Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Današnjo številko Tednika namenjamo ureditvi začasnega in občasnega dela upokojencev, med vzorci dokumentov pa najdete tudi druge osnutke pravilnikov, vzorcev in aktov, ki jih potrebujete pri vsakdanjem delu. Med spremembami predpisov tokrat opozarjamo na novelo ZDDPO-2J, katere ključne določbe se bodo izvajale od 1. janaurja 2014 dalje, medtem ko spremembe delovanja davčnih pisarn že veljajo. Med številnimi jesenskimi dogodki davčno-računovodske stroke pa tokrat vabimo na že tradicionalno 13. Davčno-finančno konferenco.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka V/38, 9. oktober 2013

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• EDUS-INFO
• INSOLV-INFO

Brezplačni pripomočki:
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv
  
Finančno-računovodske novosti

Čeprav sta likvidaciji Factor banke in Probanke prinesli ugodnejše izplačilne pogoje, pa Po ZBan-1 banka jamči za izplačilo vloge do 100.000 evrov.

 
Davčne novosti

V članku Obdavčitev storitve uporabe skladišča tujega davčnega zavezanca je Inštitut za računovodstvo mnenja, da je potrebno v primeru več povezanih dobav določiti prevladujočo storitev in glede na njo obdavčiti tudi pomožne storitve.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Obvestilo tujim prevoznikom potnikov v mednarodnem prometu in tujim davčnim zavezancem, ki opravljajo določene storitve v republiki Sloveniji o obveznosti vpisa v davčni register in identifikaciji za namene DDV

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Od 1. oktobra se uporablja nov Cenik cestnine za uporabo cestninskih cest, ki določa cestnino za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg. Višina cestnine je določena za posamezne odseke cestninskih cest ter za posamezen cestninski razred in se razlikuje glede na emisijski razred EURO, v katerega je razvrščeno vozilo.

• Po spremembi Uredbe o upravnem poslovanju odslej davčne pisarne davčne uprave RS za stranke delujejo v ponedeljek od 8. do 15. ure in v sredo od 8. do 17. ure.

• 1. novembra se bo začel izvajati Sklep o vsebini obvestila o vključitvi v kolektivno zavarovanje, izjave o izbiri podsklada krovnega pokojninskega sklada in pristopne izjave k pokojninskem načrtu individualnega zavarovanja, ki v prilogah določa obrazce obvestila in izjave. V primeru krovnega pokojninskega sklada je izjava o izbiri podsklada krovnega pokojninskega sklada sestavni del obvestila o vključitvi v kolektivno zavarovanje.

• Novela Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2J) podaljšuje uporabo 17 % davčne stopnje tudi za leto 2014, širi obravnavo tanke kapitalizacije in določa, da davčni zavezanec, ki v postopku prisilne poravnave v davčno osnovo ne vključi prihodkov zaradi prenehanja obveznosti družbe, izgubi pravico do pokrivanja davčne izgube iz preteklih let v znesku teh obveznosti.

 
Aktualno iz rubrike v središču

V članku Primerjava plačila upokojenca po podjemni pogodbi s plačilom po pogodbi o začasnem ali občasnem delu upokojenca avtorica odgovarja na vprašanje, ali je delo po pogodbi o začasnem ali občasnem delu upokojenca v primerjavi s podjemno pogodbo ugodnejše za podjetje in pri katerih vrstah dela.

 
Izbor iz arhiva

V zadevi I U 1446/2012, ki obravnava nadaljevanje izvršbe izbrisane družbe zoper družbenika, je Upravno sodišče RS zavrnilo tožbo tožnika zoper odločbo Ministrstva za finance. Sodišče je odločitev utemeljilo, da se je izvršba po izbrisu družbe iz sodnega registra nadaljevala proti tožniku kot družbeniku na podlagi tretjega odstavka 2. člena ZDavP-2 in ob upoštevanju določb ZFPPod in ZGD-1. Proti družbeniku izbrisane družbe se postopek davčne izvršbe nadaljuje in ne začne ponovno. Ker je bil tožnik edini družbenik izbrisane družbe in obenem tudi direktor družbe, so po presoji sodišča izpolnjene tudi zahteve, ki jih je za položaj aktivnega družbenika postavilo Ustavno sodišče RS v odločbi U-I-135/00-77.

 
Spletni seminarji

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetek. Posebej priporočamo naslednje posnetke spletnih seminarjev:

• Silva Koritnik Rakela: Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida – Kaj nam povesta?

mag. Katja Blatnik: Vodenje evidenc in poslovnih knjig normiranca – Ali je res tako enostavno?

• mag. Nataša Belopavlovič: Sklepanje in vsebina pogodbe o zaposlitvi po novem Zakonu o delovnih razmerjih

 
Napovednik dogodkov

Vabljeni na tradicionalno 13. Davčno-finančno konferenco.

 
Aktualno

Posezite po obsežnejših Vzorcih dokumentov - odslej s kar 78 primeri pogodb, internih aktov in vzorcev računovodskih izkazov v slovenskem in angleškem jeziku, ki so v pomoč pri ureditvi vaših poslovnih primerov.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2013 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.