Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Čeprav smo v času izdelave davčnega obračuna in letnega poročila, zaradi številnih vprašanj, ki jih prejemamo na uredništvo FinD-INFO, tokrat zgoščeno podajamo odgovore na 13 najpogostejših vprašanj o normirancih. Prav tako opozarjamo na nekatere spremembe, novosti in obrazce, ki jih prinašajo predpisi, ki že veljajo in se uporabljajo pri poročanju za mesec februar. Želimo vam srečno roko pri sprejemanju odločitev ter prijeten pomladni vikend.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka V/10, 6. marec 2013

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


  
Finančno-računovodske novosti

V času izdelave letnih poročil opozarjamo na aktualen članek pooblaščene revizorke Silve Koritnik Rakela: ZPIZ-2 in vpliv na rezervacije za odpravnine v pokoj.

 
Davčne novosti

Inštitut za računovodstvo v članku Prodaja poslovnega deleža fizične osebe in prodaja lastnega poslovnega deleža družbe pojasnjuje davčni vidik prodaje deleža in ponovnega nakupa deleža, pri čemer je mnenja, da se v primeru, ko se z deleži družbe ne trguje na organiziranem trgu, primerljiva tržna vrednost najlažje ugotovi s cenitvijo.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Izračun dohodnine od dohodka iz dejavnosti pri zavezancih, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• V skladu z določbami 157. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) se z objavo Revalorizacije denarnih vrednosti določajo revalorizirani honorarji za kabelsko retransmisijo za leto 2013.

• Nov Pravilnik o vračilu trošarine za komercialni prevoz določa način vračila trošarine in nov obrazec zahtevka za vračilo TRO-K, ki ga carinskemu organu predloži upravičenec za vračilo trošarine za plinsko olje iz prvega odstavka 54.č člena Zakona o trošarinah (ZTro) za pretekli mesec, pri čemer se upošteva znesek trošarine, ki velja na prvi dan meseca, na katerega se zahtevek nanaša.

• Nov obrazec TRO-I določa tudi nov Pravilnik o vračilu trošarine za energente, ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen, ki ga carinskemu organu predloži upravičenec za vračilo trošarine za energente, ki se dokazljivo porabijo za pogon statičnih delovnih strojev, strojev v gradbeništvu in strojegradnji, motornih tirnih vozil v železniškem prometu ter delovnih strojev v prometu na žičnicah in strojev ter naprav na smučiščih. Oba pravilnika z novima obrazcema se prvič uporabita za zahtevke za vračila trošarine v mesecu februarju 2013.

• Z objavo Odločbe o razveljavitvi 38. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju, kolikor določa, da v ustreznem delu veljajo določbe 45., 46. in 138. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju tudi za primer menice, ki jo je menični zavezanec, zoper katerega je vložen predlog za izvršbo, podpisal pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju in o razveljavitvi 11. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju, kolikor določa, da velja 67. člen Zakona o izvršbi in zavarovanju tudi za primer menice, ki jo je menični zavezanec, zoper katerega je vložen predlog za izvršbo, podpisal pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju, navedene določbe Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) v primeru izdaje menice ne veljajo.

• Od 2. marca se uporabljajo Pravila o vodenju registra menic, protestiranih zaradi neplačila ter postopku vpisov v register, ki ga vodi AJPES in notarjem identificiranim z veljavnim kvalificiranim digitalnim potrdilom omogoča vpis temeljnih podatkov, delnega plačila menice ter izbris podatkov o napravljenih protestih menic zaradi neplačila v elektronski obliki prek spletne aplikacije.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Kaj prinaša odločitev za ugotavljanje davčne osnove z normiranimi odhodki in kakšne so spremembe pri izpolnjevanju obveznosti vam zgoščeno podajamo v članku 13 odgovorov na 13 vprašanj o normirancih.

 
Izbor iz arhiva

V zadevi I U 558/2012 je bila sporna davčna osnova za davek na promet nepremičnin. Upravno sodišče je poudarilo, da je davčna osnova prodajna cena nepremičnine, drugačna davčna osnova pa bi se namreč ugotavljala le v primeru, če doseženo plačilo ne bi ustrezalo ceni, ki bi se dala doseči v prostem prometu v času nastanka davčne obveznosti. Pogoj za ugotavljanje davčne osnove v odmernem postopku je torej ugotovitev, da pogodbena cena ni ustrezna oziroma je nižja od tržne.

 
Aktualni koristni podatki

Pri obračunu plač za mesec februar potrebujete naslednje podatke:
• 19 delovnih dni
• 1 prazničen dan
• 28 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec december znaša 1.534,54 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.554,15 evra
• minimalna plača znaša 783,66 evra bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom po Uredbi, 3,54 za podpisnike KPND
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot oz. 18 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela oz. 8 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
21,39 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 16 evra za javne uslužbence
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. regres za prehrano v višini 3,50 evra za javne uslužbence
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 0 evra za javne uslužbence.

 
Spletni seminarji

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetek. V pomoč pri pripravah na zaključek leta posebej priporočamo naslednje posnetke spletnih seminarjev:

• Silva Koritnik Rakela: Kakšne spremembe za gospodarske družbe prinaša enotni kontni okvir v letu 2013 (brezplačen dostop)

• Mag.Tanja Urbanija: DDV dileme in zadnje spremembe pravilnika o DDV

• Mateja Babič: Izvršnica in novosti pri obveznih pobotih

• Mag. Barbara Guzina: Pregled najpomembnejših postavk v obračunu DDPO

• Vesna Bartolj Maver: Knjiga sklepov kot podlaga za delo s.p.

 
Napovednik dogodkov

Združenje delodajalcev Slovenije (ZDS) ob sprejemu novega Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) vabi na vrsto predavanj v različnih krajih Slovenije.

 
Aktualno

Priročnik o izdelavi davčnega obračuna Vse o DDPO 2012 že na portalu FinD-INFO.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2013 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.