Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V današnji osrednji rubriki predstavljamo razmišljanje Združenja delodajalcev Slovenije in vas obveščamo, da je nov ZDR-1 sprejet, izvajalci pa bodo imeli od uradne objave le 30 dni časa, da svoje interne akte prilagodijo zakonskim novostim. Prav tako bodo novosti in nova tarifa že upoštevane pri prvem obveznem pobotu, saj veljajo že od 16. marca dalje. Z veseljem vas obveščamo, da odslej najdete na našem portalu tudi najnovejše Klavzule DDV, v pomoč pri zaključevanju zaključnega računa pa številne članke, posnetke spletnih seminarjev in vodič po DDPO 2012.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka V/11, 13. marec 2013

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


  
Finančno-računovodske novosti

Inštitut za računovodstvo v članku Knjiženje dokumentacije za gradnjo lastne nepremičnine pojasnjuje razlike med knjiženjem nepremičnine, ki se gradi za lastno rabo in knjiženjem nepremičnine, ki se gradi za trg.

 
Davčne novosti

V aktualnem članku Spremembe pri določanju transfernih cen šele za davčno leto 2012 opozarjamo na zadnje spremembe Pravilnika o transfernih cenah, ki morajo biti upoštevane pri letošnjem davčnem obračunu.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Pravica do uveljavljanja odbitka DDV

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

Novela Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku, ki velja od 5. marca, pri opredeljevanju plačnika davka dodaja nov 26.a člen, ki določa plačnika davka tudi za primer, kadar le-ta prejme dohodek za drugo osebo, ki jo plačnik glede na naravo primera ne pozna. V skladu z zadnjimi spremembami Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), ki določajo nova pravila mednarodnega sodelovanja, pa novela črta 84. in 85. člen.

• Od 9. marca se uporabljajo nove Uzance pri vračanju in prevzemanju vračljive embalaže, ki kot vračljivo določajo embalažo, ki je v embalažnem krogotoku večkrat uporabljena. Nova ureditev naj bi med drugim zagotavljala hitrejše obračanje vračljive embalaže in nemotenega proizvodnega in prodajnega procesa, poenotenje kavcijskih vrednosti istovrstne vračljive embalaže različnih dobaviteljev, manjših stroškov na enoto proizvoda ter varovanja okolja pred škodljivimi posledicami nenadzorovanega odlaganja embalaže.

• Pri marčevskem obveznem pobotu bo že potrebno upoštevati nova Pravila pri izvajanju obveznega pobota, ki se bodo uporabljala od 16. marca in urejajo postopek prijave denarne obveznosti, urnik, način, popravo in preklic vnosa ter obdelavo podatkov v sistemu obveznega večstranskega pobota.

• Po novi Tarifi nadomestil stroškov za izvajanje obveznega večstranskega pobota bo odslej potrebno plačati nadomestilo v višini 0,8 tisočine (prej 1 tisočina) od dejansko pobotanega zneska obveznosti ali najmanj 1,50 EUR (prej 2,60 EUR) za posamezni krog pobota. Nadomestila po novem ne plačajo dolžniki, ki pobotajo manj kot 50 EUR prijavljenih obveznosti v posameznem krogu večstranskega pobota. Omenjeno nadomestilo dolžniki plačajo najkasneje v 15 dneh po datumu izstavitve računa.

• S spremembami Sklepa o podrobnejši vsebini določb zavarovalne pogodbe se dopolnjuje 14. člen, ki ureja zavarovanja, pri katerih zavarovanec prevzema naložbeno tveganje in so upravičenja neposredno povezana z vrednostjo enote premoženja investicijskega sklada. Zavarovalnice morajo uskladiti sklepanje zavarovanj z določbami tega sklepa do zadnjega dne v mesecu, v katerem se izteče enomesečni rok od uveljavitve tega sklepa, torej do konca aprila.

 
Aktualno iz rubrike v središču

5. marca 2013 je bil sprejet nov Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Ali predstavlja resnično reformo ali le kozmetične popravke pa odstira razmišljanje Anžeta Hiršla, člana pogajalske skupine Združenja delodajalcev Slovenije.

 
Izbor iz arhiva

Višje sodišče je s sklepom Cst 283/2012 opozorilo na pomembnost ustreznega obravnavanja nesorazmernega zadolževanja, zaradi katerega dolžnik ni sposoben poravnati svojih dolgov - ne gre samo za zadolževanje, pomemben je tudi razlog zadolževanja in ostale okoliščine primera. V zadevi je dolžnik deloval v okviru poslovanja gospodarskega subjekta, glavne obveznosti je izpolnjeval, veliko je k njegovi insolventnosti pripomogla gospodarska kriza. Tožnik je hotel storiti vse, da bi lahko uspešno nadaljeval s poslovanjem, a se to ni izšlo. K nastanku dolga pa je prispeval tudi upnik, ki je blago še naprej dobavljal stečajnemu dolžniku, čeprav ta še ni plačal prejšnjega dolga. Sodišče tako ni našlo ovire za odpust dolžnikovih obveznosti.

 
Pomembno iz rokovnika

Do konca meseca morajo zavezanci AJPES posredovati letno poročilo v skladu z Navodilom o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov in Navodilom o predložitvi letnih poročil društev, ki se nista spremenila.

Prav tako morajo davčni zavezanci preko eDavkov do konca meseca DURS posredovati davčni obračun.

 
Spletni seminarji

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetek. V pomoč pri pripravah na zaključek leta in pri iskanju odgovorov na aktualna vprašanja posebej priporočamo posnetke spletnih seminarjev:

• Silva Koritnik Rakela: Kakšne spremembe za gospodarske družbe prinaša enotni kontni okvir v letu 2013 (brezplačen dostop)

• Mag.Tanja Urbanija: DDV dileme in zadnje spremembe pravilnika o DDV

• Mateja Babič: Izvršnica in novosti pri obveznih pobotih

• Mag. Barbara Guzina: Pregled najpomembnejših postavk v obračunu DDPO

• Vesna Bartolj Maver: Knjiga sklepov kot podlaga za delo s.p.

• Dušan Jeraj: Ali boste od predlagane davčne poenostavitve z normiranimi stroški imeli koristi tudi vi?

 
Napovednik dogodkov

Če poslujete s tujimi poslovnimi partnerji bo za vas gotovo zanimiv seminar Obračunavanje DDV pri mednarodnih transakcijah v praksi.

 
Aktualno

Priročnik o izdelavi davčnega obračuna Vse o DDPO 2012 in Klavzule DDV 2013 že na portalu FinD-INFO.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2013 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.