslovanje brez neupravičenega izkrivljanja konkurence. >Več…

 
Aktualno iz rubrike v središču

V času finančne krize vse pogosteje prihaja do neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti oz. prekinitev (odpovedi) pogodb finančnega lizinga. Pri tem velja omeniti, da se skladno s 6. členom >> Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) pri finančnem lizingu obravnava izročitev blaga kot dobava blaga, zato se DDV obračuna od celotne vrednosti. Kako postopati v primeru odstopa od lizinga, pa v članku Izvajanje lizinga in DDV.

 
Izbor iz arhiva

Odpis davčnega dolga
Davčni organ je zavrnil vlogo tožeče stranke za odpis oz. delni odpis davčnega dolga, ker stranka razpolaga z nepremičnim premoženjem, iz katerega bi bilo možno poplačati davčni dolg. Odločitev je organ utemeljil z določbami 101. do 110. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) in Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku. Odločitev je potrdilo tudi Ministrstvo za finance, ki je navedlo, da je po 1. odstavku 37. člena Pravilnika delni odpis zapadle davčne obveznosti mogoč, če mesečni dohodki na družinskega člana, ugotovljeni v skladu s 30. do 32. členom Pravilnika, ne presegajo 1,5-kratnika osnovnega zneska minimalnega dohodka po zakonu, ki ureja socialno varstvene prejemke, in obveznosti ni mogoče delno ali v celoti plačati iz dohodkov, premoženja in prihrankov davčnega zavezanca in njegovih družinskih članov. Tožeča stranka tudi ni uspela s tožbo v upravnem sporu, saj je sodišče tožbo kot neutemeljeno zavrnilo – sodba II U 213/2013.

 
Aktualni koristni podatki

AJPES obvešča, da bo obvezni in prostovoljni večstranski pobot 22. avgusta 2014.

 
Spletni seminarji

BREZPLAČNO!

FinD-INFO - iskalnik in druga orodja
kratka spletna delavnica bo v petek, 29. avgusta 2014, ob 10. uri (30 minut)


Kolikokrat slišano: »Ko iščem informacijo, jo ne najdem«. Verjetno pogosto iščete strokovne vsebine, rezultati iskalnika pa ne dajo ustreznih zadetkov. Udeležite se delavnice in spoznajte učinkovite načine iskanja in uporabo drugih orodij, ki jih nudi portal FinD-INFO. Z udeležbo na delavnici se boste naučili kako dobiti optimalne rezultate iskanja.

Delavnico bo vodil: Nejc Ojsteršek, področni vodja prodaje

Na delavnici je predvidena manjša skupina zato se prijavite zdaj in si rezervirajte mesto!


Lahko pa si ogledate katerega izmed posnetkov že izvedenih spletnih seminarjev, če med letom niste imeli časa za ogled. Naročniki jih najdete v arhivu – Moj FinD-INFO (prijava z geslom). Zbranih je več kot 50 posnetkov!

Nenaročniki najdete izbor brezplačnih spletnih seminarjev (označeni so z zeleno) na spletni strani portala FinD-INFO – SPLETNI SEMINARJI.

 
Aktualni koristni podatki

Inštitut za računovodstvo organizira Poletno Šolo o DDV - osnove (vključno s predvidenimi spremembami Zakona o DDV), ki vam je na voljo s 15% popustom. Termin izvedbe je od 25. – 29. avgusta 2014.

 
Aktualno

Ste seznanjeni z veljavnim besedilom novega (ZPDZC-1)?
20. maja 2014 je začel veljati nov Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1), večina določb pa se je začela uporabljati 18. avgusta 2014, izjema so le določbe glede osebnega dopolnilnega dela, ki bodo stopile v uporabo s 1. januarjem 2015. Na FinD-INFO vam je pri vseh predpisih na voljo tudi ČASOVNA LESTVICA, z vsemi verzijami čistopisov zakonskega besedila.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2014 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.