Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V zadnjih mesecih je bilo objavljenih precej sprememb in novosti mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP), ki pretežno veljajo od 1. januarja 2013, podjetja pa jih lahko uporabijo tudi že pri oblikovanju razkritij v letnem poročilu 2012. V osrednji temi tokrat izpostavljamo davčni in računovodski vidik izvajanja kmetijske in gozdarske dejavnosti po zadnjih spremembah ZDoh-2 in opozarjamo na nove zakonske določbe določanja zaščitenih kmetij. Prav tako pa vas vabimo, da se seznanite z vodenjem poslovnih knjig normirancev na spletnem seminarju z mag. Katjo Blatnik.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka V/16, 17. april 2013

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


  
Finančno-računovodske novosti

V zadnjih mesecih je bilo objavljenih precej sprememb in novosti na področju mednarodnih standardov računovodskega poročanja. Čeprav je njihova uporaba obvezna šele za poslovno leto 2013, pa je lahko Letno poročilo 2012 že z razkritji po novem MSRP 11 in MSRP 12.

 
Davčne novosti

Inštitut za računovodstvo v članku Odkup terjatev – knjiženje in obračun DDV pojasnjuje obdavčitev realiziranega diskonta in praktični vidik izpolnjevanja davčnih obveznosti iz tega naslova.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Obvestilo tujim prevoznikom potnikov v mednarodnem prometu o obveznosti vpisa v davčni register in identifikaciji za namene DDV

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

Aneks k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo določa nove zneske najnižjih osnovnih plač po posameznih tarifnih razredih, ki se uporabljajo od 1. marca 2013 dalje.

• Na podlagi sprememb Zakona o urejanju trga dela (ZUTD), ki določajo izvajanje nove oblike dela t.j. začasno in občasno delo, se spreminja tudi 12. točka 17. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), ki določa plačilo 4,55 evra pavšalnega prispevka za poškodbo pri delu in poklicno bolezen po vsaki pogodbi sklenjeni s tako zaposlenimi.

• Z novim Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) se razveljaljajo predpisi: Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile, ter doječih delavk, Pravilnik o varovanju zdravja otrok, mladostnikov in mladih, Pravilnik o izdaji dovoljenj za delo otrok, mlajših od 15 let ter Uredba o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih v organih državne uprave, oz. se uporabljajo do izdaje podzakonskih aktov na podlagi tega zakona.

• Spremembe Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev (ZDKG-A) izenačujejo pogoje dedovanja tudi med partnerje registrirane istospolne partnerske skupnosti ter določajo pogoje za opredelitev zaščitene kmetije, kjer se glede lastništva uporabljajo podatki iz zemljiške knjige, glede bonitete zemljišč in obsega zemljišč zaščitene kmetije pa podatki iz zemljiškega katastra. V skladu s prehodnimi določbami se vsi pred novelo začeti postopki izvedejo po prejšnjih zakonskih določbah, upravne enote pa morajo v petih letih od uveljavitve novele ZDKG-A po uradni dolžnosti preveriti, ali zaščitene kmetije tudi po novem izpolnjujejo zakonske pogoje ter o tem v upravnem postopku izdati ustrezno odločbo. Pri tem se prednostno preverijo tiste kmetije, ki so predmet zapuščinskega postopka ali pravnega prometa med živimi.

• Novela Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-1B), ki bo veljala od 27. aprila, uvaja odprto kreditno pogodbo, ki je sklenjena za nedoločen čas in vključuje kredite, ki jih je treba odplačati v celoti v določenem roku ali po njem in so po odplačilu spet na voljo za črpanje. Novela tudi podrobneje določa naloge tržnega inšpektorata, ki izvaja nadzor nad dajalci kreditov.

 
Aktualno iz rubrike v središču

V jeseni smo predstavljali računovodski vidik vpliva poštene vrednosti biološkega sredstva na davčno osnovo, tokrat pa izpostavljamo določanje davčne osnove od dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti po zadnjih spremembah ZDoh-2.

 
Izbor iz arhiva

V zadevi Pdp 564/2012, ki jo je obravnavalo Višje delovno in socialno sodišče, je toženec potem, ko je prenehal z dejavnostjo kot samostojni podjetnik, dejavnost in oba zaposlena delavca prenesel v družbo z omejeno odgovornostjo. Višje sodišče ocenjuje, da je sodišče prve stopnje tožniku pravilno dosodilo odpravnino, glede na trajanje delovnega razmerja tudi pri prejšnjem delodajalcu, saj so prešle pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, ki jih je imel tožnik pri prejšnjem delodajalcu na dan prenosa, na toženo stranko.

 
Aktualni koristni podatki

Cene življenjskih potrebščin so bile marca 2013 v primerjavi s prejšnjim mesecem višje za 0,3 %.

 
Spletni seminarji

Vabimo vas na spletni seminar:
mag. Katja Blatnik: Vodenje evidenc in poslovnih knjig normiranca – Ali je res tako enostavno? – torek, 23. april 2013, od 13.00 do 14.30.

Spletni seminar je za naročnike portala FinD-INFO brezplačen.

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetek. V pomoč pri pripravah na zaključek leta posebej priporočamo naslednje posnetke spletnih seminarjev:
• Silva Koritnik Rakela: Kakšne spremembe za gospodarske družbe prinaša enotni kontni okvir v letu 2013 (brezplačen dostop)
• Mag.Tanja Urbanija: DDV dileme in zadnje spremembe pravilnika o DDV
• Mateja Babič: Izvršnica in novosti pri obveznih pobotih

 
Napovednik dogodkov

Času primerno izpostavljamo Šolo izvršbe v dveh stopnjah.

 
Aktualno

Pomagajte si s Klavzulami DDV 2013 na portalu FinD-INFO.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2013 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.