Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V času zaključevanja letnih poročil opozarjamo v osrednji temi na določene zakonske nedorečenosti, ki se lahko odražajo v revizorjevem mnenju o poslovanju energetskih in invalidskih podjetij, ter na predstavitev nekaterih tem, ki jih mora vsebovati letno poročilo. Pri pripravah na poslovanje s Hrvaško po 1. juliju pa vabimo na spletni seminar, ki ga bo izvedla naša hčerinska družba GV Založba in je za naročnike FinD-INFO še posebej ugoden.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka V/20a, 22. maj 2013

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv
  
Finančno-računovodske novosti

V času zaključevanja letnih poročil obeta zanimivo branje aktualen članek: Kako v letnem poročilu poročati o trajnostnem razvoju.

 
Davčne novosti

Inštitut za računovodstvo v članku Pobot odpravnine s terjatvijo do delavca in obračun DDV od uničenja zalog opozarja, da zaloge, ki jih slabimo zaradi nekurantnosti ali iz drugih razlogov (npr. poškodb), ne povzročajo obveznosti za obračun davka na dodano vrednost. Potrdilo o uničenju pa je zadosten dokaz, da DDV ni bil obračunan, ker je bila tržna vrednost zalog enaka nič.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Davčna obravnava užitka nepremičnine

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Od 4. maja velja Uredba o postopkih ravnanja v primeru motenj in nestabilnosti na trgu pri preskrbi z nafto in naftnimi derivati, ki določa postopke, merila in organizacijske ukrepe, ki se sprejmejo v primeru motenj in nestabilnosti pri preskrbi z nafto in naftnimi derivati, ter prednostne porabnike sproščenih obveznih rezerv nafte in naftnih derivatov, kot so sile za zaščito, reševanje in pomoč, policija, vojska, intervencijska in servisna vozila ter elektrarne, ki potrebujejo gorivo za zagon naprav.

• Po Obvestilu o začetku veljavnosti Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Armenijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom se od 23. aprila izvaja meddržavno usklajeno davčno delovanje.

Obvestilo o začetku veljavnosti Sklepa Evropskega sveta z dne 25. marca 2011 o spremembi člena 136 Pogodbe o delovanju Evropske unije glede mehanizma za stabilnost za države članice, katerih valuta je euro velja od 1. maja 2013.

Veljavnost Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah je prvi korak za usklajeno delovanje carinskih organov.

• Po Napotilu za izvajanje revizij računsko sodišče izvaja revizije po mednarodnih revizijskih standardih, ki poleg mednarodnih standardov revidiranja, ki jih izdaja IFAC, zajemajo tudi mednarodne standarde vrhovnih revizijskih institucij in evropske smernice za izvajanje mednarodnih revizijskih standardov, ki ju izdaja INTOSAI - Mednarodna organizacija vrhovnih revizijskih inštitucij.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Kako lahko zakonske nedorečenosti vplivajo na izvajanje revizijskega postopka in oblikovanja revizorjevega mnenja, odstira članek Bodo letošnja revizijska mnenja energetskih podjetij izrečena s pridržkom.

 
Izbor iz arhiva

V zadevi Cst 230/2012 je sodišče na prvi stopnji zavrnilo predlog dolžnice za izvzetje potnih stroškov iz stečajne mase. V pritožbi se je sklicevala na napačno uporabo določb ZFPPIPP in drugačno sodno prakso sodišč v Celju in Slovenj Gradcu, ki omogočata povračilo stroškov za delo. Višje sodišče je pritožbo zavrnilo, ker v stečajno maso v postopku osebnega stečaja spadajo vsi drugi prejemki dolžnika, razen prejemki, ki so izvzeti iz stečajne mase, stroški prevoza na delo pa med prejemki, ki so izvzeti iz izvršbe po 101. členu ZIZ niso navedeni, teh prejemkov v postopku osebnega stečaja ni mogoče izvzeti iz izvršbe.

 
Aktualni koristni podatki

Po spremembi Uredbe bo od 1. junija trošarina za drobno rezani tobak 67,5 evra, trošarina za preostali tobak pa 37,5 evra na kilogram.

 
Spletni seminarji

Vabimo vas na spletni seminar:

Silva Koritnik Rakela: Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida – Kaj nam povesta? - torek, 4. junij 2013, od 13.00 do 14.30.

Spletni seminar je za naročnike portala FinD-INFO brezplačen.

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetek. V pomoč pri pripravah na zaključek leta posebej priporočamo naslednje posnetke spletnih seminarjev:
• Silva Koritnik Rakela: Kakšne spremembe za gospodarske družbe prinaša enotni kontni okvir v letu 2013
mag. Katja Blatnik: Vodenje evidenc in poslovnih knjig normiranca – Ali je res tako enostavno?
• Silva Koritnik Rakela: Izkaz denarnih tokov – kdaj in kako?

 
Napovednik dogodkov

Udeležite se spletnega seminarja in se pravočasno seznanite s poslovanjem s hrvaškimi podjetji po vstopu Hrvaške v EU. Naročniki FinD-INFO imajo 20 % popust na kotizacijo!

 
Aktualno

Pomagajte si s Klavzulami DDV 2013 na portalu FinD-INFO.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2013 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.