Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V zadnjem času smo bili deležni številnih sprememb predpisov, katerih del vam predstavljamo v današnjem tedniku. Prav tako podajamo tudi prvi del obširnega mnenja o poslovanju s tujino in vas v osrednjem članku pozivamo, da v boj proti sivi ekonomiji stopite tudi sami.

Želimo vam prijetno branje in še prijetnejše počitnice!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka V/26, 10. julij 2013

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv
  
Finančno-računovodske novosti

Med številnimi zakonskimi spremembami vas danes seznanjamo tudi o novih možnostih pomoči podjetjem v težavah, ki jih je prinesla novela ZPRPGDT-E.

 
Davčne novosti

Inštitut za računovodstvo je pripravil obširno mnenje Konsignacijska prodaja blaga v EU, prenos v portugalsko lastno skladišče in nadaljnja prodaja na Portugalskem, ki vam ga predstavljamo v dveh delih. Drugi del bo predstavljen v naslednjem tednu.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Preprosti odkup terjatev

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Na podlagi vstopa Hrvaške v EU se spreminja Pravilnik o izvajanju Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, ki med drugim določa tudi novo prilogo 2, prilogo 3, prilogo 4 in prilogo 5.

• Od 1. julija se uporablja tudi nov Pravilnik o vračilu dela prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev, do katerih je upravičen delodajalec na podlagi 157. člena ZPIZ-2, če je pogodba o prvi zaposlitvi prejemnika plačila sklenjena za nedoločen čas po 1. juliju 2013.

• Po spremembah Zakona o prevzemih (ZPre-1E) ni dolžna dati prevzemne ponudbe oseba, ki je dosegla prevzemni prag v ciljni družbi zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja ciljne družbe z namenom, da se zagotovi njena kapitalska ustreznost oziroma dolgoročna plačilna sposobnost še pred začetkom postopkov zaradi insolventnosti (nov 22.b člen). Po novem 22.c členu pa osebe, ki delujejo usklajeno, in jim je bilo sicer z odločbo agencije prepovedano izvrševanje glasovalnih pravic v ciljni družbi, ob predhodni pridobitvi soglasja agencije izvršujejo glasovalne pravice na skupščini ciljne družbe le o predlogih sklepov, ki so nujno potrebni za zaščito javnega interesa.

Kolektivna pogodba za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije se izvaja od 1. julija 2013, tarifno prilogo pa se sklene najkasneje do 30. novembra za naslednje leto.

Sporazum št. 004-146/2013/2, podpisan med Sindikat policistov Slovenije in Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve in Policija, med drugim omogoča nespremenjen obseg sredstvev za plače in druge stroške dela, namenjenih za delo Policije za leti 2013 in 2014, in omogoča povečanje s prerazporeditvijo sredstev v proračunu Policije ali s povečanjem proračunskih sredstev za Policijo ter izplačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri izvajanju projekta »Akcija zagotavljanja varovanja življenja in premoženja ljudi« od 30. junija 2013 dalje.

 
Aktualno iz rubrike v središču

V članku Nad sivo ekonomijo s strožjimi ukrepi, poostrenim nadzorom in dvigom potrošniške kulture avtorica opozarja na poostren nadzor gotovinskega poslovanja, pri čemer naj bi k temu pripomogli tudi potrošniki sami.

 
Izbor iz arhiva

V zvezi s presojo elementa „povezanega delovanja“ po drugi alineji 1. točke prvega odstavka 374. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) Vrhovno sodišče RS v zadevah G 38/2012 in G 39/2012 opozarja na avtonomen pomen določb o prepovedi zlorab trga vrednostnih papirjev. Cilj teh določb je namreč v zagotovitvi varstva investitorjev ter poštenega, transparentnega in uspešnega delovanja finančnega trga. V tem kontekstu pretok informacij predstavlja uresničevanje subjektivnega elementa tržne manipulacije, ki je v manipulativnem namenu povezano delujočih oseb. S tega vidika je treba presojati tudi pomen t. i. mreže povezav, ki dokazuje obstoj okoliščin o medsebojnem poznanstvu posameznih fizičnih oseb, kar omogoča sklep o relevantnem pretoku informacij.

 
Aktualni koristni podatki

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen za obdobje od 1. maja 2013 do 31. maja 2013 znaša 416,47 evrov na 1000 litrov.

Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti za šestmesečno obdobje, ki se začne dne 1. julija 2013, znaša 8,5 odstotkov.

 
Spletni seminarji

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetek. Priporočamo posnetke spletnih seminarjev, ki so bili za naročnike FinD-INFO brezplačni:

• Silva Koritnik Rakela: Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida – Kaj nam povesta?

mag. Katja Blatnik: Vodenje evidenc in poslovnih knjig normiranca – Ali je res tako enostavno?

• mag. Nataša Belopavlovič: Sklepanje in vsebina pogodbe o zaposlitvi po novem Zakonu o delovnih razmerjih

 
Napovednik dogodkov

Še je čas, da se udeležite seminarja Posledice višjih davčnih stopenj DDV ter obračunavanje DDV pred in po vstopu Hrvaške v EU.

 
Aktualno

Pomagajte si s Klavzulami DDV 2013 na portalu FinD-INFO.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2013 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.