Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Prihaja čas inventure, ki mora slediti internemu pravilniku o popisu, pri čemer vam bo v pomoč vzorec pravilnika na naših spletnih straneh. Računovodskemu usklajevanju sledi tudi davčno optimiranje in potrebno bo slediti vsem spremembam davčnih predpisov, ki že veljajo v letu 2012. Njihove posledice se bodo poznale tudi pri obračunu odloženih davkov, kar vam bo predavateljica Silva Koritnik Rakela predstavila na napovedanem spletnem seminarju. Prav tako vas seznanjamo s paketom sprememb davčnih predpisov, ki se bodo izvajali v letu 2013 in katerih novele smo že pričakovali. Čim več prijetnih in uresničenih pričakovanj pa želimo tudi vam!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka IV/46, 12. december 2012

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


  
Finančno-računovodske novosti

V članku Pravila popisa sredstev in obveznosti so za vsa podjetja in organizacije podobna opozarja avtorica na temeljne zakonske podlage za izdelavo popisa različnih vrst pravnih oseb in organizacij, ki jim sledijo interna pravila oz. interni pravilnik o popisu kot temeljna priloga k pravilniku o računovodstvu.

 
Davčne novosti

Pri ovrednotenju transfernih cen za leto 2012 bo potrebno upoštevati tudi zadnje spremembe Pravilnika o transfernih cenah, zanimiv primer njihovega (ne)ugotavljanja pa predstavlja mnenje Povezane osebe in transferne cene, ki nam ga je posredoval Inštitut za računovodstvo.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Plačevanje davčnih obveznosti za delavca iz Slovenije

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji in Protokola o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji (BBHZD), ki se bo uporabljal od 21. decembra 2012 določa pogoje in postopke za izdajo dovoljenja, ki omogoča zaposlitev, pravice in obveznosti delodajalcev in delavcev migrantov, način izmenjave informacij med pristojnima nosilcema izvajanja sporazuma, pogoje za ponovno vrnitev v državo zaposlitve in spremljanje ter nadzor nad izvajanjem sporazuma s strani pristojnih organov.

• 25. decembra bo začel veljati Zakon o davku na finančne storitve (ZDFS), po katerem bodo s 6,5 % davčno stopnjo obdavčene finančne storitve, ki jih na področju Republike Slovenije izvajajo banke, hranilnice, druge finančne institucije in tudi druge osebe, ki izvajajo finančne storitve ter storitve zavarovalniškega posredovanja in zastopanja, pa tudi osebe, ki po svoji osnovni dejavnosti niso finančne, omogočajo pa opravljanje nekaterih plačilnih storitev na svojih prodajnih mestih (npr. plačilo položnic). Davčni zavezanci bodo prvič obračunali ta davek za mesec marec.

• Spremembe Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2F) poleg nekaterih postopkovnih sprememb pri oddaji davčnega obračuna, uvajanju ustreznih registrskih blagajn in elektronske izmenjave sklepov o izvršbi, prinašajo tudi javno objavo zavezancev, ki ne predlagajo obračunov davčnega odtegljaja in neplačnikov davkov, katerih dolg do Davčnega urada in Carinskega urada na 25. dan v mesecu pred mesecem objave presega 5.000 evrov in je starejši od 90 dni. Navedeni seznam bosta organa prvič izdala 15. aprila 2013 in potem vsak mesec do 10. v mesecu ter s pomočjo podatkov AJPES navedla tako dolžnike pravne osebe, kot tudi njihove lastnike.

• Ugotavljanje davčne osnove s 70 % priznanimi normiranimi dohodki ob 20 % davčni stopnji je ključna sprememba, ki jo prinaša novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2L). Prav tako pa se spremembe nanašajo tudi na ugotavljanje katastrskega dohodka ter znižujejo normirane stroške pri ugotavljanju dohodka od oddajanja premoženja v najem na 10 %.

• Noveli ZDoh-2L sledijo tudi spremembe Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2I), ki poleg možnosti ugotavljanja davčne osnove z normiranimi dohodki tudi za pravne osebe in prenosa davčne izgube le v višini 50 % prinašajo tudi možnost koriščenja dodatne 0,3 % davčne olajšave za donacije organizacijam splošnega družbenega pomena.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Članek Nepremičnine v računovodskih izkazih - razlike med SRS in MSRP opozarja na pomembne presoje pri vlaganjih v nepremičnine, ki se odražajo v uporabi ustreznih računovodskih standardov in posledično v računovodskih izkazih, pri čemer pa nekatere rešitve SRS obravnavajo nekoliko drugače kot MSRP.

 
Izbor iz arhiva

Upravno sodišče je s sodbo I U 508/2012 poudarilo, da slabo premoženjsko stanje tožnika in njegove družine ni okoliščina, od katere je odvisna uvedba postopka davčne izvršbe. Socialno stanje dolžnika je v izvršilnem postopku varovano z zakonsko določenim izvzetjem in omejitvami izvršbe, ki pa so bile v postopku s sklicevanjem na določbe drugega in tretjega odstavka 166. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) v izpodbijanem sklepu tudi upoštevane.

 
Aktualni KORISTNI PODATKI

Cene življenjskih potrebščin so bile novembra 2012 v primerjavi s prejšnjim mesecem nižje za 0,1 %.

 
Spletni seminarji

Bliža se konec koledarskega leta in zdaj je čas, da uredite svoje poslovne knjige in se seznanite z novostmi. Zato vas vabimo na spletni seminar:

• Silva Koritnik Rakela: Odloženi davki v 2012 – sreda, 19. december 2012, ob 13.00.

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetek. V pomoč pri pripravah na zaključek leta vam posebej priporočamo posnetek spletnega seminarja:

• Silva Koritnik Rakela: Kakšne spremembe za gospodarske družbe prinaša enotni kontni okvir v letu 2013 (brezplačen dostop)

• Vesna Bartolj Maver: Knjiga sklepov kot podlaga za delo s.p.

• Mag. Tanja Urbanija: Pripravite se na novosti pri obračunu DDV od 1.1.2013 dalje - I. del in II. del

 
Napovednik dogodkov

Še je čas, da se prijavite na seminar DDPO ZA LETO 2012 - Aktualne novosti, olajšave, računovodski vidik, bonitete in drugi prejemki iz zaposlitve.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2012 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.