Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Prišel je december – čas čiščenja bilanc in ugotavljanja delovne uspešnosti. V tokratnem Tedniku tako nadaljujemo s člankom o obravnavi dobička družbenikov, katerega prvi del smo predstavili v prejšnjem tednu, odgovarjamo na nekatera aktualna vprašanja ter opozarjamo na vrsto sprememb predpisov. Še je čas, da se prijavite na katerega izmed razpisanih spletnih seminarjev in optimistično pogledate v lep zimski dan.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka IV/45, 4. december 2012

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


  
Finančno-računovodske novosti

Ste vedeli, da če interni akti podjetja ne določajo sorazmernega izplačila božičnice glede na čas zaposlitve v podjetju ali če so v nasprotju z določili kolektivne pogodbe, je izplačevalec božičnice v prekršku.

 
Davčne novosti

V drugem delu članka Problematika pripisa dobička družbenikom družb z neomejeno odgovornostjo in družbenikom komanditnih družb, avtor dr. Aleš Kobal, odstira vrsto dilem pri obravnavi dobička omenjenih družb v povezavi s pozivom Davčne uprave Republike Slovenije (DURS) o obveznosti k obračunu in odtegnitvi davčnega odtegljaja iz tega naslova.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Sprememba obstoječega besedila pri obrazcih zahtevkov za vračilo davka od dividend, obresti, od plačil uporabe premoženjskih pravic in drugih dohodkov na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka (obr. KIDO 9 - 12)

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Objavljen je bil Letni program statističnih raziskovanj za 2013 (velja od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013), ki se deli na redni in razvojni del ter predstavlja načrtovana statistična raziskovanja, ki se bodo izvajala v skladu z Zakonom o državni statistiki (ZDSta).

• Z Obvestilom o začetku veljavnosti Protokola med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo in Dodatnega protokola o spremembah Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje, podpisane v Ljubljani 1. oktobra 1997, spremenjene s protokolom, podpisanim v Ljubljani 26. septembra 2006, Ministrstvo za zunanje zadeve obvešča, da se navedena protokola izvajata od 1. novembra 2012 dalje.

• Po noveli Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-I) imajo zavarovalnice možnost, da pri sklenitvi življenjskega, nezgodnega ali zdravstvenega zavarovanja upoštevajo tudi posebne okoliščine zavarovanca oz. osebno okoliščino spola pri izračunavanju premij in določanju obveznosti zavarovalnice na skupni ravni. Predpis in način izvajanja navedenih določb mora sprejeti Agencija za zavarovalni nadzor v roku treh mesecev, nova zavarovanja na teh osnovah pa se bodo lahko sklepala že od 21. decembra 2012 dalje. Novela določa tudi spremembe pri oblikovanju zavarovalno-tehničnih rezervacij, ki jih morajo zavarovalnice uskladiti najkasneje do 1. januarja 2014.

• S Sklepom o ugotovitvi razširjene veljavnosti Kolektivne pogodbe gostinstva in turizma Slovenije se njena uporaba širi tudi na delodajalce s področja dejavnosti hotelov in podobnih nastanitvenih obratov, dejavnosti avtokampov, taborov, dejavnosti potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezanih dejavnosti ter dejavnosti igralnic.

• Sprememba Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije določa referenčne stroške, ki so podlaga za določanje cen v pogodbah za zagotovljeni odkup in za višino obratovalnih podpor v pogodbah o zagotavljanju podpor, ki se upoštevajo od 1. decembra 2012 dalje, ter cene zagotovljenega odkupa električne energije iz fotovoltaičnih proizvodnih naprav, ki se bodo uporabljale za naprave zgrajene po 1. januarju 2013.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Pooblaščena revizorka Silva Koritnik Rakela v članku Računovodsko evidentiranje nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev kot osnova koriščenja davčnih olajšav opozarja, da je potrebno nadomestne dele obravnati kot investicijo, njihovo amortizacijo pa kot davčno priznan odhodek.

 
Izbor iz arhiva

V sodbi III Ips 30/2011 se je Vrhovno sodišče odločalo ali osma alinea 505. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) velja tudi za tožbe zoper nekdanje poslovodje družb. Poudarilo je, da je odločitev družbenikov za uveljavljanje odškodninskega zahtevka potrebna tudi v primerih, ko se zahtevek uveljavlja zoper nekdanje poslovodje. Določba namreč želi preprečiti sprožitev sodnega postopka brez volje družbenikov, saj to vodi k razkritju internih zadev družbe.

 
Aktualni KORISTNI PODATKI

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen za obdobje od 1. oktobra 2012 do 31. oktobra 2012 znaša 401,73 evrov na 1000 litrov.

Pri obračunu plač za mesec november potrebujete naslednje podatke:
• 21 delovnih dni
• 1 prazničen dan
• 30 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec september znaša 1.489,00 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.500,00 evra
• minimalna plača znaša 763,06 evra bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom po Uredbi oz. 3,52 evra za javne uslužbence po Dogovoru
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot oz. 18% cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela oz. 8% cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
21,39 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 16 evra za javne uslužbence
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. regres za prehrano v višini 3,50 evra za javne uslužbence
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 0 evra za javne uslužbence.

 
Spletni seminarji

Bliža se konec koledarskega leta in zdaj je čas, da uredite svoje poslovne knjige in se seznanite z novostmi. Zato vas vabimo na:

Spletni paket – Oproščen promet in vpliv na odbitni delež:
1. mag. Tanja Urbanija: Oproščen promet in vpliv na odbitni delež (I. del) – torek, 11. december 2012, ob 9.00.
2. mag. Tanja Urbanija: Vpliv odbitnega deleža na poslovanje s tujino (II. del) – četrtek, 13. december 2012, ob 9.00.

Ali

spletni seminar:
Silva Koritnik Rakela: Odloženi davki v 2012 – sreda, 19. december 2012, ob 13.00.

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetek.

 
Napovednik dogodkov

Imetniki strokovnih nazivov se bodo tudi letos srečali na 3. kongresu Slovenskega inštituta za revizijo, ki bo poleg druženja namenjen tudi obravnavi aktualnim in strokovnim temam.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2012 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.