Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Do konca oktobra imajo izvajalci osnovne kmetijske in osnovne gospodarske dejavnosti čas, da izberejo ter priglasijo ugotavljanje davčne osnove v letu 2014. V današnjem Tedniku vas tudi seznanjamo z dodatnimi ugodnostmi pri koriščenju spodbud za zaposlovanje brezposelnih oseb od 1. novembra dalje ter številnimi zakonskimi spremembami, ki so začele veljati v teh dneh. Vrsta aktualnih tem bo tudi letos predstavljenih na tradicionalni 13. Davčno-finančni konferenci, na katero se lahko prijavite še zadnji hip.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka V/39, 16. oktober 2013

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• EDUS-INFO
• INSOLV-INFO

Brezplačni pripomočki:
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv
  
Finančno-računovodske novosti

Na podlagi protikriznih ukrepov bo od 1. novembra mogoče koristiti več spodbud za zaposlovanje brezposelnih.

 
Davčne novosti

Inštitut za računovodstvo v članku Izplačilo dohodkov iz naslova poslovodenja nemškemu rezidentu opozarja, da je pri obdavčitvi prejemkov tujemu rezidentu potrebno slediti določbam o obdavčitvi tako v Sloveniji kot v meddržavnem sporazumu.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Pojasnilo v zvezi s knjigovodstvom na kmetiji po 1. 1. 2014

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• S spremembo Pravilnika o obrazcih za priglasitev ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov se določa nova Priloga 1, s katero izvajalec osnovne kmetijske dejavnosti priglasi izbor obdavčitve v letu 2014.

• Od 9. oktobra se izvaja novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1H), ki spreminja nabor okoliščin, na podlagi katerih lahko registrski organ omeji ustanovitev družbe ali samostojnega podjetnika in pridobitev statusa družbenika, kar posredno vpliva tudi na sprejem sprememb Zakona o sodnem registru (ZSReg). Novela tudi določa normativno ureditev avtomatične izmenjave podatkov o neplačnikih in nepredlagateljih obračunov, ki jo bodo organi v postopku (AJPES, DURS, KDD) vzpostavili v štirih mesecih od uvedbe novele.

• Novela Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1) med drugim širi krog upravičencev do razvojnih spodbud in virov financiranja, saj odslej lahko poleg gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov za pridobitev vzpodbud kandidirajo tudi zadruge, zavodi in fizične osebe, ki opravljajo registrirano dejavnost.

Sklep o naložbah pokojninskega sklada določa podrobnejša pravila glede vrste dovoljenih naložb pokojninskega sklada, ki upoštevajo naravo dodatnega zavarovanja in zajemajo prenosljive vrednostne papirje, enote ali delnice odprtih investicijskih skladov, denarne depozite pri kreditnih institucijah, instrumente denarnega trga, pravila glede naložb v nepremičnine, naložbe v tvegani kapital, pravila za izračun izpostavljenosti pokojninskega sklada in oblikovanje dodatnih likvidnih sredstev.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Od 1. januarja 2014 bo na področju izvajanja kmetijske dejavnosti marsikaj drugače. Davčni in računovodski vidik teh novosti pojasnjuje dr. Tatjana Jovanović v članku Kako bodo kmetje ravnali po novem.

 
Pomembno iz rokovnika

Do konca meseca morajo kmetje s katastrskim prihodkom nad 7.500 evrov priglasiti izbor obdavčitve kmetijske dejavnosti v letu 2014.

 
Izbor iz arhiva

Upravno sodišče RS je v zadevi I U 1036/2012 v zvezi z odpisom oziroma obročnim plačilom davčnega dolga zavrnilo tožbo, ki jo je vložila tožnica zoper odločbo Ministrstva za finance RS. Iz obrazložitve izhaja, da se obročno plačilo ali odpis oziroma delni odpis davčnega dolga lahko dovoli le v primeru, če se ugotovi ogroženost preživljanja, in le v primeru, če povprečni mesečni dohodki ne presegajo 229,52 evrov za celotni odpis in 448,86 evrov za delni odpis ter 459,04 evrov za obročno plačilo. Ker se za odpis ali delni odpis dolga preverja tudi premoženje zavezanca in njegovih družinskih članov, je odpis ali delni odpis dolga mogoč le v primeru, da zavezanec in njegovi družinski člani poleg dohodkov, ki ne presegajo zgoraj navedenih zneskov, tudi nimajo premoženja, iz katerega bi bilo mogoče davčni dolg poplačati.

 
Aktualni koristni podatki

Cene življenjskih potrebščin so bile septembra 2013 v primerjavi s prejšnjim mesecem višje za 0,3 %.

 
Spletni seminarji

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetek. Posebej priporočamo naslednje posnetke spletnih seminarjev:

• Silva Koritnik Rakela: Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida – Kaj nam povesta?

mag. Katja Blatnik: Vodenje evidenc in poslovnih knjig normiranca – Ali je res tako enostavno?

• mag. Nataša Belopavlovič: Sklepanje in vsebina pogodbe o zaposlitvi po novem Zakonu o delovnih razmerjih

 
Napovednik dogodkov

Tokrat izpostavljamo 2. letni kongres Zbornice delodajalcev Slovenije z osrednjo temo Skozi kolektivne pogodbe do uveljavitve novega Zakona o delovnih razmerjih in otvoritev Pogajalske šole.

 
Aktualno

Posezite po obsežnejših Vzorcih dokumentov - odslej kar 78 primerov pogodb, internih aktov in vzorcev računovodskih izkazov v slovenskem in angleškem jeziku, ki so v pomoč pri ureditvi vaših poslovnih primerov.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2013 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.