Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Večino vsebin današnjega tednika tokrat namenjamo spremembam pri plačilu prispevkov za zdravstveno zavarovanje ter drugim spremembam predpisov, ki so bodisi že bili komentirani v pojasnilih DURS bodisi sledijo predhodnim zakonskim spremembam, ki se bodo začele izvajati v prvih dneh prihodnjega leta. Konec davčnega leta se približuje in s tem vrsta dodatnih opravil, prečiščevanj in obračunov, ki temu sledijo. Tako kot vsako leto bomo tem in tekočim spremembam tudi letos namenili dovolj prostora.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka V/42, 13. november 2013

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• EDUS-INFO
• INSOLV-INFO

Brezplačni pripomočki:
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv
  
Finančno-računovodske novosti

V članku »Odslej po zdravje v tujino?« nas avtorica seznanja z uvedbo Direktive o čezmejnem zdravstvenem varstvu v slovenski pravni red, kar bo tudi Slovencem, ob izpolnjevanju določenih pogojev, omogočilo koriščenje zdravstvene pomoči v tujini.

 
Davčne novosti

Inštitut za računovodstvo je v članku Odbitek DDV od reklamnih daril mnenja, da je mogoče uveljavljati pravico do odbitka vstopnega DDV v primeru splošnega stroška, če je le-to v povezavi z opravljanjem obdavčenih dobav blaga oziroma storitev.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Spremembe pri predlaganju obračunov davčnega odtegljaja (REK obrazcev)

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Od 9. oktobra se izvajajo spremembe Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1), ki podrobneje opredeljejujo razumevanje temeljnih elementov podjetništva, kot so strategija in industrijska politika ter razvojne spodbude. Pri tem med osnovna merila za dodeljevanje razvojnih spodbud podjetjem sodijo: prispevek k doseganju ciljev opredeljenih v industrijski politiki, kakovost projekta, finančna konstrukcija projekta in usposobljenost za izvedbo projekta.

• Spremembe drugega odstavka 153. člena Stvarnopravnega zakonika (SPZ), ki določajo notarsko prodajo zastavljene nepremičnine, se uporabljajo od uveljavitve pravil po noveli ZFZ-C, ki se izvaja od 7. novembra 2013. S črtanjem členov od 192 do 200 novela tudi ukinja institut zemljiškega dolga, ki se je v praksi izkazal kot možnost zlorab v smeri oteževanja poplačila dolga upnikom in odvzema nezakonito pridobljenega premoženja.

• Glede na zadnje spremembe Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) se bo od 1. januarja 2014 izvajal tudi nov Pravilnik o določanju zavarovalne osnove, ki za zavarovance po 15., 16. in 17. členu ZPIZ-2 opredeljuje podrobnejši način določanja zavarovalne osnove za plačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Novela Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanj (ZZVZZ) med drugim spreminja najnižjo prispevno stopnjo za samostojne podjetnike, ki bodo od 1. februarja 2014 plačevali prispevek v višini 60 % povprečne plače. Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje se bodo po novem plačevali tudi od avtorskih pogodb in drugih pogodb civilnega prava, in sicer v višini 6,36 %. Spreminja se tudi višina prispevka za zavarovance - samoplačnike, v slovenski pravni red pa novela prenaša tudi evropsko direktivo o čezmejnem zdravstvenem varstvu.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Novela ZZVZZ-M širi krog zavezancev za plačilo prispevkov za zdravstveno zavarovanje tudi na družbenike in prejemnike dohodkov, ki po metodlogiji ZDoh-2 niso drugi dohodki, ter ureja povračila stroškov koriščenja zdravstvenih storitev zavarovancev v tujini.

 
Izbor iz arhiva

Upravno sodišče je v sodbi I U 337/2013, s katero je bila zavrnjena tožba zoper odločbo davčnega organa glede odpisa davčnega dolga, pojasnilo, da v skladu z določbami šestega in sedmega odstavka 101. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) davčni organ ne more odobriti odpisa ali delnega odpisa davčnega dolga, če gre za davčne obveznosti, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti. Slabo finančno stanje in druge osebne okoliščine, ki jih tožnik navaja v tožbi, se upoštevajo samo v primeru, če je odpis dovoljen in se odloča o tem, ali so za odpis podani vsebinski pogoji.

 
Aktualni koristni podatki

Cene življenjskih potrebščin so bile oktobra 2013 v primerjavi s prejšnjim mesecem nespremenjene.

 
Spletni seminarji

Ob koncu (davčnega) leta vas vabimo k ogledu spletnih seminarjev. Psebej priporočamo naslednje posnetke:

• Silva Koritnik Rakela: Odgovori na pogosta vprašanja ob zaključku računovodskega (davčnega) leta
• mag. Barbara Guzina: Nekaj najpogostejših napak v obračunu DDPO
• mag. Nataša Belopavlovič: Sklepanje in vsebina pogodbe o zaposlitvi po novem Zakonu o delovnih razmerjih

 
Napovednik dogodkov

Združenje delodajalcev Slovenije vabi na tridnevno delavnico EXCEL za računovodje.

 
Aktualno

Pomagajte si s Klavzulami DDV 2013 na portalu FinD-INFO.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2013 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.