Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Danes bo prva polovica davčnih zavezancev prejela informativni izračun dohodnine za leto 2012, prav kmalu pa bo DURS na svoji spletni strani objavil tudi večje davčne dolžnike. V času, ko so pritiski na večjo transparentnost poslovanja z davčno ugodnejšimi državami še posebno izraziti, vas seznanjamo tudi z nekaterimi novejšimi objavami meddržavnih dogovorov o izogibanju dvojne obdavčitve. Ker so izdelave letnega poročila v polnem razmahu, opozarjamo tudi na aktualen članek o razkritjih v času krize ter vas vabimo na spletni seminar o izdelavi izkaza denarnih tokov.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka V/14, 3. april 2013

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


  
Finančno-računovodske novosti

V času izdelave letnega poročila opozarjamo na članek dr. Tatjane Horvat: Vpliv finančne krize na poročanje o tveganjih v letnem poročilu.

 
Davčne novosti

Inštitut za računovodstvo je v članku Darila za poslovne partnerje, dana v reklamne namene mnenja, da bi se podjetje z vidika DDV lahko izognilo obdavčitvi z dodelitvijo popustov, pri reklamiranju pa je potrebno dokazati, da ti odhodki nastajajo zaradi pridobivanja obdavčenih prihodkov.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Obdavčevanje dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti – Otok Man

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Z Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov je Agencija za trg vrednostnih papirjev pristojni organ za izvajanje Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta, ki izvaja nadzor, odreja ukrepe, potrebne za odpravo ugotovljene kršitve ter izreka plačilo globe v višini od 12.000 do 150.000 evrov, če pravna oseba stori katerega izmed opredeljenih prekrškov.

Zakon o ratifikaciji Protokola med Vlado Republike Slovenije in Švicarskim zveznim svetom o spremembah Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Zveznim svetom švicarske konfederacije o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje, podpisane v Ljubljani 12. junija 1996 (BCHIDO-A) prinaša spremembe pri obravnavi doseženega dobička, dividend, obresti, licenčnin in avtorskega honorarja ter uvaja novo poglavje Dodatni protokol med Vlado Republike Slovenije in Švicarskim zveznim svetom.

• 15. februarja sta začela veljati Sporazum v obliki izmenjave pisem o obdavčevanju dohodka od prihrankov in začasni uporabi tega sporazuma, sklenjen z izmenjavo pisem 27. avgusta 2004 med Republiko Slovenijo in Kraljevino Nizozemsko glede Nizozemskih Antilov in Sporazum v obliki izmenjave pisem o obdavčevanju dohodka od prihrankov in začasni uporabi tega sporazuma, sklenjen z izmenjavo pisem 9. novembra 2004 med Republiko Slovenijo in Kraljevino Nizozemsko glede Arube.

• Spremembe Navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino prinašajo novo poglavje VIII. Poročila o plačilnem prometu s tujino, ki velja od 1. aprila. Banke, ki poslujejo s tujino, bodo Banki Sloveniji poročale do 10. dne v mesecu za minuli mesec, prvo poročilo pa bodo poslale za mesec april.

• Od 13. marca se uporablja Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji in Protokol o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji.

 
Aktualno iz rubrike v središču

V članku Stekli so postopki za objavo večjih davčnih dolžnikov avtorica pojasnjuje podlage za vključitev na seznam dolžnikov, ki jih bo DURS na svoji spletni strani objavil 15. aprila.

 
Izbor iz arhiva

Višje delovno in socialno sodišče je v sporu glede določanja odpravnine s sodbo Pdp 564/2012 potrdilo sodbo sodišča prve stopnje, ki je pravilno ugotovilo, da je v konkretni zadevi pri zaposlitvi tožnika šlo za spremembo delodajalca po 73. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR). Toženec je namreč potem, ko je prenehal z dejavnostjo kot samostojni podjetnik, dejavnost in oba zaposlena delavca prenesel v d.o.o.. Tožniku je bila zato pravilno prisojena odpravnina glede na trajanje delovnega razmerja tudi pri prejšnjem delodajalcu.

 
Spletni seminarji

Vabimo vas na spletni seminar:

Silva Koritnik Rakela: Izkaz denarnih tokov – kdaj in kako? – torek, 16. april 2013, od 13.00 do 14.30.
Spletni seminar je za naročnike portala FinD-INFO brezplačen.

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetek. V pomoč pri pripravah na zaključek leta posebej priporočamo naslednje posnetke spletnih seminarjev:
• Silva Koritnik Rakela: Kakšne spremembe za gospodarske družbe prinaša enotni kontni okvir v letu 2013 (brezplačen dostop)
• Mag.Tanja Urbanija: DDV dileme in zadnje spremembe pravilnika o DDV
• Mateja Babič: Izvršnica in novosti pri obveznih pobotih

 
Napovednik dogodkov

Še vedno je čas, da se seznanite z novostmi nove delovne zakonodaje.

 
Aktualno

Pomagajte si s Klavzulami DDV 2013 na portalu FinD-INFO.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2013 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.