Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V tokratni številki Tednika predstavljamo nekatere ekološke dajatve ter predpise, ki postavljajo nova pravila pri ravnanju z odpadnimi materiali. Pri izvajanju inventure in knjiženju popisnih razlik pa vam bodo nedvomno v pomoč številni strokovni nasveti. Čeprav ZUJF velja že več kot pol leta, pa njegovo izvajanje še vedno poraja številne dileme, na katere je pripravilo odgovore Združenje delodajalcev Slovenije.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka V/02, 9. januar 2013

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


  
Finančno-računovodske novosti

V času izvajanja popisa sredstev in obveznosti na portalu ponujamo vrsto strokovnih nasvetov o knjiženju popisnih razlik, ki jih je pripravila pooblaščena notranja revizorka Vesna Bartolj Maver.

 
Davčne novosti

V članku Z novim letom nove ekološke dajatve in bolj urejeno ravnanje z odpadki izpostavljamo nekatere spremembe na področju obravnave in obračunavanja onesnaževanja okolja.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Obdavčitev evropske pokojnine

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Po Sklepu o četrtletnem poročanju podatkov o poslovanju poslovnih subjektov pravni subjekti z več kot 49 zaposlenimi in vzorčno izbrani pravni subjekti v skladu z navodili AJPES posredujejo Četrtletni vprašalnik o poslovanju poslovnih subjektov (POSL-P/ČL). Guverner lahko z navodilom podrobneje določi vsebino, obliko in način poročanja podatkov v skladu s tem sklepom, z namenom zmanjševanja bremena obveznikov poročanja pa lahko Banka Slovenije pridobi podatke iz tega sklepa tudi iz obstoječih virov drugih institucij.

• Po Sklepu o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za banke in hranilnice se za poslovna nepremičnino, ki leži v drugi državi članici pri ocenjevanju hipotekarne kreditne vrednosti utež tveganja 50 % uporabi le za del zavarovane izpostavljenosti, ki ne preseže 50 % tržne vrednosti niti 60 % hipotekarne kreditne vrednosti poslovne nepremičnine, naložbam v lastniške finančne instrumente pa utež tveganja v višini 250 %.

• Spremembe Pravilnika o zemljiškem pismu določajo nov Obrazec zemljiškega pisma, ki se uporablja od 1. januarja 2013.

• Na podlagi Uredbe o podpori za spodbujanje tržnega združevanja primarnih proizvajalcev kmetijskih proizvodov bodo lahko ustrezno registrirane zadruge in gospodarske družbe zaprosile za povračila stroškov zaposlitve, izobraževanja in promocije trženja kmetijskih proizvodov, ki bodo nastali od 1. januarja 2013 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev oz. najdlje do 31. decembra 2015.

• Od 1. januarja veljajo tudi spremembe Zakona o trošarinah (ZTro), ki med drugim omogočajo vladi zmanjšanje ali povečanje trošarine za tobačne izdelke do 50 % trošarin, do 20 % zmanjšanje ali do 40 % povečanje odstotka vračila plačane trošarine ali oprostitve plačila za energente za industrijsko komercialni namen, za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije ter za dodana biogoriva, in do 20 % povečanje zneska trošarine za porabljeno pogonsko gorivo za komercialni prevoz. Trošarina za plinsko olje za ogrevanje odslej znaša 105 evrov na tisoč litrov (prej 70 evrov).

 
Aktualno iz rubrike v središču

Predstavljamo krajše mnenje o izvajanju Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) z vidika vpliva na delodajalce zasebnega sektorja, ki ga je pripravila Strokovna služba Združenja delodajalcev Slovenije (ZDS).

 
Izbor iz arhiva

S sodbo III U 271/2010 je upravno sodišče spomnilo, da enostranska izjava zasebnega vlagatelja, da bo v primeru, če bo prijavljena operacija izbrana za sofinanciranje, zagotovil sredstva, ni zadosten dokaz o zagotovitvi financiranja. Izjava namreč ni obvezujoča, iz nje tudi ne izhaja, na kakšni pravni podlagi bodo sredstva zagotovljena.

 
Pomembno iz rokovnika

Ne spreglejte, da je 15. januar čas za Napoved dohodka od oddajanja premoženja v najem.

 
Aktualni KORISTNI PODATKI

Od 1. januarja 2013 znaša povračilo za rabo vode za oskrbo s pitno vodo 0,0638 evra na m3 odvzete vode, cena za enoto obremenitve okolja z emisijo ogljikovega dioksida pa je 0,0144 evra.

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen za obdobje od 1. novembra 2012 do 30. novembra 2012 znaša 402,26 evra na 1000 litrov.

Nova predpisana obrestna mera zamudnih obresti, ki velja za šestmesečno obdobje od 1. januarja 2013 dalje, znaša 8,75 % letno.

 
Spletni seminarji

Vabimo vas, da se udeležite spletnega seminarja:

• Mag. Barbara Guzina: Pregled najpomembnejših postavk v obračunu DDPO – torek, 15. januar 2013 – od 13:00 do 14:00.

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetek. V pomoč pri pripravah na zaključek leta vam posebej priporočamo posnetke spletnih seminarjev:

• Silva Koritnik Rakela: Kakšne spremembe za gospodarske družbe prinaša enotni kontni okvir v letu 2013 (brezplačen dostop)

• Vesna Bartolj Maver: Knjiga sklepov kot podlaga za delo s.p.

• Mag. Tanja Urbanija: Pripravite se na novosti pri obračunu DDV od 1.1.2013 dalje - I. del in II. del

 
Napovednik dogodkov

Vabljeni na tradicionalno in vedno aktualno13. davčno konferenco.

 
Aktualno

Nova dohodninska lestvica že na portalu FinD-INFO.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2013 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.