Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Aktualna tema so vsekakor spremembe pri predlaganju obračunov davčnega odtegljaja (REK obrazcev) in način predložitve davčnemu organu. Nekateri ste se že lotili izpolnjevanja, nekateri pa jih prvič v spremenjeni shemi izpolnjujete te dni. Ker so spremembe obsežne, jim tokrat namenjamo osrednjo temo - sistematični pregled uvedenih sprememb po posameznih vrstah obrazcev REK-1, REK-2 in iREK. Preberite ter preverite spremembe in novosti, ki jih morate upoštevati v obrazcih od 1.1.2014.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka VI/03, 22. januar 2014

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• EDUS-INFO
• INSOLV-INFO

Brezplačni pripomočki:
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


  
Finančno-računovodske novosti

Novosti, ki jih prinašata spremembi (objavljeni v Uradnem listu RS, št. 85/13 in 108/13) Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu, se v praksi odražajo v spremembah pri poročanju v REK obrazcih. Pregled sprememb pri predlaganju obračunov davčnega odtegljaja (REK obrazcev in) poročanju davčnemu organu si preberite v članku mag. Mojce Kunšek, Novosti pri uvedbi REK obrazcev.

 
Davčne novosti

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:

Informacija o novostih, ki jih prinaša Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davčnem postopku - novela ZDavP-2G

Davčna obravnava poslovanja z virtualno valuto po ZDoh-2 in ZDDPO-2

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• 3. februarja začne veljati sprememba Navodila o vsebini in načinu poročanja o medbančnih depozitih, ki spreminja 5. točko Navodila. Med drugim se spreminja elektronski naslov za posredovanje poročila, spletni naslov javnega ključa za podpis odgovorov Banke Slovenije (5.3) ter delno tudi definicija zadeve in glede na to še ostale podtočke.

• Agencija za zavarovalni nadzor je izdala nov Sklep o vsebini poročil in obvestil iz 176. in 239. člena Zakona o zavarovalništvu ter načinu in rokih poročanja, ki začne veljati 17. februarja. Zavezanci za poročanje so določeni v 2. odstavku 1. člena, v nadaljevanju pa so določena dejstva in okoliščine, ki se morajo sporočati agenciji. Način poročanja je določen v 19. členu. Sklep vsebuje tudi 4 obrazce, in sicer ZAV-DK, NAL-KD, POSRED-1 in POSRED-2. Z uveljavitvijo novega sklepa preneha veljati predhodni sklep.

• Združenje bank Slovenije kot zastopnik delodajalcev ter Sindikat bančništva Slovenije in Sindikat Nove ljubljanske banke kot zastopnika delojemalcev so dogovorili spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe dejavnosti bančništva Slovenije. Spremenjena kolektivna pogodba se uporablja od 1.1.2014.

 
Izbor iz arhiva

V skladu s sedmim odstavkom 38. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) se mora povrnitev izvršilnih stroškov praviloma zahtevati takoj, ko nastanejo in je znana njihova višina, najkasneje pa v tridesetih dneh po končanem ali ustavljenem izvršilnem postopku oziroma zaključitvi zadnjega izvršilnega dejanja, po katerem se izvršba ni nadaljevala, sicer se stroški ne priznajo. V zadevi VSM sklep I Ip 871/2013 je upnik upoštevaje navedeno povrnitev nadaljnjih izvršilnih stroškov zahteval pravočasno, znotraj predpisanega 30 dnevnega roka po ustavitvi izvršilnega postopka oz. še pred njegovim začetkom. Zato je neutemeljena pritožbena graja, da bi moral upnik plačilo izvršilnih stroškov zahtevati že takrat, ko je predlagal ustavitev izvršilnega postopka zaradi prejetega poplačila svoje terjatve. Višje sodišče je pritožbo dolžnika zavrnilo.

 
Aktualni koristni podatki

Naročniki portala FinD-INFO lahko dostopate do pripravljenih navodil za učinkovito pripravo obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2013. Najdete jih na prvi portalski strani med Hitrimi povezavami – Vse o DDPO 2013.

Na straneh AJPES-a je od 16.1.2014 omogočen začetek oddaje letnih poročil za leto 2013. Proračunski uporabniki in nepridobitne organizacije zasebnega prava morate letna poročila oddati do 28. februarja 2014, rok za oddajo letnih poročil v poenoteni obliki za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, društva in zadruge, pa je 31. marec 2014.

 
Spletni seminarji

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetek. Posebej priporočamo:

• Silva Koritnik Rakela: Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida – Kaj nam povesta?
• mag. Katja Blatnik: Vodenje evidenc in poslovnih knjig normiranca – Ali je res tako enostavno?
• Silva Koritnik Rakela: Od poslovnega izida do davčne osnove

 
Aktualno

Na portalu FinD-INFO so dostopni:

Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2014

Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb, ki velja za davčno obdobje od 1. januarja 2013 dalje. Pravilnik določa obrazec za obračun davka od dohodkov pravnih oseb, metodologijo za izpolnjevanje obrazca, priloge k obrazcu, razširjen za polja, ki veljajo za normirance ter metodologijo za izpolnjevanje prilog in način predložitve davčnega obračuna davčnemu organu.

Pravilnik o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za davčno obdobje od 1. januarja 2013 dalje določa obrazec za obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, metodologijo za izpolnjevanje obrazca, priloge k obrazcu, metodologijo za izpolnjevanje prilog in način predložitve davčnega obračuna davčnemu organu.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2014 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.