Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V današnji dvojni številki opozarjamo na spremembe pri REK obrazcih, ki jih bo potrebno upoštevati od 1. julija dalje. V osrednji temi izpostavljamo spremembe pri izpolnjevanju obrazcev INV-1 in INV-2, ki jih morajo poročevalske enote do jutri posredovati Statističnemu uradu RS. Prav tako se približuje rok za prvo četrtletno poročanje o poslovanju poslovnih subjektov ČPPS ter poročanje za potrebe ugotavljanja pokojninske dobe, ki ga morajo izplačevalci dohodkov posredovati ZPIZ na obrazcu M-4 do 30. aprila. Ob vseh službenih obveznostih pa ne pozabite, da je zakonsko obvezujoče, da vsa neskladja vaših podatkov s podatki v informativnem izračunu dohodnine »uskladite« z ugovorom, ki ga je potrebno oddati do 3. maja.

Želimo vam prijetno branje, predvsem pa čudovite prvomajske praznike!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka V/17, 24. april 2013

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


  
Finančno-računovodske novosti

Novi Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) in novela Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A) naj bi pripomogla k večji fleksibilnosti na trgu dela, brezposelnim zagotovila večji pregled na področju denarnih nadomestil, odpravila nekatere administrativne ovire in ohranila denarna nadomestila za brezposelnost nespremenjena.

 
Davčne novosti

Če se podatki v informativnem izračunu dohodnine razlikujejo od podatkov iz evidenc davčnega zavezanca, je njegova obveznost, da vloži ugovor. V članku Izpolnjevanje obveznosti po informativnem izračunu dohodnine pa avtorica omenja tudi možnost odloga, odpisa ali obročnega plačila davka, za katerega lahko zaprosi davčni zavezanec v finančni stiski.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Obvestilo plačevanja akontacije dohodnine od dohodkov prejetih iz tujine, kadar je delo opravljeno v Sloveniji

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Od 27. aprila bo veljala novela Obrtnega zakona (ObrZ-E), po kateri se dejavnost finančnega posredništva, poslovanja z nepremičninami, svetovanja (pravno, davčno, podjetniško in tehnično svetovanje ter projektiranje), zdravstva, socialnega varstva ter dejavnosti prometa in zvez, razen cestnega tovornega in potniškega prometa, ne šteje za obrtno dejavnost. Novela med drugim tudi na novo ureja pogoje za priznavanje poklicne kvalifikacije pogodbenim in upravičenim državljanom tretjih držav ter občasno opravljanje obrtnih dejavnosti za fizične in pravne osebe iz držav članic EU, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije.

• Z novim Sklepom o opravljanju menjalniških poslov se predpisuje podrobnejša vsebina zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje menjalniških poslov, dokumentacijo, ki mora biti priložena k tej zahtevi, pogoje in način opravljanja menjalniških poslov ter poročanje Banki Slovenije.

Dodatek št. 9 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije določa nove najnižje osnovne plače za posamezne tarifne razrede, ki veljajo od 1. marca 2013 dalje in nove najnižje osnovne plače, ki bodo veljale od 1. septembra 2013 dalje. Najnižji polni regres za letni dopust za leto 2013 znaša 820 evrov, delodajalci pa bodo zaposlenim povrnili stroške prevoza na delo in iz dela v višini 80 % cene javnega prevoza, vsa ostala povračila stroškov iz naslova delovnega razmerja pa ostajajo nespremenjena.

• Na podlagi določb novega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) in sprememb Zakona o ureditvi trga dela (ZUTD-A), se spreminja tudi Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu. Od 1. julija 2013 bodo namreč izplačevalci morali pri izpolnjevanju REK obrazcev upoštevati spremembe pri opisih polj 306 in 307, nova polja 309, 310, 311, 312 in 313, ki se pretežno nanašajo na izpolnjevanje določb po 156. in 157. členu ZPIZ-2 ter 39. členu ZUTD.

• Spremembe Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike določajo omejitve pri sprejemanju tržnih dolžniških instrumentov, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči institucionalna enota centralne ravni Helenske republike (Grčija), pri čemer se tržni dolžniški instrumenti, ki so denominirani v britanskih funtih, ameriških dolarjih ali japonskih jenih, štejejo kot primerno finančno premoženje za zavarovanje operacij denarne politike, če izpolnjujejo vse ostale zakonsko določene kriterije primernosti.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Pri letošnjem poročanju o investicijah v osnovna sredstva je kar nekaj novosti, vprašalnika INV-1 in INV-2 pa morajo poročevalske enote posredovati Statističnem uradu Republike slovenije (SURS) do 25. aprila 2013.

 
Izbor iz arhiva

V zadevi I U 961/2012 je Upravno sodišče tožbo zavrnilo kot neutemeljeno ter potrdilo pravilnost in zakonitost izpodbijane davčne odločbe. V obrazložitvi je poudarilo, da se vprašanje retroaktivnosti pojavi le v zvezi z 12. členom Zakona o dodatnem davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize (ZDDDČPNO), ker se na njegovi podlagi v davčno osnovo vključujejo dohodki, prejeti pred uveljavitvijo zakona. Kolikor gre za dohodke, prejete po uveljavitvi ZDDDČPNO, zakon ni retroaktiven in posega le v višino pričakovanega (neto) dohodka davčnih zavezancev, prejetega na podlagi pogodb, ki so bile sklenjene pred uveljavitvijo zakona.

 
Pomembno iz rokovnika

Do 30. aprila 2013 morajo poročevalci sporočiti:

• AJPES - podatke za Četrtletno raziskovanje o poslovanju poslovnih subjekov za obdobje januar – marec preko aplikacije ČPPS
• ZPIZ - podatke o plačah in pokojninski dobi na obrazcu M-4

 
Aktualni koristni podatki

Pri obračunu plač za mesec april potrebujete naslednje podatke:
• 21 delovnih dni
• 2 praznična dneva
• 30 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec februar znaša 1.497,55 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.518,72 evra
• minimalna plača znaša 783,66 evra bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom po Uredbi, 3,54 za podpisnike KPND
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot oz. 18 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela oz. 8 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
21,39 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 16 evra za javne uslužbence
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. regres za prehrano v višini 3,50 evra za javne uslužbence
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 0 evra za javne uslužbence.

 
Spletni seminarji

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetek. Posebej priporočamo naslednje posnetke spletnih seminarjev:

• Mag.Tanja Urbanija: DDV dileme in zadnje spremembe pravilnika o DDV

• Mateja Babič: Izvršnica in novosti pri obveznih pobotih

 
Napovednik dogodkov

Odgovorite si na vprašanje: Ali so za analizo finančnega položaja podjetja dovolj samo računovodski izkazi?

 
Aktualno

Pomagajte si s Klavzulami DDV 2013 na portalu FinD-INFO.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2013 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.