Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Minuli vikend je začela veljati novela ZDoh-2M, ki ukinja prilagoditev zneskov olajšav z rastjo inflacije, tekoče pa vas bomo v prihodnje obveščali tudi o vseh predpisih, ki so še v fazi sprejemanja, vendar naj bi se že izvajali od 1. januarja 2014. V prejšnji številki Tednika smo opozarjali na povečano intenzivnost izterjave davčnih dolgov, danes pa komentiramo zakonske določbe, ki so podlaga za davčno izvršbo. Osrednjo temo tokrat namenjamo podjetnikom, družbenikom in izvajalcem kmetijske dejavnosti, ki bodo morali pri ugotavljanju davčne osnove upoštevati določene spremembe. Ob koncu leta pa vse naročnike vabimo na brezplačni spletni seminar - Od poslovnega izida do davčne osnove.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka V/44, 27. november 2013

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• EDUS-INFO
• INSOLV-INFO

Brezplačni pripomočki:
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv
  
Finančno-računovodske novosti

Po določbah OZ je Pravica do obračuna zamudnih obresti dejstvo, da je upnik zamudil s svojo obveznostjo, je mnenja Inštitut za računovodstvo.

 
Davčne novosti

Kako brati zakonske določbe, ki so podlaga za zadnje ukrepe DURS, komentira avtorica članka Davčnim neplačnikom grozi tudi davčna izvršba.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Odpravnina ob upokojitvi, izplačana delavcu, ki je pri delodajalcu zaposlen manj kot 5 let

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Od 23. novembra se izvajajo določbe novele Zakona o dohodnini (ZDoh-2), ki se pretežno navezujejo na novosti po že veljavnem Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), predvsem pri načinu določanja davčne osnove od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja, pri določanju zavarovane osnove pri samostojnih podjetnikih ter pri določanju obveznikov za plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Novela prinaša nekaj sprememb tudi pri koriščenju olajšav nerezidentov, kot najbolj boleč ukrep pa se ocenjuje ukinitev uskladitve zneskov olajšav z indeksom življenjskih stroškov, ki prinaša zavezancu ob enakih dohodkih in nižjih olajšavah višje plačilo dohodnine.

• Po Obvestilu o začetku veljavnosti Sporazuma med Republiko Slovenijo in Gruzijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokom, je od 25. septembra 2013 med državama vzpostavljena izmenjava podatkov.

• 30. novembra bo začela veljati nova Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen, ki v 3. členu ne določa več obveznega pošiljanja obvestila o spremembi cen za storitve obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranje in obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov) ter v prilogi določa enotni obrazec Obvestilo o spremembi cen.

Pravilnik o povračilu stroškov vabljenim osebam določa obrazec Zahtevek za povračilo potnih stroškov. Po pravilniku bo možna povrnitev stroškov za prevožene kilometre z lastnim prevoznim sredstvom le v primeru, če na poti ali delu poti javno prevozno sredstvo ne vozi in po pravilih, ki veljajo za javne uslužbence.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Novi Pravilnik določa podjetnikom, družbenikom ter izvajalcem kmetijske dejavnosti nova pravila določanja zavarovalnih osnov, ki jih bo potrebno upoštevati po 1. januarju 2014.

 
Izbor iz arhiva

V zadevi Pdp 273/2013 je sodišče prve stopnje zavrnilo zahtevek tožnice, v katerem je zahtevala prerazporeditev oziroma sklenitev pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto računovodja VII/2-III ter uvrstitev v 31. plačni razred. Tožena stranka navedenega delovnega mesta ni imela sistemiziranega in tudi v primeru, da bi tako delovno mesto imela opredeljeno v Aktu o sistemizaciji delovnih mest, sodišče tožbenemu zahtevku ne bi moglo ugoditi, saj ne more naložiti delodajalcu, na katero delovno mesto je dolžan razporediti delavca. Zaradi navedenega je Višje delovno in socialno sodišče zavrnilo pritožbo tožnice in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje.

 
Aktualni koristni podatki

Pri obračunu plač za mesec november potrebujete naslednje podatke:
• 20 delovnih dni
• 1 prazničen dan
• 30 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec september znaša 1.495,28 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.504,06 evra
• minimalna plača znaša 783,66 evra bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom po Uredbi, 3,67 evra za podpisnike KPND
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot oz. 18 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela oz. 8 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
21,39 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 16 evrov za javne uslužbence
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. regres za prehrano v višini 3,50 evra za javne uslužbence
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 0 evrov za javne uslužbence.

 
Spletni seminarji

Vabimo vas na spletni seminar:
Silva Koritnik Rakela: Od poslovnega izida do davčne osnove - četrtek, 5. december 2013 – od 14:00 do 14:45.

Ob koncu (davčnega) leta vas vabimo tudi k ogledu posnetkov spletnih seminarjev. Posebej priporočamo naslednje posnetke:
• Silva Koritnik Rakela: Odgovori na pogosta vprašanja ob zaključku računovodskega (davčnega) leta
• mag. Barbara Guzina: Nekaj najpogostejših napak v obračunu DDPO
• mag. Nataša Belopavlovič: Sklepanje in vsebina pogodbe o zaposlitvi po novem Zakonu o delovnih razmerjih

 
Napovednik dogodkov

Kaj je potrebno vedeti pri poslovanju s tujino, boste izvedeli na seminarju Mednarodna obdavčitev v paketu.

 
Novo na IUS-INFO

Do petka, 29. novembra, lahko glasujete za svojega favorita v izboru 10 najvplivnejših pravnikov 2013.

 
Aktualno

Pomagajte si s Klavzulami DDV 2013 na portalu FinD-INFO.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2013 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.