Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V osrednjem članku današnjega Tednika opozarjamo na pomen poznavanja rezidentskega statusa in izvora dohodkov, ki krojijo zavezanost k izdelavi davčnega obračuna ter obseg davčne obveznosti. Prav tako je potrebno poznati tudi posebnosti obračuna DDV, pri poročanju javnih služb varstva okolja pa bo odslej potrebno slediti tudi določbam računovodskega standarda. Želimo vam prijetno branje!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka V/08, 20. februar 2013

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


  
Finančno-računovodske novosti

Na osnovi nove Uredbe imajo občine še 13 mesecev čas, da oblikujejo cene javnih služb varstva okolja na novih temeljih in pri tem upoštevajo priporočila o razkritjih po SRS 35.

 
Davčne novosti

V članku Atipični davčni zavezanec prejme storitve iz tujine je Inštitut za računovodstvo mnenja, da davčni zavezanec opravi samoobdavčitev na dan, ko je storitev opravljena, vendar pa nima pravice do odbitka DDV, saj gre za nabavo, ki je povezana z njegovo oproščeno dejavnostjo.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov - vzorec obrazca

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Od 1. januarja se uporablja nova Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi dejavnosti bančništva Slovenije za leti 2013 in 2014, po kateri se najnižje osnovne plače uskladijo januarja 2014 za 90 % letne inflacije leta 2013 (letni indeks) in januarja 2015 za 90 % letne inflacije leta 2014, regres za letni dopust za leti 2013 in 2014 pa znaša najmanj 80 % povprečne plače predpreteklega meseca zaposlenih v Republiki Sloveniji.

• Nov Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti, ki se uporablja od 8. februarja, določa vsebino zasnove požarne varnosti in študije požarne varnosti, razvršča objekte glede na požarno zahtevnost, določa objekte, za katere je obvezna izdelava zasnove ali študije ter razveljavlja nekaj členov in prilog Pravilnika o požarni varnosti v stavbah.

Pravilnik o obračunu davka na finančne storitve določa obrazec (priloga 1) in navodila (priloga 2) za njegovo izpolnjevanje pri izdelavi obračuna tega davka, ki ga bodo morali davčni zavezanci prvič predložiti za prvo trimesečje tega leta.

• Dopolnitve Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva določajo novo prilogo 1 in prilogo 2 ter zavezujejo izvajalce zavarovanja, da do 1. marca tekočega leta poročajo Ministrstvu za kmetijstvo na obrazcu iz priloge 5 o skupni višini in številu sklenjenih zavarovalnih pogodb ter fizičnih elementih, ki izražajo višino zavarovanja v kmetijstvu po tej uredbi v preteklem letu.

• Na podlagi Obvestila o objavi Izvedbenega sklepa Sveta 2013/54/EU z dne 22. januarja 2013 o dovoljenju Republiki Sloveniji, da uvede poseben ukrep, ki odstopa od člena 287 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost se dovoli oprostitev davka na dodano vrednost za davčne zavezance, katerih letni promet ne presega 50.000 evrov, od 1. aprila pa se določba glede zneska obdavčljivega prometa iz prvega odstavka 94. člena ZDDV-1 tudi uporablja.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Izpolnjevanje davčne obveznosti temelji na rezidentskem statusu in izvoru dohodkov, pri čemer veljajo številne posebnosti.

 
Izbor iz arhiva

V zadevi I U 393/2011 je bil tožniku zavrnjen zahtevek za izdajo potrdila o ugotavljanju davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, saj je opravljal dejavnost, ki ni bila registrirana v primernem razvidu. Upravno sodišče je podprlo nižjestopenjsko odločitev - tožnik je bil namreč vpisan samo v davčni register, kar pa še ne pomeni registracije opravljanja dejavnosti. Tako tožnik ne more biti obravnavan na enak način kot zavezanec, katerega dejavnost je vpisana v ustrezni register in ki lahko ugotavljanje višine davčne osnove z upoštevanjem normiranih stroškov za bodoča davčna obdobja uveljavlja skladno z določbami 48. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2).

 
Pomembno iz rokovnika

Pri poročanju o poslovanju s tujino v letu 2013 je potrebno upoštevati spremembo Navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino, ki prinaša novosti pri izpolnjevanju obrazcev BST, KRD in DVP.

Do 28. februarja davčni zavezanci DURS oddajo:
- Napoved dohodkov od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov
- Napoved dohodnine od dobičkov od odsvojitve vrednostnih papirjev, deležev in investicijskih kuponov
- Napoved dohodnine od obresti
- Priglasitev odloga plačila davka od podarjenem kapitalu (opcijsko)
- banke in hranilnice pa Poročilo o prihrankih v obrestih

 
Spletni seminarji

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetek. V pomoč pri pripravah na zaključek leta posebej priporočamo posnetke spletnih seminarjev:

• Silva Koritnik Rakela: Kakšne spremembe za gospodarske družbe prinaša enotni kontni okvir v letu 2013 (brezplačen dostop)

• Mag.Tanja Urbanija: DDV dileme in zadnje spremembe pravilnika o DDV

• Mateja Babič: Izvršnica in novosti pri obveznih pobotih

• Mag. Barbara Guzina: Pregled najpomembnejših postavk v obračunu DDPO

• Vesna Bartolj Maver: Knjiga sklepov kot podlaga za delo s.p.

 
Napovednik dogodkov

Izpostavljamo: Obračun plače – davčne obveznosti pri zaposlovanju in delu tujcev v Sloveniji in Slovencev v tujini.

 
Aktualno

Priročnik o izdelavi davčnega obračuna Vse o DDPO 2012 že na portalu FinD-INFO.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2013 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.