Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Konec leta se nezadržno bliža in nastopil je čas čiščenja – tako v smeri priprav na inventuro kot na davčno optimizacijo. V zvezi s tem vas vabimo na spletni seminar: Od poslovnega izida do davčne osnove. Medtem, ko se pričakuje nov pravilnik o davčnem obračunu, pa v članku V središču opozarjamo, da je davčna uprava zagrozila davčnim dolžnikom z davčno izvršbo in pozvala vse državljane, da izpolnjujejo svojo državljansko dolžnost tudi v skupnem boju proti sivi ekonomiji.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka V/43, 20. november 2013

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• EDUS-INFO
• INSOLV-INFO

Brezplačni pripomočki:
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv
  
Finančno-računovodske novosti

Priprave na inventuro so se že začele. Posezite po osnutku Pravilnika o popisu, zanimivo branje pa obeta tudi članek Inventura izpod peresa Vesne Bartolj Maver.

 
Davčne novosti

Temeljna misel V članku Knjiženje na podlagi zbirov iz pomožnih knjig/analitičnih evidenc, ki nam ga je posredoval Inštitut za računovodstvo je temeljna misel, da je pri vodenju poslovnih knjig pomembno le zadostiti določbam vseh predpisov.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Obračun in plačilo prispevka za posebne primere zavarovanja od dohodkov iz premoženjskih pravic

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Dopolnitve Uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu so odraz izvajanja Uredbe 946/2013/ES, ki določa predplačila za shemo enotnega plačila ter dodatno plačilo za mleko za gorska višinska in strma kmetijska gospodarstva, ki se izplačajo nosilcem kmetijskih gospodarstev ob izpolnjevanju zahtevanih pogojev, v višini najmanj 15 % in ne več kot 50 % odobrenih plačil za leto 2013.

• Nov Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov določa dostavo podatkov po elektronski poti prek storitev sistema eDavki po shemi KP_KDVP.XSD. Če pri zavezancu za dajanje podatkov nastanejo statusne spremembe zaradi združitve in delitve, predloži podatke za odmero dohodnine ustrezni pravni naslednik, ob stečaju stečajni upravitelj, ob prenehanju zavezanca pa pravna ali fizična oseba, pri kateri so shranjene poslovne knjige in knjigovodska dokumentacija.

• Spremembe Pravilnika o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2013 zaostrojujejo pogoje za prevzemanje obveznosti v zvezi z izdatki za nujna službena potovanja v okviru finančno ovrednotenega programa in v zvezi z obveznostmi, ki jih v izjemnih primerih predhodno odobri Ministrstvo za finance in pri tem upošteva likvidnostni položaj in ciljni primanjkljaj proračuna države za leto 2013. Ne glede na navedeno, pa lahko neposredni uporabniki proračuna države, za namen skupnih javnih naročil, prevzemajo obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, v skladu s 23. členom ZIPRS1314.

Spremembe Zakona o varstvu okolja (ZVO-1), ki bodo veljale od 23. novembra, uvajajo med drugim tudi institut inšpekcijskega načrta, ki ga mora v zvezi z napravami kot mogočimi onesnaževalkami večjega obsega pripraviti inšpekcija, ki bo pripravljala programe za redne okoljske preglede na kraju samem in vključevala v nadzor tudi carinske organe (156. in 156.a člen). Novela tudi določa obdobje prehoda dimnikarstva na sistem prostega trga - do 31. decembra 2015, v katerem bodo iztečene koncesije podaljšali, v že obstoječe koncesije pa ne bodo posegali (92. člen ZVO-1F).

 
Aktualno iz rubrike v središču

Prejšnji teden je nemalo prahu dvignila vest, da DURS nadaljuje z davčnimi nadzori in napoveduje davčno izvršbo dolžnikom.

 
Izbor iz arhiva

Višje delovno in socialno sodišče je v zadevi Pdp 145/2013 kot neutemeljeno zavrnilo pritožbo tožnice, pri čemer je odločalo o pravnem vprašanju razlage pojma minimalne plače. V obrazložitvi je navedlo, da mora delodajalec v konkretnem primeru izplačati delavcu plačo skladno z določili Zakona o delovnih razmerjih (ZDR), veljavne Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije in upoštevaje tudi določila Zakona o minimalni plači (ZMinP), ki sicer ureja socialno varnost zaposlenih delavcev. Tako izplačana plača za poln delovni čas ne more biti nižja od minimalne plače, delavec, ki dela krajši delovni čas, pa ima pravico do sorazmernega dela minimalne plače.

 
Spletni seminarji

Vabimo vas na spletni seminar:
Silva Koritnik Rakela: Od poslovnega izida do davčne osnove - četrtek, 5. december 2013 – od 14:00 do 14:45.

Ob koncu (davčnega) leta vas vabimo tudi k ogledu posnetkov spletnih seminarjev. Posebej priporočamo naslednje posnetke:
• Silva Koritnik Rakela: Odgovori na pogosta vprašanja ob zaključku računovodskega (davčnega) leta
• mag. Barbara Guzina: Nekaj najpogostejših napak v obračunu DDPO
• mag. Nataša Belopavlovič: Sklepanje in vsebina pogodbe o zaposlitvi po novem Zakonu o delovnih razmerjih

 
Napovednik dogodkov

Kako razumeti zaključke sodb in jih v praksi pravilno uporabljati, boste spoznali na seminarju Prejemki iz delovnih razmerij z vidika sodne prakse.

 
Aktualno

Pomagajte si s Klavzulami DDV 2013 na portalu FinD-INFO.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2013 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.