Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Nemalo zmede je pri obračunih prejemkov v januarju povzročil novi Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) in šele spremembe REK obrazcev na strani eDavki so potrdile, kdaj in kako je potrebno obračunati nove prispevke. Vse navedene spremembe že zajemajo izračuni različnih prejemkov tudi na naših portalih. Opozarjamo tudi na novo višino povračila prehrane med delom za podpisnike Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti (KPND) in drugih sorodnih kolektivnih pogodb ter ponujamo vrsto zanimivih člankov v zvezi z zaključevanjem poslovnih knjig za minulo leto.

Želimo vam obilo zimskih radosti in miren zaključek poslovnih obveznosti za leto 2012!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka V/04, 23. januar 2013

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


  
Finančno-računovodske novosti

V pomoč pri zaključku popisa je lahko zgled Knjiženje ugotovljenega primanjkljaja osnovnega sredstva pri inventuri, ki ga je pripravila preiskušena notranja revizorka Vesna Bartolj Maver.

 
Davčne novosti

Inštitut za računovodstvo v mnenju Knjiženje plač in zamudnih obresti po sodbi Vrhovnega sodišča opozarja, da so tako plače kot zamudne obresti iz naslova sodne poravnave davčno priznane in tudi z vidika ZDoh-2 neobdavčene.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Obračun dohodnine in prispevkov od odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi od 1. 1. 2013 dalje

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Sprememba Uredbe o zelenem javnem naročanju je z 8. januarjem uvedla novo Prilogo 11, ki določa temeljne in dodatne okoljske zahteve za pnevmatike. V njej so določene tehnične specifikacije za javno naročilo, določila pogodbe o izvedbi naročila ter merila za izbor.

Navodilo za obračun in nakazovanje koncesijske dajatve ter dodatne koncesijske dajatve določa nov obrazec, na katerem organizacije, ki opravljajo dejavnost posredovanja začasnih in občasnih del dijakom in študentom, obračunavajo koncesijsko dajatev ter dodatno koncesijsko dajatev.

• Od 12. januarja se izvajajo dopolnitve Pravilnika o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju in načinu njihovega zbiranja, ki določajo, da naročnik za vsako oddano javno naročilo v obsegu 200.000 evrov ali več sporoči portalu za objavo javnih naročil, podatke o predmetu javnega naročila, o vrednosti javnega naročila in trajanju izvedbe javnega naročila, o izvedbenih postopkih (postopek oddaje naročila male vrednosti, postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi, odprti postopek, postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, postopek s pogajanji po predhodni objavi, postopek s pogajanji brez predhodne objave, konkurenčni dialog, javni natečaj), o ponudnikih in o podizvajalcih ter podatke o posameznih naročilih oddanimi na podlagi okvirnega sporazuma istemu ponudniku.

• V skladu s spremembami Pravilnika o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev in načinu njihovega zbiranja pa bo moral navedene podatke posredovati tudi naročnik v primeru naročanja blaga in storitev v višini 40.000 evrov ali več in v primeru naročanja gradenj pa v višini 80.000 evrov ali več.

• Spremembe Pravilnika o obrazcu za obračun davčnih odtegljajev od plačil dohodkov rezidentov in nerezidentov in načinu predložitve obrazca davčnemu organu določajo novosti pri zajemanju podatkov v Prilogi 2, kjer se pod točko 16 po novem navedejo plačila za storitve »svetovanja, trženja, raziskav tržišča, kadrovanja, administriranja, za informacijske in pravne storitve«.

• Sprememba Pravilnika o obračunu davka na bilančno vsoto bank, ki se uporablja od 19. januarja, pa določa nov obrazec DBVB z navodilom za izpolnjevanje obrazca.

 
Aktualno iz rubrike v središču

V članku Računalniška programska oprema in računalniška strojna oprema sta davčno enako obravnavani pooblaščena revizorka Silva Koritnik Rakela obravnava razliko med davčno in poslovno vrednostjo sredstev, do katere je prišlo zaradi »napačne« uporabe določb ZDDPO-2 o najvišjih dovoljenih amortizacijskih stopnjah, in odstira tako davčni kot tudi računovodski vidik odprave nastale »napake« v minulem obdobju.

 
Izbor iz arhiva

Davčni organ samostojnim podjetnikom ne more odobriti odpisa ali delnega odpisa obveznosti za davke, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti. Tako pri odločanju, ne glede na težko socialno stanje tožeče stranke, tej ne more omogočiti ugodnosti odpisa davčnega dolga ali drugih ugodnejših načinov poplačila dolga mimo zakonskih pogojev, je s sodbo II U 212/2011 spomnilo upravno sodišče.

 
Aktualni koristni podatki

Po določbi Ugotovitvenega sklepa o višini regresa za prehrano med delom za podpisnike kolektivnih pogodb za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, za raziskovalno dejavnost, za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji, za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji in za zaposlene v zdravstveni negi od 1. januarja 2013 dalje znaša povračilo prehrane med delom 3,54 evrov.

Cene življenjskih potrebščin so bile decembra 2012 v primerjavi s prejšnjim mesecem nižje za 0,3 %.

 
Spletni seminarji

Vabimo vas na spletni seminar:

• Mag.Tanja Urbanija: DDV dileme in zadnje spremembe pravilnika o DDV – sreda, 30. januar 2013 – od 13:00 do 14:00.

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetek. V pomoč pri pripravah na zaključek leta posebej priporočamo posnetke spletnih seminarjev:

• Silva Koritnik Rakela: Kakšne spremembe za gospodarske družbe prinaša enotni kontni okvir v letu 2013 (brezplačen dostop)

• Mateja Babič: Izvršnica in novosti pri obveznih pobotih

• Mag. Barbara Guzina: Pregled najpomembnejših postavk v obračunu DDPO

 
Napovednik dogodkov

Življenje je polno preizkušenj – več o tem na delavnici: Nezakonita odpoved pogodbe o zaposlitvi je najdražja - skozi primere se naučimo zakonito odpovedati pogodbo o zaposlitvi.

 
Aktualno

Nova dohodninska lestvica ter izračun avtorske in podjemne pogodbe po novem že na portalu FinD-INFO!

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2013 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.