Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V Tedniku izpostavljamo dileme pri obračunu prejemkov zaposlenih v zdravstvu, ki izhajajo iz uporabe različnih kolektivnih pogodb in drugih predpisov glede na naravo poslovnega odnosa z državo ter drugih poslovnih razmerij. Pojasnjujemo tudi posebnosti pri amortiziranju osnovnega sredstva financiranega z državno pomočjo, zanimivo branje pa obeta tudi članek o poteh in stranpoteh izdaje letošnjih informativnih izračunov.

Prijetno branje in obilo jesenskega sonca!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka V/33, 4. september 2013

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• EDUS-INFO

Brezplačni pripomočki:
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv
  
Finančno-računovodske novosti

Inštitut za računovodstvo glede amortiziranja osnovnih sredstev iz državnih pomoči pojasnjuje, da pri opredeljevanju omejitev v zvezi z odtujitvijo osnovnega sredstva financiranega z državno pomočjo ne gre za enačenje amortizacijske dobe s pojmom odtujitve sredstva.

 
Davčne novosti

Kako se Davčna uprava in zavezanci srečujejo s problemi obdelave podatkov in dilemami v zvezi z njihovo ustavnostjo, lahko preberete v članku objavljenem v publikaciji Pravna praksa: Zakonitost popravnega izpita države pri izdaji dohodninskih informativnih izračunov

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

•Banka Slovenije je izdala Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o vzpostavitvi in vodenju registra finančnega premoženja. Poleg nekaj besednih popravkov, je Sklep dopolnjen z novimi štirimi odstavki, ki se dodajo za 4. odstavkom 37. točke, in govorijo o možnosti drugačne sklenitve oz. razveze sporazuma o finančnem zavarovanju kot je določeno v 17., 20., 28. in 31. točki (na podlagi predloga posojilodajalca, ki ga sprejme Banka Slovenije). Pri posojilih iz 37. točke lahko po novem 6. odstavku Banka Slovenije sama izbriše posojilo ali vlogo iz registra, ko na njem ni več finančnega zavarovanja (sedaj le na podlagi zahtevka imetnika vloge). Po novem lahko nasprotna stranka v primeru vloge iz 1. odstavka zagotovi ali ukine finančno zavarovanje tudi za tuje obveznosti.

•V Uredbi o določitvi zneska trošarine za energente so bile spremenjene naslednje vrednosti v tabeli:
- 1.3 neosvinčeni bencin z vsebnostjo svinca do 0,013 g/l in z oktanskim številom (RON) do manj kot 98 ................... 521,3300 EUR -> 514,1600 EUR
- 1.4 neosvinčeni bencin z vsebnostjo svinca do 0,013 g/l in z oktanskim številom (RON) 98 ali več ............................ 521,3300 EUR -> 514,1600 EUR
- 2.1 pogonski namen ................................. 404,0900 EUR -> 399,3000 EUR
- 2.2 gorivo za ogrevanje ............................... 86,1600 EUR -> 81,6000 EUR

•31. avgusta je začela veljati Uredba o določitvi kalkulacij za ugotavljanje katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na panj, ki v Prilogi 1 določa kalkulacije za ugotavljanje katastrskega dohodka za dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč po proizvodnih območjih, na podlagi katerih se pripravijo lestvice katastrskega dohodka. Priloga 4 pa določa kalkulacije za ugotavljanje pavšalne ocene dohodka na panj, na tej podlagi in kriterijih iz 6. člena se določi predlog pavšalne ocene za panj.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Glede obvezne uporabe kolektivnih pogodb v zasebnem zdravstvu velja, da je potrebno predpise za zaposlene v javnem sektorju upoštevati le v primerih, ko za plačo zaposlenega delodajalec pridobiva subvencijo od zbornic, ministrstev ipd. (na primer sofinanciranje plač pripravnikov), saj se v tem primeru šteje, da so plače sofinancirane neposredno iz državnega proračuna.

 
Izbor iz arhiva

Vrhovno sodišče je v zvezi z učinkom odprave odločbe v zadevi X Ips 253/2012 pojasnilo, da določba 97. člena Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) predstavlja pravno podlago za vračilo preveč plačanih sredstev s strani davčnega zavezanca. V primeru, da je bila odločba odpravljena ter zadeva vrnjena v ponovni postopek in davek plačan, se preveč plačani davek vrne v 30 dneh po vročitvi odločbe, s katero je v ponovnem postopku ugotovljena drugačna davčna obveznost. Smiselno se ta člen lahko uporabi tudi za ugotovljeno preplačilo v postopku s pravnim sredstvom zoper sklep o davčni izvršbi.

 
Aktualni koristni podatki

Cene življenjskih potrebščin so bile julija 2013 v primerjavi s prejšnjim mesecem nižje za 0,3 %.

Pri obračunu plač za mesec avgust potrebujete naslednje podatke:
• 21 delovnih dni
• 1 prazničen dan
• 31 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec junij znaša 1.495,45 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.511,96 evra
• minimalna plača znaša 783,66 evra bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom po Uredbi, 3,67 evra za podpisnike KPND
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot oz. 18 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela oz. 8 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
21,39 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 16 evra za javne uslužbence
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. regres za prehrano v višini 3,50 evra za javne uslužbence
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 0 evrov za javne uslužbence.

 
Spletni seminarji

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetek. V pomoč pri pripravah na zaključek leta posebej priporočamo naslednje posnetke spletnih seminarjev:

• Silva Koritnik Rakela: Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida – Kaj nam povesta? mag. Katja Blatnik: Vodenje evidenc in poslovnih knjig normiranca – Ali je res tako enostavno?

• Silva Koritnik Rakela: Izkaz denarnih tokov – kdaj in kako?

 
Napovednik dogodkov

Prihodnji ponedeljek se pričenja Teden računovodij (9. do 13. september).

 
Aktualno

Pomagajte si s Klavzulami DDV 2013 na portalu FinD-INFO.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2013 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.