Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V današnji številki na kratko komentiramo spremembe in dopolnitve > Zakona o izvršbi (ZIZ), ki so bile sprejete z namenom pospešitve izvršilnih postopkov. Osrednja tema tednika je posvečena poslovanju z davčnimi oazami, kjer je stopnja obdavčitve dobička družb nižja od 12,5%. V Rokovniku pa tokrat opozarjamo, da ste za izpolnitev dohodninske obveznosti odgovorni sami. Želimo vam prijetno branje!

Samo še do konca meseca julija lahko prejemniki Tednika FinD-INFO preberete vse članke Tednika in zbirke portala FinD-INFO v promociji 14-dnevnega BREZPLAČNEGA dostopa do portala FinD-INFO brez obveznosti. Prijava je enostavna, le izpolnite obrazec in pridobite geslo.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka VI/27, 23. julij 2014

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• EDUS-INFO
• INSOLV-INFO

Brezplačni pripomočki:
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


  
Finančno-računovodske novosti

Inštitut za računovodstvo v mnenju Poslovanje novoustanovljene družbe pojasnjuje, kako lahko lastnik stanovanja in direktor družbe najema del prostorov stanovanja za poslovanje družbe.

 
Davčne novosti

DURS je na spletni strani objavila novico glede sprejetega Zakona o spremembah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - novela ZDDPO-2K, ki določa posebno ureditev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov. Določbe zakona se začnejo uporabljati za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2015.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na: Prodaja kreditnih terjatev, depozitov in DDV

 
Zakonodajne novosti

SID banka za jesen napovedala tri nove kreditne linije
SID banka, ki je skupaj s pristojnim ministrstvom ob letošnjem polletju spremenila nekatere določbe programov financiranja, je napovedala, da bo predvidoma septembra začela izvajati tri nove kreditne linije v višini 175 milijonov evrov. Od tega bo več kot 70 odstotkov rezerviranih za mala in srednja podjetja. > Več...

Na voljo subvencije za zaposlitev 760 starejših iz vzhodne Slovenije
Zavod RS za zaposlovanje je 22. julija na svoji spletni strani objavil javno povabilo Delovna vključenost starejših oseb. Program delodajalcem omogoča, da z zaposlitvijo osebe iz vzhodne Slovenije, stare 50 let ali več, pridobijo subvencijo v višini 5000 evrov. Na ta način naj bi do dela prišlo 760 starejših iz vzhodnega dela države. > Več...

Po pozivu DURS tretjina »malih« dolžnikov poravnala dolg
Po pozivu DURS je od pozvanih skoraj 50.000 davčnih zavezancev, katerih dolg je znašal od 10 do 100 EUR, svoje obveznosti poravnalo 16.837 (35%) dolžnikov. Poravnali so dolg v skupni višini 644.808,28 EUR. Pri ostalih zavezancih DURS nadaljuje postopek davčne izvršbe. > Več…

Povečane aktivnosti na sejmih in stojnicah
DURS bo s ciljem povečanja prostovoljnega izpolnjevanja davčnih obveznosti še naprej intenzivno izvajala tako preventivne aktivnosti, kot tudi aktivnosti nadzora na vseh področjih gotovinskega poslovanja. Tako bodo predvidoma od julija do septembra na sejmih in stojnicah po vsej Sloveniji izvajali poostrene nadzore. Sankcije predvidene za kršitelje so visoke in znašajo od 20.000 do 250.000 evrov. > Več…

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise zakonov in podzakonskih predpisov, ki so oz. bodo začeli veljati:

Novela zakona o izvršbi in zavarovanju
Obsežne spremembe in dopolnitve > Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), ki bodo začele veljati 30. julija, so bile sprejete z namenom pospešitve izvršilnih postopkov. Po novem bo pri prodaji nepremičnine na javni dražbi izklicna cena prve dražbe postavljena pri 70 % ocenjene vrednosti, ukinja se tretja javna dražba in vpeljuje nov način prodaje nepremičnine. Gre za prodajo na podlagi zavezujočega zbiranja ponudb, ki se lahko ponovi samo enkrat v primeru, da je predhodni postopek neuspešen. Novela spreminja tudi določbe, ki urejajo institut varščine, ukinja pravno sredstvo pritožbe zoper sklep o domiku, dodaja poseben oklicni postopek, kadar je nepremičnina obremenjena z zemljiškim dolgom, in možnost prodaje nepremičnine kot celote, če gre za izvršbo na solastniški delež. Spremembe so še pri ureditvi odlogov izvršbe, še posebej na predlog upnika. Za preživninske terjatve je določeno, da imajo prednost pri poplačilu oziroma pri izvršbi na denarno terjatev dolžnika. Podaljšuje se tudi čas, za katerega se lahko v okviru splošne ureditve izvršbe na denarno terjatev dolžnika predlaga izvršba za terjatve iz naslova zakonite preživnine brez ponovne vložitve predloga za izvršbo, in sicer z enega na dve leti.

Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2014
16. julija je stopil v veljavo Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2014, ki v 3. členu določa, da so neposredni uporabniki dolžni potrditi obrazec FEP v sistemu MFERAC in predložiti dokumentacijo svoji računovodski službi najkasneje do četrtka, 17. julija 2014, do 16. ure za vse obveznosti iz prvega odstavka 1. člena tega pravilnika. Pravilnik v 2. členu tudi določa, da lahko neposredni uporabniki do 31. decembra 2014 prevzamejo obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih v skladu s 24. členom ZIPRS1415. Županom pa nalaga določitev končnega roka za prevzemanje obveznosti, ki za¬padejo v plačilo v breme občinskega proračuna za leto 2014, upoštevaje veljavno proračunsko leto in predpisane plačilne roke.

Sklep o usklajeni višini minimalnega dohodka od julija 2014
Objavljen je Sklep o višini minimalnega dohodka od julija 2014, ki usklajen znaša 269,20 evra. Znesek se uporablja od 1. avgusta 2014 dalje.

>> Oglejte si še ostale spremembe zakonodaje, ki so stopile v veljavo na dan 25. julij na FinD Alert koledarju (prijava z geslom)

 
Aktualno iz rubrike v središču

Davčni zavezanci poskušajo optimizirati svoje poslovanje, še posebej v času globalizacije in svetovne gospodarske krize pa se razvijajo globalne strategije optimiziranja tudi iz naslova plačevanja davkov. V članku Poslovanje z davčnimi oazami ni prepovedano je mag. Mojca Kunšek zapisala, da poslovanje z davčno ugodnimi področji ni kaznivo dejanje. Sporno pa je lahko vsako poslovanje, ki vzbuja sum utajitve ali izogibanja plačila davka, kar je lahko tako predmet poslovanja v domovini ali v tujini. DURS pri tem intenzivno spremlja poslovanje z davčno ugodnimi področji.

 
Izbor iz arhiva

Ocena davčne osnove
Davčni organ je tožniku dodatno odmeril plačilo dohodnine, ker je ugotovil, da tožnik ni evidentiral celotnega dejansko opravljenega prometa. Ker tožnik ni uspel s pritožbo v davčnem postopku, je vložil tožbo na upravno sodišče, ki je tožbo zavrnilo (sodba I U 194/2013) in pojasnilo, da pri oceni davčne osnove, davčni organ ni dolžan preveriti celotnega poslovanja davčnega zavezanca, temveč zadostuje, da zbere zadostno količino podatkov, iz katerih je mogoče ugotoviti davčno osnovo vsaj z zadostno stopnjo verjetnosti.

 
Pomembno iz rokovnika

AJPES obvešča vse zainteresirane, da bo obvezni in prostovoljni večstranski pobot 25. julija 2014.

V kolikor še niste prejeli informativnega izračuna dohodnine, imate do 31. julija še čas, da preverite, če ste davčni zavezanec, in Napoved za odmero dohodnine za leto 2013 oddate sami. Več v članku: Preverite svojo davčno obveznost in napoved dohodnine predložite sami.

 
Aktualni koristni podatki

Višji regres za prehrano v negospodarstvu
15. julija je bil objavljen Ugotovitveni sklep, s katerim se zvišuje višina regresa za prehrano med delom po kolektivnih pogodbah za negospodarske dejavnosti (KPND), s prejšnjih 3,61 evra na 3,64 evra. Sklep velja od 1. julija dalje.

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen za obdobje od 1. junija 2014 do 30. junija 2014 znaša 420,47 evrov na 1000 litrov.

Pri obračunu plač za mesec julij potrebujete naslednje podatke:
• 23 delovnih dni
• 0 prazničnih dni
• 31 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec maj znaša 1.531,66 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.529,87 evra.
• minimalna plača znaša 789,15 bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom po Uredbi, 3,64 evra za podpisnike KPND in 3,52 evra po ZUJF
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot oz. 18 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela oz. 8 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
21,39 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 16 evrov za javne uslužbence
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. regres za prehrano v višini 3,50 evra za javne uslužbence
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 0 evrov za javne uslužbence.

 
Spletni seminarji

Če med letom niste imeli časa za ogled razpisanih spletnih seminarjev, si morda v poletnih dneh vzamete nekaj minut za ogled katerega izmed posnetkov izvedenih spletnih seminarjev. Naročniki jih najdete v arhivu – Moj FinD-INFO (prijava z geslom). Zbranih je več kot 50 posnetkov! Posebej priporočamo:

Silva Koritnik Rakela: Pravila sestavitve medletnih računovodskih izkazov

Nenaročniki najdete izbor brezplačnih spletnih seminarjev (označeni so z zeleno) na spletni strani portala FinD-INFO – SPLETNI SEMINARJI.

Vabljeni k ogledu!

 
Aktualno

POLETNA AKCIJA ZA BRALCE TEDNIKA FinD-INFO:

100% dostop do portala FinD-INFO – 14 dni BREZPLAČNO
Do konca JULIJA 2014 lahko izpolnite obrazec in pridobite popolni vpogled v članke Tednika FinD-INFO, tudi do arhiva objavljenih člankov ter preverite portal.
Izrabite ponujeni 14 - dnevni dostop do portala FinD-INFO. Z geslom lahko dostopite do vseh člankov, mnenj in arhiva Tednika ter do vseh zbirk na portalu. Ponujamo aktualne dodatne vsebine, kot so: izračuni, spletni seminarji, zbirka Insolvenčnih postopkov.

Vse dodatne informacije o 100% brezplačnem dostopu do portala FinD-INFO vam bodo posredovali prijazni svetovalci na tel št. 01/438-01-84 ali na naslovu: prodaja@ius-software.si.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2014 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.