Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V današnjem Tedniku smo se osredotočili na intenziven nadzor DURS nad gotovinskim poslovanjem davčnih zavezancev, zanimivo branje pa obeta tudi izbor člankov z obeh strokovnih področij. Pri zakonodajnih spremembah tokrat ni veliko novosti, že danes pa lahko napovemo skorajšnjo objavo sprememb ZDDPO-2, ki jih bo potrebno upoštevati že za leto 2013 in o katerih vas bomo informirali v eni od naslednjih številk Tednika.

Želimo vam dovolj pravočasnih, koristnih in prijetnih informacij!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka V/34, 11. september 2013

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• EDUS-INFO

Brezplačni pripomočki:
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv
  
Finančno-računovodske novosti

V mnenju Rezervacije v delniški družbi se je oblikovanju rezervacij za pokojnine mogoče izogniti le tedaj, če ti zneski ocenjenih obveznosti niso bistveni za računovodske izkaze podjetja, meni Inštitut za računovodstvo.

 
Davčne novosti

V članku Tudi prostovoljci so upravičeni do določenih povračil stroškov avtorica opozarja na določbe Uredbe, ki določa mejne zneske do katerih so povračila stroškov oproščena plačila dohodnine.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Davčna obravnava začasnega ali občasnega dela upokojencev – posebni davek na določene prejemke

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

Uredba o določitvi kalkulacij za ugotavljanje katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na panj določa predlog lestvice katastrskega dohodka za posamezno leto za vse bonitete zemljišč oziroma vse rastiščne koeficiente, ki se izračuna tako, da se pri izračunu zneskov katastrskega dohodka možni pridelek pomnoži s faktorji korekcije možnega pridelka. Pri tem se katastrski dohodek za posamezno dejansko rabo izračuna kot zmnožek površine posamezne dejanske rabe in vrednosti katastrskega dohodka z lestvic katastrskega dohodka za to dejansko rabo, boniteto zemljišča oziroma rastiščni koeficient in proizvodno območje, v katero spada parcela.

• Po Uredbi o določitvi lestvic katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na panj za leto 2014 znaša pavšalna ocena dohodka 17 evrov na čebelji panj.

• Z Obvestilom o prenehanju veljavnosti Protokola o načinu delovanja na meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško za sprostitev prometa in izboljšanje sodelovanja v boju proti carinskim goljufijam se le-ta od vstopa Hrvaške v EU ne izvaja več.

• Spremembe Sklepa o vzpostavitvi in vodenju registra finančnega premoženja omogočajo Banki Slovenije, da lahko v primeru zavarovanja s posojili ali vlogami sama izbriše posojilo ali vlogo iz registra, ko na njem ni več vzpostavljeno finančno zavarovanje.

 
Aktualno iz rubrike v središču

V članku DURS izvaja poostren nadzor nad gotovinskim poslovanjem tudi na sejmih avtorica podaja pregled intenzivnega nadzora s strani davčnega organa vse od začetka veljavnosti Pravilnika.

 
Izbor iz arhiva

Višje sodišče je v zadevi VSM sodba in sklep I Cpg 508/2012 potrdilo ugotovitev sodišča prve stopnje, da pravdni stranki nista sklenili pisma o nameri, temveč podjemno pogodbo v smislu 619. člena Obligacijskega zakonika (OZ). Tožeča stranka se je s to pogodbo zavezala, da bo opravila dela, navedena v pismu o nameri, ter bo plačala nesporno opravljena dela. Pravdni stranki sta torej plačilo vezali na sklenitev gradbene pogodbe, ki bi morala biti sklenjena dne 13. 5. 2010, s čemer sta plačilo dogovorili pogojno, in ker gradbena pogodba ni bila sklenjena, je tožena stranka postala dolžna tožeči stranki plačati dela, ki so bila opravljena v obdobju od 10. do 13. maja 2010.

 
Aktualni koristni podatki

Cene življenjskih potrebščin so bile avgusta 2013 v primerjavi s prejšnjim mesecem višje za 0,3 %.

 
Spletni seminarji

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetek. V pomoč pri pripravah na zaključek leta posebej priporočamo naslednje posnetke spletnih seminarjev:

• Silva Koritnik Rakela: Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida – Kaj nam povesta?

mag. Katja Blatnik: Vodenje evidenc in poslovnih knjig normiranca – Ali je res tako enostavno?

• Silva Koritnik Rakela: Izkaz denarnih tokov – kdaj in kako?

 
Napovednik dogodkov

Med jesenskimi izobraževalnimi dogodki opozarjamo na Pravno varnost v davčnem postopku in upravnem sporu.

 
Aktualno

Pomagajte si s Klavzulami DDV 2013 na portalu FinD-INFO.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2013 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.