Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

18. avgusta se bo začela uporabljati večina določb novega Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1), ki bodo prispevale k učinkovitejšemu nadzoru nad delom in zaposlovanjem na črno ter omogočile enostavnejši postopek prijave kratkotrajnega dela, ob tem pa bodo tudi znatno zvišale globe za kršitelje. Izjema so določbe glede sistema vrednotnic, ki bodo stopile v uporabo 1. januarja 2015. V izboru strokovnih člankov vam ponujamo članek o obravnavi DDV, v osrednji rubriki pa smo se tokrat posvetili postopkom odvzema premoženja nezakonitega izvora in njihovega vpliva na postopke odmere davkov. Želimo vam prijetno branje!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka VI/30, 13. avgust 2014

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• EDUS-INFO
• INSOLV-INFO

Brezplačni pripomočki:
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv
  
Finančno-računovodske novosti

Na Inštitutu za računovodstvo so se v mnenju Konferenca na Hrvaškem in DDV opredelili glede obravnave kotizacije za seminar z vidika DDV.

 
Davčne novosti

FURS je na svojih spletnih straneh predstavila Novosti Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, ki se začnejo uporabljati 18. avgusta, z izjemo tistih določb, ki se nanašajo na osebno dopolnilno delo (t.i. sistem vrednotnic), le-te bodo stopile v uporabo 1. januarja 2015. Večina določb zakona je povzetih po do sedaj veljavnem zakonu. Spremembe so predvsem na področju kratkotrajnega dela, izjeme od dela ali zaposlovanja na črno, ukrepov za učinkovitejše delo nadzornih organov ter predvidenih višjih glob za kršitelje. Novi zakon vključuje tudi ukrep izključitve iz postopkov javnega naročanja v primeru kršitev zakona glede nezakonito zaposlenih državljanov tretjih držav.

V času sprejema zakona smo prihajajoče novosti že komentirali na naših spletnih straneh v članku Višje globe za učinkovitejši boj proti sivi ekonomiji?

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev zaposlenega

 
Zakonodajne novosti

Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1)
20. maja je začel veljati novi Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1), uporabljati se začne 18. avgusta, razen določb o osebnem dopolnilnem delu (12. do 16. člena, prvega do tretjega odstavka 28. člena in 29. do 32. člena), ki se začnejo uporabljati 1. januarja 2015.

Osnutek novele ZGD-1
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v javno obravnavo dalo osnutek novele zakona o gospodarskih družbah, ki naj bi med drugim zmanjšala administrativne ovire pri računovodskih izkazih podjetij, opredelila dodatne omejitve, ki bi preprečevale veriženje podjetij, in namesto tihe družbe uvedla partnersko družbo. > Več…

Z zakonom do alternativnega reševanja podjetniških sporov
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 6. avgusta v javno obravnavo poslalo osnutek zakona o alternativnem reševanju potrošniških sporov, ki naj bi s postopkom pred organom ARS omogočil cenejšo in hitrejšo reševanje sporov med potrošnikom in podjetjem. Osnutek bo v javni obravnavi do 20. septembra. > Več...

>> Preverite še ostale spremembe zakonodaje, ki bodo začele veljati 18. avgusta na FinD Alert koledarju (prijava z geslom)

Aktualno – Pomembnejše novice zadnjega tedna

Objavljen enoten seznam neplačnikov in nepredlagateljev obračunov FURS
FURS je prvič od začetka delovanja na spletni strani www.fu.gov.si 8. avgusta 2014 javno objavil seznam davčnih zavezancev z zapadlimi neplačanimi davčnimi obveznostmi, ki na dan 25. julija 2014 presegajo 5.000 EUR in so starejše od 90 dni. Pred tem sta Carinska uprava RS in Davčna uprava RS objavljali ločena seznama neplačnikov. > Več..

Furs bo na področju dela na črno do konca leta opravil okoli 2300 pregledov
Zakon o delu črno, ki je začel veljati 20. maja in se bo z izjemo sistema vrednotnic za osebno dopolnilno delo začel uporabljati 18. avgusta, bo izboljšal nadzor, verjamejo na ministrstvu za delo. Nad tem področjem bodo po novem bdeli na FURS-u. Do konca leta pričakujejo okoli 2300 pregledov, šušmarjev pa se bodo lotili predvsem na podlagi prijav. > Več...

Denarna socialna pomoč od avgusta dalje 269 evrov
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti opozarja, da je usklajeni osnovni znesek denarne socialne pomoči od avgusta dalje 269,20 evra. Pred uskladitvijo je ta znesek znašal 265,22 evra, so na ministrstvu objavili na spletni strani. > Več...

 
Aktualno iz rubrike v središču

V članku Vpliv postopkov odvzema premoženja na postopke odmere davkov dr. Jernej Podlipnik komentira spremembe, ki jih je prinesla novela Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI), Avtor je mnenja, da je predlagatelj z novelo zasledoval logičen cilj, da začetek postopka odvzema premoženja nezakonitega izvora vpliva le na postopke odmere davka na dediščine in darila ter davka na promet nepremičnin, ne pa na odmere ostalih davkov.

 
Izbor iz arhiva

Ugovori dolžnikovega dolžnika
Predmet odločanja v upravnem sporu (sodba II U 94/2014) je bila odločba izdana zoper tožečo stranko kot dolžnikovo dolžnico na podlagi 175. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2). Ker tožeča stranka kot dolžnikova dolžnica ni ravnala v skladu s sklepom o izvršbi, s katerim je bila zarubljena dolžnikova terjatev do nje kot dolžnikove dolžnice, je prvostopni organ pravilno postopal po 175. členu ZDavP-2 in izdal odločbo, s katero je dolžnikovi dolžnici naložil, da plača znesek enak znesku zarubljene terjatve, ki bi jo moral po sklepu o izvršbi plačati na predpisane račune. Ugovori, ki jih uveljavlja tožnica v tožbi, so v tej zadevi neupoštevni, saj se nanašajo na trditev, da terjatev dolžnika do tožeče stranke več ne obstoji, to pa so ugovori, ki jih je v skladu z drugim odstavkom 174. člena ZDavP-2 mogoče uveljavljati v ugovoru zoper sklep o izvršbi, ne pa v pritožbi zoper odločbo izdano na podlagi 175. člena ZDavP-2.

 
Aktualni koristni podatki

Pri obračunu plač za mesec julij potrebujete naslednje podatke:
• 23 delovnih dni
• 0 prazničnih dni
• 31 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec maj znaša 1.531,66 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.529,87 evra.
• minimalna plača znaša 789,15 bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom po Uredbi, 3,64 evra za podpisnike KPND in 3,52 evra po ZUJF
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot oz. 18 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela oz. 8 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
21,39 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 16 evrov za javne uslužbence
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. regres za prehrano v višini 3,50 evra za javne uslužbence
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 0 evrov za javne uslužbence.

 
Spletni seminarji

Vabimo vas k ogledu katerega izmed posnetkov izvedenih spletnih seminarjev, če med letom niste imeli časa za ogled razpisanih spletnih seminarjev. Naročniki jih najdete v arhivu – Moj FinD-INFO (prijava z geslom). Zbranih je več kot 50 posnetkov!Tokrat priporočamo:

Marija Dolmovič Cerjak: Preventivno prestrukturiranje za srednje in velike družbe

Nenaročniki najdete izbor brezplačnih spletnih seminarjev (označeni so z zeleno) na spletni strani portala FinD-INFO – SPLETNI SEMINARJI.

Vabljeni k ogledu!

 
Aktualni koristni podatki

V okviru septembrskega tradicionalnega Tedna računovodij se lahko udeležite tudi brezplačnih predavanj, ki so že razpisana.

 
Aktualno

Pomagajte si s Klavzulami DDV 2014 na portalu FinD-INFO.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2014 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.