Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

S 1. avgustom bo stopil v veljavo Zakon o finančni upravi (ZFU), ki združuje davčno in carinsko upravo v novo enotno finančno upravo, katere temeljna naloga bo pobiranje obveznih dajatev. Osrednja rubrika tednika je danes namenjena analizi poslovnega izida in premoženjsko finančnega položaja samostojnih podjetnikov, tudi v luči zadnjih sprememb novel Zakona o dohodnini (Zdoh-2N) in Zakona o dohodku pravnih oseb (ZDDPO-2K). Želimo vam prijetno branje!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka VI/28, 30. julij 2014

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• EDUS-INFO
• INSOLV-INFO

Brezplačni pripomočki:
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


  
Finančno-računovodske novosti

Zaradi nekaterih prednosti (nejavnost in hitrost postopka, strokovnost arbitrov itd.) je arbitražni postopek priporočljiv tudi za reševanje korporacijskih sporov. Kako slovenska zakonodaja vzpostavlja ustrezen normativni okvir si preberite v članku Arbitražna klavzula v ustanovitvenih aktih gospodarskih družb.

 
Davčne novosti

Zakon o finančni upravi (ZFU) ureja predvsem načela dela Finančne uprave, njeno organizacijo, naloge in pooblastila ter pravice in dolžnosti uslužbencev finančne uprave. Med posebnimi določbami zakona pa najdemo institut horizontalnega monitoringa, o čemer podrobneje v članku Uveljavitev Zakona o finančni upravi in horizontalni monitoring piše Andrej Grah Whatmough.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Splošno mnenje o uveljavljenih dejavnostih v okviru davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj (RR)

 
Zakonodajne novosti

1. avgusta začne delovati Finančna uprava Republike Slovenije
V novo Finančno upravo Republike Slovenije se bosta združili Carinska uprava Republike Slovenije in Davčna uprava Republike Slovenije. Finančno upravo Republike Slovenije (FURS) vodi vršilka dolžnosti generalne direktorice Jana Ahčin. V začetku se bosta v Generalni finančni urad združila Generalni carinski urad in Generalni davčni urad, delovanje lokalnih carinskih in davčnih uradov pa ostaja nespremenjeno do konca letošnjega leta. Združitev ne prinaša za zavezance nobenih sprememb glede lokacij, kontaktnih podatkov ali uradnih ur. > Več…

Odmera nepremičninskih dajatev kot v prejšnjih letih
Potem ko je ustavno sodišče spomladi razveljavilo davek na nepremičnine, Davčna uprava RS (Durs) nepremičninske dajatve na podlagi podatkov občin odmerja po starem, zaenkrat pa odmera poteka brez zapletov, enako kot v preteklih letih, so povedali na Dursu. Doslej so odmerili za okoli 120 milijonov evrov teh dajatev. > Več...

Proces privatizacije se nadaljuje
Vlada, ki opravlja tekoče posle, je v ponedeljek 28. julija na predlog Slovenskega državnega holdinga (SDH) spremenila sklep o privatizaciji, s katerim je tik pred volitvami zamrznila proces privatizacije. Tako se proces privatizacije nadaljuje. Vlada pa predlaga SDH, da čim prej skliče izredno skupščino NLB in preveri obliko vložka Agrokorja v Mercator. > Več...

Vlada sprejela partnerski sporazum za črpanje sredstev EU

Vlada, ki opravlja tekoče posle, je 28. julija potrdila besedilo partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo. Ta je ena od dveh ključnih podlag za črpanje sredstev EU v novem večletnem obdobju 2014-2020. Ta korak je lahko naredila šele po tem, ko je zeleno luč dokumentu minuli četrtek prižgal razvojni svet vzhodne kohezijske regije. > Več...

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise zakonov in podzakonskih predpisov, ki so oz. bodo začeli veljati:

Zakon o finančni upravi
Zakon o finančni upravi (ZFU), ki se bo začel uporabljati 1. avgusta, združuje davčno in carinsko upravo v novo enotno finančno upravo, katere temeljna naloga bo pobiranje obveznih dajatev. S tem namenom se bodo posamezni zaposleni, ki so do zdaj opravljali naloge carinske službe na meji s Hrvaško, razporedili na delovna mesta, kjer bodo opravljali naloge, ki jih v skladu z veljavno zakonodajo opravlja davčna služba (naloge finančne uprave določa 11. člen). Pomembna novost so pooblastila uradnih oseb (14. člen), ki bodo opravljale finančne preiskave. Med drugim zajemajo zaseg dokumentov, vstop na zemljišča in v objekte ter pregled blaga in oseb. Prav tako bo uradna oseba lahko ustavila vozila in jih pregledala, zadržala kršitelja ter zapečatila poslovne prostore, uporabila pa bo lahko tudi prisilna sredstva.

Podrobneje smo ureditev nove finančne uprave predstavili v 18. Številki Tednika: Nova finančna uprava

Določitev finančnih uradov
S 1. avgustom stopi v veljavo Uredba o določitvi finančnih uradov Finančne uprave Republike Slovenije, ki določa finančne urade Finančne uprave RS, območje in sedež Generalnega finančnega urada in finančnih uradov ter razmejitev nalog med njimi. 5. člen Uredbe opredeljuje naloge finančnih uradov, 6. člen pa določa opravljanje nalog za zavezanca v davčnem uradu pri katerem je ta vpisan v davčni register oz. če ni vpisan v davčni register, opravlja naloge finančni urad, na območju katerega je nastala oziroma bi lahko nastala davčna obveznost.

>> Preverite še ostale spremembe zakonodaje, ki bodo stopile v veljavo na dan 1. avgusta na FinD Alert koledarju (prijava z geslom)

 
Aktualno iz rubrike v središču

Po objavi letnih poročil številni mediji tekmujejo med seboj, kdo bo bolj nazorno analiziral in predstavil (ne)uspešnost poslovanja slovenskih podjetij in samostojnih podjetnikov. Nekatere analize nastanejo tudi po uradni dolžnosti. V današnji osrednji rubriki vam ponujamo v branje članek Analiza analize poslovanja samostojnih podjetnikov, ki podaja kritičen pogled avtorice na objavljene analize, tudi v luči zadnjih sprememb zakonodaje pri normirancih.

 
Izbor iz arhiva

Razpisna merila in ocenjevanje vloge
V obravnavanem primeru gre za presojo pravilnosti postopanja upravnega organa v postopku javnega razpisa. Predmet obravnavanega javnega razpisa so subvencije zagona podjetij v subjektih inovativnega okolja, kar pomeni, da gre v zadevi za javnopravno stvar (4. člen ZUP), v kateri se upravni postopek smiselno uporablja, če procesna pravila niso urejena s posebnim postopkom - v tem primeru je to Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1) oziroma določbe njegovega VI. poglavja: Postopki dodelitve sredstev za izvajanja razvojnih nalog in programov podjetniškega, inovativnega in finančnega okolja. Upravno sodišče je s sodbo I U 1199/2011 ugodilo tožbi tožnice, ki se ni strinjala z odločitvijo organa, in odpravilo izpodbijana sklepa ter zadevo vrnilo organu v ponovni postopek.

 
Pomembno iz rokovnika

Moteno delovanje sistema eDavki
DURS obvešča, da bo v četrtek 31.07.2014 od 14:00 do 15:00 ure zaradi vzdrževalnih del moteno delovanje sistema eDavki. Občasno bo nedostopen Register davčnih zavezancev, kar bo vplivalo na oddajo dokumentov: REK obrazci, OPSV obrazci, PNiPD, PD-O, VIES-KP, DDV-P2, DDV-P3 in DDPO ter DDD-DDD. > Več…

Še zadnji dan za doplačilo dohodnine iz drugega svežnja
Danes se izteka rok za doplačilo dohodnine za leto 2013 za tiste zavezance, ki so informativne izračune dohodnine prejeli v začetku junija iz drugega svežnja izračunov.

Oddaja napoved za odmero dohodnine 2013
V kolikor še niste prejeli informativnega izračuna dohodnine, imate do 31. julija še čas, da preverite, če ste davčni zavezanec, in Napoved za odmero dohodnine za leto 2013 oddate sami. Več v članku: Preverite svojo davčno obveznost in napoved dohodnine predložite sami.

 
Aktualni koristni podatki

Pri obračunu plač za mesec julij potrebujete naslednje podatke:
• 23 delovnih dni
• 0 prazničnih dni
• 31 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec maj znaša 1.531,66 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.529,87 evra.
• minimalna plača znaša 789,15 bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom po Uredbi, 3,64 evra za podpisnike KPND in 3,52 evra po ZUJF
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot oz. 18 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela oz. 8 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
21,39 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 16 evrov za javne uslužbence
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. regres za prehrano v višini 3,50 evra za javne uslužbence
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 0 evrov za javne uslužbence.

 
Spletni seminarji

Če med letom niste imeli časa za ogled razpisanih spletnih seminarjev, si morda v poletnih dneh vzamete nekaj minut za ogled katerega izmed posnetkov izvedenih spletnih seminarjev. Naročniki jih najdete v arhivu – Moj FinD-INFO (prijava z geslom). Zbranih je več kot 50 posnetkov! Posebej priporočamo:

Silva Koritnik Rakela: BILANCA STANJA IN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA – KAJ NAM POVESTA?

Nenaročniki najdete izbor brezplačnih spletnih seminarjev (označeni so z zeleno) na spletni strani portala FinD-INFO – SPLETNI SEMINARJI.

Vabljeni k ogledu!

 
Aktualno

POLETNA AKCIJA ZA BRALCE TEDNIKA FinD-INFO:

14 dni BREZPLAČNO – FinD-INFO !
Samo še 2 dni lahko prejemniki Tednika FinD-INFO izkoristite 14-dnevni dostop in prebirate članke Tednika popolnoma brezplačno. Z geslom lahko dostopate do vseh člankov, mnenj in arhiva Tednika ter do vseh zbirk na portalu. Ponujamo aktualne dodatne vsebine, kot so: izračuni, spletni seminarji, zbirka Insolvenčnih postopkov.

Prijava je enostavna, le izpolnite obrazec in pridobite geslo.

Vse dodatne informacije o 100% brezplačnem dostopu do portala FinD-INFO vam bodo posredovali prijazni svetovalci na tel št. 01/438-01-84 ali na naslovu: prodaja@ius-software.si.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2014 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.