Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V Sloveniji je preveč predpisov, je glavni poudarek letošnjih Dnevov davčnih svetovalcev na Bledu. Udeleženci strokovnega srečanja so opozorili, da jim pri delu povzročajo težave predvsem neustrezen prenos zakonov v prakso, hitro spreminjanje zakonodaje in zmeda, ki posledično nastaja. V današnji osrednji temi tednika pa izpostavljamo implementacijo Nove računovodske direktive v nacionalno zakonodajo, pri kateri se bodo morali deležniki uskladiti glede sprememb, ki bodo posegle tako v Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) kot tudi v Slovenske računovodske standarde (SRS). Več o tej temi v rubriki »V središču«.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka VI/20, 28. maj 2014

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• EDUS-INFO
• INSOLV-INFO

Brezplačni pripomočki:
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


  
Finančno-računovodske novosti

V članku Obvezni akti delodajalca preverite, katere interne akte s področja delovnega prava je delodajalec dolžan sprejeti, na podlagi katerega predpisa in kakšne so sankcije, če tega ne stori.

 
Davčne novosti

Pošiljanje humanitarne pomoči
Pošiljke humanitarne pomoči, ki jih zbirajo in pošiljajo na prizadeta območja humanitarne organizacije ter druge pravne osebe, so podvržene rednim carinskim postopkom, kar pomeni, da je potrebno za pošiljke vložiti izvozno carinsko deklaracijo. Osnova za carinjenje je seznam blaga, na katerem je naveden prejemnik, in izjava pošiljatelja, da gre za brezplačno humanitarno pomoč za žrtve naravne nesreče. Več…

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Prirejanje tekmovanj v računalniških zabavnih programih

 
Zakonodajne novosti

Davčni svetovalci opozorili na prehitro spreminjajoče se zakone in slabo implementacijo
"Kar nas morda davčne svetovalce najbolj žalosti, je, da se naši zakoni, ki so v principu dobri, vse prepogosto menjajo, in sicer praktično z vsako vlado," je poudarila Suzana Tokič, podpredsednica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, ki dvodnevno strokovno srečanje na Bledu organizira. Zbornica zato državo poziva, naj več truda vloži v implementacijo zakonov, ne pa v njihovo spreminjanje.

Vlada zadovoljna z rezultati okrepljenega boja zoper sivo ekonomijo
Kampanja okrepljenega boja zoper sivo ekonomijo, ki jo vlada vodi od lanske pomladi, daje pozitivne rezultate. Ti so po besedah gospodarskega ministra Metoda Dragonje celo rahlo nad pričakovanji. Še vedno pa se obseg sive ekonomije v Sloveniji giblje med 8,5 in 12,2 odstotka bruto domačega proizvoda, torej med štirimi in osmimi milijardami evrov.

ZPIZ bo v petek izplačal še zadnji del z Zujfom odvzetega zneska pokojnin
Upokojencem, ki jim je zakon za uravnoteženje javnih financ (Zujf) odvzel del pokojnine, bodo v petek, zadnji delovni dan v maju, skupaj z majskimi pokojninami vrnili še 80 odstotkov neustavno odvzetega zneska, so za STA potrdili na pokojninskem zavodu. Prvih 20 odstotkov so jim v skladu z vladnim tehničnim zakonom izplačali konec junija lani.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Avtorica Silva Koritnik Rakela v tokratnem prispevku Nova računovodska direktiva bo zahtevala spremembo zakonodaje odpira problematiko vezano na poenotenje pravil pri sestavljanju računovodskih izkazov in poročanju EU. Kot ugotavlja je bila ta priložnost zamujena. Države članice bodo imele kar nekaj dela, da bodo zahteve te direktive prenesle v nacionalno zakonodajo. Rezultat pa bodo še vedno med seboj neprimerljivi izkazi večine družb v EU. Več…

 
Izbor iz arhiva

Izpodbijanje izvršilnega naslova
Na podlagi izvršljive odmerne odločbe se je carinski organ s sklepom odločil, da se zoper dolžnika opravi izvršba z rubežem denarnih sredstev do višine dolgovanega zneska, ki jih ima tožnik na bančnih računih. V pritožbi, ki jo je ministrstvo za finance zavrnilo, in kasneje v tožbi, je tožnik ugovarjal izvršilnemu naslovu. Tovrstnih ugovorov v izvršilnem postopku ni mogoče z uspehom uveljavljati, zato jim tudi sodišče v upravnem sporu, ko presoja pravilnost in zakonitost sklepa o davčni izvršbi, ne more ugoditi. Pravna sredstva zoper odločbo, ki predstavlja v sklepu o izvršbi izvršilni naslov, se namreč uveljavljajo v samostojnem postopku (Sodba III U 26/2012).

 
Pomembno iz rokovnika

Rok za doplačilo dohodnine se izteče 30. maja 2014
DURS obvešča vse prejemnike informativnih izračunov dohodnine iz prve odpreme izračunov, da se rok za doplačilo dohodnine izteče 30. maja 2014. Zavezanci imajo pravico dohodnino poravnati tudi v več obrokih, in sicer je potrebno izpolniti Obrazec, ki ga zavezanec vloži pri Upravi za davčno računovodstvo in finance ali preko sistema eDavki.

Podaljšan rok za posredovanje podatkov na obrazcu M-4 se izteče 31. maja 2014
ZPIZ obvešča vse izplačevalce dohodkov, da se izteka rok za posredovanje podatkov na obrazcu M-4 za leto 2013, ki je bil podaljšan do 31. maja 2014.

 
Aktualni koristni podatki

Objavljen je mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin, ki apri¬la 2014 v primerjavi z marcem 2014 znaša 0,005.

Pri obračunu plač za mesec maj potrebujete naslednje podatke:
• 20 delovnih dni
• 2 praznična dneva
• 31 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec marec znaša 1.526,36 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.527,26 evra.
• minimalna plača znaša 789,15 bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom po Uredbi, 3,67 evra za podpisnike KPND
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot oz. 18 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela oz. 8 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
21,39 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 16 evrov za javne uslužbence
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. regres za prehrano v višini 3,50 evra za javne uslužbence
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 0 evrov za javne uslužbence.

 
Spletni seminarji

NAJAVA!
Brezplačni spletni seminar FinD-INFO *:


Pravila sestavitve medletnih računovodskih izkazov, predavateljica Silva Koritnik Rakela DipIFR
12. junij 2014, od 13:00 do 13:45

Tema tokratnega spletnega seminarja je zanimiva tako za sestavljavce računovodskih izkazov kot za uporabnike teh izkazov. Pa tudi za poslovodstva, saj je odgovornost za sestavitev izkazov in njihovo interpretiranje naložena prav njim. Več…

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest!
Prijavite se zdaj in si rezervirajte mesto!


* Spletni seminar je brezplačno na voljo vsem naročnikom portalov FinD-INFO, IUS-INFO, INSOLV-INFO in EDUS, kotizacija za ostale znaša 49,90 EUR

Če ste zamudili katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev, vabimo naročnike k brezplačnemu ogledu posnetkov - posebej priporočamo:

Božena Macarol: Preoblikovanje samostojnega podjetnika v gospodarsko družbo kot oblika zavarovanja podjetnikovega osebnega premoženja

 
Aktualno

Združenje delodajalcev Slovenije vabi na brezplačno mednarodno konferenco: Prihodnost kolektivnih pogodb, ki bo 13. junija 2014, v Kristalni palači BTC (kongresna dvorana), Šmartinska 152, v Ljubljani. Predavajo različni strokovnjaki. Več…

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2014 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.